asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Завдання

для учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

8 КЛАС

Максимальний час виконання завдань – 4 години

Максимальна кількість балів – 110

І. Розв’яжіть хронологічні задачі. Позначте на лінії часу всі необхідні дати. Запишіть хід кожного обчислення. (Візьміть до уваги той факт, що «нульового року» не існує, а цифра «нуль» – умовне позначення межі між ерами.) Кожна правильно розв’язана задача – 2 бали. Всього – 14 балів.

1. У 27 р. до н. е. розпочався, а в 14 р. закінчився період принципату Октавіана Августа у Римській державі. Обчисліть тривалість періоду принципату Октавіана Августа.

2. У 107 р. до н. е. відбулося повстання скіфів-рабів під керівництвом Савмака на території Боспорського царства. Обчисліть скільки років минуло від тієї події.

3. Під час захоплення Ніневії 612 р. до н. е. згорів палац царя Ашшурбанапала і його бібліотека. Залишки палацу розкопано у 1854 р. Обчисліть скільки років пролежали недоторканими книжки царської бібліотеки.

4. У 206 р. до н. е. розпочався період правління династії Хань в Китаї. Обчисліть рік закінчення правління династії, якщо відомо, що її історія тривала 425 років.

5. В наш час найвідомішими міжнародними спортивними змаганнями вважаються Олімпійські ігри. Обчисліть рік, коли відзначатимуть 3000-ліття від часу започаткування Олімпіад в Давній Греції.

6. У 2014 р. в Україні могли б відзначати 2660-ліття від дати заснування Ольвії. Обчисліть рік заснування міста-колонії Ольвія.

7. Як відомо, греки лічили роки від перших Олімпійських ігор. Обчисліть рік, в котрому за грецьким літочисленням відбулася Марафонська битва.

ІІ. Розгадайте чайнворд. (Пам’ятайте, що кожне слово, за винятком першого, починається з останньої літери попереднього.) Дайте назву чайнворду. Кожне правильно розгадане слово – 1 бал. Запропонована назва чайнворда – 1 бал. Всього – 14 балів.

1
2


3
4


5

67

891011

12

13


1. Засновник філософської школи в Стародавній Греції, що розробляла математичні проблеми. 2. Учитель красномовства в Стародавній Греції. 3. Місто, засноване в 753 р. до Р. Х. в нижній течії р. Тибр. 4. Володар, від імені якого походить назва першої цивілізації Європи (2000–1500 р. до Р. Х.). 5. Один із трьох великих античних драматургів (496–406 рр. до Р. Х.). 6. У грецькій міфології зведена Дедалом для критського царя Міноса будівля, із заплутаних ходів котрої ніхто не міг вибратися. 7. Найбільша одиниця ваги і грошово-рахункова одиниця в Стародавній Греції. 8. Чоловіча верхня накидка з білої вовняної тканини, очевидно, етруського походження. 9. Філософська школа, заснована Платоном неподалік Афін. 10. Давньоримське божество дверей і воріт, входів і виходів, яке зображувалось дволиким. 11. Давньогрецький філософ, який жив у 470–399 рр. до Р. Х.; учитель Платона. 12. У давніх римлян сорочка довжиною до колін, що нагадує давньогрецький хітон. 13. Овальна, зроблена переважно з глини, посудина з двома ручками (із розписом або без нього), що служила для збереження олії або вина; використовувалась також як урна для поховання або при голосуванні.

ІІІ. Вкажіть прізвиська історичних постатей. В історичній традиції побутує звичка давати прізвиська відомим діячам минулого. Ті прізвиська в декотрих випадках замінили справжні прізвища, а в декотрих – стали образними, асоціативними характеристиками історичних постатей. Прочитайте імена та/або прізвища знаних особистостей всесвітньої і вітчизняної історії. Вкажіть їх прізвиська та коротко (у межах 1 речення) поясніть походження кожного. (Для підказок запропоновано дати життя кожної постаті.) Зазначення кожного прізвиська та пояснення походження кожного – від 0 до 2 балів (відсутність відповіді – 0 балів, наявність лише прізвиська та часткового пояснення – 1 бал, повнота відповіді – 2 бали). Всього – 20 балів.

Геродот (485–425 рр. до н. е.)

Барка Ганнібал (247–183 рр. до н. е.)

