asyan.org
добавить свой файл
1

Етика

6 клас

Тема. Що таке «мистецтво керувати собою».


Автор: Семенко Зоя Миколаївна,

вчитель етики Валер’янівської ЗОШ

Волноваського району Донецької

області.


Очікувані результати. На основі вивчення теми учні зможуть: оцінювати свої вчинки та вчинки однокласників з точки зору їх моральної зрілості; характеризувати сильні та слабкі сторони своєї вдачі; обгрунтувати необхідність подолання негативних рис характеру; наводити приклади протидії недобрим та незрозумним вчинкам; висловлювати власне розуміння « мистецтва керувати собою».

^ Основні поняття й терміни: пізнання, самопізнання, самооцінка, самовдосконалення, «мистецтво керувати собою».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь, навичок.

^ Організаційний момент: до початку уроку учні прикріплюють собі бейджик з іменем, яким вони хотіли б, щоб їх називали протягом уроку. Дзвенить дзвоник.

Учні та вчитель сідають у коло.

^ Хід уроку Обладнання


І. Знайомство. Гра « Комплімент»

1. Перевірка домашнього завдання. Картки із запита-

ннями;

Гра « Мікрофон». Діти читають один одному запитан - стікери, картки

ня з картки. Передають мікрофон сусідові. Той, хто отри для оцінювання

мав мікрофон, коротко відповідає. У кінці висловлює знань учнів, закріп-

настанову (« Будь здоровим! Бережи природу! Не май лені на зворотній

шкідливих звичок! Умій сказати – ні!» Та ін.) частині стільця

учнів;

^ 2. Робота з правилами групи плакат « Правила

групи» ІІ. Вступна частина

 1. Мотивація навчальної діяльності. На виховній годині ми разом з вашим класним керівни-

ком провели тест (теппінг – тест Є. Ільїної). Ви вивчи- Графік результа-

ли силу своєї нервової системи і працездатності. тів тесту.

Давайте розглянемо результати. Що ви бачите?

Тільки з цього одного дослідження ви побачили, що

результати різні. Ми продовжимо наші дослідження.

Тема нашого уроку: «Що означає пізнати себе».

Ось на цю клумбу посійте – приклейте свої стікери з

насеними питаннями до теми уроку. Що ви прагнете

дізнатися?


Очікування . Учні пишуть короткі запитання. Йдуть Стікери. Плакат

до дошки, вголос зачитують, розміщують на клумбі. «Клумба»

ІІІ. Основна частина

 1. Що означає пізнати себе.

^ Розповідь учителя. Демонстраційний

Давайте подивимося один на одного. Чи однакові ми матеріал.

зовнішньо? Чи однакові у нас думки, почуття, здібності, Схема «Пізнання

уподобання? Людина живе у світі.Спілкується з іншими людиною себе»

людьми, навчається, розвиває свої здібності, досягає ус- піху. Кожній людині необхідно зрозуміти, якою вона є.

Коли людина намагається осягнути розумом явища, одер-

жати істинне уявлення про кого- або що-небудь, це нази-

вають пізнанням.

Для того, щоб стати моральною і вихованою людиною

необхідно добре знати самих себе: і те добре, що є в нас, і наші недоліки. Порівнювати себе з вашим ідеалом.

Намагання людини пізнати саму себе визначають «я»

самопізнання. Людина оцінює: які риси позитивні, а які -

негативні. Здійснювати самооцінку необхідно чесно і прав-

диво. Після цього можна замислитися над тим, як розвивати

позитивні риси, а як позбутися негативних, тобто

самовдосконалюватися .

Важливе значення для самопізнання має визначення ^ Словник.

свого темпераменту – сукупності психічних особливос- На дошці арку

тей людини, які виявляються в її поведінці.За темпера- ші А-4 у фай-

ментом людей поділяють на чотири типи: лах з розтлума-

сангвініки (швидкі, активні, які легко пристосовуються ченням основ

до зміни життєвих обставин); них понять та

холерики (збуджені, неврівноважені, нестримані й термінів запальні);

флегматики ( спокійні, завжди врівноважені, відрізня

ються терплячістю, витримкою і вмінням володіти собою);

меланхоліки (пасивниі, загальмовані, схильні до переживань

і невпевнені в собі).

Слід пам’ятати, що не існує «доброго» або «поганого»

темпераменту. Це лише отримані людиною психічні

особливості, від природи, з якими необхідно рахуватися.


^ Робота в парах. Учні стають у коло.

