asyan.org
добавить свой файл
1
n=Урок № Тема: «Типи хімічного зв’язку»~sz=141206;pg=1;te=Епіграф: «Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх»~cat=~t=Урок~!~
Урок №

Тема: «Типи хімічного зв’язку»

Мета: узагальнити й систематизувати знання про хімічний зв'язок, стимулювати і розвивати пізнавальну активність та мислення; вчити самостійно узагальнювати й систематизувати матеріал за допомогою схем, таблиць, кросвордів; формувати вміння працювати в колективі; виховувати інтерес до вивчення предмету.

Тип уроку: урок вдосконалення практичних умінь і навичок.

Епіграф: « Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх»

Хід уроку:

 1. ^ Організаційний етап

Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ви працюєте в групах, відповідальними в кожній групі будуть … Вони мають картку оцінювання (додаток 1) роботи кожного учня своєї групи, туди виставляють зароблені вами бали і в кінці уроку підведуть підсумок роботи своєї групи.

 1. Мотивація

Прошу вашої уваги! На екрані – три личка- смайлика.

 • Перше – веселе, дотепне. Йому все цікаво, зрозуміло. Настрій чудовий.

 • Друге – серйозне. Щось зрозуміло, щось ні. Настрій так собі.

 • І третє – йому нічого не зрозуміло, не цікаво. Настрій дуже поганий.

- Прислухайтеся до своїх відчуттів.

- Як настрій?

- Підніміть малюнок, який відповідає вашому настрою.

- Добре, більша частина учнів налаштована на роботу. Спробуємо провести урок так, щоб до кінця уроку у всіх учнів настрій був ось таким.

- Епіграфом нашого уроку є слова Генрі Форда. (зачитування епіграфа)

Щоб наш урок видався плідним, працьовитим, нам необхідно які ми повинні бути на нашому уроці. Які?

У – уважні,

Р – розумні,

О – організовані,

К – кмітливі.

 1. Повідомлення теми уроку

Яка ж тема нашого уроку? Для цього вам потрібно переставити букви в словах і прочитати тему уроку (інтерактивна вправа «Анаграма»):

ипиТ імогочхін укзв’яз

«^ Типи хімічного зв’язку»

 1. Оголошення завдань уроку

Давайте створимо для підтримки атмосфери успіху на уроці, квіточку і не просту, а квіточок-семипелюсточок! Кожен ряд отримує по 2 пелюсточки від квітки, на яких записує свої побажання, що він хоче взяти з цього уроку, які знання отримати, потім зачитує і прикріплює до центру квітки на дошці.

 1. ^ Актуалізація знань

Для старту нашої роботи пропоную пригадати попередній матеріал. За кожну правильну відповідь отримуєте 1 квіточку.

Фронтальне опитування:

 1. Що називають хімічним зв’язком?

 2. Які типи хімічного зв’язку вам відомі? Сформулюйте визначення.

 3. У чому полягає суть механізму утворення хімічного зв’язку?

 4. У яких речовинах наявний ковалентний неполярний зв'язок?

 5. У яких речовинах наявний ковалентний полярний зв'язок?

 6. Наведіть приклади речовин з йонним зв’язком?

 7. Які електрони називають валентними?

 8. Чим пояснюється утворення того чи іншого типу хімічного зв’язку між атомами?

Перевіримо хто скільки отримав квіточок за перше завдання.

 1. Узагальнення та систематизація знань

Зараз пропоную зіграти у гру «Вірю – не вірю». Я вам зачитую твердження, якщо ви згодні – відповідаєте «вірю», якщо навпаки – «не вірю». За правильну відповідь – отримуєте квіточку.

 • Хімічний зв'язок – взаємодія між структурними частинками речовини (вірю)

 • Відомо лише ковалентний полярний та ковалентний неполярний зв'язок (не вірю)

 • Йонний зв'язок – це взаємодія між молекулами речовини (не вірю)

 • Катіони та аніони – це йони (вірю)

 • Катіон – негативно заряджений йон (не вірю)

 • Аніон – негативно заряджений йон (вірю)

 • Хімічний зв'язок утворюється за рахунок валентних електронів (вірю)

 • Завершення зовнішнього енергетичного рівня може бути досягнуто приєднанням чи віддачею електронів (вірю)

 • Електронегативність у періодах зі збільшенням заряду ядра атомів зменшується (не вірю)

 • Електронегативність у групах зі збільшенням заряду ядра атомів зменшується (вірю)

 • Найбільш електронегативним є Флуор (вірю)

 • Найменш електронегативним є Оксиген (не вірю)

 • Йонний зв'язок характерний для йонних сполук (вірю)

 • У молекулі води ковалентний полярний зв'язок (вірю)

 • У молекулі кисню ковалентний полярний зв'язок (не вірю)

 • У молекулі питної соди ковалентний полярний зв'язок (не вірю)

Порахували кількість отриманих квітів і сказали.


Гра «Впізнай себе»: діти, зараз самостійно оцініть свої знання з хімії і підніміть руку ті, хто знає хімію на 10-12 балів, на 7-9 балів, на 4-6 бали.

Троє учнів із достатнім рівнем ЗУН працюють біля дошки над завданням: обрати з поміж усіх сполук ті, що мають … тип хімічного зв’язку.

Останні на місцях виконують завдання на картках згідно своїх ЗУН.

Картка 1

Класифікувати речовини, дати їм назву: KOH, H2SO4, MgCl2, HNO3.


Картка 2

Записати рівняння хімічних реакцій (3-4), що підтверджують хімічні властивості CuSO4, Na2O.


