asyan.org
добавить свой файл
1
n=1 в повному обсязі~sz=336476;pg=1;te=Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується особою, яка її завдала~cat=~t=~!~
Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується особою, яка її завдала :

1) в повному обсязі

2) частково

3) у неповному обсязі

4) враховуючи особу потерпілого

5) враховуючи матеріальний стан потерпілого


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі:

1) малолітньою особою

2) батьком

3) юридичною особою

^ 4) особою, яка її завдала

5) органом опіки та піклування


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона

1) перебувала у стані алкогольного сп'яніння

^ 2) доведе, що шкоди завдано не з її вини

3) в даний час є безробітною

4) перебуває у лікарні

5) завдала шкоди з необережності


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала:

1) за наявності лише її умислу

^ 2 ) за наявності її вини

3) за наявності лише її необережності

4) за наявності в неї матеріальних засобів для відшкодування

5) незалежно від вини особи

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана власникові такого майна, відшкодовується:

1) органом, який прийняв даний закон

2) державою в певній частині

3) місцевою радою в повному обсязі

4) посадовою особою

^ 5) державою в повному обсязі


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду:

1) лише зі згоди свого законного представника

2) лише з дозволу органів опіки та піклування

3) зі згоди навчального закладу, в якому вона вчиться

4) зі згоди своїх близьких родичів

^ 5) самостійно на загальних підставах


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником:

^ 1) під час виконання ним своїх трудових ( службових) обов’язків

2) під час перебування його у відпустці

3) лише якщо працівник заподіяв шкоду у нетверезому стані

4) не під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків

5) лише якщо працівник перебуває у важкому матеріальному становищі

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особи, спільними діями або бездіяльністю яких завдано шкоду, несуть:

^ 1) солідарну відповідальність перед потерпілим

2) субсидіарну відповідальність перед потерпілим

3) солідарну відповідальність перед батьками потерпілого

4) відповідальність залежно до матеріального стану кожного із заподіювачів шкоди

5) відповідальність в залежності від матеріального становища кожного з них

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу:

1) відшкодовується в повному обсязі

^ 2) не відшкодовується

3) відшкодовується частково

4) відшкодовується за рішенням суду

5) відшкодовується на загальних засадах

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: набувач зобов’язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно

^ 1) в натурі

2) лише частинами

3) лише за відповідну плату

4) у будь-якому вигляді ( стані)

5) якщо бажає цього


Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, за загальним правилом здійснюється:

1) одноразово в останній місяць року

2) з врахуванням матеріального становища потерпілого

3) щорічними платежами

^ 4) щомісячними платежами

5) одноразовою виплатою


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, на яку покладено обов’язок відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я потерпілого, має право вимагати... якщо працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, яка була в нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди

1) зупинення відшкодування шкоди

^ 2) зменшення розміру відшкодування шкоди

3) зупинення відшкодування шкоди та компенсації

4) збільшення розміру відшкодування шкоди

5)лише подвійного зменшення розміру відшкодування шкоди


Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт (послуг), підлягає відшкодуванню:

1) їх замовником

^ 2) їх виконавцем

3) їх виконавцем і посередником в рівних частинах

4) посередником, при виконанні робіт (наданні послуг)

5) державою


Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, підлягає відшкодуванню, за вибором потерпілого :

^ 1) продавцем або виготовлювачем товарів за вибором потерпілого

2) тільки виготовлювачем товарів

3) тільки директором магазину

4) виключно продавцем

5) матеріально відповідальною особою

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави зобов’язана:

1) залишити майно в себе і відшкодувати витрати потерпілого

^ 2) повернути потерпілому це майно

3) тільки відшкодувати витрати потерпілого

4) повернути потерпілому лише частину майна

5) повернути потерпілому будь-яке інше майно

Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути відшкодована:

1) шляхом здійснення виплат лише в рівних частинах

^ 2) одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів

3) шляхом здійснення лише щоквартальних виплат

4) тільки через здійснення доплати до заробітної плати

5) шляхом здійснення лише щорічних платежів


Об’єктом деліктних зобов’язань є

1) сплата неустойки

2) відшкодування, яке боржник зобов’язаний надати потерпілому

3) відшкодування збитків та сплата неустойки

4) періодична надбавка до зарплати

5) повернення схожої речі


Змістом деліктного зобов’язання є

1) тільки право кредитора

2) тільки обов’язок боржника

3) право боржника чи кредитора

^ 4) право кредитора та обов’язок боржника

5) обов’язок боржника та кредитора


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України:

