asyan.org
добавить свой файл
1

1(372). Тлумачення заповіту здійснюється:

а) нотаріусом, який посвідчував заповіт за участю спадкоємців;

б) спадкоємцями, а у разі спору між спадкоємцями – судом; (ч. 2 ст. 1256 ЦКУ) Іспит

в) тільки судом.

2(373). Місцем знаходження юридичної особи є:

а) адреса зазначена в установчих документах цієї юр. особи;

б) адреса зазначена в документі про проведення державної реєстрації юр. особи;

в) адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені; (ст.93 ЦКУ)

3(451). Договір управління майном:

а) укладається у простій письмовій формі; (ч.1 ст. 1031 ЦКУ)

б) укладається у письмовій формі та нотаріально посвідчується;

в) укладається у письмовій формі, нотаріально посвідчується та підлягає державній реєстрації

^ 4(452). Хто може бути учасником повного товариства:

а) Фізична особа;

б) Юридична особа;

в) СПД. (п.7 ст.80 ГКУ)

5.(463). Право власності на аліменти належить:

а) дитині;

б) тому з батьків на ім’я якого вони сплачуються. (ч.1 ст. 179 СКУ) Іспит

в) тому з батьків хто сплачує;

^ 6(498). Строки чинності суміжних майнових прав:

а) 30 років.

б) 40 років.

в) 50 років. (ч. 1 ст. 456 ЦКУ) Іспит

7(500). Ухвала суду про забезпечення позову виконується:

а) негайно, (п. 9 ст. 153 ЦКУ) Іспит

б) після спливу строку для її оскарження;

В) Через 5 днів з моменту її винесення.

^ 8(528). Договір управління нерухомим майном укладається:

а) в письмовій формі

а) на бажання однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально;

б) підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. (ч. 2 ст. 1031 ЦКУ) Іспит

^ 9(532). Правочин щодо заміни боржника у зобов’язанні вчиняється:

а) у письмовій формі з обов’язковим нотаріальним посвідченням;

в) у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання. (ст. 513, ст. 521 ЦКУ)

10(546). Заява про відмову від прийняття спадщини після закінчення строку для її прийняття:

а) може бути відкликана;

б) не може бути відкликана; (ч. 6. ст.1273ЦК)

в) може бути відкликана лише за письмовою згодою всіх спадкоємців.

^ 11(548). Спадкоємці, якщо це стосується рухомого майна, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них:

а) за усною угодою; (ч. 2 ст. 1267 ЦКУ)

б) за письмовою угодою;

в) за письмовою угодою, посвідченою нотаріально.

^ 12(565). Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову:

а) зупиняє виконання цієї ухвали; (ч.11 ст. 153 ЦПКУ)

б) не зупиняє виконання цієї ухвали;

в) скасовує виконання цієї ухвали.

^ 13(567). Судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для:

а) осіб, які брали участь у справі;

б) сторін по справі;

в) всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових та службових осіб і громадян.

14(581). Виконавчий напис за опротестованим векселем вчиняється на:

а) акті про протест векселя;

б) на оригіналі опротестованого векселя; ( п. 288 ІнстрПВНД) Іспит

в) на окремому спеціальному бланку нотаріальних документів.

^ 15(596). Спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь:

а) будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги; (ч. 2 ст.1274 ЦКУ) Іспит

б) будь-кого із спадкоємців як за законом так і за заповітом;

в) будь-кого із спадкоємців за законом лише тієї черги спадкоємців, які закликані до спадкування.

^ 16(631). Посвідчення заповіту має відбуватися при свідках, якщо:

а) заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт; (ч. 4 ст. 1248 ЦКУ)

б) заповідач через фізичні вади не може сам підписати заповіт;

в) заповіт записується зі слів особи за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

17(682). Садибою є:

а) будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання;

б) земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями; (ст. 381 ЦК) Іспит

в) багатоквартирний житловий будинок, споруджений або придбаний будівельним (житловим) кооперативом.

^ 18(726). Іпотекодержатель зобов’язаний письмово у 5-денний строк повідомити боржника:
а) про відступлення прав за іпотечним договором і права вимоги за основним зобов’язанням; (абз. 2 ст. 24 ЗУ «Про іпотеку») Іспит
б) про передачу предмета іпотеки в наступну іпотеку;
в) про передачу заставної у заставу.

^ 19(739). У разі коли у вчиненні нотаріальної дії відмовляє нотаріус, він зобов’язаний винести постанову про таку відмову у строк:

а) не пізніше як у десятиденний строк;

б) не пізніше як у триденний строк; (абз. 4 ст. 49 ЗУ «ПН») Іспит

в) невідкладно.