Володимир (958–1015)

Вільгельм І (1028–1087)

Володимир (1053–1125)

Юрій (1090–1157)

Іоанн Плантагенет (1166–1216)

Філіп ІV (1268–1314)

Казимир ІІІ (1310–1370)

Тамерлан (1336–1405)ІV. Прочитайте та проінтерпретуйте уривок вірша. Упізнайте описану в ньому подію. Заповніть відповідну таблицю. ^ Правильно заповнені 1–3 сектори – по 1 балові за кожен. Правильно заповнені 4–6 сектори – по 3 бали за кожен. Всього – 12 балів.

Щоб скріпивши свої сили,

Стати дужчим в боротьбі,

Князь Данило скрізь шукає

Вірних спільників собі.

Він звернувся і до папи.

Папа каже: «Я готов,

Але хай повстане разом

Вічна спілка двох церков».


І посли пішли на згоду.

Папа князя привітав

І корону королівську

Для Данила передав.

Щоб лунала дужче слава,

Мала більше прав земля,

В Дорогичині Данило

Повінчавсь на короля.

^ Олександр Олесь

Назва

події

Дата

події

Дійові особи

події

Причини події

Наслідки події

Значення події


1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.V. Характеризування історико-культурних пам’яток. У 2013 році Міністерство освіти і науки України затвердило додаток до навчальної програми з всесвітньої історії, котрий містить перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання учнями. Розгляньте зображення однієї із тих історико-культурних пам’яток і підготуйте про неї письмове повідомлення у вигляді енциклопедичної статті.^ Укладаючи повідомлення, візьміть до уваги, що оцінюватимуться такі критерії:

 виявлення знань:

можливої дати створення пам’ятки – 1 бал;

можливого автора створення пам’ятки – 1 бал;

місця створення пам’ятки – 1 бал

 укладання мистецької характеристики пам’ятки – від 0 до 3 балів (тут і далі – відсутність відповіді – 0 балів; частковість відповіді – 1–2 бали; повнота відповіді – 3 бали)

 визначення значимості пам’ятки для відображення відповідного періоду всесвітньої історії – від 0 до 3 балів

 дотримання вимог логічної послідовності – 1 бал. Всього – 10 балів^ VІ. Розкрийте теоретичне питання. В 1573–1574 роках одним з можливих кандидатів на престол Речі Посполитої вважався Василь-Костянтин Острозький. Його також називали «некоронованим королем Русі–України». В 2008 році Українська православна церква Київського патріархату на Помісному соборі канонізувала князя як благовірного. Доведіть обґрунтованість таких ставлень та оцінок постаті Василя-Костянтина Острозького. Охарактеризуйте його місце і роль в політичному, економічному, релігійному та культурному житті України другої половини XVI – початку XVII століття. Висловіть своє ставлення до особистості князя.

^ Візьміть до уваги, що оцінюватимуться такі критерії:

 відповідність змісту викладу умові завдання – від 0 до 3 балів (тут і далі – 0 балів – не виконано; 1-2 бали – виконано частково; 3 бали – виконано повністю)

 знання та аргументоване, достатнє для розкриття теми, застосування основних історичних категорій: історичної хронології; термінології; персоналістики; географії; джерелознавства – від 0 до 3 балів

 з’ясування причинно-наслідкових зв’язків – від 0 до 3 балів

 логічність та послідовність викладу матеріалу – від 0 до 3 балів

 наявність висновків – від 0 до 3 балів

 виявлення загальної ерудиції – від 0 до 3 балів

 дотримання вимог сучасної української мови – 2 бали. Всього – 20 балів.

VІІ. Назвіть п’ять найважливіших, на Вашу думку, подій з історії Прикарпаття, що відбулися упродовж другої половини ХІІІ – першої половини ХVІ століть. Розташуйте обрані події в хронологічній послідовності. Поясніть свій вибір у вигляді невеликої (до 10 речень) логічної розповіді. Визначення подій – 5 балів (1 бал за кожну подію). Укладання хронологічної послідовності – 2 бали. Пояснення вибору – від 0 до 3 балів (0 балів – відсутність відповіді, 1–2 бали частковість відповіді, 3 бали – повнота відповіді). Всього – 10 балів.
^ VІІІ. Опрацюйте історичну карту. Впізнайте подію, що її зміст розкрито за допомогою написів, символів та відтінків кольорів. Заповніть сектор «Умовні позначення», вписавши туди позначки з карти, а також ті, котрих, на Вашу думку, не вистачає. Впізнання події – 2 бали. Нанесення умовних позначень – від 0 до 8 балів (1–2 бали – погано, 3–4 бали – посередньо, 5–6 балів – добре, 7–8 балів – відмінно). Всього – 10 балів.


