asyan.org
добавить свой файл
1

Українське козацтво в першій чверті ХVІІ ст.

Мета уроку: Сформувати уявлення про українське козацтво в першій чверті ХVІІ ст;

установити зв’язок між діяльністю козаків та зовнішньополітичним життям Європи; визначити роль українського козацтва в боротьбі з іноземними загарбниками на початку ХVІІ ст.;

Схарактеризувати постать Петра Кононовича Конашевича-Сагайдачного; дати учням уявлення про морські походи козаків у першій половині ХVІІ ст..;

визначити наслідки участі козацтва у Хотинській війні та розкрити значення діяльності гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного для зміцнення козацтва;

Сприяти розвиткові критичного мислення та формуванню навичок самостійної роботи учнів; розвивати навички роботи з історичною картою та історичними джерелами; розвивати вміння давати стислу характеристику історичному діячеві та визначати його роль у історичному процесі;

На матеріалі уроку виховувати повагу до історичного минулого українського народу.

^ Основні поняття: яничари, ясир, каторга, чайка, доба героїчних походів, банація, Кафа, Хотинська війна.

Навчально-методичне забезпечення: Гісем О.В. Історія України. 8 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. /О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. — Х.: АН ГРО ПЛЮС,

2008, слайди, настінна карта «Європа у ХVІ – першій половині ХVІІІ ст.»., контурні карти, картки з документами, презентація.

^ Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати: В ході уроку учні визначать місце і роль запорізького козацтва у

боротьбі з іноземними загарбниками в першій чверті ХVІІ ст., дадуть оцінку діяльності гетьмана П.Конашевича – Сагайдачного для зміцнення козацтва; зможуть називати час морських походів козаків та показувати на карті основні походи козаків та місця битв; зрозуміють наслідки участі козацтва у Хотинській війні;

зможуть визначати та пояснювати поняття ясир, каторга, банація, Хотинська війна, доба героїчних походів; далі розвинуть навички аналізу, самостійної та групової роботи, роботи з історичними джерелами та контурними картами, розвинуть вміння давати стислу характеристику історичному діячеві та визначати його роль у історичному процесі .


^ Структура уроку

І.Організаційний момент.

ІІ.Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ.Актуалізація опорних знань

ІV.Вивчення нового матеріалу.

1.Передумови морських походів козаків:

2.Морські походи козаків.

3.Гетьман П.Конашевич – Сагайдачний і його вклад у зміцнення козацтва.

4.Участь козаків у Хотинській війні 1621 р.

V. Закріплення нових знань учнів.

VІ. Підсумки уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

^ Хід уроку.

І.Організаційний момент.

Декілька учнів йдуть до комп’ютерів і протягом 4 хвилин відповідають на тести за домашнім завданням (Тест W).

Запитання тестів у додатку.


Тема та план проведення уроку, основні дати та поняття, а також проблемне завдання “^ Як в першій чверті 17 ст. змінилась роль українського козацтва в суспільстві?”(В першій чверті 17 ст. українське козацтво набирає сили і вже не лише відбиває татарсько-турецькі набіги на українські землі, а й здійснює далекі сухопутні та морські походи до Криму та Османської імперії; в ході Хотинської війни козацтво показало, що має значний вплив на хід міжнародних подій, стає важливим чинником на міжнародній арені; у ньому вбачали захисника християнської цивілізації від наступу ісламського світу), записані на дошці.


ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Бесіда:

 • В складі якої держави знаходилась основна частина українських земель на початку 17 ст.? (В складі Речі Посполитої)
 • Яка держава була південним сусідом українських земель у складі Речі Посполитої? (Кримське ханство, Османська імперія).
 • Які стосунки були між цими державами і в чому це проявлялось? (Ворожі. Підбурювана Османською імперією Кримська держава здійснювала постійні набіги на Землі Речі Посполитої, на Правобережну Україну)
 • Які були мотиви у Кримського ханства здійснювати розбійницькі походи українськими землями? Аргументуйте відповідь. (Так, тому що кочове скотарство і примітивне землеробство, були основними заняттями кримських татар. Таке ведення господарства не забезпечувало ні потреб держави, ні прожиткового мінімуму місцевому населенню. Вирішували свої внутрішні проблеми кримські хани шляхом постійних розбійницьких набігів на сусідні землі .
 • Які чинники сприяли частим набігам кримсько-татарських орд на українські землі? (Вигідне географічне положення, багаточисельна армія і підтримка Османської імперії).
 • Чи здатна була на початку 17 ст. Річ Посполита захистити українські землі від розбійницьких нападів південних сусідів? (Ні) Чому?
 • На кого фактично була покладена функція захисту порубіжжя від татарських нападів? ( на українських козаків)Висновок: Отже, козацтво в кінці ХVІ ст. було основним захисником українських земель. Від турецько-татарських набігів. Слайд 1.


