asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 12 13
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
28.12.2012 № 547


ЗАГАЛЬНИЙ ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЛІК)
ФОРМ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
НА 2013 РІК

ПЕРЕДМОВА


Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2013 рік (далі - Табель) розроблений з метою забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо проведення у 2013 році державних статистичних спостережень.

Табель містить перелік форм державних статистичних спостережень: форм звітності, анкет, інших статистичних формулярів, необхідних для проведення державних статистичних спостережень (далі - форми).

Форми звітності органів державної влади (крім органів державної статистики), органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, до Табеля не включені.

Перелік форм структурований відповідно до змісту. По кожній формі у відповідності до наказів про затвердження форм державних статистичних спостережень наводиться її найменування, індекс і періодичність, зазначається, хто і кому подає, та встановлюються строки подання.

З електронною версією Табеля можна ознайомитись на веб-сторінці Держстату України за адресою: www.ukrstat.gov.ua


^

Статистика промислового виробництвап/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції
(07.08.2012 № 331)

1П-НПП

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

не пізніше 9 лютого

2.

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
(01.08.2012 № 325)

1-П

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

не пізніше 4 числа після звітного періоду

Фізичні особи - підприємці, які займаються промисловими видами діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

не пізніше 4 числа після звітного періоду

3.

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар'єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами
(26.11.2012 № 482)

1-ПЕ

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)

не пізніше 12 числа після звітного періоду


^

Статистика виробництва та розподілення електроенергії, тепла, газу, водип/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу
(01.09.2010 № 371)

1-газ

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають газ населенню та на комунально-побутові потреби

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

2.

Звіт про постачання теплоенергії
(01.09.2010 № 371)

1-теп

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ДРЕС, АЕС, підприємства теплових мереж та інші підприємства і організації), які мають котельні та теплові мережі і відпускають тепло та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

3.

Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)
(01.09.2010 № 371)

1-водопровід

річна

Юридичні особи (підприємства), відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають водопроводи, окремі водопровідні мережі і відпускають (подають) воду населенню та підприємствам, установам, організаціям на господарсько-побутові потреби

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

4.

Звіт про роботу електростанції
(09.10.2012 № 413)

6-тп (ес)

річна

Юридичні особи, які мають електростанції потужністю 500 кВт і більше

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня

следующая страница >>