asyan.org
добавить свой файл
1

Українська мова

5 клас

Тема. Звертання. Розділові знаки при звертанні

Мета: поглибити знання учнів про звертання, його функції та способи вираження; удосконалювати вміння школярів знаходити звертання у реченні, правильно ставити розділові знаки та інтонувати речення із звертанням; розвивати творчі вміння доцільно використовувати звертання в усному та писемному мовленні; виховувати культуру спілкування, любов до рідного слова.

Цілі уроку

Учні знатимуть:

що таке звертання, види звертань за будовою, вивчені пунктуаційні правила.

^ Учні вмітимуть:

знаходити у реченні звертання, правильно ставити розділові знаки та інтонувати речення із звертанням, складати речення із звертанням, знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила.

^ Тип уроку: комбінований.

Обладнання: індивідуальні картки із завданнями, таблиці “Члени речення” та “Характеристика звертання”, виставка книг.

^ Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Щоб з'ясувати, яку тему уроку вивчатимемо, застосовуємо метод передбачення.

На дошці записані слова:

Україна — Україно, рідний край — рідний краю, мова — мово, земля — земле, мій любий друг — мій любий друже.

Протягом 2 хвилин учні читають записані слова й обговорюють між собою, чим відрізняються ці пари слів.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети уроку.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Робота з текстом

Звучить музика.

Учень виразно читає вірш.

^ Уклонюсь піснею

Краю мій коханий, щире твоє слово,

небо твоє ніжно-голубе!

Рідна Україно, земле колискова,

обіймаю піснею тебе.

Світе мій широкий, воленько ласкава,

доле моя, радосте моя!

Вічна Україно, квітне твоя слава

невмирущим співом солов'я.

Краю мій зелений, золото вербове,

стежко моя, роси голубі!

Мати Україно, сонце чорноброве,

уклоняюсь піснею тобі.

П. Перебийніс

Бесіда.

Чи можна стверджувати, що перед нами текст?

Що таке текст?

Яка тема тексту?

Яка головна думка?

Назвіть ознаки тексту.

Чому П. Перебийніс у цьому вірші використав так багато поширених звертань?

2. Метод дослідження

Подані іменники поставити у формі кличного відмінка. Визначити закінчення.

Дмитро, Василь, Василько, Тетяна, Надія, Оксана, добродій.

3. Словничок-довідничок

Кличний відмінок — реабілітований відмінок.

Реабілітований — той, хто виправданий, бо раніше був несправедливо звинувачений; реабілітація — поновлення доброго імені, репутації.

Кличний відмінок є в усіх слов'янських мовах.

У сучасній українській літературній мові реабілітовано кличний відмінок, який несправедливо вилучили в трагічні тридцяті роки.

4. Записати речення, поставити розділові знаки. Визначити звертання, охарактеризувати його.

Повій, вітре тихесенький, з-за синього моря та принеси в Україну козацькую волю.

Що таке риторичне звертання?

З якою метою воно вживається?

5. Робота з підручником

Опрацювання § 10, с. 100.

6. Лінгвістична головоломка

Перебудуйте речення так, щоб підмети стали виконувати роль звертань.

Щиросердне Боже слово зберігає наша мова у своїй скарбниці. Барвінкову, веселкову люблять діти мову.

7. Розгляд таблиці “Члени речення”

Члени речення

Головні

Другорядні

Підмет Присудок

Додаток Означення Обставина


8. Синтаксичний розбір речення

О слово рідне! Щодня розквітай і нашу землю звеселяй.

Слово вчителя.

Перед звертаннями можуть вживатися слова о, ой. (Вони вжиті як підсилювальні частки, тому комами не виділяються).

9. Робота в міні-групах (назви груп: “Сумлінні”, “Кмітливі”, “Творчі”).

^ Група “Кмітливі”

Перепишіть спочатку речення із поширеним звертанням, потім — із непоширеним. Поясніть уживання розділових знаків. Вкажіть частину мови та відмінок звертань.

^ О мово рідна! Їй гаряче

віддав я серце недарма.

Без мови рідної, юначе,

й народу нашого нема.

В. Сосюра.

Група “Сумлінні”

Запишіть речення. Поставте розділові знаки. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації. Звертання підкресліть.

^ Україно моя я для тебе на світі живу. Глянь оком щирим Божий Сину на нашу землю на Україну.

Група “Творчі”

Скласти текст вітальної листівки або написати листа своїм рідним, використовуючи звертання (індивідуально).

10. Хвилинка-цікавинка.

Відгадайте загадки, випишіть звертання. Охарактеризуйте їх.

^ Любі хлопчики, дівчатка, вам загадочка така:

Чи не знаєте ви слова, яке б мало 40 “а”?


О, тренуйтесь, діти в мові,

щоб розумними росли.

А скажіте, що за слово

має 100 сполучень “мі”?

Які звертання називаються однорідними?

Що таке повторювані звертання?

11. Робота з підручником.

Опрацювання § 10, с. 102.

11. Віночок побажань.

Запишіть своє ім'я, ім'я свого товариша, мами, тата, братика, сестрички, учителів у формі кличного відмінка.

Складіть речення із звертаннями та словами ввічливості, котрі виражають побажання.

IV. Підсумок уроку

1. Ланцюжкове опитування за допомогою методу “Мікрофон”.

Таблиця “Характеристика звертання”

1. Що таке звертання?

2. Якою частиною мови найчастіше виражається?

3. У якому відмінку вживається?

4. Які є види звертань за будовою?

5. Яке місце звертання у реченні?

6. Які розділові знаки ставимо при звертанні?

7. Чи є звертання членом речення?

8. У яких стилях мовлення вживається?

9. Яку роль виконує звертання у мовленні?

10. Як інтонуємо речення зі звертаннями?

11. Що таке риторичне звертання?

2. Бесіда

Що ми вивчали сьогодні на уроці?

Який вид роботи вам сподобався найбільше?

Які труднощі ви відчували і як їх долали?

Що було для вас найскладнішим при вивчені цієї теми?

Над чим слід ще попрацювати?

^ V. Оцінювання

VI. Домашнє завдання

Виконати вправу 185, повторити § 10 (група “Сумлінні”).

Виконати вправу 184, повторити § 10 (група “Кмітливі”).

Виписати 5 висловів про мову, у яких були б звертання (група “Творчі”).

VII. Слово вчителя

Ти зрікся мови рідної. Тобі

Твоя земля родити перестане,

Зелена гілка в лузі на вербі

Від доторку твого зів'яне!

Д. Павличко

Отже, дорогі п'ятикласники, щоб від вашого доторку жодна гілочка на деревах ніколи не зів'яла, а тільки розцвітала і прикрашала нашу землю, вивчайте і шануйте рідну мову.

Відчути красу рідного слова, пізнати красу рідного краю допоможуть слова книги (ознайомлення з книжковою виставкою).