шкода завдана внаслідок недоліків робіт (послу4), підлягає відшкодуванню:

1) посередником

^ 2) їх виконавцем

3) директором

4) управлінням у справах захисту прав споживачів

5) їх замовником

Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю відшкодовується:

^ 1) особою, яка її завдала

2) законному представнику особи, яка її завдала

3) органом місцевої влади

4) фінансовою установою за погодженням з особою

5) державою

Шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань:

1) відшкодовується частково

^ 2) не відшкодовується

3) відшкодовується в повному обсязі

4) відшкодовується за бажанням потерпілого

5) відшкодовується державою


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: якщо кримінальну справу закрито на підставі Закону про амністію або акта про помилування:

1) право на відшкодування шкоди виникає у будь-якому випадку

^ 2) право на відшкодування шкоди не виникає

3) виникає право на часткову компенсацію

4) виникає право на відшкодування шкоди у повному обсязі

5) право на відшкодування шкоди виникає за бажанням потерпілого

Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхового відшкодування для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов’язана сплатити потерпілому:

1) лише часткову компенсацію шкоди

^ 2) різницю між фактичним розміром шкоди і страхового відшкодування

3) лише розмір страхового відшкодування

4) одноразове відшкодування в повному обсязі

5) лише розмір упущеної вигоди


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: не підлягають поверненню безпідставно набуті:

1) коштовності

2) домашні тварини

3) аліменти, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача

4) будь-які речі

5) стипендія, якщо її виплата проведена через рахункову помилку з боку особи, що її нараховує

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі безпідставного одержання чи збереження грошей:

^ 1) нараховуються проценти за користування ними

2) проценти не нараховуються

3) нараховується надбавка до зарплати

4) нараховуються компенсація особі

5) нараховується одноразова виплата в кінці року

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі безпідставного одержання чи збереження грошей:

^ 1) нараховуються проценти за користування ними

2) проценти не нараховуються

3) нараховується надбавка до зарплати

4) нараховується одноразова виплата в кінці кожного кварталу

5) нараховуються соціальна допомога


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України:

Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, підлягає відшкодуванню продавцем або виготовлювачем товару:

1) за вибором продавця

2) за вибором виготовлювача товару

3) за рішенням органу опіки та піклування

4) за вибором представника заподіювача

^ 5) за вибором потерпілого

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади нормативно-правового акту, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується:

1) Антимонопольним комітетом України

^ 2) державою, незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів

3) судом

4) територіальною громадою

5) посадовою особою органу державної влади


Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується:

1) державою у будь-якому випадку

2) органами дізнання та досудового слідства

3) особою самостійно, незалежно від її матеріального стану

^ 4) державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин

5) роботодавцем особи


Якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона завдала шкоди іншій особі, ця шкода:

1) має бути відшкодована державою

2) не відшкодовується

3) має бути частково компенсована

^ 4) має бути відшкодована особою, яка її завдала

5) має бути відшкодована лише батьками особи, яка її завдала

Вставте пропущене слово у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала, якщо вона була завдана:

1) лише правомірними рішеннями особи

2) лише з необережності

3) лише з вини посадової особи

4) лише бездіяльністю особи

^ 5) неправомірними рішеннями

6) лише активними діями

7) неправомірними діями чи бездіяльністю


Моральна шкода відшкодовується, незалежно від вини заподіювача, якщо шкоди завдано

1) фізичній особі внаслідок притягнення її до кримінальної відповідальності

^ 2) фізичній особі внаслідок її незаконного засудження

3) фізичній особі внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності

4) внаслідок застосування підписки про невиїзд

5) фізичній особі внаслідок тримання під вартою

6) внаслідок затримання

^ 7) фізичній особі внаслідок незаконного накладення адміністративне стягнення у вигляді арешту

Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини заподіювача, якщо шкоди завдано

1) легким ушкодженням здоров’я

^ 2) каліцтвом внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки

3) каліцтвом

4) каліцтвом внаслідок дії непереборної сили

5) смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки

6) смертю фізичної особи

7) іншим ушкодженням здоров’я внаслідок стихійного лиха

Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується:

