asyan.org
добавить свой файл
1

5 клас (література) УРОК №

Літературна світлина

ТЕМА: В. Сосюра. «Люблю весну». Виразне читання вірша. Основна думка твору. Опис весняного пейзажу. Художні засоби зображення явищ природи. Власні відчування від поетичного змалювання пейзажу. ТЛ: епітет, зображувальна виражальна роль

МЕТА: ознайомити учнів з віршами поета про природу; розвивати навички виразного читання ліричних творів, спостереження над текстом; розвивати естетичні смаки; через красу художнього слова прищеплювати школярам любов до рідної природи.

^ ТИП УРОКУ: комбінований

ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, пейзажні картини, презентація.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: епітет, порівняння, метафора, зображувальна виражальна роль, ліричний герой


Як не можна уявити весни

без березневої щирості,

а осені без вересневої щедрості,

так не можна уявити нашої поезії

без Володимира Сосюри.

М. Стельмах

^ ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

Я вас запрошую до нашої літературної світлини. І зустріч хочу розпочати «Поетичною хвилинкою» віршем «Літо». Послухайте, будь ласка. Але не забувайте – «Малюємо вірш» і уважно запам’ятовуйте зміст.


^ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ


 1. «Поетична хвилинка»

 • Варіант учителя

Літо

Ходить літо берегами в шумі яворів,

І замовкнув над полями журавлиний спів.

В хвиль блакитнім прудководді сонце порина...

І в барвистім хороводі одцвіла весна.

Тане хмарка кучерява в небі голубім.

Мліє день, і мліють трави в лузі запашнім…

В. Сосюра

 • «Малюємо вірш» (діти коментують «діаграму настрою»)

 • А яка пора року, крім літа, згадується у вірші? Як про неї сказано у вірші.
 1. «Асоціативні слова» по біографії В. Сосюри (слайд)

 • Автор цієї поезії Володимир Сосюра, з творчістю якого ми почали знайомитися на попередньому уроці. Давайте пригадаємо відомості з його біографії. (на слайді слова «Соловей донецького краю», «Дебальцево», «11», «Любіть Україну», «Шевченко»)
 1. ^ Оголошення теми, мети, завдань уроку.

 • Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку. Отже, на сьогоднішньому уроці ми продовжуємо знайомство з творчістю поета. І на основі вірша «Люблю весну» маємо змогу переконатись в щирості відкритості, ліричності душі, тонкої і ніжної у своїх почуваннях.


^ III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


 1. Підготовка учнів до сприймання вірша «Люблю весну». (слайд)

- Готуючись до уроку ви працювали у центрах діяльності. Яке завдання у вас було? Розкажіть, про що довідалися.


 1. «Центр теоретиків»

 • Ваше завдання на сьогодні було підготувати розповідь про весну. Розкажіть всім, про що ви довідалися. (Ми провели пошукову роботу. Тепер знаємо і хочемо, щоб ви теж знали…) 1. «Історичний центр»

 • Як про весну розповідається в УНТ. 1. «Центр мистецький»

 • Весна на полотнах художників. (Працюючи у мистецькому центрі, ми дізналися…)

 • Підготовлені вами репродукції картин ми розмістимо в мистецькому куточку. Дякуємо. 1. «Центр читання».

 • Вірші про весну.

 • А вашу книжку-малечу ми залишимо на виставці.

 • Керівники груп, оцініть, будь ласка, роботу всіх учасників вашої групи.Учні заповнюють оціночні таблиці.з/п

Прізвище учня

Участь у проектній діяльності

(1 – 4 бали)

Відповіді на уроці

(кількість квіточок)

Участь у груповій роботі

(1 – 4 бали)

Підсумковий бал
 1. ^ Вступне слово вчителя. (слайд)

 • «Як не можна уявити весни без березневої щирості, а осені без вересневої щедрості, так не можна уявити нашої поезії без Володимира Сосюри», - таку високу оцінку дав М. Стельмах творчій діяльності ніжного лірика, який формувався у робітничій сім’ї, під впливом захоплення народною піснею, українською та російською літературами. Одухотворене сприймання природи, вміння відчути найпотаємніші порухи людської душі й відтворити їх яскравим, глибоко ліричним словом – такі визначальні риси таланту поета. Поезія Володимира Миколайовича Сосюри - це розкрите серце людини, вона проста, ясна, ніжна, гаряча, вірна. Тому і так близький читачеві поет. В. Сосюра справжній співець природи. Коли читаєш його вірш «Зима», здається, що навіть влітку від кожного рядка віє холодом. Я собі уявляю велетенського білого коня, який «б'є об землю копитами», та відчуваю завивання вітру… Зрештою, на те вона й зима! А сьогодні на крилах поезії переносить нас Володимир Сосюра у весну.

Погляньте, що сталося з нашим класом? 1. ^ Виразне читання вірша «Люблю весну» вчителем.

- Послухайте, будь ласка, вірш «Люблю весну» під супровід музики А. Чайковського «Пори року. Травень». (слайд)Люблю весну, та хто її не любить,

Коли життя цвіте, як пишний сад.

І, мов у сні, шепочуть листя губи,

І квіти шлють солодкий аромат.


Люблю весну, коли плюскочуть ріки,

Коли рида од щастя соловей

І заглядає сонце під повіки

У тишині задуманих алей...


Люблю, коли блукає місяць в травах,

Хатини білить променем своїм

І п'є тепло ночей ласкавих,

А на лугах пливе туманів дим...


