asyan.org
добавить свой файл
1

Тема уроку: Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Рівнодійна. Додавання сил

Мета уроку: ознайомити учнів із поняттями динаміки як розділу фізики, взаємодії як невід’ємної частини матерії, розкриття поняття сили як міри взаємодії; розглянути різні види сил, які вивчаються в механіці; з’ясувати принцип дії динамометра; ознайомитися із правилами додавання сил і визначення їх рівнодійної, якщо сили діють вздовж однієї прямої та під кутом одна до одної.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу

Обладнання: презентація, портрет Ньютона, динамометри, пружина з кільцем

План уроку

  1. Механічна взаємодія

  2. Сила. Види сил у механіці

  3. Вимірювання сил

  4. Рівнодійна сила

  5. Додавання сил

Хід уроку

  1. Організаційний момент.

  2. Повідомлення теми і мети уроку.

Виходячи з теми уроку, яку мету ви поставили б до сьогоднішнього уроку?

  1. Вивчення нового матеріалу.

Вступне слово вчителя.

Скажіть, що, на вашу думку, є причиною зміни руху тіла? (Причиною зміни руху тіла є взаємодія тіл з іншими тілами).

Наведіть по одному прикладу взаємодії тіл. (Наприклад, при грі у волейбол м’яч, потрапляючи у сітку, відскакує назад, тобто змінив напрям руху, а сітка здійснює коливальні рухи).

(Учні наводять приклади)

Із наведених прикладів, скажіть, що є наслідком взаємодії тіл? (Зміна швидкості тіл і їх деформація)

Розділ механіки, в якому вивчається рух тіла у зв’язку з їхньою взаємодією з іншими тілами, називається динаміка.

Основою динаміки є закони руху тіл, які сформулював ще у 17 столітті англійський фізик Ісаак Ньютон. В ході вивчення даної теми ми ознайомимося з трьома його законами. Але спочатку введемо величину, яка буде характеризувати взаємодію тіл. І ця величина називається сила. Доречі, в перекладі з грецької слово «динаміс» означає сила.

Німецький поет Йоганн Вольфганг фон Гете казав: «Ніхто не знає, яка в нього сила, доки не використає її» Ми не будемо з вами сьогодні перевіряти фізичну силу, я пропоную вам застосувати силу розуму.

Сила для вас не нова фізична величина, тож давайте пригадаємо, що ми вже про неї знаємо.

(Відкривають зошити записують число, тему уроку)

Сила – це векторна величина, що характеризує механічну дію даного тіла на інше і є мірою цієї взаємодії. (Означення не пишуть, а рисують схему)

(Під час запису «вимірюється динамометром» вчитель наголошує, що в основу приладу покладено явище пружної деформації. Будова динамометрів може бути різною, але принцип дії однаковий: у них використано властивість тіл видовжуватись, вигинатись або стискатись при пружних деформаціях прямо пропорційно до прикладеної сили)

Виконуємо завдання № 1, №2 в тестових зошитах на повторення. Відповіді записуємо в бланк відповідей. (2 хв.)

Досить часто трапляється так, що на тіло діє не одна сила, а декілька. Назвіть сили, які діють на тіло. (Вчитель показує тіло ковзає по поверхні стола, тіло висить на пружині, книга лежить на столі і т.д.)

Сила, яка заміняє дію на тіло декількох сил, називається рівнодійною.

І рівнодійна дорівнює геометричній сумі сил, які діють на тіло.

F = F1+F2+F3+…+Fn

І додаємо ми сили так, як векторні величини в математиці (за правилом паралелограма або трикутника і знаходимо їх проекції на осі). Для визначення рівнодійної треба вказувати точку прикладання, напрям та модуль цієї сили.

З правилами знаходження рівнодійної, коли на тіло діють сили, напрямлені вздовж однієї прямої ви вже знайомі з 8 класу. Пригадаємо їх: (треба скласти правильне речення)

- Якщо сили напрямлені в один бік, то рівнодійна (не буде, буде) мати (точку, риску) прикладання, яка збігається з точкою прикладання цих сил; напрямлена в (протилежний бік, бік дії цих сил) і за модулем дорівнює (сумі, різниці) модулів цих сил.

- Якщо на тіло діють дві сили, напрямлені в різні боки, то рівнодійна цих сил (має, не має) точку прикладання, яка (не збігається, збігається) з точкою прикладання сили; напрямлена в бік (меншої, більшої) за модулем сили і за модулем дорівнює (різниці, сумі) модулів цих сил.

Виконаємо завдання №3 в тестових зошитах. Відповіді записуємо в бланк відповідей. (3 хв.)

Тепер розглянемо, як знаходити рівнодійну, якщо сили напрямлені під кутом одна до одної.

Виконаємо такий дослід:

пружину з кільцем закріпити на штативі на фоні білого аркуша паперу. Подіяти на пружину двома динамометрами, зачепивши за кільце під прямим кутом так, щоб один показував силу 3 Н, а другий 4 Н (2 Н і 3 Н) (2Н і 4Н). Позначити на аркуші місце розташування кільця і лінії дії сил. Відпустити динамометри. Тепер розтягніть пружину одним динамометром так, щоб кільце знову опинилося на тому самому місці, позначте лінію дії сили і визначте покази динамометра. Ця сила чинить на пружину таку саму дію, як і дві попередні сили разом. Це рівнодійна сил. Якщо на папері сполучити кінці векторів, то отриманий чотирикутник буде паралелограмом, а вектор рівнодійної – його діагоналлю.

Тепер із тестових зошитів розв’яжіть аналогічну задачу №4. (задача відкритої форми тому вам необхідно записати коротку умову, зробити малюнок, на якому покажете прикладені сили і впишіть правильно відповідь)


Чи співпали значення експерименту і обчислень?


Тепер в робочих зошитах розв’яжемо задачу з підручника (В.Г.Бар’яхтар) Впр. 13 (4 мал. 4) стор. 84 (академ. рівень) (7 хв.)


Тепер самостійно розв’яжіть задачу № 5 з тестових зошитів. Розгорнуту відповідь запишіть в бланк відповідей. (5-7 хв.)

3. Підсумок уроку

Завдання складіть сенкан по темі нашого уроку.


4. Домашнє завдання:

§ 16; впр. 13 (4 мал.1,2); ознайомитися з змістом лаб.р.№2 (стор.85-86)

Додаткове завд. Байка Л.Глібова «Лебідь, щука і рак»

^ У товаристві лад – усяк тому радіє;

дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх,

не діло – тільки сміх.

Колись-то Лебідь, Рак та Щука

приставить хуру узялись.

От троє разом запряглись, смикнули – катма ходу…

Що за морока? Що робить?

А й не велика, бачся, штука, -

так Лебідь рветься підлетіть,

Рак упирається, а Щука тягне в воду.

Хто винен з них, хто ні – судить не нам,

Та тільки хура й досі там.


Згідно з байкою хура залишається нерухомою. Чи є це твердження правильним з точку зору фізики? Відповідь обґрунтуйте.