^ Сьогодні на уроці ми ознайомимось з становищем Українського козацтва в першій чверті ХVІІ ст. Слайд 2.

Тема уроку та план вивчення нового матеріалу записані на дошці. Вчитель сприяє самостійному цілепокладанню учнів.


Завдання учням

Відповідно до теми уроку та плану вивчення нового матеріалу визначте завдання уроку.


Прогнозована відповідь


 • які були наслідки турецько-татарських нападів на українські землі

 • визначити передумови морських походів козаків в першій чверті 17 ст.

 • визначити напрямки морських походів

 • ознайомитися з тактикою морського бою українського козацтва

 • назвати найвдаліші походи козаків

 • визначити їх наслідки

 • охарактеризувати діяльність П.Конашевича-Сагайдачного

 • розкрити роль (місце) українського козацтва в Хотинській війні.


Також на кінець уроку ми повинні будемо вирішитиЯк в першій чверті 17 ст. змінилась роль українського козацтва в суспільстві?” Слайд 3.


ІV.1. Які ж були наслідки татарських набігів для українських земель?

Розповідь вчителя і робота учнів з термінами та поняттями за текстом підручника на с.64

Слайд 4.

В основу своєї політики турецькі й кримські феодали поклали загарбницькі, агресивні війни Татарські сакми, глибоко вибиті в землі тисячами низькорослих коней, зловіще чорніли і на фоні засніженого поля, і серед літньої зелені трав. Сакми були для кримських татар дорогами життя.

!!!!! карту «Українські землі в першій половині 16 ст. і віднайдіть основні напрямки татарських походів.

Обабіч цих шляхів все лежало в руїнах. Кримські і нагайські татари не щадили нікого - ні малого, ні старого, ні чоловіків, ні жінок. Вони палили і руйнували оселі, грабували майно, вбивали або забирали у полон людей. Цими шляхами вони гнали з України і південних губерній Росії в полон тисячі босоногих бранців, переганяли тисячні гурти забраної худоби та везли вози з награбованим добром.

Українська народна пісня так розповідає про лихо, що його несли татари :

За річкою вогні горять. Слайд 5

Там татари полон ділять.

Село наше запалили.

І багатство розграбили.

Стару неньку зарубали,

А миленьку в полон взяли.

А в долині бубни гудуть,

Бо на заріз людей ведуть:

Коло шиї аркан в'ється

І на ногах ланцюг б'ється

Свою здобич татари називали ясир Enter

!!!!!! ^ Знайдіть визначення цього слова у підручнику.

Enter Литовський посол Михайло Литвин записав у своєму щоденнику, що коли він в'їжджав до головного невільницького ринку Криму - Кафи, то був здивований безперервним рухом українських невільників. Місцевий збирач податків допитувався в нього: "Звідки береться така сила людей і взагалі, чи лишилися ще люди в Україні?" (Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. - К., 1881. - В. І . - С. 45).

Ці страхітливі часи знайшли відображення і в народній творчості українців:

Зажурилась Україна, що нігде прожити,

Витоптала орда кіньми маленькії діти.

Ой маленьких витоптала, великих забрала,

Назад руки постягала, під хана погнала...


^ Що якою ж була доля татарських бранців?

Старих або немічних, що за їх не можна було багато взяти, бо вони не годяться до праці, оддавали татари, мов тих зайців собакам, парубкам, а ті вчаться на них вояцького діла і б’ють їх камінням, або кидають у море, або вбивають яким-небудь іншим способом. На тих нещасних невольниках вчилися татарські хлопці стріляти з лука.

