asyan.org
добавить свой файл
1

Тема . Речення непоширені і поширені. Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення

Мета: узагальнити й систематизувати знання восьмикласників про другорядні члени речення, сформувати цілісну систему особистих знань учнів з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал, удосконалювати пунктуаційні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії, аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати; за допомогою мовленнєво – комунікативного дидактичного матеріалу розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини; виховувати любов до рідного слова.

^ Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Обладнання: підручник, комп’ютери, мультимедійна презентація, картки.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Ознайомлення восьмикласників з темою, метою й завданнями уроку.

ІІІ. Узагальнення й систематизація теоретичних положень теми.

Мовознавча вікторина

Дати відповіді на запитання

 1. Що називається реченням?`

 2. Які члени речення становлять його граматичну основу?

 3. Які ви знаєте види речень за складом граматичної основи?

( двоскладні, односкладні)

 1. Яке речення називають двоскладним?

 2. Якими частинами мови може бути виражений простий підмет? а складний?

 3. Чим виражений простий дієслівний присудок?

 4. Розкажіть про способи вираження складеного дієслівного присудка?

 5. Які ви знаєте другорядні члени речення?

 6. Що таке додаток?

 7. На що вказує означення?

 8. Які види обставин вам відомі?IV. Виконання системи завдань на узагальнення практичних умінь і навичок.

Сьогодні ми працюватимемо групами. Клас об’єднано у три групи, кожна з яких має завдання.

1 група працюватиме за комп’ютерами, виконуючи тестові завдання, обравши рівень складності (А, В, С)

2 група працюватиме з індивідуальними картками.

3 група буде працювати з вчителем і мультимедійною презентацією.

 1. Робота біля дошки.

Індивідуальна робота з карткою.

Перепишіть прислів’я, там, де треба, поставте тире між підметом і присудком.

 1. Вірний приятель то найбільший скарб.

 2. Розум скарб людини.

 3. Вовка боятися в ліс не ходити.

 4. Правда як олія скрізь наверх спливає.

 5. Наука й праця це рідні сестри.

 1. Завдання - гіпотеза

Доведіть або спростуйте тезу : « Cлово другорядний означає: не основний, менш важливий. Отже, другорядні члени речення менш важливі для вираження думок»

 1. Мовний експеримент

Спробуйте розповісти про красу осіннього лісу, вживаючи речення, що складаються лише з головних членів. Який висновок можна зробити про роль другорядних членів речення?


 1. Перевірка завдання біля дошки.

Групи міняються місцями

1 група працює з картками, виконуючи індивідуальні завдання

2 група працює з вчителем

3 група виконує тестові завдання за комп’ютером, вибравши собі рівень складності.

 1. Завдання на мультимедійній дошці

Дослідження – моделювання

Змоделювати прислів’я і приказки, дібравши їх продовження з другої колонки. Записати вислови, ставлячи означення у відповідній граматичній формі.


(Мудрий) ніхто не родився,….

чоловіка (мудрий)

За (один) вченого дають…

приємно й слухати

Борода не робить…

а бійся (дурного) приятеля

(Розумний) річ…

а навчився

(Мудрий) голові досить…

два слова

Не бійся (розумний) ворога,….

десять ( невчених)

 1. Завдання на мультимедійній дошці

Переписати, вставляючи пропущені букви та знімаючи риску. Визначити в реченнях додатки.

Людина зв…кає до слави. Людина зв…кa до обставин. До злої, тя…кої не/дуги по/волі людина зв..ка. а тільк ж не/може людина зм…ритись із рабством жорстоким. До х..трої правди – не/правди людська не/зв…кає душа.

Взаємоперевірка. Діти обмінюються зошитами і перевіряють у сусіда по парті правильність виконаного завдання


^ Групи міняються місцями.

1 група працює з вчителем.

2 група виконує тестові завдання за комп’ютером

3 група – працює з картками.


 1. Завдання на мультимедійній дошці.

Відновити прислів’я і приказки, вставивши замість крапок обставини з довідки. Дати повну характеристику обставин:

 1. Добре діло твори…(сміло)

 2. Доброму….добре.(скізь)

 3. Добре….. пам’ятається .(довго)

 4. Правда і ….. не втоне.(в морі)

 5. Кривда людськая …. вилазить.(боком)

Довідка: довго, сміло, в морі, боком, скрізь.