^ 1) її чоловікові (дружині)

2) усім родичам

3) її рідному брату (сестрі)

4) її дідові (бабі)

5) батькам (усиновлювачам)

6) тільки дітям

7) особам, які проживали з нею однією сім’єю


Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоду у стані крайньої необхідності, суд може:

1) покласти обов’язок її відшкодування на орган місцевого самоврядування

^ 2) покласти обов’язок її відшкодування на особу, в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди

3) покласти обов’язок її відшкодування на державу

4) покласти обов’язок її відшкодування на особу, всупереч інтересів якої діяла особа, яка завдала шкоди

^ 5) звільнити їх від відшкодування шкоди частково або в повному обсязі

6) зобов’язати кожного з них відшкодувати шкоду в певній частці

7) зобов’язати кожного з них відшкодувати шкоду в повному обсязі

Шкода завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження відшкодовується державою:

1) частково з врахуванням вини посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства

^ 2) в повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, досудового слідства

3) у повному обсязі,лише якщо був умисел посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства

4) у вигляді надбавок до зарплати незалежно від вини посадових і службових осіб

^ 5) у повному обсязі незалежно від вини посадових осіб прокуратури

6) частково з врахуванням вини суду

7) у повному обсязі незалежно від вини посадових осіб суду

Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду виникає в разі:

1) постановлення судом обвинувального вироку

^ 2) постановлення виправдувального вироку суду

3) закриття кримінальної справи за відсутності події злочину

4) не закриття кримінальної справи органом попереднього слідства

5) продовження провадження у справі про адміністративне правопорушення

6) смерті особи, яка вела досудове слідство

^ 7) закриття справи про адміністративне правопорушення

Які з нижчеперелічених дій належать до незаконних дій службових осіб правоохоронних органів

1) попереднє затримання

^ 2) незаконне засудження

3) затримання

4) незаконне притягнення як обвинуваченого

5) накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту

^ 6) незаконне взяття і тримання під вартою

7) застосування запобіжного заходу тримання під вартою

Шкода завдана фізичній або юридичній особі внаслідок постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі, відшкодовується державою в повному обсязі в разі:

1) встановлення в діях суддів, які вплинули на постановлення незаконного рішення, складу адміністративного правопорушення

2) не встановлення в діях суддів, які вплинули на постановлення незаконного рішення, складу злочину

^ 3) встановлення в діях суддів, які вплинули на постановлення незаконного рішення, складу злочину

4) набрання законної сили рішення суду

5) набранням законної сили виправдовувальним вироком суду

^ 6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду

7) проголошення обвинувального вироку суддею

Які з нижчеперелічених дій відносяться до незаконних дій органів дізнання досудового слідства, прокуратури і суду:

^ 1) незаконне засудження

2) проведення обшуку, виїмки на підставах, що передбачені КПК

3) накладення арешту на рухоме майно

4) незаконне відсторонення від роботи (посади)

5) накладення штрафу великого розміру

^ 6) незаконне накладення арешту на майно

7) конфіскація майна


Які види шкоди підлягають відшкодуванню, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду:

^ 1) заробіток і інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій

2) трудові доходи втрачені внаслідок законних дій

3) суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги

4) моральна шкода

5) майно, на яке накладено арешт

6) всі транспортні витрати особи

7) майно, яке не конфісковано в дохід держави

Шкода, завдана малолітньою особою відшкодовується її

^ 1) батьками (усиновлювачами)

2) навчальним закладом, де не навчається особа

3) органом опіки та піклування

4) будь-яким родичем, який досягнув 18 р.

^ 5) опікуном

6) іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи

7) органом місцевої влади

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України:

Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, підлягає відшкодуванню за вибором

^ 1) потерпілого, виготовлювачем товару

2) продавця

3) виготовлювача

4) потерпілого, продавцем

5) представника потерпілого

6) управління у справах захисту прав споживачів

7) директора магазину

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода:

1) відшкодовується після досягнення нею повноліття

^ 2) відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батькам, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини

3) не відшкодовується взагалі

^ 4) відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її піклувальником, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини

5) відшкодовується органом місцевого самоврядування в частці? якої не вистачає

6) відшкодовується в повному обсязі будь-яким родичем, який є повнолітнім

7) відшкодовується лише в розмірі, який може відшкодувати неповнолітній самостійно

Обов’язок батьків (усиновлювачів), піклувальника відшкодувати шкоду, завдану неповнолітнім припиняється після

1) після того, як особа, до досягнення повноліття стане власником майна

2) досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття

3) досягнення особою 16 р.