Картка 3

Визначити тип хімічного зв’язку та зобразити схему утворення хімічного зв’язку у сполуках Br2, HI, MgCl2.


Картка 4

Розв’язати задачу:

Е) Розв’язати експериментальну задачу.

1 ряд: натрій хлорид, кисень, сірководень, нітратна кислота, бром.

2 ряд: водень, магній хлорид, натрій бромід, йодид на кислота, фтор.

3 ряд: йод, вода, фтороводень, бром, натрій оксид.

Учні працюють 5-6 хв. По закінченню представляють розв’язки на дошці.

Поки вони готуються, інша група презентує «свою» речовину. Потім міняються.

Школярі показують розв’язки експериментальних задач (демонстрація дослідів).

Оцінки! Відповідальні виставляють зароблені бали в картку оцінювання.

 1. Фізкультхвилинка

Вправа для очей: подивися вгору, вниз, вправо, вліво.

Поставили пальці рук до скронь, робити колові оберти вперед 10 разів, назад 10 разів. Виконуємо з легким натисканням.

Руки в замочок на груди, вперед, на груди, вгору.

 1. ^ Закріплення знань

Гра «Доміно»: за визначенням хімічного зв’язку в різних речовинах. У разі правильного складання всіх карток утворюється замкнений контур.


Йонний зв’язок

Алмаз

Полярний ковалентний зв’язок

Кисень

Йонний зв’язок

Хлороводень

Неполярний ковалентний зв’язок

Магній оксид

Полярний ковалентний зв’язок

Алюміній

хлорид

Полярний ковалентний зв’язок

Хлор

Полярний ковалентний зв’язок

Амоніак

Неполярний ковалентний зв’язок

Натрій хлорид

Неполярний ковалентний зв’язок

Карбон (IV)

оксид

Йонний зв’язок

Вода


Самостійна робота по варіантах із взаємоперевіркою.

Варіант 1

 1. Позначте крапочками кількість неспарених електронів зовнішнього рівня атомів: А) S б) As в) Se г) Br

 2. Атоми, яких хімічних елементів, можуть віддавати електрони, перетворюючись на позитивно заряджені йони: А) С б) Li в) Ва г) Р

3) Укажіть знак та величину заряду йонів наступних елементів:

А) K б) Ca в) I г) S

4) Речовини з йонним типом хімічного зв’язку:

А) SO2 б) КС1 в) ВаС12 г) NH3

5) Використовуючи ряд електронегативності хімічних елементів, визначте в бік якого хімічного елемента будуть зміщені спільні пари електронів у сполуках:

А) C H4 б) H2 S в) N2 O5 г) N Cl3

6) Встановіть відповідність між формулами сполук і типами хімічного зв’язку:

^ Формула сполук Тип хімічного зв’язку

А) H2S, 1) ковалентний неполярний

Б) Br2, 2) ковалентний полярний

В) AsH3, 3) йонний

Г) MgO,


Варіант 2

 1. Позначте крапочками кількість неспарених електронів зовнішнього рівня атомів: А) P б) Cl в) Te г) I

 2. Атоми, яких хімічних елементів, можуть приєднувати електрони, перетворюючись на негативно заряджені йони: А) Са б) Na в)Br г) F?

 3. Укажіть знак та величину заряду йонів наступних елементів:

А) Al б) N в) Mg г) O

 1. Речовини з ковалентно-полярним типом хімічного зв’язку:

А) Р2О5 б) KF в) BaF2 г) H2S.

 1. Використовуючи ряд електронегативності хімічних елементів, визначте в бік якого хімічного елемента будуть зміщені спільні пари електронів у сполуках:

А) S O2 б) C O2 в) N O г) C S2

 1. Встановіть відповідність між формулами сполук і типами хім. зв’язку:

^ Формула сполук Тип хімічного зв’язку

А) PH3, 1) ковалентний неполярний

Б) F2, 2) ковалентний полярний

В) HCl, 3) йонний

Г) CaF2


Відповідальні виставили бали, рахують.

 1. Інструктаж домашнього завдання

1) визначити тип хімічного зв’язку в речовинах: цукор, кухонна сіль, питна сода, оцтова кислота, вода;

2) скласти кросворд “ Хімічний зв’язок ”;

3) скласти казку “ Мандрівка хімічного зв’язку ”.

 1. ^ Підсумок уроку

Звернутися до поставлених завдань уроку (на пелюстках прочитати свої побажання і дати відповіді, здійснилися чи не здійснилися бажання по даному уроку)

ПУ «Мікрофон»:

Сьогодні на уроці я навчився

Мені найбільше сподобалося

^ Мені легко вдаєтьс

Мені важко вдається


Відповідальні звітують про результати набраних балів кожним членом групи.

Ви потрудилися славно. Як ваш настрій ?

 • Змінився?

 • Яке враження від уроку?

 • Підніміть відповідний малюнок.


Ви довели, що від сумлінної праці кожного з вас залежить загальний результат. Ви показали, що злагоджено працюючий колектив має гарні результати. Ви продемонстрували, що працювати разом – означає мати успіх. Дякую вам за активну роботу на уроці.


^ Подякувати за урок та співпрацю.

Додаток 1

Картка оцінювання роботи групи

№ з/п

ПІП. учня

Кількість отриманих квіточок

Загальна кількість

отриманих балів

Теоретичні

питання

«Вірю-не вірю»

Розв’яування задач

Самостійна робота

Експеримент

Повідомлення

Робота біля дошки

Доповнення