^ 20(782). Право власності за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу земельної ділянки виникає з моменту:

а) нотаріального посвідчення та державної реєстрації (только этот вариант ответа был правильным);

б) не помню;

в) отримання акту на земельну ділянку та відповідної державної реєстрації.

^ 21(825). З досягнення якого віку учасник сімейних відносин може самостійно звертатися до суду:

а)з повноліття;

б)з 14 років; (ч. 1 ст. 18 СКУ)

в) з 16 років.

^ 22(827). Підприємницькі товариства можуть укладати договір дарування між собою

а) вищий орган прийняв таке рішення

б) коли це передбачено установчими документами дарувальника. (ч. 3 ст.720 ЦКУ) Іспит

3) коли це передбачено установчими документами обдаровуваного

^ 23(847).За результатами перевірки нотаріуса складається:

а) доповідна записка про результати перевірки;

б) довідка про результати перевірки ( п. 2.10 абз.3 +п.5. Порядку перевірок)

в) акт про результати перевірки

^ 24(854). Правоволоділець зобов’язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії:

а) здійснити державну реєстрацію, надавати користувачеві технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників, контролювати якість товарів (робот, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії; (ч. 2 ст. 1120 ЦКУ)

б) здійснити державну реєстрацію, контролювати якість товарів (робот, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії;

в) контролювати якість товарів (робот, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

^ 25(871). Право спільної сумісної власності, у випадку розірвання шлюбу:

а) припиняється

б) не припиняється (ч. 1 ст. 68 СКУ)

в) припиняється, якщо подружжя не домовилось про інше

^ 26(887). Іпотека це – (в билете правильный вариант ответ самый полный )

а) вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом; (ст. 1 ЗУ «Про іпотеку») Іспит

б) вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що виникає з дня вчинення відповідного правочину, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки у порядку, встановленому цим Законом;

в) вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки за вищим пріоритетом перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

^ 27(888). Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише:
а) за згодою кредитора; (ст. 520 ЦКУ)
б) з обов’язковим повідомленням кредитора перед такою заміною;
в) з обов’язковим повідомленням кредитора після такої заміни у трьохденний термін;

^ 28(889).У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір:

а) нікчемним; (ч. 1 ст. 220 ЦКУ) Іспит

б) недійсним;

в) недійсним, але може бути визнаний дійсним судом.

^ 29(950). При затвердженні графіку перевірки діяльності нотаріусів графік перевірок затверджується:

А) Міністерством юстиції

Б) Начальником Головного управління та погоджується з Міністерством юстиції

В)Затверджується начальником управління юстиції на рік, копія затвердженого графіка надсилається до Мінюсту, оприлюднюється шляхом розміщення на сайті управління, а також направляеться на адресу контори, нотаріуса, які підлягають перевірці.

^ 30(954). 10 років-позовна давність:

а) правочин під впливом насильства;

б) нікчемний правочин; (ч. 4 ст.258 ЦКУ)

в) недійсний право чин.

^ 31(961). Додаткове рішення суду може бути ухвалено:

а) за заявою осіб, які беруть участь у справі або з власної ініціативи суду; (ч. 1 ст. 220 ЦПК України) Іспит

б) за заявою осіб, які беруть участь у справі;

в) з власної ініціативи суду.

^ 32(1018).Печатка приватного нотаріуса виготовляється:

а) За зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

б) За єдиним зразком та описом встановленим Міністерством Юстиції України, за рахунок коштів приватного нотаріуса в установленому законодавством порядку.( п. 2 ст.26. закона «Про нотаріат» );

^ 33(1024). Дружина та чоловік мають право скласти заповіт на свою частку у праві спільної сумісної власності подружжя:

а) до її визначення та виділу в натурі; (ст.67 ч.2 СКУ) Іспит

б) після її визначення та виділу в натурі;

в) за взаємною згодою.

^ 34(1056). Заставна може передаватися її власником:

А) будь-якій іншій особі; (ст. 20 ЗУ «Про іпотеку») Іспит

б) особі за вибором іпотекодавця;

в) особі за вибором іпотеко держателя

^ 35(1101). Хто не має права порушувати таємницю вчинення нотаріальної дії.

А) Нотаріус, стажист нотаріуса, особи, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків чи іншої роботи. (ч. 1 ст. 1255 ЦКУ) Іспит

Б) особи, які звернулись до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії;

В) нотаріус, стажист

36(1108). Нотаріусу, який розпочав свою нотаріальну діяльність і не має попереднього досвіду практичної роботи на посаді нотаріуса, може надаватись методична допомога шляхом 
перевірки організації нотаріальної діяльності та виконання ним правил ведення нотаріального діловодства. 
а) після спливу 6 місяців з початку роботи, але не пізніше 1 року 
б) на прохання нотаріуса (п 2.3. Положення …)
в) законодавством не передбачено такої перевірки

37. Спадкоємцями за заповітом можуть бути:

а) юридичні особи, фізичні особи;

б) фізичні особи, юридичн особи, держава Україна, АРК, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права

в) юридичні , фізичні особи, держава Україна, іноземні держави.

^ 38(1169). У справах окремого провадження особами, які беруть участь у справі, є:

А) заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники.

Б)заявник, їхні представники

В)заявники, заінтересовані особи
^ 39. Робоче місце приватного нотаріуса має знаходитись:

А)у межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність

Б)відповідно до адміністративно-територіального устрою України, у межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність.

^ 40. Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації:

А) за вимогою іпотекодавця

Б) за вимогою іпотекодержателя

Б) в порядку, встановленому законодавством. Ст. 4 З-на «Про Іпотеку»

^ 41. Ухвали і рішення суду апеляційної інстанції набирають законної сили:

А) з моменту їх проголошення

Б) закінчення строку на касаційне оскарження

В) не помню

^ 42. Види забезпечення виконання зобов’язання:

А)Неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток.

Б)Рухоме та нерухоме майно

В)не помню

^ 43. Правові наслідки порушення зобов’язання:

А) Сплата неустойки;

Б) Припинення зобовязання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, або розірвання договору, зміна умов зобов’язання, сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди. (Ст. 611 ЦК)

В) Відшкодування збитків

44. Якщо приватний нотаріус не має приміщення для розміщення робочого місця або це приміщення не відповідає, встановленим умовам, нотаріальна діяльність тимчасово зупиняється:

^ А) До усунення цих недоліків, але не більш 60 днів з дня виявлення (п.1 ст.29-1 «Про нотаріат»)

Б) 30 днів

В) до усунення цих недоліків

45. Майно набуте за договором про припинення права на аліменти у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно до досягнення дитиною повноліття, може бути відчужене:

А) за згодою батьків

Б) за згодою піклувальника

В) лише з дозволу органу опіки та піклування (ст. 190 СК)

^ 46.Місце відкриття спадщини:

А) останнє місце проживання спадкодавця;

Б) місце смерті

В) місце проживання спадкоємців

47. Нотаріус про посвідчення факту, що фізична особа є живою:

А) видає заінтересованій особі свідоцтво;

Б) видає заінтересованій особі довідку;

^ 48.Кредитор спадкодавця пред’являє вимоги до спадкоємців:

А) шість місяців з моменту відкриття спадщини

Б) шість місяців від дня коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини

В) шість місяців з моменту видачі свідоцтва про право на спадщину

49(1130). Нотаріальний округ визначається:
а. відповідно до адміністративно-територіального 
устрою України; это правильный ответ!!!
б. за заявою нотаріуса на його бажання;
в. за заявою нотаріуса відповідно до адміністративно-територіального поділу України


ЗАДАЧА

В липні 2007 року померла А. До нотаріальної контори в вересні 2007 року надійшла заява про видачу свідоцтва про право на спадщину від її чоловіка, який знаходиться в слідчому ізоляторі. Заява посвідчена начальником слідчого ізолятора. В заяві А просив видати йому свідоцтво та наголошував, що він з спадкодавцем вів спільне господарство та постійно проживав протягом п’яти років з моменту відкриття спадщини (в задачі напевно була допущена описка стосовно їх проживання після смерті А) .

Які дії нотаріуса?

Дві відповіді містили посилання на ст.. 1261ЦКУ, як на підставу видачі свідоцтва (в першому варіанті) або відмови в оформленні спадщини ( в другому варіанті) – тому вони зразу відпали.

^ Ще один варіант містив вказівку на конкретну дату, коли А повинен отримати свідоцтво – такого також не може бути.

Вірна відповідь: Нотаріус на підставі отриманої заяви заводить спадкову справу, і пропонує А надати заяву про прийняття спадщини та інші документи необхідні для оформлення його спадкових прав.

Була ще така відповідь: Нотаріус на підставі отриманої заяви заводить спадкову справу, і пропонує А надати заяву про прийняття спадщини та документи, оформлені на спадкодавицю. Цей варіант також не є вірним.

Завдання: Шлюбний договір

Шлюб зареєстровано відділом РАЦС та Центром розвитку сімї

Ст.. 60, 92-103 Цивільного кодексу

Особисті немайнові права

Майно придбане для виховання, розвитку дитини, є власністю того з подружжя, хто придбав (це є власністю дитини ст.. 174 СК)

До народження дитини не вживати алкоголь

Право вибору імені дитини має дружина

Договір набирає чинності у день його нотаріального посвідчення та підлягає реєстрації в Центрі розвитку сім’ї