asyan.org
добавить свой файл
1

10клас урок №

Тема. Кількість населення, демографічні процеси та розселення людей на Землі.

Очікувані

результати:учень називає кількість населення світу та окремих країн, характеризує типи відтворення та

особливості вікового і статевого складу населення, визначає співвідношення населення за

регіонами світу, пояснює поняття «демографічна політика» та «демографічний вибух».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, політична карта світу, карта населення світу, статистичні дані, схематичний графік, на якому відображено чотири фази демографічного переходу.

^ Опорні поняття: густота населення, природний рух, народжуваність,смертність, природний приріст, демографічна політика, демографічний вибух.

хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Населення... За цим простим, маловиразним словом криється доля багатьох тисяч людей, які жили тисячі років тому, живуть сьогодні й житимуть у майбутньому. Знання про кількість населення, його склад, природний рух, міграцію та розміщення необхідні будь-якій державі. Ці відомості свідчать про процеси, що відбуваються в країні, дозволяють складати прогнози щодо обсягу трудових ресурсів та аналізувати-зміни в складі та структурі населення. Саме люди, освічені й активні, своєї професійною діяльністю в різних галузях господарства роблять державу могутньою.

 1. ^ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Пригадайте, що вивчає демографія.

  2. Що таке природний приріст населення?

  3. Чому для населення України характерна депопуляція?

 2. ^ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. ДИНАМІКА ЗМІН КІЛЬКОСТІ ЖИТЕЛІВ ЗЕМЛІ ТА СУЧАСНІ ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ.

На сьогодні кількість жителів нашої планети становить приблизно 7 млрд осіб. Але в далекому минулому кількість населення.була невеликою і зростала повільно, хоча коефіцієнт народжуваності був дуже високим. На початку нашої ери загальна кількість людства не перевищувала 250 млн осіб.

побудова графіка «Зміна кількості населення» Слйд №

Аналіз графіка учнями.

За наступну тисячу років населення світу збільшилося лише на кілька десятків мільйонів жителів. Його зростанню перешкоджали важкі умови життя, відсталість медицини, численні війни та епідемії.

Зростання кількості населення прискорилось у XVIII—XIX ст. У 1820 р. на Землі вже налічувався один мільярд людей, а в 1927 р. народився двомільярдний житель. Особливо швидко кількість населення світу почала зростати в другій половині XX ст.

Учитель запрошує десятикласників висловити свою думку щодо причин такого зростання. Може бути використаний методичний прийом «мозковий штурм». Під час мозкового штурму учні можуть висловлювати будь-які припущення. Учитель не повинен заважати, йому необхідно підтримувати учнів і фіксувати висловлювані ними точки зору для подальшого обговорення. Завдяки цьому в ході мозкового штурму відбувається звільнення школярів від скутості, інерції мислення й шаблонів у ході розв'язання навчальних завдань, вони отримують можливість подивитися на. об'єкт або явище з нової, інколи несподіваної точки зору.

(Завдяки розвитку економіки скоротилася тривалість робочого дня, праця людей завдяки механізації стала легшою і безпечнішою; покращились умови життя і якість харчування; зросла якість медичного обслуговування, люди змогли протистояти, а іноді й перемагати епідемії.)

Соціально-економічні досягнення позитивно вплинули на здоров'я людей і тривалість їхнього життя. Як.наслідок, знизилися показники смертності, а природного приросту — різко зросли. Людство увійшло в стадію демографічного вибуху —• швидкого зростання кількості населення. Спершу він охопив більш розвинені країни. Але потім до нього були втягнуті й інші країни світу, оскільки їх економіка теж розвивалася. Закономірність цього процесу досить зрозуміла: зростання економіки — зростання середнього рівня життя населення — збільшення тривалості життя і зниження смертності — швидке зростання кількості населення.

Але виявилося, що на цьому зміни в демографічних процесах не закінчуються. Унаслідок збільшення тривалості життя зростає середній вік населення. При цьому коефіцієнт народжуваності починає падати. Як наслідок, знижуються темпи природного приросту.

Також цьому сприяє процес залучення жінок у виробництво, який посилюється із розвитком економіки. У результаті кількість дітей в сім'ях-зменшується, що ще більше знижує коефіцієнт народжуваності. Це добре видно зі статистичних даних. Так, у 1960-х рр. темпи приросту населення світу становили близько 2%; у 1980-х рр.— вже 1,7%; на початку XXI ст.— лише 1,16%.

