asyan.org
добавить свой файл
1

Вчитель фізики Одеської СШ №86

Кривицька Ольга Володимирівна

Урок в 8 класі на тему « Тертя. Сили тертя»

Мета уроку:

 • Навчальна: з’ясувати причини виникнення тертя, види сил тертя, визначити напрямок сили тертя, з’ясувати від чого вона залежить (не залежить), які існують засоби її збільшення і зменшення та корисні і шкідливі сторони сил тертя.

 • Розвивальна: продовжити формувати вміння працювати з фізичними приладами, удосконалювати навички вимірювання сил, розвивати інтелектуальні та творчі здібності під час дослідницької роботи,вміння робити висновки, виділяти головне;

 • Виховна: створити умови для розвитку пізнавального інтересу; виховувати такі якості, як самостійність, активність, наполегливість, вміння застосовувати знання в повсякденному житті.^ Тип уроку: урок вивчення і засвоєння нових знань.

Обладнання: динамометри, набір важків, лінійки, дерев’яні бруски, папір, шліфувальний папір, олівці, проектор, презентація «Тертя. Сила тертя», робочі картки.

План уроку:

 1. Повідомлення мети та завдання уроку.

 2. Мотивація до уроку.

 3. Актуалізація опорних знань.

 4. Вивчення нового матеріалу (дослідження). Висновки.

 5. Закріплення засвоєних нових знань.

 6. Підбиття підсумків уроку.

 7. Домашнє завдання.


Хід уроку.

І. Вступне слово. Знайомство.

Мотивація до уроку.

 • Чи любите Ви досліджувати?

 • Чому крейда залишає слід на дошці?

 • Чому важко втримати в руці живу рибу?

 • Навіщо роблять ребристими покришки автомобілів та велосипедів?

 • Чому шовкова стрічка розв’язується швидше, ніж бавовняна?


Ми продовжуємо вивчати які сили існують у природі. Познайомимося з наступною дуже важливою в нашому житті силою тертя. Метою нашого уроку сьогодні є вивчення причин виникнення сили тертя, її напрямок , розглянемо які є види сил тертя, дослідимо від чого залежить сила тертя, які способи збільшення його та зменшення та з’ясуємо корисні та шкідливі сторони сил тертя. В кінці уроку, я гадаю, ви зможете відповісти на поставлені мною вище питання.

Отже, сьогодні на уроці ви – дослідники.

Запишіть тему уроку в зошити Тертя. Сила тертя.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Які сили ви вже знаєте?

 2. Як позначається сила?

 3. Якими одиницями вимірюється сила?

 4. Як називається прилад для вимірювання сили?ІІІ. Вивчення нового навчального матеріалу.

Отож, що таке тертя?

Тертя – це явище, що виникає при русі тіл одне відносно одного або елементів одного і того ж тіла.

А тепер відкрийте ст.73 підручника і знайдіть означення сили тертя. Та запишіть в зошити.

Сила, що виникає під час взаємодії між твердими тілами в місцях їх дотику і перешкоджає їх відносному переміщенню, називається силою тертя.

Так як сила тертя перешкоджає руху тіла, вона напрямлена завжди в протилежний бік.

Зобразимо це графічно. NFтер FтягиЗ’ясуємо причини виникнення сили тертя.

1.На шорстких поверхнях існують нерівності. При спробі зрушити одне тіло відносно іншого, ці нерівності чіпляються одна за одну, внаслідок чого з’являються сили тертя.

2.Якщо обидві поверхні ретельно відшліфовані, при стиканні поверхонь виникають сили міжмолекулярного притягання.

Причини виникнення сил тертя:

1. Шорсткість стичних поверхонь.

2. Сили міжмолекулярного притягання.

Існує декілька видів сили тертя.

1.Сила тертя спокою.

2. Сила тертя ковзання.

3.Сила тертя кочення.

Проведемо наступні досліди:

Дослід 1. Покладемо брусок на підручник і піднімемо за один край. Брусок при цьому не зісковзує, тобто перебуває в рівновазі. Внаслідок спроби зрушити одне із стичних тіл відносно другого, виникає сила тертя спокою. Це сила, яка перешкоджає тілам починати рухатись.

Дослід 2. Якщо збільшувати кут нахилу підручника, то за деякого значення сили, що діє на брусок, він починає ковзати по поверхні. При цьому сила тертя спокою замінюється силою тертя ковзання. Отже, це сила тертя, що виникає, коли тіло ковзає по поверхні іншого.

Дослід 3. Тертя кочення виникає, коли одне тіло котиться по поверхні іншого.

Зверніть увагу, у вас на партах є дослідницькі листи, в яких ви будете зараз працювати.

Перше дослідження. Порівняння сил тертя спокою, ковзання, кочення між собою.

 1. Виміряємо максимальну силу тертя спокою. Для цього покладемо брусок на стіл, на нього два тягарці, плавно потягнемо динамометр і запишемо показання перед початком руху бруска. Це значення сили тертя спокою.

 2. Виміряємо силу тертя ковзання бруска при його рівномірному русі по столу. Для цього переміщуємо брусок рівномірно за допомогою динамометра. Запишемо це значення сили тертя ковзання.

 3. Виміряємо силу тертя кочення. Для цього покладемо брусок з тягарцем на круглі олівці і переміщуємо його рівномірно за допомогою динамометра.

Порівняємо їх між собою.

Зробіть висновки та запишіть в дослідницький лист.

Друге дослідження. Визначемо залежність сили тертя ковзання від роду поверхонь, що стикаются.

Вимірюємо силу тертя ковзання при рівномірному переміщенні бруска с тягарцями по лінійці, листку паперу, шліфувальному паперу.

Зробіть висновки та запишіть в дослідницький лист.

Висновок: сила тертя ковзання залежить від роду поверхонь стичних тіл.

Трете дослідження. Вивчення залежності сили тертя ковзання від площі стичних поверхонь

Покласти на лінійку брусок з тягарцем більшою гранню і виміряти силу тертя ковзання. Покласти брусок з тягарцем меншою гранню на лінійку і виміряти силу тертя ковзання.

Зробіть висновки та запишіть в дослідницький лист.

Висновок: сила тертя ковзання не залежать від площі стичних поверхонь.

Дослідження четверте. Залежність сили тертя ковзання від навантаження.

Покласти на брусок один тягарець і виміряти силу тертя ковзання, а потім 2 тягарця і виміряти силу тертя ковзання.

Зробіть висновки та запишіть в дослідницький лист.

Висновок: сила тертя ковзання залежить від навантаження, чим більше навантаження, тим більша сила тертя ковзання.

Зробіть загальні висновки до проведеної роботи та заповніть дослідницькі листи.

Наступним етапом уроку з’ясуємо не менш важливе питання, що виникає в повсякденному житті.

^ Тертя може бути корисним і шкідливим. Коли воно корисне – його намагаються збільшити, коли шкідливе - зменшити.

Способи збільшення і зменшення сили тертя розглянемо в таблиці. А ви можете доповнити?

ІV. Рефлексія. Закріплення нових знань.

 • З якою силою ми познайомились на уроці?

 • Які види сил тертя існують?

 • Яка причина виникнення сили тертя?

 • Яка з цих видів сил найбільша? Найменша?

 • Повернімося до питань, які я вам пропонувала на початку уроку (слайд з питаннями). Прослухати відповіді учнів.

Перевірити правильні відповіді.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.

Параграф 21(відповідно до теми уроку). Скласти таблицю «Тертя шкідливе і корисне».