^ Зовсім малих вбивали.

Всіх інших гнали пішки чи везли на возах багато днів зі зв’язаними руками і з канатами на шиях через всю Південну Україну до Перекопа. Багато гинуло від хвороб, тяжких випробувань, голоду та виснаження. Найбільш витривалі доходили до Криму, де їх продавали на великому невільничому ринку в Кафі (сучасна Феодосія). Там розлучали батьків з дітьми, братів і сестер. Enter

^ Дівчат і жінок – продавали у гареми, або у служниці чи в наймички.

Котрі з невольників дужчі, так тим клали на лобі чи на щоках тавро, і вони, зв’язані або сковані, повинні були мучитись удень на роботі, а вночі по тюрмах та льохах; найміцніших відправляли на каторги веслярами. Enter

!!!!!! ^ Знайдіть визначення цього слова у підручнику.

Трагічною була доля хлопчиків – підлітків— їх віддавали у яничари. Enter

!!!!!! Знайдіть визначення цього слова у підручнику.

Відірвані від батька і матері, вони виховувалися у спеціальних школах для яничар у ненависті до народів, виходцями з яких вони були. Їх примушували забувати свою мову, віру, сім'ю, батьківщину, навіть ім'я своє. Дорослих яничар турки використовували для завоювання чужих земель і придушення повстань поневолених народів. Яничарам заборонялось мати свою сім'ю. Enter Ці люди без роду, і племені, зібрані з різних кінців величезної Турецько-Османської імперії, створювали основу регулярної турецької армії

За час існування Кримського ханства татарські орди и султанські війська знищили і перетворили на невільників сотні тисяч українців. Enter

Згадаймо основні наслідки грабіжницьких нападів кримських татар на українські землі. Слайд 6, 7, Enter, Enter, Enter

Тому не дивно, що з кінця 16 ст. українські козаки почали не лише боронити землі України від нападів турків і татар , а й здійснювали далекі сухопутні і морські походи, під час яких звільняли невільників, руйнували ворожі укріплення.

Боротьба запорожців проти татар і турок у кінці 16 ст. була пов’язана з іменем Самійла Кішки (1599-1602). Слайд 9

Учень дає коротку історичну довідку

КІШКА (Кушка, Кошка) САМІЙЛО (р. н. невідомий - помер 1602, за ін. даними, 1620) - український козацький гетьман (1600-02).

Походив з брацлавського роду Кошичів або Кошків. Мав родовий герб ДОЛЕНГА.

Слайд 10 Учасник морських походів запорожців в 70-х рр. 16 ст. проти турків. Під час одного з них потрапив у полон, де перебував близько 25 років на галерах.

У 1599 організував на турецькій галері повстання українських невільників, які, перебивши команду, повернулися в Україну.

Будучи обраний гетьманом, добився від польського короля Сигізмунда ІІІ Вази скасування банації (закону про визнання козаків поза законом), що привело до визнання козацтва як суспільного стану.

Коштом гетьмана Самійла Кішки на знак вдячності за визволення з турецької неволі було побудовано деревяну церкву в Києві. При церкві був також шпиталь для бідних, що проіснував понад 200 років, завдяки чому за церквою і закріпилася назва Миколи Доброго.

В 1600 Самійло Кішка очолював запорожців у спільному українсько-польському поході до Криму. В 1601 -02 гетьман на чолі 4-тисячного козацького загону брав участь у польсько-шведській війні у Лівонії. Про дальшу діяльність Кішки і обставини смерті достовірних даних немає. Більшість дослідників вважають, що він загинув у 1602 під Фелліном у Лівонії і був перевезений та похований у Каневі. Слайд 11

Поруч з пам’ятником славетному гетьману викарбовані на камені слова

^ Свою Україну любіть… Слайд 12

Любіть її во время люте,

В останню тяжкую минуту

За неї Господа моліть


ІV.2.

Розповідь вчителя.