4) після того, як особа почне самостійно працювати

5) після того, як вони досягнуть 45 – річного віку

6) після того, як особа, яка завдала шкоди, стане батьком або матір'ю дитини

^ 7) після того, як особа, до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди

Суд може постановити рішення про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю потерпілого за рахунок майна недієздатної особи, частково або в повному обсязі, якщо

^ 1) опікун недієздатної особи, яка завдала шкоди, помер

2) опікун недієздатної особи відмовляється відшкодувати

3) опікун недієздатної особи, яка завдала шкоди, хворий на невиліковну хворобу

4) якщо у опікуна відсутнє нерухоме майно

5) якщо у опікуна відсутнє майно для відшкодування шкоди

^ 6) якщо у опікуна відсутнє майно, достатнє для відшкодування шкоди

7) якщо недієздатна особа має таке майно

З урахуванням матеріального становища потерпілого та особи, яка в момент заподіяння шкоди не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, суд може

^ 1) постановити рішення про відшкодування нею шкоди частково

2) постановити рішення про обмеження в її дієздатності

3) постановити рішення про відшкодування нею шкоди в повному обсязі

4) постановити рішення про її примусове лікування

5) постановити рішення про матеріальну допомогу

6) постановити рішення про відшкодування шкоди її законним представником

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: джерелом підвищеної небезпеки є діяльність пов’язана з

1) лише утриманням транспортних засобів

^ 2) використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання

3) неналежним доглядом за транспортним засобом

4) використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо – і вогненебезпечних та інших речовин

5) утриманням котів

6) утриманням диких звірів, що створює підвищену небезпеку лише для їх власників

^ 7) утриманням диких звірів, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : шкода, завдана внаслідок недоліків, товарів робіт і послуг, підлягає відшкодуванню, якщо:

1) протягом 5 років від дня виготовлення товару, виконання робіт, надання послуг

^ 2) її завдано протягом встановлених строків придатності

3) строки придатності не встановлені, - протягом 10 р. від дня виготовлення товару, виконання робіт (надання послуг)

4) її завдано протягом встановлених строків придатності, але не більше 5 р.

5) її завдано протягом гарантійного строку, але не більше 10 р.

6) особу було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності

^ 7) особу не було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності і про можливі наслідки в разі невиконання цих дій

З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов’язати особу, яка завдала шкоди майну

1) вчинити заповіт на користь потерпілого

2) не відшкодувати її в натурі, а сплатити неустойку

^ 3) відшкодовувати її в натурі

4) відшкодувати завдані збитки в повному обсязі

5) подарувати власне майно потерпілому

6) вибачитися

7) передати річ лише кращої якості


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: джерелом підвищеної небезпеки є діяльність пов’язана з

1) лише утриманням транспортних засобів

^ 2) використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання

3) неналежним доглядом за транспортним засобом

4) використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо – і вогненебезпечних та інших речовин

5) утриманням котів

6) утриманням диких звірів, що створює підвищену небезпеку лише для їх власників

^ 7) утриманням диких звірів, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб


Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я відшкодовується:

1) з врахуванням пенсії

^ 2) без урахування пенсії, призначеної у зв’язку з втратою здоров’я

3) з урахуванням пенсії за віком

4) без урахування пенсії, яку вона одержувала до цього

5) з урахуванням процентів від банківських вкладів потерпілого

6) з урахуванням матеріального становища її родичів

^ 7) без врахування інших доходів

Розмір втраченого фізичною особою заробітку, внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, що підлягає відшкодуванню, визначається:

1) у твердій сумі

2) у відсотках від середньомісячного заробітку заподіювача шкоди

3) у відсотках від середньорічного заробітку заподіювача шкоди

^ 4) у відсотках від середньомісячного заробітку, який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров’я

5) без врахування ступеня втрати потерпілим професійної працездатності

^ 6) з врахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, а за її відсутності – загальної працездатності

7) з врахуванням ступеня втрати професійної працездатності особи, яка завдала шкоди

Середньомісячний заробіток обчислюється за бажанням потерпілого:

