asyan.org
добавить свой файл
1


Правознавство 9 клас


Тема. Основи спадкового права


Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу


Мета уроку.


Освітня: визначити основи спадкового права, охарактеризувати особливості спадкування за законом і за заповітом, показати порядок реалізації спадкових прав;


розвиваюча: продовжити формувати вміння працювати з текстом законодавчих актів, аналізувати їх, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;


виховна: виховувати підлітків в повазі до закону.


Очікувані результати:

Порівняння очікуваних результатів від уроку учнів та учителя (учні протягом 3хв. відповідають на аркушах на запитання «Про що я хотів(-ла) дізнатися на цьому уроці?», «Що я хочу зрозуміти після цього уроку?» і співставляють отримані результати з учительськими) (слайд№2)

Після цього уроку учні зможуть:

- пояснити хто такі спадкодавець та спадкоємець, що таке заповіт та назвати умови його дійсності;

- описати порядок спадкування за законом, розповісти про процедуру отримання спадку;

- аналізувати правові ситуації, які регулюються нормами спадкового права;

- оцінювати важливість для людини бути власником.


План уроку.


1. Поняття спадщини;


2. Спадкування за законом і заповітом;


3. Порядок реалізації спадкових прав.


Поняття уроку: спадщина, спадкове право, спадкодавець, спадкоємець, заповіт.


Обладнання уроку: ресурси мультимедійного кабінету, компьютерна презентація уроку в форматі Microsoft PowerPoint, правові задачі, підручник «Правознавство. Практичний курс.» О.Д. Наровлянський, зразки правових документів.

^ Основні методи роботи: робота в парах, індивідуальна робота.


Хід уроку.


I.Організаційний момент (2хв.)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів (2хв.)

Завданням нашого уроку буде:

 1. Пояснити що таке спадкування, спадщина, заповіт, хто є сторонами спадкування.

 2. Розповісти які є види спадкування.

 3. Аналізувати черги спадкування .

 4. Розв’язати ситуації, що можуть виникнути у процесі спадкування.

 5. Висловити своє власне ставлення до важливості дотримання умов спадкування.

В кінці уроку вам потрібно дати відповідь на питання:

Які особливості спадкування можна виділити?


ІІІ. Вивчення нового матеріалу (20хв.)


«Ніколи не кажіть, що знаєте людину,

якщо не ділили з нею спадок»

Й. Лаватер


Спадкування існує майже стільки скільки існує цивілізація, оскільки переважній більшості людей властиві бажання хоч трохи полегшити життя нащадків після своєї смерті.

Інститут спадкування виник декілька тисячоліть тому з появою приватної власності. Згадування про спадкування можна знайти в самих перших писемних джерелах: глиняних табличках Шумеру, єгипетських папірусах і т.і. Прогресивний розвиток та високий рівень він отримав у римському приватному праві. Життя як сукупність фізіологічних процесів у певний період часу припиняється, але матеріальні цінності, речі, рухоме та нерухоме майно залишаються.

Незалежно від соціального розвитку суспільства,економічної та політичної ситуації спадкові відносини існували, існують та, безумовно, будуть існувати, оскільки в будь якій державі неминучі дві речі: смерть и податки. Це є причиною вічної актуальностиі спадкового права. Окрім того, спадкове право, як частина цивільного, має не тільки правовий бік, але й моральний. Хоча складання заповіту не є традиційним для громадян України, його існування дозволяє попередити багато родинних проблем та негараздів.


Отже розглянемо перше визначення:

^ Спадкове правоце інститут цивільного права; сукупність правових норм, що встановлюють порядок переходу прав і обов’язків померлого за правом спадкування.


Спадкове право в Україні регулюється:

1. Конституцією України

2. Цивільним кодексом України


Спадкування - є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб(спадкоємців)


Спадкодавець – це громадянин, майно якого після його смерті переходить у спадщину до іншої особи або до інших осіб.


Спадкоємець – це особа, яка у випадку смерті того або іншого громадянина здобуває право одержати його майно.


 1. Хто є сторонами спадкування? (слайд 4)


Спадкування
Спадкодавець

фіз.особа, яка померла чи оголошена померлою


Спадкоємець

не лише фіз.особи, а й інші суб’єкти: юр.особи, держава, фермерське господарство, інша держава і т.і.)
 1. Які існують види спадкування (слайд 3)


За заповітом За законом


Зараз ми з вами розглянемо як же відбувається спадкування за заповітом.

