asyan.org
добавить свой файл
1

Урок узагальнення і систематизація знань з теми: « Початкові хімічні поняття»

Мета: узагальнити, систематизувати і поглибити знання початкових хімічних понять, хімічних формул, хімічних реакцій; розвивати уміння розв’язувати задачі на обчислення масової частки речовини, розвивати асоціативне та просторове мислення, вміння застосовувати знання у нестандартних ситуаціях; формувати хімічну мову, вміння порівнювати та аналізувати, сприяти формуванню активної життєвої позиції, виховувати культуру спілкування учнів.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок

Метод: проблемно-пошуковий

Хід уроку

І Організація класу до уроку

1. Привітання

2. Психологічна хвилинка

На екрані три личка – -смайлика: 1-веселе,2-серйозне,3-поганий настрій

Прислухайтесь до своїх почуттів. Виберіть малюнок,я кий відповідає вашому настрою.

Добре, більшість налаштована на роботу. Спробуємо провести урок так,щоб до кінця уроку настрій у всіх був веселим

3. Епіграф до уроку « Зібратися разом – це початок,

Триматися разом – це прогрес,

Працювати разом – це успіх.»

Генрі Форд

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На попередніх уроках ми подорожували по великій країні Початкових хімічних понять. Ви багато дізнались. І от сьогодні настав час пройти випробування. Такими випробуваннями для вас стануть завдання, для розв’язання яких у вас, напевно, є достатньо знань.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Гра « Кіт у мішку»

Запитання :

- що таке атом?

- Що таке хімічний елемент?

- Що таке хімічна формула?

- Що таке речовина?

- Які бувають речовини. У чому різниця?

- Дайте визначення поняття « фізичне явище»

- Дайте визначення « хімічне явище»

- Поясніть поняття « хімічне рівняння»

2. Вибери правильну відповідь:

1) Яка із цих речовин є простою речовиною:

А) сірка; Б) Спирт; В) Вода

2) Формули простих речовин складаються з:

А) хімічних елементів різних видів;

Б) хімічних елементів одного виду;

В) однакових хімічних елементів.

3.Яке явище є хімічним?

А) кипіння води;

Б)утворення інею;

В) іржавіння заліза?

3. Гра « Хто швидше?»

Користуючись картками із символами хімічних елементів, складіть їх так, щоб утворились хімічні формули. Кожна правильна відповідь – 1 б.

Завдання 1 Речовина складається з 2 ат. Фосфору і 5 ат. Оксигену

Завдання 2. Речовина складається з 1 ат Калію і 1 ат. Брому

Завдання 3. Речовина складається з 2 ат Гідрогену і 2 ат Оксигену

Завдання 4 Речовина складається з 2 ат Натрію, 1 ат Сульфуру та 4 ат. Оксигену

Завдання 5 Речовина складається з 2 ат. Натрію і 1 ат. Сульфуру

4.« Дослідник»

Завдання . Візьми залізний цвях і занур його в розчин мідного купоросу. Що спостерігається? Яке це явище: фізичне чи хімічне?

5.Допоможи!

Сергійко готував домашнє завдання з хімії на складання формул речовин за валентністю. Ось результат його роботи: Al 3O6 P 3O 5 Na 5O N 3O 6 S 4O

Cl 7 O 2 Виправи помилки і допоможи уникнути негативної оцінки.

6. Гра « Знайди загублені коефіцієнти»

} _ Al+_HBr =_AlBr 3+_H 2 ; _С 2H 2+_O2=_CO2+_H2O

} _P2O5 +_H2O=_HPO3;

} _Al(OH)3=_Al2O3+_H2O;

} _H2S +_Cl2=_HCl+_S;

} _SO2+_O2=_SO3;

} _Fe +_O2=_Fe2O3

} NH3 +_O2= _N2 +_H2O

7.Гра « Відтвори хімічне рівняння»

} …+Cl2=2HCl 4Li +…= 2Li2

} C+…=CO2 …+O2=2ZnO

} … + O2=SO2 2 Ag2O= 4Ag +…

SO2+ …=H2SO3 …+3Cl2=2AlCl3

8.Вправа на відповідність:

} 1.AgCl= A Fe Cl3 a розклад

} 2. Fe + Cl2 = Б CaO б сполучення

} 3. K + H2O = В KOH + H2 в заміщення

} 4. Ca + O2 = Г Ag+Cl2 г обмін

} Відповідь у вигляді: 5Дв

} 1.Mg +O2= A C+2H2 a розклад

} 2.Н2 + Сl2= Б Hg +O2 б сполучення

} 3. HgO= В MgO в заміщення

} 4. СН4= Г HCl г обмін

9. Вибери цифри на перетині відповідного твердження та типу реакції

1+7+12+14=34 (на слайді)

10. Задача.

У виробництві негашеного вапна (СаО) використовують вапняк ( СаСО3). При розкладі 1000 г вапняку утворюється: 560 г негашеного вапна і вуглекислий газ( СО2). Яка його маса? (440 г)

11.Тестовий контроль знань. (додаються)

ІV.Підсумки уроку.

V. Домашнє завдання: повторити тему” Початкові хімічні поняття”,скласти самостійно завдання для свого товариша з даної теми