1) за весь період його роботи

2) за 12 будь-яких календарних місяців роботи

3) за 6 останніх місяців роботи, що передували ушкодженню здоров'я

^ 4) за 12 останніх місяців роботи, що передували ушкодженню здоров'я

5) за 3 останні місяці роботи, що передували ушкодженню здоров'я

6) за три останні роки роботи

7) за останні півтора роки роботи, що передували втраті працездатності внаслідок каліцтва

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого:

1) усі родичі

^ 2) дитина – до досягнення нею 18 років

3) чоловік ( дружина), які досягли пенсійного віку

4) брат або сестра

5) дитина - до досягнення нею 20 років

^ 6) непрацездатна особа, яка була на утриманні в потерпілого

7) працездатна особа, яка була на утриманні потерпілого

Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину, відшкодовується потерпілому державою, якщо:

^ 1) не встановлено особу, яка вчинила злочин

2) встановлено усіх осіб, які вчинили злочин

3) особа, яка вчинила злочин є батьком 3-х дітей

4) особа, яка вчинила злочин отримує невелику зарплату

^ 5) особа, яка вчинила злочин є неплатоспроможною

6) особа, яка вчинила злочин тільки розпочала підприємницьку діяльність

7) особа, яка вчинила злочин є іноземцем


Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави, зобов’язана:

^ 1) повернути безпідставно набуте майно в натурі

2) повернути лише частину майна

3) повернути нове майно

4) відшкодувати вартість майна, у разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно

5) відшкодувати половину вартості майна

6) відшкодувати лише упущену вигоду

7) повернути річ кращої якості

Умови, за яких безпідставно набуте майно не підлягає поверненню:

1) зарплата, видана фізичній особі, якщо її виплата проведена особою добровільно, через помилку

2) стипендія, якщо її виплата проведена особою через недобросовісність її набувача

^ 3) заробітна плата, якщо її виплата проведена особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача

4) пенсія, якщо її виплата проведена особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача

5) платежі, що прирівнюються до зарплати, якщо їх виплата проведена через помилку особи

^ 6) інше майно, якщо це встановлено законом

7) допомоги, якщо їх виплата проведена з Державного бюджету

Продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт, послуг, зобов’язаний відшкодувати шкоду особі, внаслідок

1) відсутності спеціальних навиків покупця

^ 2) конструктивних недоліків

3) рецептурних недоліків

4) недостовірної або неповної інформації

5) використання товару не за призначенням

6) використання товару всупереч інструкцій

7) помилки покупця

Підставами звільнення від відповідальності продавця за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів (робіт, послу4) є :

1) його важке матеріальне становище

^ 2) непереборна сила

3) якщо продавець є батьком 4-х дітей

4) порушення продавцем правил користування або зберігання товарів

5) порушення потерпілим правил користування або зберігання товарів

6) пенсійний вік продавця

7) якщо продавець перебував на випробувальному терміні в магазині

Моральна шкода полягає у :

1) фізичному болю і стражданнях внаслідок похилого віку

2) фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала внаслідок важкої хвороби

^ 3) фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом та іншим ушкодженням здоров'я

4) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів

^ 5) душевних страждань, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна

6) душевних страждань, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням особистого майна її близьких родичів

7) у приниженні честі та гідності юридичної особи
^ 8) у приниженні честі та гідності фізичної особи

9) у приниженні ділової репутації юридичної особи

Моральна шкода полягає у :

1) фізичному болю і стражданнях внаслідок похилого віку

2) фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала внаслідок важкої хвороби

^ 3) фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом та іншим ушкодженням здоров'я

4) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів

^ 5) душевних страждань, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна

6) душевних страждань, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням особистого майна її близьких родичів

7) у приниженні честі та гідності юридичної особи
^ 8) у приниженні честі та гідності фізичної особи

9) у приниженні ділової репутації юридичної особи

Способи відшкодування моральної шкоди:

1) грішми

2) лише нерухомим майном

3) лише рухомим майном

4) лише відрахуванням із зарплати

^ 5) майном

6) позбавленням волі винної особи

7) накладенням адміністративного штрафу
8) спосіб, визначений за домовленістю між потерпілим та заподіювачем

9) лише коштовностями

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом із врахуванням:

1) громадянства винної особи

^ 2) характеру правопорушення

3) глибини фізичних та душевних страждань потерпілого

4) погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливостей їх реалізації

5) сімейного стану потерпілого

6) ступеня вини особи, яка завдала майнової шкоди

^ 7) ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування шкоди
8) з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення


9) з урахуванням місця роботи ( праці) винної особи

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого:

^ 1) дитина – до досягнення нею 18 років

2) чоловік ( дружина), які досягли пенсійного віку

3) усі родичі

4) брат або сестра

5) дитина - до досягнення нею 20 років

^ 6) непрацездатна особа, яка була на утриманні в потерпілого

7) працездатна особа, яка була на утриманні потерпілого

8) будь – яка особа, яка досягла пенсійного віку

9) племінники

Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я відшкодовується

1) з врахуванням пенсії

^ 2) без урахування пенсії призначеної у зв’язку з втратою здоров’я

3) з урахуванням пенсії за віком

4) без урахування пенсії, яку вона одержувала до цього

5) з урахуванням процентів від банківських вкладів потерпілого

6) з урахування матеріального становища її родичів

^ 7) без врахування інших доходів

8) з врахування вихідної допомоги

9) із врахуванням авторських гонорарів потерпілого

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: моральна шкода, завдана смертю фізичної особи відшкодовується

^ 1) її чоловікові

2) особі, яка не проживала з нею не менше 5 років перед смертю

3) її дружині

4) її батькам ( усиновлювачами)

5) дітям (усиновленим)

6) лише рідним дітям

7) лише дітям до 21 р.
8) близьким родичам

^ 9) особам, які проживали з нею однією сім’єю

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : враховуючи обставини, за яких було завдано шкоди у стані крайньої необхідності суд може покласти обов’язок її відшкодування на...або...

1) на представників потерпілого

^ 2) особу, в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди

3) на орган опіки і піклування

4) кожну з осіб в певній частці

5) або звільнити осіб від відшкодування шкоди частково

^ 6) звільнити осіб від відшкодування шкоди в повному обсязі

7) на особу, якій було завдано шкоди
8) на близьких родичів особи, яка завдала шкоди

9) на близьких родичів особи, в інтересах якої була завдана шкода

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : шкода, завдана фізичній або юридичній особі ... рішеннями, діями чи бездіяльністю ... або ... відшкодовується державою…

1) помилковими

^ 2) незаконними

3) генерального директора

4) посадової або службової особи

5) будь-якої особи

6) прямих обов’язків за дотриманням

^ 7) при здійсненні нею своїх повноважень

8) лише при наявності вини особи

9) незалежно від вини цієї особи

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : враховуючи обставини, за яких було завдано шкоди у стані крайньої необхідності суд може покласти обов’язок її відшкодування на...або...

^ 1) особу, в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди

2) на представників потерпілого

3) на орган опіки і піклування

4) кожну з осіб в певній частці

5) або звільнити осіб від відшкодування шкоди частково

^ 6) звільнити осіб від відшкодування шкоди в повному обсязі

7) на особу, якій було завдано шкоди
8) на близьких родичів особи, яка завдала шкоди

9) на близьких родичів особи, в інтересах якої була завдана шкода

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади нормативно-правового акту, відшкодовується

1) нормативно-правовий акт був визнаний незаконним

2) якщо нормативно-правовий акт не був скасований

3) посадовою особою органу, який прийняв даний нормативно-правовий акт

4) якщо нормативно-правовий акт був визнаний законним

^ 5) якщо нормативно-правовий акт був визнаний незаконним і скасований

6) державою відшкодовується

7) лише якщо був умисел посадових і службових осіб цих органів

^ 8) незалежно від вини посадових осіб цих органів

9) незалежно від вини службових осіб цих органів

Підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові внаслідок

^ 1) незаконного засудження

2) засудження

3) громадського осуду

4) незаконного притягнення як обвинуваченого

5) застосування запобіжного заходу тримання під вартою

^ 6) незаконного взяття і тримання під вартою

7) попереднього затримання особи

8) незаконного накладення арешту на майно

9) незаконного застосування адміністративного арешту чи виправних робіт

Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду виникає у випадках

^ 1) постановлення виправдувального вироку суду

2) постановлення судом обвинувального вироку

3) скасування вироку суду

4) встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду факту незаконного притягнення як обвинуваченого

