asyan.org
добавить свой файл
1Урок української мови у 3 класі

Тема. Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-.

Мета. Розвивати вміння вимовляти і писати слова з префіксами з-, с-.

Розвивати фонематичний слух, увагу, уміння свідомо використовувати префікси на письмі.

Формувати дію контролю і оцінки; вміння працювати в групах.

Виховувати культуру поведінки, повагу й любов до ближніх.

Обладнання: картки зі словами.

Хід уроку

 1. Контрольно – оціночна діяльність учнів.

 1. Перевірка домашнього завдання.

Діти зачитують складені розповіді за малюнком «Снігове містечко».

Ситуація успіху.

 1. Побудова «Асоціативного куща».

-Що ми знаємо про префікси?

значуща частина слова
ПРЕФІКС можна утворити пишеться зі словом нові слова

разом

роз-, без- завжди

стоїть перед з буквою з

коренем

частина основи

 1. Постановка навчальної задачі.

 1. Диктант слів ( один учень біля дошки).

Завдання: вставити потрібні літери в словах.

Бе…страшний, ро…чесати, бе…турботний, ро…стеляти, бе…характерний, ро… лити, …хитрує, …никла, ро…писати.

Перевірка. Обговорення.

 • Що треба пам’ятати про правопис префіксів роз-, без- ?

 • З якими словами виникла проблема? Чому?

 • Яку букву треба написати в цих словах?

Фіксування проблеми на дошці.

?хитрує ?никла


з с з с

 • Так яку проблему нам сьогодні треба розв’язати?

 1. Групова робота ( дискусійний тип).

Завдання: розглянути групу слів, позначити префікси і зробити висновок про вживання префіксів з-, с-.

Сказав, здобути, зважити, спитав, схилився, змішав, станцює, сфотографує, злити.

Обговорення результатів групової роботи. Запис висновку у вигляді схеми:

с+ к, п, т, ф, х
з + дзвінкі приголосні

 1. Внесення доповнень до схеми (фронтальна робота).

Завдання: записати слова, додаючи префікс з- або с-.

…хотів, …рубав, …в’язав, …плести, …летіли, … варила, …сипав, …шити.

 • Так перед якими приголосними пишеться префікс с-? А префікс з- ?

 • Як виправити нашу схему про написання префікса з- ?
з + усі інші приголосні

 • Як же розв’язати проблему, яка виникла у нас на початку уроку зі словами: ?хитрує і ?никла ?

 • Які префікси треба написати в цих словах? Чому?

 1. Закріплення та систематизація знань.

Самостійна робота.

Завдання: перевірити роботу хлопчика Андрійка, який теж навчається в 3 класі і виправити помилки. Оцінити його роботу на чарівній лінієчці за правильність.

^ Зхилити, стерти, сшити, спитають, зписують, збудувати,

станцює.

Перевірка. Обговорення.

 • В яких словах Андрійко зробив помилки? Чому ви так вважаєте? Доведіть свою думку.

 • Яку оцінку ви йому поставили?

 1. Підсумкова рефлексія.

 • Яку проблему розв’язали на уроці?

 • Яке відкриття зробили?

 • Що було для вас легко ( важко)?

 • Хто задоволений своєю роботою на уроці?

 • Над чим будемо працювати на наступному уроці?

 1. Домашнє завдання.

Виконати вправу 265 на с. 108, дібрати по 5 своїх слів з префіксами з-, с- і скласти з ними 3 речення ( завдання на вибір).