Учитель роздає картки із зображенням тварин. Учасники Картки «Коро

Розходяться по класу. Учні шукають свою пару, імітуючи ва -теля»,

голос тварин, що на картці, та об’єднуються у пари. « Коза-козеня»,

А зараз увага! та ін. За допомогою тесту вам треба визначити, яким ви

бачите свій темперамент, а яким – ваш товариш по парі.

Виконавши тест, ви порівняєте власну оцінку з тією,

яку вам дав товатиш. Це дозволить перевірити, до якого

типу темпераменту ви себе зараховуєте і якими вас

бачать оточуючі.

^ Тест « Мій темперамент».

У наведених переліках позначте знаком «+» ті якості, Тест. Аркуші

темпераменту, які ви вважаєте характерними для вас, А-4 з переліком

а знаком « / » - ті, що притаманні вашому товаришу по парі. Якостей темпе-

Потім відзначте групи, у яких ви визначили для свого тем- раменту для

пераменту та темпераменту свого товариша більше ніж усіх учнів

11 рис. Отже, цей тип темпераменту у вас або у нього буде

переважати. Підсумок. Учні обмінюються результатами

тесту.


Руханка «Шторм». Учні міняються місцями за ознаками.

 • Шторм для тих, хто народився влітку, взимку і т.д. ;

 • Шторм для тих, хто полюбляє співати, танцювати і т.д.;

 • Шторм для тих, хто у кого карі очі, сірі і т.д.

А зараз об’єднаємося у 2 групи за кольром очей.

 1. Чому потрібно керувати своїми почуттями

і вчинками. Робота в групах .


Учитель пропонує учням пригадати вивчене раніше і

дати відповіді на запитання : Аркуші А-4,

1 група – Що таке почуття? Які почуття вам відомі? фломастери

2 група – Що таке вчинок? Наведіть приклади людських

учинків.

^ Обговорення проблеми в загальному колі.

Обговорити оповідання Валентина Осєєва « Печиво» Текст оповідан-

Мама висипала на тарілку печиво. Бабуся весело ня

задзвеніла чашками. Володя й Мишко всілися за стіл.

- Діли по одному, - сказав Мишко.

Хлопці вигребли все печиво на стіл і розклали його

на 2 купки.

- Порівну? - Спитав Володя.

Мишко перевірив очима купки.

- Порівну. Бабусю, налий нам чаю!

Бабуся подала чай. За столом було тихо. Купки печива

швидко зменшувались.

- Смачне! Солодке! – говорив Мишко.

- Угу! – відгукнувся з повним ротом Володя.

Мама і бабуся мовчали. Коли все печиво було з’їдено,

Володя глибоко видихнув, погладив себе по животі і виліз

із- за столу.

Мишко доїв останній шматочок і подивився на маму -

вона розмішувала ложечкою непочатий чай. Він поглянув

на бабусю – вона жувала скоринку хліба…

Запитання для обговорення.

 1. Як ви оцінюєте вчинок хлопчиків?

 2. Чи можна вважати, що однією з причин учинку хлопців

було їх невміння керувати своїми бажаннями, почуттями,

поведінкою?

 1. Як би ви закінчили це оповідання?

 2. Сформулюйте риси поведінки людини, яка вміє керувати

собою.

^ 3. Як оволодіти « мистецтвом керувати собою».

Робота в групах Підручник с. 74-

Підготувати для обговорення проект законів і правил 75. Папір А-4,

«мистецтва керувати собою. марекри


ІІІ. Заключна частина.

 1. Підбиття підсумків «Квіти на клумбі». Одним реченням або Стікери

словосполученням назвати найважливіше для вас правило «квіти»

« мистецтва керувати собою».


 1. Оцінювання результатів уроку. Методом самооцінки ви Картки для

ставити від 0 до 3 балів за кожним із наведених критеріїв: оцінювання

1. Я не відволікався і був уважним- …

2. Я працював активно - …

3. Я висував цікаві думки і пропозиції, обговорюючи

проблему в загальному колі - …

4. Я допомагав своєму сусіду, працюючи в парі - … Загальна оцінка

за урок


ІV. Домашнє завдання. Щоденник

Виконати завдання у підручнику стор.75-76,

у зошиті на стор. 20,21.


Завершення уроку – тренінгу. Прощання.

Учні кладуть один одному руки на плечі і тричі

Кажуть: « Ми - молодці!»

Пропоную подати щоденники на оцінки.