asyan.org
добавить свой файл
1

Акт

прийому готовності навчального закладу до

нового навчального року


Акт


Перевірки готовності навчального закладу до ________ навчального року

Складений_______________ 200 р.
Повна назва, тип, № навчального закладу, рік будівництва______________________________________

________________________________________________________________________________________

Повна адреса_____________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу______________________________________

_________________________________________________________________________________________

Відповідно до розпорядження РДА від _____ 200 р.

Перевірку проводила комісія в складі__________________________________________________________

________________________________________________ від районної виконавчої влади (голова)

________________________________________________ від райво

________________________________________________ від профспілки

________________________________________________ від санепідемстанції (СЕС)

________________________________________________ від інших органів державного нагляду

________________________________________________ (пожежна охорона, охорона праці,

________________________________________________ цивільна оборона)

Комісія встановила:

1.Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом

певної ділянки адміністративного району___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. Наявність копій первинних списків дітей 6 – річного віку, одержаних від виконавчої влади__________

___________________________________________________________________________________________

3.Наявність документації (планів, навчальних програм, тощо)_____________________________________

___________________________________________________________________________________________

4. Кількість:

груп продовженого дня___________________________________________________________________

ігротек_________________________________________________________________________________

спалень________________________________________________________________________________

5. У 200 \200 навчальному році в навчальному закладі_______ класів, груп,_______ учнів, з них у

зміну_________ кл., гр.., у ІІ зміну ____________ кл., гр.. Середня наповнюваність класів 1-9 .

10-11(12)_________, груп ________

6. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік__________________

________________________________________________________________________________________

 1. Якість ремонту: капітального_____________________________________________________________

поточного______________________________________________________________ . Хто виконував роботи з ремонту будівель_________________________________________________

 1. Стан території та її площа_______________________________________________________________

Кількість посаджених дерев _________, у тому числі фруктових, ягідних кущів__________________

Квітників _______________. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан

___________________________________________________________________________________________

Навчально – дослідна ділянка та її характеристика__________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Огорожа навколо території навчального закладу та її стан____________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спорт споруди і майданчики, їх розмір та технічний стан____________________________________

___________________________________________________________________________________________

 1. Підготовлені до нового навчального року:

Кабінети

(лабораторії)

Кіль-

кість

Укомплектовано навчальним

обладнанням відповідно до

Тимчасового переліку навчально

– наочних посібників і навчального обладнання

Наявність перспективного плану обладнання

кабінету

Наявність

Правил

безпеки і

пам’яток для кабінетів

закладів освіти їх виконанняповністю

частково

є

немає
Біології, фізики, хімії

тощо

Суміщенні

(комбіновані).

10.Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Майстерні

Площа

Кількість

робочих

місць

Наявність

обладнання та інструмента за нормою

Тип підлоги

Освітленість

Електрозахист

і вентиляція

Столярна

Слюсарна

ІншіЗабезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу (наявність протоколів

про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності)__________________________________

11. Наявність кабінетів обслуговуючої праці (із швейної справи, кулінарії тощо), їх стан характеристика

обладнання________________________________________________________________________________

Забезпечення техніки безпеки_________________________________________________________________

 1. Наявність ТЗН, їх стан і зберігання_____________________________________________________________


з\с

Найменування

Норма (залежно від типу закладу освіти)

Є в

наявності

З них

справних

Наявність пристроїв для зберігання

1.

Аудіо, відео, комп’ютерна техніка:

телевізори

комп’ютери

магнітофони

електрофони

кінопроектори

діапроектори

графопроектори

радіовузол

мовна лабораторія

епіпроекори

екрани

інші пристрої
 1. Розміри спортивного, актового залів, наявність обладнання та інвентарю за нормами, їх стан____________

_________________________________________________________________________________________________

 1. Наявність їдальні або буфету_________________________________________________________________

кількість посадочних місць__________________________________________________________________

забезпеченість технологічними обладнанням і меблями__________________________________________

санітарний стан____________________________________________________________________________

умови для миття рук________________________________________________________________________

 1. Організація питного режиму_________________________________________________________________

 2. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів_______________________________________________

 3. Хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей_______________________________________

__________________________________________________________________________________________

 1. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, аудиторіях, кабінетах тощо)_____________________________

___________________________________________________________________________________________

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і нових зростових груп ______________________

__________________________________________________________________________________________


 1. Відомості про книжковий фонд бібліотек:

кількість книжок___________________________________________________________________________

брошур, журналів___________________________________________________________________________

навчальних підручників______________________________________________________________________

науково – педагогічних та методичних посібників________________________________________________

наявність періодичних видань_________________________________________________________________

 1. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної

Системи (котельня, теплоцентрал, пічне), її стан_________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Чи об пресована опалювальна система__________________________________________________________

 1. Забезпеченість паливом у процентах до річної потреби, його зберігання_____________________________

___________________________________________________________________________________________

 1. Тип освітлення______________________________________________________________________________

Чи забезпечені навчальні кімнати освітленням за нормою__________________________________________

 1. Перевірка опору ізоляції електромережі й заземлення (висновок акта підписує особа, відповідальна за

Електрогосподарство закладу освіти)___________________________________________________________

 1. Виконання Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти.

 2. Наявність і стан протипожежного обладнання (крани, шланги, вогнегасники, рукави тощо)_____________

___________________________________________________________________________________________

 1. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання_____________________________________________________________________________

газопостачання (електропостачання)___________________________________________________________

каналізації_________________________________________________________________________________

 1. Стан центральної вентиляції, можливості для дотримання повітрообміну в закладі освіти______________

__________________________________________________________________________________________

 1. Забезпеченість педагогічними кадрами_________________________________________________________

Якщо не вистачає вихователів, вчителів, викладачів, зазначити, з яких предметів і на яку кількість

уроків на тиждень___________________________________________________________________________

 1. Чи є рішення органів місцевої виконавчої влади про підвезення учнів, які проживають на відстані

більше ніж 3 км від навчального закладу________________________________________________________

кількість учнів, для яких організовано підвезення________________________________________________


 1. Наявність землі та її використання____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 1. Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року____________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Голова комісії:

Члени комісії: