asyan.org
добавить свой файл
1
Урок № 21


Тема: Заломлення світла на межі двох середовищ


Мета: - навчальна: поглибити знання про особливості поширення світла на межі двох середовищ; сформувати знання про закони відбивання світла; показати практичне застосування вивченої теми;


- розвивальна: продовжувати формувати в учнів уміння спостерігати фізичні явища, користуватися приладами; розвивати інтелектуальні та творчі здібності, мислення, увагу, пам’ять, робити висновки, аналізувати;


- виховна: виховувати пізнавальний інтерес, такі якості як самостійність, працелюбність, почуття колективізму.


Тип уроку: комбінований


Обладнання:

 1. мультимедійна дошка;

 2. підручники та робочі зошити з фізики;

 3. презентація уроку;

 4. пусті посудини для дослідів;

 5. посудини з водою;

 6. пластмасові палички;

 7. ліхтарики-лазери;

 8. різні оптичні пристрої (призми, лінзи);

 9. роздатковий матеріал для роботи в групах:

  1. кольоровий папір;

  2. ножиці;

  3. клей;

  4. папір формату А3;

  5. кольорові олівці;

  6. фломастери;

  7. інструктивні картки.


Демонстрації: - «ламання» палички у воді;

- заломлення променя лазера у воді;

- хід променя лазера в оптичних пристроях.


Учні повинні


знати: причину заломлення світла, закони заломлення світла, що таке «падаючий кут», «заломлений кут», «оптична густина», застосування явища заломлення світла у повсякденному житті;


вміти: працювати із оптичними пристроями, розв’язувати графічні задачі та експериментальні завдання, визначати величину падаючого та заломленого променів.


План-схема уроку

п/п

Етап уроку

Час,

хв.

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

1

Організаційний

1

Розподіл учителем учнів класу на групи.

Створюються групи, обираються консультанти

2

Повідомлення теми та мети уроку

2

Бесіда з учнями. Перегляд презентації, підготовленої вчителем.

Розвиток логічного мислення, підготовка учнів до сприйняття нового матеріалу. Створення сприятливого психоемоційного клімату

3

Актуалізація опорних знань

5

Опитування учнів.

Актуалізація опорних знань

4

Мотивація навчальної діяльності

3

Групова форма роботи.

Спостереження фізичних моделей у групах – демонстрації явища заломлення світла.

Мотивація навчальної діяльності

5

Вивчення нового навчального матеріалу

20

Групова форма роботи.

Допомога групам учнів у поставлених для них завданнях

Засвоєння навчального матеріалу. Розвиток вміння:

- самостійно працювати з підручником та робочим зошитом, виділяти головне та другорядне;

- логічно мислити;

- працювати в колективі та представляти результати своєї діяльності на загал.

Розвиток слухової, зорової, комбінованої пам’яті.


6

Рефлексія знань

10

Розв’язування задач

Закріплення знань. Вироблення практичних умінь

7

Підсумок уроку

3

Інтерактивне опитування

Підведення підсумків уроку

8

Домашнє завдання

2

Завдання репродуктивного характеру.

Підготовка до лабораторної роботи.

Засвоєння теми та підготовка до наступного урокуЯ налив у чашку чаю,

Ложку з цукром опустив –

І зненацька помічаю:

Хтось її переломив.

Хто цей злодій? Де сховався?

Ложку з жалем вийняв я

І безмежно здивувався:

Ціла ложечка моя.

Та лише у чай проникне –

Знов ламається вона.

Що це? Може, чарівник я?

Може, ложка чарівна?


Хід уроку


І. Організаційний момент


Клас попередньо ділиться на 4 мікрогрупи, обираються лідери груп. Вчитель розповідає, що оцінювання учнів буде за допомогою смайликів. Будь-яка конструктивна активність останніх (чи мудрі запитання, чи правильні відповіді, чи оформлення плакатів, тощо) нагороджуватиметься смайликом. Таким чином, учні, які наберуть найбільшу кількість смайликів за урок, отримують найвищий бал. Ті, хто менше на один – на бал нижче. І т.д. і т. п. Під час роботи учнів в групах включається відеофрагмент вигляду Землі з космічного корабля і музика (Сергій Баранов, піаніно).


ІІ. Повідомлення теми та мети уроку


Бесіда з учнями із використанням епіграфу уроку.


ІІІ. Актуалізація опорних знань та умінь учнів


Повторення пройденого матеріалу. Вчителем задаються наступні питання по вивченій раніше темі. Для цього використовується мультимедійна дошка та презентація. Після відповідей учнів вчитель показує правильну відповідь (презентація).

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

 1. Яке зображення дає плоске дзеркало?

 2. Сформулюйте перший та другий закони відбивання світла.

 3. Які є види відбивання?

 4. Яке відбивання є дзеркальним?

 5. Яке відбивання називають розсіяним (дифузним)?

 6. Чому дорівнюють кути та (малюнок в презентації)?


^ IV. Мотивація навчальної діяльності


Учитель: З давніх часів люди помічали те, що на межі поділу двох середовищ світлові промені заломлюються. Якими спостереженнями це можна підтвердити? (Учні дають відповіді).


^ Учитель демонструє слайд, а учні відтворюють самостійно досліди.


Про які фізичні явища йде мова у у всіх цих дослідах, які ви щойно провели? (Учні дають відповіді).


^ V. Вивчення нового навчального матеріалу


Вивчення нового матеріалу проходить в тих же групах.


Вчитель роздає кожній групі інструктивні картки із певними завданнями, які необхідно у визначений час кожній групі виконати, а опісля презентувати всьому класу. На роботу в групах дається до 10 хв., а на презентацію своїх досліджень кожній групі дається до 2 хв.


Після презентації будь-якої групи учні інших груп можуть задавати питання членам групи, які захищаються. Причому, той хто задає слушне запитання, отримує смайлик, як і той, хто правильно відповість на нього. Таким чином підтримується активність учнів. Вчитель дає своє запитання чи відповідь на інші запитання тільки тоді, коли учні самостійно не знаходять відповіді на них.

 1. «Завзяті»


^ ІНСТРУКТИВНА КАРТКА.


 1. Уважно прочитайте запитання на картці.


Запитання

  1. Що таке заломлення світла та яка причина цього явища?

  2. Що таке оптична густина середовища?

  3. Що називається кутом заломлення?
 1. Обговоріть відповіді в групі.

 2. Запишіть вашу відповідь на аркуші.

 3. Представте вашу відповідь для всього класу.
 1. «Наполегливі»


^ ІНСТРУКТИВНА КАРТКА.


 1. Уважно прочитайте запитання на картці.


Запитання

  1. Намалюйте хід променя, який попадає на межу поділу двох середовищ та поясніть його.

  2. Сформулюйте перший закон заломлення світла та другий закон заломлення світла.

  3. В чому полягає принцип зворотності ходу світлових променів?
 1. Обговоріть відповіді в групі.

 2. Запишіть вашу відповідь на аркуші.

 3. Представте вашу відповідь для всього класу.
 1. «Науковці»


^ ІНСТРУКТИВНА КАРТКА.


 1. Уважно прочитайте запитання на картці.


Запитання

  1. Сформулюйте доповнення до законів заломлення.

  2. Що таке «абсолютний показник заломлення»?

  3. Що називають відносним показником заломлення?
 1. Обговоріть відповіді в групі.

 2. Запишіть вашу відповідь на аркуші.

 3. Представте вашу відповідь для всього класу.
 1. «Кмітливі»


^ ІНСТРУКТИВНА КАРТКА.


 1. Уважно прочитайте завдання на картці.


Завдання

Пояснити з точки зору фізики наступні природні оптичні явища:

  1. Оптична аберація в атмосфері;

  2. Міражі (два їх види);

  3. Повне відбивання.
 1. Обговоріть відповіді в групі.

 2. Запишіть вашу відповідь на аркуші.

 3. Представте вашу відповідь для всього класу.
 1. «Аналітики»

(група дітей з особливими потребами)


^ ІНСТРУКТИВНА КАРТКА.


 1. Уважно прочитайте завдання на картці.


Завдання

За допомогою наявних у вас пристроїв розгляньте різні оптичні явища та поясніть їх.

   • проходження світлового променя через воду;

   • повне відбивання променя у воді;

   • проходження променя крізь призму;

   • проходження променя крізь лінзу.

 1. Проведіть потрібні досліди..

 2. Сформулюйте вашу відповідь.

 3. Представте вашу відповідь для всього класу.


VІ. Рефлексія знань.


 1. Розв’язати якісні задачі:

  1. Чому, відкриваючи очі під водою, ми бачимо розмиті обриси  предметів? Чому маска для підводного плавання дозволяє чітко бачити під водою? (Показник заломлення тіла комахи близький до показника заломлення води, а показник заломлення очей відмінний)
  1. Існують організми (наприклад, перистоусий комар), яких у воді не видно через їх прозорість. Але очі в цих істотах добре помітні у вигляді чорних крапок. Чому цих істот не видно у воді? Чому очі у них непрозорі? Чи залишаться вони невидимими в повітрі? (Через прозорі очі світло проходило б не формуючи зображення. У повітрі ці організми видно)
  1. Для чого скло автомобільних фар роблять не гладким, а рифленим, що складається ніби з маленьких тригранних призм? (Набір призмочок, з яких складається скло, збирає

 світло лампи і відхиляє його вниз на дорогу)


 1. Розв’язати наступні задачі з робочого зошита:


Завдання 1

Схематично зобразіть хід падаючого і заломленого променівЗавдання 2

Чому ми помиляємося у точності місця знаходження камінця під водою, дивлячись на нього з точки розміщеною над поверхнею води?


Відповідь
Завдання 3

Світловий промінь переходить із повітря в скло. Швидкість поширення світлового променя у повітрі дорівнює м/с. Чому дорівнює швидкість світлового променя у склі, показник заломлення якого дорівнює 1,5?


Відповідь

Розв’язування.

Дано:

м/с;

n=1,5 Відповідь: м/с.
v-?

^ VІІ. Підсумок уроку

Інтерактивне опитування (метод мікрофона)


Сьогодні на уроці ми вивчили…


Сьогодні на уроці ми навчилися…


VІІІ. Домашнє завдання:


1. § 23, 24;


2. Робочий зошит: тема 5 (ст.50);


3. Завдання 1-4 (ст. 51);


4. Запитання: ЧИ МОЖНА СТВОРИТИ ПЛАЩ – НЕВЕДИМКУ ЯК У ГАРРІ ПОТЕРА?


5.
Використана література:


 1. З. Ю. Максимович Фізика. Робочий зошит. 8клас: навчально-методичний посібник / З. Ю. Максимович, Л. В. Варениця, М. М. Білик; - Львів: ВК «АРС», 2011. - 172 с.
 1. Ф. Я. Божинова Фізика 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін. О. О. Кірюхіна– Х.: Ранок, 2009. – 224 с.