^ Заповіт (Ст.1233 ЦКУ) – особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. (слайди 5, 6)


Існують певні вимоги до оформлення заповіту: (слайд 7)

 1. Письмова форма, з зазначенням місця і часу складання заповіту

 2. Особистий підпис заповідача

 3. Посвідчення нотаріусом ( або іншою службовою особою) (Ст.1252 ЦКУ)


Чому так суворо слід дотримуватися цих формальностей? (питання класу)


— Тому що заповіт виконується після смерті спадкодавця.


Учень-консультант: відповідно до Закону України «Про нотаріат» заповіт може також оформити голова сільради, головні або, навіть, чергові лікарі, капітани суден, командири військових частин, консули України за кордоном або начальники місць позбавлення волі. Існують думки, що це може бути причиною для різного виду махінацій і зловживань.


^ ЦКУ (Книга шоста) передбачає: (слайди 8,9 )


Заповіт з умовою

(Ст.1242)

Це коли заповідач обумовлює права на спадкування в особи, яка призначена у заповіті.

( наявність інших спадкоємців, проживання в певному місці, здобуття освіти, народження дитини і т.і.)

^ Секретний заповіт

(Ст.1249-1250)

Заповіт посвідчений нотаріусом без ознайомлення з його змістом

( - нотаріус отримує заповіт для завірення в заклеєному конверті;

- оголошення змісті заповіту відбувається в присутності 2 свідків;

- складається протокол оголошення заповіту)


^ Випадки коли заповіт визнається недійсним (Ст.1257)

 1. Заповіт складається особою, яка не мала на це право, не за формою та посвідченням

( нікчемний заповіт)

 1. Суд визнає недійсним

 2. Недійсність окремого розпорядження що міститься в заповіті


Згідно з чинним законодавством кожен повністю дієздатний громадянин може особисто розпоряджатися своїм майном на випадок смерті.

У випадку коли заповіту не має, тоді відбувається спадкування за законом.


^ 3. Випадки коли настає спадкування за законом

 1. Спадкоємець не склав заповіту

 2. Заповіт визнано недійсним

 3. Спадщина не прийнята

 4. Спадкоємці відмовились від прийняття спадщини

 5. Заповіт не охоплює всієї спадщини


ЦКУ передбачає також декілька черг заповіту за законом

Завдання класу:

Визначте скільки існує черг спадкування за законом і дайте кожній з них характеристику (підручник стор.111)


^ Черги спадкування (слайди 11-15 )


І черга – діти спадкодавця, той із подружжя який пережив іншого, батьки спадкодавця;

ІІ черга – рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід з боку батька та матері;

ІІІ черга – рідні дядько та тітка спадкодавця;

ІV черга – особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше 5 років до часу відкриття спадщини (смерті спадкодавця)

^ V черга – інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спорідненості включно, та його утриманці, які не були членами його сім’ї.


Ст.1267 ЦКУ передбачено розміри частки у спадщині спадкоємців за законом: частки у спадщині кожного із спадкоємців є рівними.

Також спадкове право захищає інтереси й осіб, які перебувають на утриманні спадкодавця.

Законодавством закріплюється їхнє право на обов’язкову частку у спадщині, якщо вони не згадані у заповіті.


Обов’язкова частка у спадщині: (слайд 16 ) 1. Неповнолітні діти спадкодавця

 2. Повнолітні непрацездатні діти спадкодавця

 3. Непрацездатна вдова(вдівець)

 4. Непрацездатні батьки

Спадкують незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом Ст.1241 ЦКУ(не менше ½ від того, що він отримав би за відсутності заповіту)

^ Прийняття спадщини

Для того щоб спадкоємець став власником належного йому майна він має прийняти спадщину ( Ст.1268-1270)

Спадщина вважається прийнятою протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини:

 • Якщо спадкоємець фактично вступив в управління чи володіння спадковим майном;

 • Якщо він подав державній нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини

 • Строк прийняття спадщини може бути продовжений судом, якщо він визнає поважною причину пропуску прийняття спадщини.

 • Якщо спадкоємець помер і не встиг прийняти (отримати) спадщину то право на спадщину переходить його спадкоємцям (трансмісія)


^ Висновок (робить вчитель): Питання спадкового права є досить актуальні, заслуговують на увагу і детальне вивчення, оскільки стосуються практично кожного громадянина, який може бути як спадкодавцем, так і спадкоємцем.

