asyan.org
добавить свой файл
1

Тема уроку «Фільтрація і сортування даних в електронних таблицях»

Фільтрація – процес вибирання із таблиці рядків, що задовольняють певній умові.

Якщо говорити про критерії пошуку, то розрізняють прості та складені умови.

Прості – умови, створені з використанням операторів порівняння < , > , = і т.д.

Складені – це умови, побудовані з простих за допомогою логічних операцій not (не), and (і), or (або).

В Excel передбачено два засоби фільтрації: автофільтр, та розширений фільтр.

Автофільтр застосовується тоді, коли умова вибору стосується тільки одного стовпця або складається з умов щодо значень кількох стовпців, з’єднаних сполучником «і».

Алгоритм застосування автофільтру:

  1. Виділити таблицю.

  2. Дані → Фільтр → Автофільтр

  3. Клацніть на кнопку з трикутною позначкою у назві того стовпця, на значення якого накладається умова. Оберіть умову фільтрації.
^

Використання розширеного фільтра


Автофільтр дозволяє відбирати рядки таблиць не за кожною умовою. А саме, автофільтр не дасть результату, коли умова є складеною і справедливе будь-яке з таких тверджень:

  • частини умови, що стосуються різних параметрів, з'єднані сполучником «або»;

  • значення якогось параметра мають задовольняти умові, що складається більш ніж із двох частин.

алгоритм застосування розширеного фільтра такий.

  1. У порожніх клітинках аркуша створіть критерій фільтрації.

  2. Виберіть команду ^ Дані ► Фільтр ► Розширений фільтр. Буде відображено вікно Розширений фільтр.

У полі Вихідний діапазон укажіть діапазон, де розміщується таблиця, а в полі Діапазон умов — діапазон критерію і клацніть кнопку ОК

Сортування даних.

Сортуванням, або впорядкуванням, рядків таблиці називають процес їх розташування у такому порядку, що значення в певному стовпці лише зростатимуть або лише спадатимуть.

Сортування таблиці в Microsoft Excel потребує виконання двох кроків.

  1. Виділіть таблицю.

  2. Виконайте команду Дані ► Сортування. Відкриється вікно Сортування діапазону, вкажіть, за яким параметром та в якому порядку мають впорядковуватися рядки таблиці, і клацніть кнопку ОК.