Демонстрація карти країни лідери за кількістю населення


«Юні Дмографи»Робота з статистичними даними


На основі статистичних даних з'ясувати, які країни сьогодні перебувають на стадії демографічного вибуху та для яких країн характерна демографічна криза.

(На стадії демографічного вибуху перебуває більшість країн Африки, значна частина країн Азії та Латинської Америки. При цьому в останньому з названих регіонів ряд країн уже перейшли в третю фазу демографічного переходу. Демографічна криза найбільш притаманна постсоціалістичним країнам (як виняток ряд африканських країн.)

^ Країни з найбільшим приростом населення з урахуванням міграції, 2008 р.

Країна

Регіон

Приріст населення, %о

Ліберія

Африка

36,6

Уганда

Африка

36,0

Кувейт

Азія

35,9

Ємен

Азія

34,6

Бурунді

Африка

34,4

Демократична Республіка Конго

Африка

32,4

Ефіопія

Африка

32,1

Оман

Азія

31,9

Сан-Томе й Принсипі

. Африка

31,2

Буркіна-Фасо

Африка

. 31,1

^ Країни з найбільшим негативним приростом (збитком) населення з урахуванням міграції, 2008 р.

Країна

Регіон

Приріст населення, %о

Чорногорія

Європа

-8,5

Болгарія

Європа

-8,1

Україна

Європа

-6,5

Естонія

Європа

-6,3

Латвія

Європа

-6,1

Росія

Європа й Азія

-4,6

Сербія

Африка

-4,6

Свазіленд

Африка

-4,5

Білорусь

Європа

-3,9

Грузія

Європа

-3,2

Примітка. До таблиці не включено Тринідад і Тобаго, де показник у -8,9 %о є результатом високої еміграції.

Проблемні запитання

1.Серед країн, які мають від'ємні показники природного приросту, є африканська — це Свазіленд, хоча відомо, що на цьому континенті дуже висока народжуваність. Чим ви поясните, що у Свазіленді відбувається скорочення кількості населення?

(Основні причини — швидке розповсюдження СНІДу та еміграція.)

2.Багато фахівців уважають, що теорія демографічного переходу не дозволяє розглянути деякі особливості природного руху населення, що відбувається в цей час у різних країнах світу. Наведіть приклади таких процесів. (Свої особливості мають демографічні процеси в постеоціалістичних країнах.

Ситуацію тут погіршили соціально-економічні перетворення, що супроводжувалися зниженням рівня життя й безробіттям. У цей час у деяких із них відбувається.депопуляція (систематичне зменшення абсолютної кількості населення).

Теорія демографічного переходу не може пояснити очевидних відмінностей, властивих розвиненим країнам, у першу чергу, між відносно високим природним приростом у США й наднизькою народжуваністю в Південній Європі.

3.Які причини обумовлюють зниження рівня народжуваності? (Спочатку скорочення народжуваності було наслідком підвищення середнього віку тих, хто бере шлюб, переходом у більш старший вік матерів, що мають одну дитину (ці матері часто не зважуються народити другу дитину), і безшлюбності, що набула поширення. Але згодом означилося таке явище, як зменшення кількості дітей у подружніх пар у зв'язку з контролем за розміром родини, який посилювався. Усе більше жінок прагнуть уникнути турбот, пов'язаних із вихованням дітей. На це їх підштовхує можливість досягнення успіхів у різних сферах життя, а також відсутність вагомих матеріальних заохочень із боку держави. Важливими чинниками, що впливають на народжуваність, стають підвищення рівня освіти, збільшення кількості міського населення, розвиток медицини, рівні права для чоловіків та жінок (збільшилися можливості самостійного планування кількості дітей і можливості їхнього виховання), підвищення віку вступу в шлюб, старіння населення.)

Працюємо із цифрами

Виразіть кількість населення Землі на різних етапах існування цивілізації через кількість жителів сучасних країн і міст.

(Із появою землеробства кількість населення Землі досягла приблизно 10 млн осіб — це значно менше, ніж кількість населення сучасного Токіо, На початку нашої ери загальна кількість людства не перевищувала 250 млн осіб, це в п'ять разів менше, ніж кількість жителів сучасного Китаю.)

^ Найбільші країни світу за кількістю населення, 2009 р.

Країни

Регіон

Кількість населення

Китай

Азія

1 млрд 338 млн

Індія

Азія

1 млрд 116 млн

СІЛА

Америка

307 млн 043 тис.