Подія.
Умовні позначенняЗавдання

для учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

^ 9 КЛАС

Максимальний час виконання завдань – 4 години

Максимальна кількість балів – 110

І. Розв’яжіть хронологічні задачі. Позначте на лінії часу всі необхідні дати. Запишіть хід кожного обчислення. (Візьміть до уваги той факт, що «нульового року» не існує, а цифра «нуль» – умовне позначення межі між ерами.) Кожна правильно розв’язана задача – 2 бали. Всього – 14 балів.

1. У 27 р. до н. е. розпочався, а в 14 р. закінчився період принципату Октавіана Августа у Римській державі. Обчисліть тривалість періоду принципату Октавіана Августа.

2. У 107 р. до н. е. відбулося повстання скіфів-рабів під керівництвом Савмака на території Боспорського царства. Обчисліть скільки років минуло від тієї події.

3. Під час захоплення Ніневії 612 р. до н. е. згорів палац царя Ашшурбанапала і його бібліотека. Залишки палацу розкопано у 1854 р. Обчисліть скільки років пролежали недоторканими книжки царської бібліотеки.

4. У 206 р. до н. е. розпочався період правління династії Хань в Китаї. Обчисліть рік закінчення правління династії, якщо відомо, що її історія тривала 425 років.

5. В наш час найвідомішими міжнародними спортивними змаганнями вважаються Олімпійські ігри. Обчисліть рік, коли відзначатимуть 3000-ліття від часу започаткування Олімпіад в Давній Греції.

6. У 2014 р. в Україні могли б відзначати 2660-ліття від дати заснування Ольвії. Обчисліть рік заснування міста-колонії Ольвія.

7. Як відомо, греки лічили роки від перших Олімпійських ігор. Обчисліть рік, в котрому за грецьким літочисленням відбулася Марафонська битва.

ІІ. Розгадайте чайнворд. (Пам’ятайте, що кожне слово, за винятком першого, починається з останньої літери попереднього.) Дайте назву чайнворду. Кожне правильно розгадане слово – 1 бал. Запропонована назва чайнворда – 1 бал. Всього – 14 балів.

1
2


3
4


5

67

891011

12

13


1. Засновник філософської школи в Стародавній Греції, що розробляла математичні проблеми. 2. Учитель красномовства в Стародавній Греції. 3. Місто, засноване в 753 р. до Р. Х. в нижній течії р. Тибр. 4. Володар, від імені якого походить назва першої цивілізації Європи (2000–1500 р. до Р. Х.). 5. Один із трьох великих античних драматургів (496–406 рр. до Р. Х.). 6. У грецькій міфології зведена Дедалом для критського царя Міноса будівля, із заплутаних ходів котрої ніхто не міг вибратися. 7. Найбільша одиниця ваги і грошово-рахункова одиниця в Стародавній Греції. 8. Чоловіча верхня накидка з білої вовняної тканини, очевидно, етруського походження. 9. Філософська школа, заснована Платоном неподалік Афін. 10. Давньоримське божество дверей і воріт, входів і виходів, яке зображувалось дволиким. 11. Давньогрецький філософ, який жив у 470–399 рр. до Р. Х.; учитель Платона. 12. У давніх римлян сорочка довжиною до колін, що нагадує давньогрецький хітон. 13. Овальна, зроблена переважно з глини, посудина з двома ручками (із розписом або без нього), що служила для збереження олії або вина; використовувалась також як урна для поховання або при голосуванні.

ІІІ. Вкажіть прізвиська історичних постатей. В історичній традиції побутує звичка давати прізвиська відомим діячам минулого. Ті прізвиська в декотрих випадках замінили справжні прізвища, а в декотрих – стали образними, асоціативними характеристиками історичних постатей. Прочитайте імена та/або прізвища знаних особистостей всесвітньої і вітчизняної історії. Вкажіть їх прізвиська та коротко (у межах 1 речення) поясніть походження кожного. (Для підказок запропоновано дати життя кожної постаті.) Зазначення кожного прізвиська та пояснення походження кожного – від 0 до 2 балів (відсутність відповіді – 0 балів, наявність лише прізвиська та часткового пояснення – 1 бал, повнота відповіді – 2 бали). Всього – 20 балів.

Олег (845–912)

Річард І (1157–1199)

Дмитрій ІV (1350–1389)

Дмитро Вишневецький (1516–1563)

Жан Кальвін (1509–1564)

Сулейман (1495–1566)

Іван ІV (1530–1584)

Іван Сірко (1605–1680)

Петро Дорошенко (1627–1698)

Людовік ХІV (1638–1715)следующая страница >>