(Якщо дозволяє час можна познайомити учнів зі статтею «Цікаві заповіти» додаток2)


ІV. Закріплення навчального матеріалу (10хв.)

Юридичні задачі (робота в парах) (додаток 1)

Кожна пара отримує юридичні задачі та пам’ятки до розгляду задачі і за допомогою ЦКУ (витяг знаходиться на кожній парті) дає роз’яснення завдання.


^ Обговорення питання яке було поставлене на початку уроку. (5хв.)

Які особливості спадкування можна виділити?

 1. Спадкування здійснюється за законом і за заповітом.

 2. Обов’язково охороняються права неповнолітніх дітей, утриманців спадкодавця, непрацездатних.


^ V. Домашнє завдання. (3хв.)

1. Опрацювати параграф 15 в підручнику; завдання №№7,8 (стор.114) зробити в зошиті.

2. Пригадати в яких літературних творах, фільмах, серіалах виникають проблеми зі спадкування. Як можна вирішити ці проблеми за законом.

3. Підготувати тези для дискуссіі на тему пов'язану з відомим афоризмом: «Ніколи не

кажіть, що знаєте людину, якщо ви не ділили з нею спадок».(Йоханн Лаватер)(слайд 18)


Додаток 1


Юридична задача №1

Після смерті громадянина П. У нього залишилось майно на 100 000грн. Про своє бажання отримати це майно заявили 12-річна дочка, син 46 років, 82-річна мати та два брата померлого (30 та 62 років), яким від заповідав своє майно в рівних долях. Розв’яжіть цю ситуацію за нормами спадкового права України.

Критерії відповіді.

1.Указати вид спадкування.

2.Визначити спадкоємців.

3.Указати отримані долі спадку у гривнях.

Зразок відповіді. За відсутності заповіту, спадщину отримають спадкоємці за законом. Серед спадкоємців двоє — спадкоємці першої черги (мати та донька), двоє — другої (брати). Майно отримають в рівних долях (по 50000 грн) мати та донька померлого.


Юридична задача №2

У померлої громадянки К. Залишились мати та чоловік. Окрім того,є два її брата та сестра. Мати, чоловік та сестра відмовились від спадку. У сестри виникли сумніви, чи буде прийнята їх відмова та якою в цьому випадку буде доля спадку. Надайте їй відповідь.

Критерії відповіді.

1.Указати вид спадкування.

2.Визначити спадкоємців.

3.Указати отримані долі спадку.

Зразок відповіді. За відсутності заповіту майно успадковують спадкоємці за законом відповідно до черг спадкування. У даному випадку спадкоємці першої черги (мати і чоловік) відмовилися від спадщини, тому до спадкоємства будуть закликані спадкоємці другої черги — брати і сестра. Сестра також відмовилась від обов'язкової спадщини, тому майно між братами має бути розподілено в рівних долях.


Юридична задача №3

Після смерті громадянина З. Єдиним спадкоємцем став його повнолітній племінник Микола. Через деякий час після прийняття спадку Микола несподівано дізнався, що його покійний дядя за місяць до смерти склав за всіма правилами договір займу з громадянином М. та отримав від нього гроші в суммі 5 000 грн., на строк у 3 місяці, які не повернув. Кредитор вимагає, щоб борг повернув племінник. Микола не погоджується, мотивуючи тим, що особисто він не яких грошей у громадянина М. Не брав. Поясніть права та обов’язки субъектів цивільно – правових відносин.

Критерії відповіді.

1.Указати вид спадкування.

2.Визначити спадкоємців.

3.Чи повинен Микола повернути борг померлого дяді? Що про це мовить закон?.


Юридична задача №4

В родині Петренко троє дітей. Старший син Дмитро (17років) своєю поведінкою постійно «приносив» проблеми та неприємності батькам. Після чергового конфлікту з батьком Дмитро пішов з дому та не повернувся. Батько розсердився та, складаючи заповіт залишив Дмитра без будь якої частки спадку. Аргументи батька: майно моє і моє право розподіляти його саме таким чином, бо Дмитро не заслуговує і на копійчину.

Критерії відповіді.

1.Назовіть випадок, коли згідно закону воля батька після його смерті буде виконана.

2.Назовіть випадок, коли рішення батька буде протирічити закону.

