asyan.org
добавить свой файл
1

Урок із основ здоров’я на тему:

Допомога людям з обмеженими можливостями. Практична робота№3

Моделювання ситуації допомоги людині з обмеженими можливостями.
Мета: Сформувати уявлення про допомогу людям з обмеженими можливостя-

ми та узагальнити знання шляхом моделювання ситуації допомоги людям з

обмеженими можливостями. Виховувати толерантне ставлення до людей з обмеженими можливостями, навчитися надавати їм допомогу у різних життє-

вих ситуаціях.


Обладнання: фотографії, схеми й плакати, що дозволяють проілюструвати, як са-

ме слід допомогати людям з обмеженими можливостями.


Базові поняття та терміни: обмежені можливості, параолімпійські ігри, абетка

Брайля.


Тип уроку: групова форма роботи.

Хід уроку

І. Організація класу.

1.Привітання.

Для того, щоб ми розпочали наше заняття, ми повинні привітатися.

Учні разом з учителем сідають колом і по черзі, починаючи з учителя, кажуть

сусідові добре слово передаючи клубок ниток.(молодець, спасибі, дуже вдяч-

ний, любий)

^ 2.Вправа для самопізнання.

На аркушах паперу кожен учень у стовпчику пише своє ім’я. Потім до кожної

літери добирає риси характеру, які на її думку, характерні для неї.(риси вка-

зуються позитивні та негативні).Наприклад:

І-ініціативний

Г-гордий,гідний

О-обачний

Р-розумний

Учні озвучують результати характеристики за бажанням.

Об’єднання в групи. «Друг», «Товариш», «Однокласник», або за кольором: чер-

воний, синій, зелений.

^ 3.Правила роботи в групі.(учні говорять по черзі, а деякі з цих правил прикріплені на дошці).

4.Проблемна ситуація.

Мишко познайомився в Інтернеті зі своїм ровесником Ромою. Спочатку вони

листувалися, а потім Мишко запросив Рому до себе в гості. Але Рома відповів,

що йому важко це зробити, оскільки він прикутий до ліжка й не може поки-

нути свого будинку. Як ви гадаєте, що слід зробити, аби зустріч відбулася?

(учні по черзі відповідають)

ІІ.Повідомлення теми та мети уроку.

^ 5.Робота у зошиті с.30 ( люди з обмеженими можливостями)


Багато людей не можуть робити те саме, що й здорові люди, оскільки в них проявляються погіршення й порушення здоров’я. Наприклад порушення слуху,

зору, моторики(тобто рухів),порушення мови. Такі порушення є бар’єрами, які

обмежують можливість людей. Ці бар’єри можуть виникати внаслідок старіння,

хвороб, або мати спадкову природу. За даними ООН, у світі живе приблизно

450 мільйонів людей з обмеженими можливостями. Утім , люди з обмеженими

можливостями можуть перемагати свої хвороби за допомогою інших людей,

досягати значних успіхів у житті, бути по-справжньому щасливими.(параолім-

пійські ігри підручник 5 кл. «Основи здоров’я» с.68)


Учитель пропонує учням вправи.

Вправа№1. Закрийте очі і так посидьте декілька хвилин. Чи буде вам зручно?

Вправа№2. Закрийте вуха і посидьте декілька хвилин. Чи зараз зручно?

Учні обговорюють ці вправи.

6.Бесіда.


Головні принципи турботи про людей з обмеженими можливостями-це рів-

ність та їхнє право на участь у сферах діяльності. Уявіть собі, що інвалідів

позбавили частини прав, скажімо, права голосу у виборах, мотивуючи це тим,

що вони не в змозі самостійно дістатися до виборчих дільниць. Як ви ставите-

ся до цього? «За» і «Проти». Закон захищає права людей з обмеженими мож-

ливостями. У всіх виборах, які відбувалися у нашій країні вони брали участь.

Якщо потрібно, то працівники ділянок приносили виборчі урни прямо їм додо-

му . Але справа не тільки в цьому, або в законах. Є багато пристосувань спе-

ціальних, які допомагають людям з обмеженими можливостями. Наприклад,

для сліпих людей і тих , що погано бачать, є азбука Брайля, яка дозволяє чита-

ти текст на дотик. Допомогаючи особам з обмеженими можливостями, людина

виявляє свої найкращі етичні якості, починає глибше розуміти свііт і себе, вчиться добру і розумінню.

^ 7. Фізкультхвилинка (на уважність)

8.Мозковий штурм.

-назвіть технічні засоби для допомоги інвалідам,

-що ви знаєте про папаолімпійські ігри?


ІІІ.Узагальнення.

Практична робота. Моделювання способів допомоги хворому в сім’ї.

Учні об’єднуються в три групи й моделюють ситуації допомоги в сім’ї.

1.Закапати мамі ліки в око.

2.Закапати татові ліки у вухо.

3.Виміряти температуру тіла бабусі.

Під час роботи учні користуються підручником с. 70-71 «Основи здоров’я» 5 кл.

ІѴ.Підсумок уроку.

Виконати колажі-проекти «Допомога людям з обмеженими можливостями».

Учні виконують захист своїх проектів.

9.Поетична сторінка.

Доброта і милосердя-якості людські.

А чи часто їх стрічаємо в нашому житті?

А чи ходимо до церкви, бідним помогаєм?

І шануєм тата й маму ,старших поважаєм?

10. Оцінювання учнів.

Ѵ.Домашнє завдання. Вивчити §8 підручника «Основи здоров’я», підготувати

повідомлення про СНІД, робота у зошиті с.30-32.