asyan.org
добавить свой файл
1

Представнику у справах інтелектуальної

власності Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України (патентному повіреному)
заява
Прошу провести пошук на тотожність і схожість позначення для товарів і послуг відносно вказаних товарів і послуг по:

а) СБД Укрпатенту «Зареєстровані в Україні знаки» (90% об’єму БД) -

б) по міжнародному реєстру за Мадридською угодою (5% об’єму БД) -

в) по БД «Зареєстровані знаки, міжнародний реєстр,

заявки на видачу свідоцтв на знаки» (100% об’єму БД) -
1. Інформація про заявника__________________________________________________

(найменування юридичної чи фізичної особи відповідно до установчого документа, паспорта)

Місцезнаходження заявника: ________________________________________________________

(вулиця, номер будинку, квартири; населений пункт, номер відділення зв'язку; район, область; поштовий індекс)

Телефон___________________ Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)________________________

Керівник (посада) _________________________________________________________________

Відповідальний працівник для консультацій та контактів ________________________________

_________________________________________________телефон__________________________

Розрахунковий рахунок­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ____________________в __________________банку, МФО__________

2. Інформація про позначеня для товарів і послуг

Опис позначення:

словесне ______________________________ (слово або слова, шрифт, колір)

зображувальне ______________________________________________ (зображення додається)

комбіноване (слово або слова і зображення)

___________________________________________________________ (зображення додається)
3. Інформація про продукцію (послуги), що позначається знаком

(або перелік класів МКТП)

а) випускається підприємством:

1.___________________________________ 2. _________________________________________

3. __________________________________ 4. _________________________________________

5. __________________________________ 6. _________________________________________

7.___________________________________ 8. _________________________________________
б) планується до випуску:

1. ______________________________ 2. ___________________________________

3. ______________________________ 4. ___________________________________
Перелік документів, що додаються:

  1. Довіреність патентному повіреному (бланк надається з договором).

  2. Зображення позначення на дискеті.

На підставі заяви патентний повірений оформляє договір на виконання робіт по реєстрації товарного знака з кошторисом витрат.
“____” ________________2006 р. Керівник ___________________/_________/