5) закриття кримінальної справи за відсутності події злочину

6) скасування частини вироку суду

^ 7) закриття справи про адміністративне правопорушення

8) відсторонення від роботи (посади)

9) проведення оперативно – розшукових заходів


Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду виникає:

^ 1) у випадку постановлення виправдувального вироку суду

2) у випадку постановлення судом обвинувального вироку

3) у випадку скасування вироку суду

^ 4) у випадку встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду факту незаконного притягнення як обвинуваченого

5) у випадку закриття кримінальної справи за відсутності події злочину

6) у випадку скасування частини вироку суду

7) у випадку відсторонення від роботи (посади)

^ 8) у випадку закриття справи про адміністративне правопорушення

9) у випадку проведення оперативно – розшукових заходів

Не має права на відшкодування шкоди, фізична особа, яка у процесі дізнання, досудового слідства або судового розгляду вчинила наступні дії:

1) перешкоджала з’ясуванню істини внаслідок фізичного чи психічного примусу

2) давала свідомо неправдиві свідчення внаслідок фізичного чи психічного примусу

^ 3) шляхом самообмови перешкоджала з’ясуванню істини

4) давала несвідомо неправдиві свідчення

5) і цим сприяла незаконному засудженню

6) і цим сприяла незаконному притягненню до кримінальної відповідальності

7) сприяла попередньому затриманню

8) не сприяла притягненню до кримінальної відповідальності

^ 9) і цим сприяла незаконному накладенню адмінстягнення у вигляді арешту чи виправних робіт

Під незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду слід розуміти:

^ 1) незаконне проведення в ході розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки

2) попередній обшук, виїмка

3) накладення арешту на нерухоме майно

^ 4) незаконне накладення арешту на майно

5) незаконне взяття і тримання під вартою

6) незаконну конфіскацію майна

7) попереднє проведення оперативно - розшукових заходів

8) тимчасове відсторонення від роботи

^ 9) незаконне проведення оперативно - розшукових заходів

Шкода, завдана малолітньою особою, відшкодовується

1) самою особою

2) її батьками

3) її піклувальником

4) її усиновлювачами

^ 5) її опікуном

6) фізичною особою, яка не доглядає малолітню особу

7) близькими родичами

8) фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи

9) органами опіки та піклування

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : після досягнення повноліття малолітньою особою суд може зобов’язати її відшкодувати шкоду:

1) лише частково, завдану до 15 р.

2) лише в повному обсязі

^ 3) частково або в повному обсязі, завдану до 14 р.

4) якщо особа не працює

5) якщо вона має достатні для цього кошти

6) якщо особа має особисті немайнові права

^ 7) якщо батьки (усиновлювачі) або опікун чи інша фізична особа, яка на правових підставах здійснювала виховання за малолітньої особи померли

8) якщо законні представники особи є малозабезпечені

^ 9) якщо батьки (усиновлювачі) або опікун чи інша фізична особа, яка на правових підставах здійснювала виховання за малолітньої особи є неплатоспроможними

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: додаткова відповідальність батьків (усиновлювачів) або піклувальників має місце якщо

1) неповнолітня особа не працює

2) неповнолітня особа була у стані сп’яніння на момент заподіяння шкоди

^ 3) у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, відсутнє майно для відшкодування завданої нею шкоди

4) неповнолітня особа перебуває за кордоном

^ 5) вони дали згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності

6) особа набула повної цивільної дієздатності всупереч волі батьків

7) вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їх вини

8) неповнолітня особа вчиться у ВУЗі

9) батьки позбавлені батьківських прав уже понад три роки

До способів відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого, належать

1) передача схожої речі

^ 2) передача речі такого ж роду і тої ж якості

3) передача речі кращої якості

4) передача будь-якої речі

5) полагодження пошкодженої речі

6) сплата аліментів

7) вибачення

^ 8) відшкодування збитків в повному обсязі

9) дарунок власного майна

Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов’язана відшкодувати потерпілому

^ 1) заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної працездатності

2) будь – які втрати

3) додаткові витрати, викликані необхідністю придбання ліків

^ 4) заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення загальної працездатност

5) компенсацію за невикористану відпустку

6) одноразові виплати

7) вихідну допомогу

8) допомогу по вагітності та пологах

9) заробітну плату за останній рік


Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, яка набула майно, або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов’язана