Індонезія

Азія

240 млн 610 тис.

Бразилія

Америка

198 млн 112 тис.

Пакистан

Азія

176 млн 419 тис.

Бангладеш

Азія

156 млн 665 тис.

Нігерія

Африка

149 млн 229 тис.

Росія

Європа, Азія

141 млн 397 тис.

Японія

Азія

127 млн 799 тис.

- 2. ТИПИ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.

Залежно від того, у якій фазі демографічного переходу перебуває та чи інша країна, відтворення, тобто зміна поколінь людей у результаті демографічних процесів, має свої особливості. В узагальненому вигляді воно може бути розширеним (у ході процесу відтворення зростає кількість населення досить швидко), простим (кількість населення зростає дуже повільно) та звуженим (кількість жителів країни зменшується).

На сьогодні в країнах світу виділяють два основні типи відтворення населення. Перший характеризується низькими коефіцієнтами народжуваності, смертності й природного приросту, причому останній може бути й від'ємним. При цьому спостерігається старіння нації — процес збільшення середнього віку жителів країни і навіть депопуляція — зменшення кількості жителів унаслідок перевищування смертності над народжуваністю. Перший тип відтворення характерний для країн і регіонів, які перебувають на III і IV стадіях демографічного переходу — Європи, Північної Америки, Австралії, частини країн Східної Азії. До першого типу відтворення належать і багато постсоціалістичних країн. Для них характерне звужене відтворення, тут смертність перевищує народжуваність.

Для другого типу відтворення населення характерні невисокий коефіцієнт смертності та високі показники народжуваності й природного приросту — демографічний вибух. Такий тип відтворення населення зберігається у країнах Африки, більшості країн Азії та значній частині країн Південної і Центральної Америки.

Проблемне запитання

Два типи відтворення не відбивають усього різноманіття ситуації, пов'язаної з природним рухом населення. Які особливості характерні для окремих країн, що розвиваються?

(У цих країнах склався своєрідний перехідний тип відтворення населення, за якого зниження смертності не супроводжується відповідним скороченням народжуваності.)

Зменшення кількості населення або його швидке зростання порушує низку проблем. Намагаючись уникнути їх загострення, влада багатьох країн здійснює демографічну політику — систему державних заходів, спрямованих на регулювання демографічних процесів. У країнах із першим типом відтворення вона спрямована на підвищення народжуваності (у цьому відношенні можна відзначити успішну демографічну політику Франції), у країнах із другим типом — на її зниження (це вдалося зробити, наприклад, у Китаї).

Проблемні питання

1.Постсоціалістичні країни характеризуються різною глибиною демографічної кризи. Деякі з них уже вийшли із цього процесу й мають позитивні показники природного приросту, в інших демографічна криза не втратила своєї гостроти. Чим би ви пояснили цей факт?

(Це визначається різними причинами, у тому числі рівнем розвитку охорони здоров'я; способом життя; розв'язанням питань, пов'язаних із правами власності під час приватизації; особливостями менталітету, способу мислення та дії. Швидше й з меншими втратами з демографічної кризи виходять країни, у яких характер соціально-економічних перетворень відповідав настроям більшості населення; державні інститути легше піддавалися реформуванню; алкогольна субкультура мало впливала на економічне, політичне й повсякденне життя; рівень життя до початку перехідного періоду був відносно-високим; існували сприятливі умови для іноземних інвестицій.)

2.Зараз найнижчі показники смертності характерні не для найбільш розвинених країн, а для деяких середньо розвинутих країн та країн, що розвиваються (Об'єднані Арабські Емірати — 2 %о , Саудівська Аравія, Катар, Йорданія, Кувейт — 3 %о, Бахрейн — 4 %о, Мексика — 5 %о, Туреччина — 6 %о ). Чим би ви пояснили такий стан речей, з огляду на те, що рівень життя, медичне обслуговування й можливості відновити свої моральні й фізичні сили значно вищі в розвинених країнах?

(У наш час у деяких середньо розвинутих країнах та країнах, що розвиваються, поліпшуються умови життя, розвивається медицина, а вік населення молодий.)

3.Найбільш складна демографічна ситуація серед розвинених країн зараз існує в католицьких Італії та Іспанії. Хоча зовсім недавно тут були поширені великі сім'ї, до.того ж для католицьких країн дуже важливим є традиційний інститут родини.