^ Зразок відповіді. Дмитро незалежно від змісту заповіту має право на обов'язкову долю спадщини, так як він неповнолітній.


Юридична задача №5

Громадянин С. Залишив заповіт,яким розпорядився усе майно, яке у нього є (на сумму 24 000грн.) передати музею пам’яті його діда. У нього залишились син(21 рік, водій) та дочка (14 років, учениця). До вас як до юридичного консультанту звернулась жінка померлого (45 років, працює на з/д) та його мати (66 років, пенсіонерка). аддайте їм обґрунтовану відповідь про можливість отримання спадку.

Критерії відповіді.

1.Указати вид спадкування.

2.Визначити спадкоємців.

3.Указати отримані долі спадку у гривнях.

Зразок відповіді. Серед спадкоємців померлого за законом двоє (мати і донька) непрацездатні, отже вони незалежно від змісту заповіту мають право на обов'язкову долю спадщини. Таким чином, вони отримають 1/2 від тієї частки, яку мали б отримати за відсутності заповіту. Виходячи з того, що за відсутності заповіту спадщина була б розділена між чотирма спадкоємцями першої черги (мати,жінка, донька та син) і доля кожного становила 6000 грн, обов'язкова доля складе 3000 грн.


Юридична задача №6

Після смерті в автокатастрофі подружжя Остапових на їхнє майно претендують: син (21 років); донька (17 років); рідний брат по­мерлого; мати померлої; громадянин Третяк (79 років, якого утримував померлий 8 років). Хто із перерахованих осіб отримає частину спадщини?

Критерії відповіді.

1.Указати вид спадкування.

2.Визначити спадкоємців.

^ Зразок відповіді. Спадок отримають особи, які належать до першої черги спадкоємців, а саме: син, донька, мати померлої, та громадянин Третяк(79 років, якого утримував померлий 8 років), якщо він проживав з померлим

Юридична задача №7

Після смерті Опанаса Одаренка, який не залишив заповіту, на його майно претендують: дружина (54 років), син (28 років), долька дружини(удочерив за рік до смерті), перша дружина (59 років) та донька від першого шлюбу (ЗО років), рідний брат (62 роки), мати померлого (80 років). Хто із них має право на спадок? На скільки долів буде поділено спадщину?

^ Зразок відповіді. Спадок отримають особи, які належать до першої черги спадкоємців, а саме: дружина, син, донька дружини, донька від першого шлюбу, мати померлого.


Юридична задача №8

Громадянин Довженко усе своє майно заповів рідному брату. Дружина громадянина Довженко П. (48 років, працює бухгалтером), син (28 років, працює водієм), донька (17 років навчається в інституті), мати (71 рік, пенсіонерка) в якості спадкоємців у заповіті названі не були. Дружина Довженка, подала позовну заяву у суд, де висунула свої претензії як дружини на частину майна. Яке рішення прийме суд? Чому?

^ Зразок відповіді. Суд відмовить у позові дружині Довженка. Право на обов'язкову частку спадщини мають донька (неповнолітня) та мати Довженко (непрацездатна особа) у розмірі 1/2 від тієї частки, яку б вони отримали у разі відсутності заповіту.

Юридична задача №9

За заповітом, складеним перед смертю, громадянка Онишко усе своє майно заповіла рідній сестрі, її двоюрідна сестра (35 років, інвалід з дитинства), що знаходилася на утриманні померлої з 10 років, вважає, що має право на певну частку спадщини померлої. Також свої претензії на спадок висловлюють чоловік померлої (56 років) та двоє неповнолітніх дітей, що звернулися до юридичної консультації. Яку відповідь вони отримають?

^ Зразок відповіді. Право на обов'язкову частку спадщини у розмірі 1/2 від тієї частки, яку б вони отримали у разі відсутності заповіту, мають неповнолітні чи непрацездатні діти померлого, непрацездатні вдівець (вдова) та батьки. У даному випадку це двоє дітей.


^ Юридична задача №10

Громадянин Гуменюк у заповіті своє майно заповів усім своїм родичам у рівних частинах: дружині, двом синам, двоюрідному брату, рідній сестрі та матері. Проте заповіт визнали недійсним, оскільки Гуменюк хворів на епілепсію (хронічне психічне захворювання). Як буде вирішено долю спадку?

