asyan.org
добавить свой файл
1

Тестові завдання

1. Як об’єднуються частини в реченні з прямою мовою?

А за змістом та інтонаційно;

Б за допомогою сполучників;

В за змістом;

Г за допомогою розділових знаків.


2. Які розділові знаки вживаються при прямій мові?

А кома;

Б лапки, тире, двокрапка;

В тире;

Г крапка з комою.


3. Слова автора — це:

А речення, що вказує, кому належить пряма мова;

Б речення, що вказує на манеру вести розмову;

В речення, що вказує, кому належить пряма мова, за яких обставин висловлена, яка манера вести розмову в людини та інше;

Г речення, що вказує на опис ситуацій мовлення.


^ 4. У реченні («Чого зажурився, мій любий козаче?» — питає дівчина вродлива) слова автора стоять:

А перед прямою мовою;

Б після прямої мови;

В усередині прямої мови;

Г немає слів автора.


^ 5. У реченні (Промовила конвалія: «Прощай, гаю милий».) слова автора стоять:

А немає слів автора;

Б після прямої мови;

В усередині прямої мови;

Г перед прямою мовою.


^ 6. У реченні («Прощай, Самсоне! — крикнула зрадлива. — Ти думав, що для тебе я забуду родину?») слова автора стоять:

А перед прямою мовою;

Б після прямої мови;

В усередині прямої мови;

Г немає слів автора.


^ 7. У якому реченні припущено помилки у вживанні розділових знаків при прямій мові, усередині якої слова автора?

А «Чи бачили таке, — сказав батько і, помовчавши, додав: — Готовий хлібороб, одним словом».

Б «Ото воно там якраз і було, — сказав мій візник, — отам, де стовп».

В «Яка ти розкішна, земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, заквітчати квітами».


^ 8. У якому реченні припущено помилки у вживанні розділових знаків при прямій мові, після якої стоять слова автора?

А «Васильку, а йди сюди» — гукнув з подвір’я батько.

Б «Голубчику, рятуй!» — тут простогнала Щука.

В «Чого ти журишся?» — вона спитала тихо.

Г «Ніщо так не красить людину, як натхнення», — подумала Ярославна.


^ 9. У якому реченні припущено помилки у вживанні розділових знаків при прямій мові, перед якою стоять слова автора?

А Ярославна подумала: «Ніщо так не красить людину, як натхнення».

Б Мудрець наполягав: «Краще слухати, ніж говорити».

В І тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі, мені тебе жаль…»

Г Струна бринить лагідною луною «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!»


^ 10. Яка схема відповідає реченню ( «Ой роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо багацько нас є», — говориться в народній пісні.)

А А: «П (?!)».

Б «П», — а.

В «П (?!)» — а.

Г «П», — а, — «П».


11. У разі заміни прямої мови непрямою речення буде:

А простим;

Б складним будь-якого типу;

В складнопідрядним.

Г складносурядним.


12. Кожна репліка діалогу:

А пишеться з нового рядка;

Б пишеться з нового рядка, перед нею ставиться тире;

В пишеться з нового рядка і береться в лапки;

Г пишеться без лапок і без дужок.