Весна вдягла у зелень віти в дуба,

уже курличуть в небі журавлі.

Люблю весну, та хто її не любить

на цій чудесній, радісній землі!

 • Який настрій створює ця поезія?

 1. Словникова робота. (слайд)

Плюскочуть – плюхають

Повіки – веки

Блукає - блуждает


 1. Повторне читання вірша учнями.

Перечитайте ще раз поезію, і скажіть чому поет любить саме весну. (Весна — пора оновлення, буяння природи. Мабуть, це надає постові нової наснаги, спонукає до творчості, додає йому оптимізму. Тому він і любить весну.)


 1. ^ Бесіда за питаннями вчителя.

 • Яку пейзажну картину (міську чи сільську) змальовує письменник? Доведіть свою думку. (Пейзажна картина сільська, бо йдеться про сад, солов'їв, хатини, луги, дуб і журавлів, яких радше можна побачити над селом, мніж над великим містом.)

 • Пізня чи рання весна зображена у вірші «Люблю весну»? З чого це видно? (Весна зображена пізня, бо вже цвітуть сади, плюскочуть ріки, співає соловей, ночі теплі, дуб, який розвивається пізніше за інші дерева, уже вдягся в зелень.)

 • Чи можна цілком і беззастережно погодитися з поетом, що «...та хто ж її (весну) не любить»? (Про смаки, як кажуть, не сперечаються. У кожної людини своя улюблена пора року. Весна може й не подобатись, адже це мінлива, часто оманлива погода, зміни в людському організмі, багато роботи, особливо в сільському господарстві та й, врешті-решт, піст.)

 • Як через показ картин рідної природи висловлюються патріотичні почуття автора? (Він любить сад, ріки, солов'я, алеї, хатини, луги, дуб, журавлів — усі ті прості й звичні речі, що його оточують, які є складниками його «маленької батьківщини».)

 • Знайдіть у вірші рими і доведіть, що для цього твору характерні ліризм і пісенність.
 1. ^ Робота в групах. Підготовка до виразного читання.

– Складання схеми виразного читання (виділити ключові слова, паузи).

І група - перша строфа.

ІІ група – друга строфа.

ІІІ група – третя строфа.

– Перевірка виконаної роботи. (за записами, зробленими на аркушах)

– Робота над виразним читанням, відповідно до складених схем.

– Читання вірша вголос.


 1. ^ Теорія літератури.

Повторення поняття про епітет. (слайд)

Епітет — це художнє означення, яке надає зображенню предмета чи явища більшої виразності, поетичності, яскравості.

Епітет виділяє в зображеному якусь характерну рису чи ознаку, індивідуалізує та викликає певне ставлення до нього. Найчастіше епітетами виступають прикметники, але це можуть бути й іменники, прислівники, дієприслівники чи дієприслівникові звороти. Епітети, які часто стоять при одних і тих самих словах, називаються постійними (козак молоденький, битий шлях, ясна зоря, чисте поле, коник вороний).


 1. ^ Вибіркове читання. (слайд)

- Підтвердіть рядками вірша, що героєм є сам автор.

- Чому автор у кожній строфі вживає слово «Люблю»? Що можна сказати про почуття й настрої поета, його ставлення до природи?

- Прочитайте вирази, вжиті в переносному значенні.

- Знайдіть і продовжіть вислови:

Ÿ « І, мов у сні, …»

Ÿ «І заглядає …»

Ÿ «Весна вдягла …»

- Які художні засоби в них використовуються? (метафора, порівняння)


^ ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. «Витинанка» (слайд)

 • 1 група – опишіть образ весни вірші (виписати деталі, характерні для весни);

 • 2 група – визначити художні засоби, підкреслити рими;
 • Скажіть, будь ласка, якщо б ви не знали, що автором є Володимир Сосюра, чи могли б сказати, що вірш написав чоловік чи жінка? Ці рядки може висловити як чоловік, так і жінка. Отже ваше завдання:

 • 3 група – опишіть образ ліричного героя.
 1. Оцінювання

 • Оцініть свою роботу в групах. Підрахуйте бали.
 1. ^ ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Навчитися виразно читати вірш, вміти аналізувати його, зробити ілюстрації.
 1. ^ ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Що справжні поети велика рідкість, видно хоч би й з того, що ось відтоді, як пішов із життя Володимир Сосюра, ми й досі почуваємо його відсутність, без нього так і зосталась незаповненою в літературі та поетична сфера, де протягом десятиріч панувала його неповторна лірика. Його поезія, довірлива, щира, безманірна, справді була співом душі — душі відкритої, людяної, дивовижно тонкої і ніжної у своїх почуваннях. Чарівне багатство лірики Володимира Сосюри яскраво свідчить про те, що ïх автор увійшов у поезію, як натхненний співець життя, він поруч із нами, він житиме вічно. Якою б не була людина, але ïй завжди буде подобатися наша природа, така мінлива, закохана, така "ніжна i тривожна", як Володимир Миколайович Сосюра. В цьому ми і переконалися на нашому уроці. Наша зустріч добігає кінця. Щиро дякую всім за роботу.№ з/п

Прізвище учня

Участь у проектній діяльності

(1 – 4 бали)

Відповіді на уроці

(кількість квіточок)

Участь у груповій роботі

(1 – 4 бали)

Підсумковий бал

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13