(У католицьких країнах набагато меншою є частка дітей, які народилися не в шлюбі, що характерно для багатьох країн Західної Європи (це знижує показники народжуваності); як і в інших розвинених країнах, різко збільшився вік вступу в шлюб (як відомо, пізні шлюби приводять до зниження народжуваності), до того ж тут традиційно міцні сімейні узи й досить складна процедура розлучення, що також змушує не поспішати брати шлюб; у католицьких країнах до батьків висуваються більші вимоги по догляду за дітьми, у тому числі в отриманні ними освіти й професійній кар'єрі, що вимагає значних фінансових витрат і зусиль (це змушує обмежити кількість дітей в родині).

4.У США старіння населення відбувається не такими швидкими темпами, як у Західній Європі та Японії. Чим би ви це пояснили?

(У країні зростає кількість вихідців із Латинської Америки, для яких характерна більш висока народжуваність. Не менш важливими є й інші чинники: американці більш релігійні, ніж більшість європейців, вони менш терпимі до абортів і одностатевих шлюбів, у них більш ревне ставлення до сімейних цінностей.)

5.За рахунок країн якого типу відтворення зростатиме кількість населення світу в найближчому майбутньому? Чому?

6.До яких наслідків може привести збільшення кількості жителів найбідніших країн світу?


^ 2.РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ,

поверхня Землі заселена дуже нерівномірно. Цілий материк — Антарктида — зовсім не має постійного населення. Натомість у дельті Нілу і на острові Ява густота населення досягає 2000—3000 осіб/км .

Можна виділити такі закономірності в розселенні людей на Землі. 1) Майже всі жителі Землі на цей час проживають у постійних населених пунктах. У тимчасових поселеннях живе невелика кількість кочівників: бедуїни в пустелях Північної Африки та Аравії, кочові цигани, північні народи, які займаються оленярством, тощо. . 2) Постійні поселення людей поширені між 78 пн. ш. і 54 пд. ш.

   1. Понад половину людства проживає в 200-кілометровій смузі вздовж берегів морів і океанів.

   2. Майже 2/3 жителів Землі проживає в Азії.

Робота з підручником:

&8,ст..,39

Чим би ви пояснили, що найбільша кількість населення зосереджена в чотирьох регіонах: а) Східна Азія; б) Південна та Південно-Східна Азія; в) Європа; г) схід Північної Америки?


^ IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання

 1. Як змінювалася кількість населення Землі протягом останніх століть?

 2. Чим пояснюється швидке зростання кількості населення в XX ст.?

 3. Поясніть поняття «демографічний вибух» і «демографічна політика».

Обговорення в загальному колі

Як ви вважаєте, якими є причини більш високої смертності серед чоловіків?

(1)У чоловіків значно нижча здатність адаптуватися до змін навколишнього середовища, особливо в сучасному світі. Це приводить до підвищеної смертності (особливо яскраво це проявилося в період докорінних соціально-економічних перетворень).


 1. Медики вважають, що чоловікам не вистачає гормонів, які продовжують Життя й захищають людину від хвороб.

 2. Існує точка зору, що хлопчики більш схильні до спадкових хвороб.

 3. Серед чоловіків більш поширені шкідливі звички, алкоголізм і наркоманія.

 4. Чоловіки частіше гинуть під час воєнних дій, від нещасних випадків на виробництві.)

Працюємо із цифрами

Середній показник густоти населення приховує найцікавіше. Адже у світі чимало районів, де в середньому проживає п'ять і менше людей на 1 км2, є території, де цей показник перевищує 1000 осіб на 1 км2. Так, густота населення в Австралії всього три особи на 1 км2, а в Бангладеш — близько 1100. Розрахуйте, якою була б кількість населення в Австралії, якби його густота була такою ж, як у Бангладеш. (Зараз в Австралії проживає 21 млн осіб.)

^ 3. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Назвіть найважливішу причину того, чому в північній півкулі постійні поселення існують і на 78 ° широти, а в південній їх немає вже на 55

  2. Сучасний демографічний вибух почався в 50—60-х рр. XX ст. і триватиме в першій чверті XXI ст. Розкажіть, як триватиме демографічний вибух у різних регіонах та країнах.

  3. Як ви вважаєте, скільки дітей буде у вашій родині? Чи може економічна ситуація та дії уряду вплинути на ваше рішення?