1) відшкодувати всі доходи, які вона одержала за останні 10 років

2) відшкодувати всі доходи, які вона могла одержати за останні 10 років

3) повернути лише частину доходів

^ 4) відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від цього майна, з часу

5) повернути лише частину майна

6) коли ця особа дізналася про володіння цим майном без достатньої правової підстави

^ 7) коли ця особа могла дізналася про володіння цим майном без достатньої правової підстави

8) вимагати відшкодування

9) повернути частину вартості безпідставно набутого майна

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: суб’єктами відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки є

1) власники комп’ютерів

2) представник власника транспортного засобу

3) власники самокатів

^ 4) власники транспортних засобів, використання, зберігання або утримання яких створює підвищену небезпеку

5) володільці механізмів (інших об’єктів), використання, зберігання або утримання яких створює підвищену небезпеку

6) страховики

7) власники нерухомості

^ 8) особи, які володіють транспортними засобами, механізмами тощо на підставі цивільно-правових договорів

9) особа, яка експлуатує транспортний засіб внаслідок трудових відносин з володільцем цього джерела

До додаткових витрат, які підлягають відшкодуванню в разі завдання шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, належать витрати потерпілого на

1) оплату комунальних послуг

^ 2) посилене харчування

3) придбання ліків

4) протезування

5) догляд за дітьми заподіювача шкоди

6) подарунки родичам потерпілого

7) подарунки дітям потерпілого

^ 8) санаторно-курортне лікування

9) оплата проїзду потерпілого до місця проживання

Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов’язана відшкодувати потерпілому

^ 1) заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної працездатності

2) додаткові витрати, викликані необхідністю протезування

3) будь – які втрати

^ 4) заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення загальної працездатності

5) компенсацію за невикористану відпустку

6) одноразові виплати

7) вихідну допомогу

8) допомогу по вагітності та пологах

9) заробітну плату за останній рік

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : особи, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого:

^ 1) дитина до досягнення нею 18 р.

2) учень, студент – до закінчення навчання, але не більше як до досягнення ним 21 р.

3) учень, студент – до закінчення навчання, але не більше як до досягнення ним 23 р.

4) чоловікові (дружині) сусіда

5) чоловікові (дружині), які досягли пенсійного віку

6)усім родичам

7) іншим особам, які були на утриманні потерпілого

^ 8) іншим непрацездатним особам, які були на утриманні потерпілого

9) батькам особи

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : шкода, завдана внаслідок недоліків, товарів робіт і послуг, підлягає відшкодуванню, якщо:

^ 1) її завдано протягом встановлених строків придатності

2) протягом 5 років від дня виготовлення товару, виконання робіт, надання послуг

3) строки придатності не встановлені, - протягом 10 р. від дня виготовлення товару, виконання робіт (надання послуг)

4) її завдано протягом встановлених строків придатності, але не більше 5 р.

5) її завдано протягом гарантійного строку, але не більше 10 р.

^ 6) особу не було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності і про можливі наслідки в разі невиконання цих дій

7) особу було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності

8) вона завдана лише негайно

9) наступили лише важкі наслідки після цього

Які особи зобов’язані відшкодувати шкоду , завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг:

^ 1) продавець

2) виготовлювач товару

3) виконавець робіт

4) посередник

5) управління у справах захисту прав споживачів

6) особа, яка доставила товар

7) орган місцевого самоврядування

8) виконроб

9) начальник відділу збуту

До підстав звільнення від відповідальності продавця чи виготовлювача товарів, виконавця робіт (послуг) відносять наступні:

^ 1) непереборна сила

2) тяжке матеріальне становище

3) вік продавця

4) порушення потерпілим правил користування товарів

5) порушення потерпілим правил зберігання товарів

6) незнання потерпілим правил користування товарів

7) незнання потерпілим правил зберігання товарів

8) страхування відповідальності потерпілого

9) неумисне спричинення шкоди в невеликих розмірах

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послу4) зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі недоліками товарів, робіт, послуг внаслідок:

1) конструктивних недоліків

2) помилки покупця

3) технологічних недоліків

4) рецептурних недоліків

5) неналежного користування замовником результатом робіт

6) умислу покупця щодо знищення товару

7) недостовірної інформації

8) нерозуміння інформації особою

9) недостатньої інформації