asyan.org
добавить свой файл
1

Практичний урок

Тема: « Збережемо клімат за допомогою простих енергетичних рішень»

Мета: зорієнтувати дітей на актуальність потреби енергозбереження, розвивати екологічне мислення учнів; привернути увагу дітей до вивчення оточуючого середовища, до його охорони з точки зору використання енергії,її економії, та використання альтернативних видів енергії, привити навички екологічно безпечного стилю життя, розвивати різні типи компетентностей; виховувати відповідальність за свої дії відносно оточуючого середовища.

Завдання: допомогти учням уявити важливість проблеми, навчити обережно поводитись з ресурсами, виховувати доброзичливе відношення до оточуючого середовища, навчити приймати вірні рішення з приводу питань стосовно нашої планети.

Питання у вигляді конкурсу.

^ Хід заходу

Ведучий: Добрий день шановні! Ми починаємо! Команди, ви готові?

Ведучий: 1 конкурс – дати назви командам та девіз.

Команда № 1 : «Енейджайзер»

Девіз: « Енейджайзер наш по переду

Вся енергія збережена»

Команда № 2 : « Тепло сердець»

Девіз: « Від тепла сердець – до

Тепла домівок»

Ведучий: Завдання для наших вболівальників – скласти вірш на тему збереження енергії.

Ведучий: Зараз конкурс « Теоретичний брейн – ринг»

Питання:

1.Як зберегти тепло в оселі?

2.Яке значення має електроенергія в житті сучасної людини?

3.Що таке відновлювальні джерела енергії?

4.Переваги нетрадиційних видів енергії?

5.Які прилади використовувала людина з давнини для своїх енергетичних потреб?

6.Що таке біосировона? Що можна з неї одержати?

7.Назвати гідроелектростанції на річках України.

8.Чому є ускладнення у використанні сонячного вида енергії?

Ведучий: Перевіряємо завдання уболівальників ( читають вірші)

Ведучий : Конкурс «Змагання капітанів»

Капітанам команд скласти пам’ятки :

«Енейджайзеру» « Тепло сердець»

Памятка з правил економії Памятка з правил економії

тепла електроенергії

Ведучий: Завдання уболівальникам.

Скласти малюнок з атрибутами електрики.

Ведучий: перевіряємо пам’ятки капітанів. Додаємо правильні відповіді.

Ведучий: А зараз малюнки наших уболівальників.

Ведучий: Завдання отримують енергетики – лаборанти.

«Енейджайзер» « Тепло сердець»

Відомо, що на 1 кв.м земної поверхні Відомо, що 1 людина може

надходить 1 кВт сонячної енергії. Забезпечити себе енергією, роз-

Надати рекомендації, щодо викорис- ташував на даху 10-15 кв.м со-

тання цього факту. нячну батарею. Надати рекомен-

дацію, щодо використання цього

факту.

Ведучий: А зараз завдання оточуючим.

Скласти, як можна більше слів зі слова: « Електріфікація».

Ведучий: Перевіряємо завдання – додаткові бали приєднуються до команд за які вболівають.

Ведучий: Які рекомендації, щодо отриманих фактів можуть запропонувати наші енергетики - лаборанти.

Ведучий: І знову завдання отримують вболівальники.

Придумати і назвати слова, які тим чи іншим чином, пов’язані з економією енергоносіїв.

Ведучий: Завдання командам.

Розв’язати кросворд.

«Енейджайстер» «Тепло сердець»

2 3

Т 3 2 С

Е С Е И

1 С П О Ж И В А Ч 1 М А Н О М Е Т Р

Л І Е О

О Т Р В

5 Л 5 Г И

4Л А М П О Ч К А П І 6 С О Н Ц Е

О 4Б А Т А Р Е Я А

Р Л

О И

6 Б І О Г А З В

О

Питання: Питання :

1.Людина, яка використовує для 1.Малий енергетичний пристрій

потреб енергію, тепло? за допомогою якого йде очищення

2.Слово, від якого зігрієшься? відходів?

3.Що вмикають ввечері? 2.Джерело тепла, світла?

4.Предмет, який подає світло в оселі? 3.З чого добувають енергію ?

5.Від чого людина гріється? 4.Пристрій, який може довести

6.Газ, який утворюється під час до домівок?

гниття речовин на смітниках? 5.З чого ще можно отримати теп-

ло?

6.Альтернативне джерело енергії?

Ведучий: Слово нашим вболівальникам!

Ведучий: Завдання отримують енергетики – математики.

« Енейджайзер» « Тепло сердець»

У класі 6 ламп, кожна за 1 годину потребує 100 кВт енергії. Розрахувати економію коштів на електроенергію, якщо замінити 1 із ламп на енергозберігаючу.

Ведучий: Відгадаємо загадки.

Ведучий: Перевіряємо завдання команд.

Невеличка перерва, під час якої йде рубрика « Цікаво що» :

-на 1 кв.м земної поверхні надходить 1 кВт сонячної енергії;

-10-15 кв.м сонячних батарей на даху можуть задовільнити добові потреби людини ;

-1 куб.м газу на добу виробляє 1 манометр;

-з 1 тони пташиного помету утворюється 32 куб.м біогазу на 200 кг сухого концентрату для дачників.

Ведучий: І знову вперед!

Завдання нашим вболівальникам: згадати як можна більше пісень, пов’язаних з одним із джерел енергії – сонцем.

Ведучий: Завдання отримують енергетики – практики.

« Енейджайзер» « Тепло сердець»

Скласти план роботи на зимовий вихідний день з урахуванням довжини дня для економії електроносіїв.

Ведучий: Заспіваймо, друзі!

Ведучий: Конкурс для енергетиків – філологів з двох команд.

Продовжити висловлювання.

1.Вся енергія на планеті потребує…

2.Сберегти енергію – це…

3.Енегрію вітра можна…

4.Економити світло – це…

5.Зберегти тепло – це…

6.Мене батьки постійно змушують вимикати енергопристрії…

Ведучий: Та слідуючий конкурс для енергетиків – мисливців.

Намалювати енергозберігаючий букет.

Ведучий: Поки наші команди працюють завдання уболівальникам.

Зараз перед нами на проекторі висловлення, які розбити на складові частини. Ми з вами повинні скласти висловлювання:

1.Бережливая вещь экономия в большом

2.Кто землю имеет построй мельницу

3.Днем фонарь богатства

4.Капля мала не нужен

5.Бережливость лучше а по капле море

6.Если дует ветер не строй стену

7.Бережливость в малом того земля жалеет.

Ведучий: Молодці! Ще один момент. Наші учні з різних класів ( юні письменники) на наш конкурс приготували вірші, які самі склали.

Журі готує доповіді.

(Ось одна з них)

Энергия нужна для человека

Энергия для нас тепло и свет

Энергия в работе вам поможет

И я хочу вам дать совет

Энергия может быть у человека

А может быть и в проводах

Она нам ток и нам электричество

И надо помнить всегда об этом –

И беречь ее!!!