4.Порівняйте демографічну ситуацію в-Україні та однієї з країн, що розвиваються. Поясніть відмінності.


другий тип відтворення населення

«демографічний вибух»


учням

до графіка-За наступну тисячу років населення світу збільшилося лише на кілька десятків мільйонів жителів. Його зростанню перешкоджали важкі умови життя, відсталість медицини, численні війни та епідемії.

Зростання кількості населення прискорилось у XVIII—XIX ст. У 1820 р. на Землі вже налічувався один мільярд людей, а в 1927 р. народився двомі- льярдний житель. Особливо швидко кількість населення світу почала зростати в другій половині XX ст.

Соціально-економічні досягнення позитивно вплинули на здоров'я людей і тривалість їхнього життя. Як.наслідок, знизилися показники смертності, а природного приросту — різко зросли. Людство увійшло в стадію демографічного вибуху —• швидкого зростання кількості населення. Спершу він охопив більш розвинені країни. Але потім до нього були втягнуті й інші країни світу, оскільки їх економіка теж розвивалася. Закономірність цього процесу досить зрозуміла: зростання економіки — зростання середнього рівня життя населення — збільшення тривалості життя і зниження смертності — швидке зростання кількості населення.


Проблемні запитання

1.Серед країн, які мають від'ємні показники природного приросту, є африканська — це Свазіленд, хоча відомо, що на цьому континенті дуже висока народжуваність. Чим ви поясните, що у Свазіленді відбувається скорочення кількості населення?

(Основні причини — швидке розповсюдження СНІДу та еміграція.)


2.Особливості мають демографічні процеси в постеоціалістичних країнах.

Ситуацію тут погіршили соціально-економічні перетворення, що супроводжувалися зниженням рівня життя й безробіттям. У цей час у деяких із них відбувається.депопуляція (систематичне зменшення абсолютної кількості населення).


до відтворення населення

-економічні чинники,

-соціальні чинники,

-жінки більше працюють.

смертність:

-рівень розвитку медицини,

-низький рівень економічного розвитку

Проблемні запитання

1.Постсоціалістичні країни характеризуються різною глибиною демографічної кризи. Деякі з них уже вийшли із цього процесу й мають позитивні показники природного приросту, в інших демографічна криза не втратила своєї гостроти. Чим би ви пояснили цей факт?

(Це визначається різними причинами, у тому числі рівнем розвитку охорони здоров'я; способом життя; розв'язанням питань, пов'язаних із правами власності під час приватизації; особливостями менталітету, способу мислення та дії. Швидше й з меншими втратами з демографічної кризи виходять країни, у яких характер соціально-економічних перетворень відповідав настроям більшості населення; державні інститути легше піддавалися реформуванню; алкогольна суб- культура мало впливала на економічне, політичне й повсякденне життя; рівень життя до початку перехідного періоду був відносно-високим; існували сприятливі умови для іноземних інвестицій.)


2.Зараз найнижчі показники смертності характерні не для найбільш розвинених країн, а для деяких середньорозвинутих країн та країн, що розвиваються (Об'єднані Арабські Емірати — 2 %о , Саудівська Аравія, Катар, Йорданія, Кувейт — 3 %о, Бахрейн — 4 %о, Мексика — 5 %о, Туреччина — 6 %о ). Чим би ви пояснили такий стан речей, з огляду на те, що рівень життя, медичне обслуговування й можливості відновити свої моральні й фізичні сили значно вищі в розвинених країнах?

(У наш час у деяких середньо розвинутих країнах та країнах, що розвиваються, поліпшуються умови життя, розвивається медицина, а вік населення молодий.)


3.Найбільш складна демографічна ситуація серед розвинених країн зараз існує в католицьких Італії та Іспанії. Хоча зовсім недавно тут були поширені великі сім'ї, до.того ж для католицьких країн дуже важливим є традиційний інститут родини.

(У католицьких країнах набагато меншою є частка дітей, які народилися не в шлюбі, що характерно для багатьох країн Західної Європи (це знижує показники народжуваності); як і в інших розвинених країнах, різко збільшився вік вступу в шлюб (як відомо, пізні шлюби приводять до зниження народжуваності), до того ж тут традиційно міцні сімейні узи й досить складна процедура розлучення, що також змушує не поспішати брати шлюб; у католицьких країнах до батьків висуваються більші вимоги по догляду за дітьми, у тому числі в отриманні ними освіти й професійній кар'єрі, що вимагає значних фінансових витрат і зусиль (це змушує обмежити кількість дітей в родині).