^ Зразок відповіді. Спадкування буде відбуватися за законом. Право на спадок у рівних долях мають родичі померлого, які належать до першої черги спадкоємців: дружина, сини, мати.


^ Юридична задача №11

Громадянин Саков своє майно заповів двом двоюрідним братам, єдиним родичам. Через 4 місяці після смерті Сакова, помер старший двоюрідний брат, у якого залишились дружина з повнолітньою дочкою. Дружина старшого брата вважає, що його частина спадщини повинна належати їй із дочкою, а інший брат вважає, що все майно повинно перейти йому. Як вирішити ситуацію? Відповідь обгрунтуйте.

^ Зразок відповіді. 3аповіт буде визнано недійсним у тій частині, яку повинен був успадкувати померлий брат. Спадкування цієї частини спадщини буде відбуватися за законом. Оскільки зазначені брати (як вказано) були єдиними родичами, то ця частина спадщини буде також поділена на дві частки. Одну отримає живий брат, а іншу — дружина із дочкою в рівних частинах за правом представлення.

^ Юридична задача №12

Онуфрієв проживав разом із дружиною дочкою та сином. Син неодружений, а донька одружена і в неї троє дітей. Після смерті Онуфрієв не залишив заповіту. Як буде вирішено долю майна померлого, якщо донька померла за два місяці до смерті батька?

^ Зразок відповіді. По третині спадку отримають дружина та син, інша третина у рівних долях буде поділена на чотири долі родичам першої черги померлої (чоловік та троє дітей)за правом представлення.


Додаток 2


Цікаві заповіти

^ Hайнепристойніший в історії заповіт залишив швець з Марселя. З 123 записаних в ньому слів 94 неможливо вимовити навіть у відносно пристойному суспільстві.

^ Найкоротший заповіт написав банкір з Лондона. Він містив три слова: «Я повністю розорений».

Щонайдовший заповіт склав один з батьків-засновників Сполучених Штатів Томас Джефферсон. Вказівки щодо майна перемежалися в документі з міркуваннями про історію Америки. По цьому заповіту спадкоємці Джефферсона отримували свої долі спадку тільки за умови, що відпустили на волю всіх своїх рабів.

^ Найобразливіший заповіт. Один середньовічний фермер залишав 100 ліврів своїй дружині, але наказав, якщо вона вийде заміж, додати ще 100 ліврів, мотивуючи тим, що бідоласі, який стане її чоловіком, ці гроші знадобляться. На жаль, в ті часи були заборонені розлучення.

^ Самий історично корисний заповіт залишив Вільям Шекспір. Він виявився досить дріб'язковим дядьком і зробив розпорядження щодо всього свого майна, починаючи від меблів і закінчуючи взуттям. Заповіт це мало не єдиний незаперечний документ, який доводить існування Шекспіра.

^ Найскладніший для розуміння заповіт був складений лаборантом знаменитого фізика Нільса Борa. У заповіті булo так багато спеціальних термінів і складних оборотів-фразеологізмів, що для його розшифровки довелося викликати експертів-лінгвістів.

^ Найкрупніша наявна сума, коли-небудь заповідана однією людиною. Генрі Форд заповідав розподілити 500 мільйонів доларів серед 4157 учбових і добродійних закладів.

^ Найвідоміший заповіт залишив Альфред Нобель. Документ був оспорений родичами. Вони отримували тільки півмільйона крон, а залишок – 30 мільйонів – було віддано на організацію знаменитої Нобелівської премії.

^ Найсекретніший заповіт залишив мільярдер Мішель Ротшильд. У ньому, зокрема, мовиться: «…Категорично і однозначно забороняю будь-який опис мого спадку, будь-яке судове втручання і оприлюднення ог остатку…» Отже реальні розміри статку до цих пір не відомі.

^ Найбільший статок, залишений тварині. З цим же заповітом пов'язана і найбезглуздіша історія про спадок. Мільйонер і кінопродюсер Роджер Доркас всі свої 65 мільйонів доларів залишив улюбленому песику Максиміліану. Суд визнав таке рішення законним, оскільки за життя мільйонер виправив Максиміліану абсолютно людські документи. Дружині Доркас залишив 1 цент. Але вона, по тих же собачих документах, вийшла заміж за пса і, після його смерті, спокійно вступила в права спадку, оскільки пес, природно, заповіту не залишив.

(Стаття взята з веб – сайту ostriv.in.ua)