Козаки не лише молилися, вони розгортали боротьбу з нападниками. Найбільшого розмаху козацькі війни з турками й татарами досягли в 10-20-х рр. XVII ст., викликаючи широкий відгомін у різних країнах Європи. З великою пошаною в народних піснях згадується про запорожців, що на маленьких і легеньких "чайках" перепливали бурхливе й підступне Чорне море. Слайд 13

Служба на "чайці" булла важкою, її екіпаж працював під сонцем, дощем, на вітрах, хвилях. Гребли переважно в три зміни, а складні обставини вимагали

від екіпажу великого психічного й фізичного напруження. Тому перед походом проводили суворий відбір людей: козаків, неспроможних витримати службу на "чайці",

не брали.^ Enter

Найефективнішим способом боротьби "чайок" з турецькими кораблями був абордаж. Enter Група "чайок", маневруючи, примушувала атакований корабель розпорошувати артилерійський вогонь. У лічені хвилини, коли пушкарі готували гармати для наступних пострілів, "чайки" з блискавичною швидкістю підходили до корабля Enter Оскільки вибухівка з гармат, розставлених на палубі високих галер, летіла вище "чайок", не завдаючи їм шкоди, козаки відразу забиралися на палубу і вступали в бій.

Морські походи проводилися з метою послабити військову силу ворога, знищити його флот, зруйнувати найважливіші порти, звільнити невільників і захопити трофеї, змусити кримського хана припинити набіги на Україну і зайнятися обороною власних міст і узбережжя..

В основі успішних дій козацького флоту була ретельно відпрацьована тактика – маневр, швидкість і несподіваність удару.


^ Доба героїчних походів.

Працюємо з контурними картами. Учні відмічають на карті місця найвдаліших морських походів козаків.


Дата

Подія


1606 р.

Здобуття козаками Варни, найбільшої турецької фортеці на західному узбережжі Чорного моря, яка вважалася неприступною. Козаки знищили передмостові укріплення і визволили 6 100 рабів.1608 р.

«Дивовижними хитрощами» запорозькі козаки здобули, зруйнували й спалили Перекоп


1609 р.

Козацькі чайки з'явилися біля стін турецьких придунайських фортець Ізмаїл, Кілія і звільнили близько 2000 бранців.


1614р.

Козацький флот із 40 чайок здолав Чорне море, і напав на Трапезунд, а потім, рухаючись у західному напрямку, спустошував узбережжя. Штурмом було взято Синоп, знищено зброю і весь турецький флот, що стояв у гавані, зруйнувано стіни, спалено місто. Козаки посадили на турецькі галери визволених рабів і пішли додому.1615 р.

Запорозький флот у складі 80 чайок і 4 тис. козаків з'явився під турецькою столицею містом Стамбул і спалив її портові причали на очах у султана та його двору.


1616 р.

Козаки величезною флотилією із 150 чайок розбили турецький флот під Очаковом, а потім здійснили зухвалий похід на фортецю Кафа, центр торгівлі невільниками в Криму, і визволив їх у великій кількості. Загинуло декілька тисяч яничар, а саму фортецю було спалено. Слайд 15, Enter


Із тогочасних західноєвропейських джерел напрошується висновок, що десь у період з 1608 по 1624 рік запорозькі козаки, нерідко підтримувані донськими козаками, майже повністю панували на Чорному морі, наводячи страх на прибережні міста й провінції Османської імперії. Справа дійшла навіть до того, що причорноморські міста Анатолії та Балкан звернулися до султана з петицією, в якій заявили: якщо він не захистить їх від козаків, то вони визнають їхню владу.

Уряд Османської імперії боротьбу з козаками розцінював як найважчу, найскладнішу, найневідкладнішу й найнебезпечнішу військову і зовнішньополітичну проблему. В 1618 році султан навіть скликав спеціальну нараду, на якій обговорювалися заходи оборони від козаків.

^ Добою героїчних морських походів, що мали загальноєвропейське значення, назвали історики часи морських козацьких експедицій першої чверті ХVII століття. Здійснені вони були під вмілим керівництвом Петра Кононовича Конашевича - Сагайдачного. Слайд 16


ІV.3.Що ж це була за людина? Ми зараз спробуємо скласти історичний портрет видатного козацького гетьмана. Будемо працювати у групах. Кожна група отримає витяг з документа і запитання, на яке треба знайти відповідь у цьому документі. З ваших відповідей вималюємо образ цієї людини і зробимо висновок про значення його діяльності.