4.У США старіння населення відбувається не такими швидкими темпами, як у Західній Європі та Японії. Чим би ви це пояснили?

(У країні зростає кількість вихідців із Латинської Америки, для яких характерна більш висока народжуваність. Не менш важливими є й інші чинники: американці більш релігійні, ніж більшість європейців, вони менш терпимі до абортів і одностатевих шлюбів, у них більш ревне ставлення до сімейних цінностей.)


Висновок: до порівняння карт

неможливо вказати, що країни лідери за кількістю населення, обов’язково відносяться до того чи іншого типу відтворення населення, отже, Два типи відтворення не відбивають усього різноманіття ситуації, пов'язаної з природним рухом населення. Які особливості характерні для окремих країн, що розвиваються?


9. Проблемні питання(виступи учнів)

1.Постсоціалістичні країни характеризуються різною глибиною демографічної кризи. Деякі з них уже вийшли із цього процесу й мають позитивні показники природного приросту, в інших демографічна криза не втратила своєї гостроти. Чим би ви пояснили цей факт?

(Це визначається різними причинами, у тому числі рівнем розвитку охорони здоров'я; способом життя; розв'язанням питань, пов'язаних із правами власності під час приватизації; особливостями менталітету, способу мислення та дії. Швидше й з меншими втратами з демографічної кризи виходять країни, у яких характер соціально-економічних перетворень відповідав настроям більшості населення; державні інститути легше піддавалися реформуванню; алкогольна субкультура мало впливала на економічне, політичне й повсякденне життя; рівень життя до початку перехідного періоду був відносно-високим; існували сприятливі умови для іноземних інвестицій.)


2.Зараз найнижчі показники смертності характерні не для найбільш розвинених країн, а для деяких середньорозвинутих країн та країн, що розвиваються (Об'єднані Арабські Емірати — 2 %о , Саудівська Аравія, Катар, Йорданія, Кувейт — 3 %о, Бахрейн — 4 %о, Мексика — 5 %о, Туреччина — 6 %о ). Чим би ви пояснили такий стан речей, з огляду на те, що рівень життя, медичне обслуговування й можливості відновити свої моральні й фізичні сили значно вищі в розвинених країнах?

(У наш час у деяких середньорозвинутих країнах та країнах, що розвиваються, поліпшуються умови життя, розвивається медицина, а вік населення молодий.)


3.Найбільш складна демографічна ситуація серед розвинених країн зараз існує в католицьких Італії та Іспанії. Хоча зовсім недавно тут були поширені великі сім'ї, до.того ж для католицьких країн дуже важливим є традиційний інститут родини.

(У католицьких країнах набагато меншою є частка дітей, які народилися не в шлюбі, що характерно для багатьох країн Західної Європи (це знижує показники народжуваності); як і в інших розвинених країнах, різко збільшився вік вступу в шлюб (як відомо, пізні шлюби приводять до зниження народжуваності), до того ж тут традиційно міцні сімейні узи й досить складна процедура розлучення, що також змушує не поспішати брати шлюб; у католицьких країнах до батьків висуваються більші вимоги по догляду за дітьми, у тому числі в отриманні ними освіти й професійній кар'єрі, що вимагає значних фінансових витрат і зусиль (це змушує обмежити кількість дітей в родині).


4.У США старіння населення відбувається не такими швидкими темпами, як у Західній Європі та Японії. Чим би ви це пояснили?

(У країні зростає кількість вихідців із Латинської Америки, для яких характерна більш висока народжуваність. Не менш важливими є й інші чинники: американці більш релігійні, ніж більшість європейців, вони менш терпимі до абортів і одностатевих шлюбів, у них більш ревне ставлення до сімейних цінностей.)


про Україну

Приріст населення –3.1 проміле в 2010р. 1991 p. Україна посідає перше місце в Європі за рівнем смертності населення. Нині в нашій країні найстаріше населення на континенті. Смертність серед працездатного населення, особливо чоловічої статі, збільшилась у чотири рази. Зросла смертність новонароджених (за цим показником Україна посідає одне з перших місць у Європі). Значно зросла кількість хвороб системи кровообігу та онкологічних захворювань, збільшилася кількість смертей від нещасних випадків у побуті та на виробництві.

Населення України продовжує скорочуватись. –Демографічна криза