Запитання, на які учні повинні знайти відповіді:


1.Де народився, з якого стану походив, яку отримав освіту?

2.Опишіть характер П.Конашевича –Сагайдачного.

3.Чиї інтереси захищав?

4.Як будував свої стосунки з польською владою?

5. Які результати його просвітницької діяльності?

6.Релігійна діяльність.

7..Яку вів діяльність щодо впорядкування козацького війська?

8.В чому проявився його талант полководця?

Запитання до всього класу — яке, на вашу думку історичне значення діяльності гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного?

ІV.4. Проявив свій дипломатичний та військовий талант гетьман Сагайдачний і під час Хотинської війни 1621 року.

У вересні-жовтні 1920 року під селом Цецора (нині територія Румунії) відбулася битва польського війська з турецько-татарськими військами. Слайд 17. Польське військо було цілком розгромлене. В бою загинув коронний гетьман С.Жолкевський. Татарське військо спустошило Поділля і Галичину.

Наступного 1621 року, бажаючи остаточно розгромити Польщу і пограбувати українські землі, розпочався новий похід турецького війська під проводом султана Османа ІІ. Слайд 18

До козаків звернувся король Речі Посполитої Enter із проханням приєднатися до польського війська, яке після цецорського розгрому опинилося в безвихідному становищі.

Козаки, Enter розуміючи, яку величезну загрозу становить турецько-татарська навала не тільки для Польщі, а й для України та і всієї Європи, прийняли пропозицію польського сейму про похід проти турок, але за умови, що українцям будуть забезпечені релігійні та громадські права. Польський король Жигмонт III погодився надати Україні ті права, якими вона користувалася до прийняття Люблінської унії.

Події розгортались під містом Хотин, тому ця війна війшла в історію під назвою Хотинської. Турецько-татарські війська, очолювані султаном Османом II, налічували понад 150 тис. чол. Enter Вони почали запеклі атаки проти 40 тис.козаків і 35 тис.польських військ під м.Хотин. Enter Упродовж усієї Хотинської війни Слайд 19 козаки приймали на себе основний тягар турецьких атак. На чолі зі своїм гетьманом вони відбили всі дев'ять штурмів, п'ять із яких були спрямовані безпосередньо й виключно на козацький табір, але жодного разу ворог не зміг проникнути за його вали.

Протягом п'ятитижневих боїв султан не здобув жодної перемоги, а втрати його армії дорівнювали 40% )близько 80 тис. чоловік). Цілковитий розгром турецької армії змусив султана погодитися на переговори й укладання миру з Польщею

^ Наслідки Хотинської битви мали велике міжнародне значення. Слайд 20

 • Ця битва змусила Туреччину відмовитись від планів подальшого завоювання Європи.

 • Розгром турецького війська під Хотином привів до внутрішнього політичного послаблення султанської влади ,

 • а також до посилення боротьби слов'янських та арабських народів проти турецького поневолення.
 • ^ Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії допомогла підвищити його авторитет не лише серед власного народу, а й на міжнародній арені.

На жаль, самого Сагайдачного під час воєнних дій було поранено і він, повернувшись до Києва, незабаром помер.


Ми познайомились з діяльністю українського козацтва у першій чверті 17 ст. ^ Давайте зробимо висновки щодо зміни ролі козацтва порівняно з кінцем 16 ст.

Учні, користуючись підручником на с.69, говорять про перетворення козацтва на силу, здатну не лише відбивати турецько-татарські набіги, а й здійснювати далекі сухопутні і морські походи до Криму та Османської імперії.

Вони стали відігравати важливу роль у міжнародному житті. Слайд 21


Д/З Слайд 22

§10.

 • Скласти хронологічну таблицю участі українського козацтва у Хотинській війні.

 • Закінчити роботу з контурною картою.
  • Скласти історичний портрет гетьмана П.Конашевича - Сагайдачного.

  • Знайти і вивчити напам’ять народну пісню про турецькі набіги чи неволю.