 1. Творче конструювання ( робота в міні – групах)
Визначте, яким членом речення виступають фразеологізми. Замініть їх прислівниками.


Цей станок він знав як свої п’ять пальців.

До села тут рукою подати.

Батько піднявся ні світ ні зоря й пішов у поле.

Михайло біг, землі під ногами не чуючи.

 1. Зробити синтаксичний розбір речення за алгоритмом підручника ( с. 102)

Любов до тебе, Україно, - найкращий в світі оберіг! (Просте, розповідне, окличне, двоскладне, поширене, ускладнене звертанням)

 1. Гра «Тавтограма»

Учням пропонується скласти речення, у якому усі слова починаються тією самою літерою.

Наприклад.

Сипле, стеле сад самотній

Сірий смуток – срібний сніг, -

Сумно стогне сонний струмінь,

Серце слуха смертний сміх..

Стихли струни, стихли співи,

Срібні співи серенад. –

Срібно стеляться сніжинки –

Спить собі самотній сад.

(Володимир Кобилянський)

Сонце сонно сипало слабке своє сяйво, сірий світанок спинався серед степу, сповнюючись сили.

Сороки сполохано скрекотіли, сидячи серед сливового саду, сердито свистіли сови, сердечний солов’їний спів стих.

^ V. Підсумок уроку, виставлення оцінок.

Учні спростовують або доводять тезу…. «Слово другорядний означає не основний, менш важливий. Отже, другорядні члени речення менш важливі для вираження думок».

^ VI. Домашнє завдання

§ 12 Вправа 133

 1. Написати ( на вибір) :

а) твір – опис краєвиду в художньому стилі, використовуючи художні означення;

б) твір - роздум «У чому проявляється мудрість людини?», використовуючи прислів’я і приказки.

Додаток 1.

Картка 1

Переписати, підкреслити граматичні основи. Вказати речення двоскладні й односкладні.

Люблю Україну коханої небо. (В. Сосюра) У нічку темну і глуху зросту рясним кущем калини на українському шляху. (А. Малишко). Пахне чиєсь дитинство казкою медозбору. (М. Сингаївський). Пахне хлібом, і медом, і сином, не забутим донині. (А. Малишко). Вчись впізнавати рідні зорі на форму, колір і на смак (М. Чхан). Жайворон краплі блакиті струшує. (М. Сингаївський). Бажалося неміряного щастя. (М. Стельмах). Щастя людського усім напророчу. (М. Сингаївський).

Картка 2

Переписати, підкреслити граматичні основи. Вказати речення двоскладні й односкладні.

О, будьмо уважні до слів! (В. Коротич.) Не лізь у слово, душолове, забрудненими чобітьми! (П. Перебийніс.) І зачаровує серця пісенна українська мова. (М. Сингаївський.) І летіла з хати з полу слова українська приспівка шовкова. (А. Малишко.) У пісні обізвалась Україна, у сонячному співі ожила. (Р. Лубківський.) Будьте ж самобутні. Будьте незалежні! (П. Тичина.) Важко як себе в собі підняти! (І. Драч.) Не розстрілюй часу робочого кулеметною чергою слів! (Л. костенко.)

Картка 3

Переписати, підкреслити граматичні основи. Вказати речення двоскладні й односкладні.

Люблю легенди нашої родини. (Ліна Костенко.) Не повернуть козаки з походу. Не заграють сурми на зорі. (В. Симоненко.) Люди, загиблих не забувайте мужньо, суворо, люто! В світі ніщо не забуто! (М. Сингаївський.) Радісно мені. Болісно мені, нестерпно до оніміння. (І. Драч.) Відмінностей між ранками немає. Та кожен присмерк іншим блиском грає. (Д. Павличко) Ніч. Безсилі метелики. Лампа. Сніжний папір. Курява сніжна стелиться. (М. Рильський.) Підкинуло. Здригнулось. Зашкребло. (М. Бажан.)

Картка 4

Переписати, вставляючи пропущені букви, спочатку прості речення, потім - складні. Підкреслити граматичні основи.

А день за днем пл..ве, біжить. Ти не д..вуйсь, що в’януть квіти, як сонце дивит..ся на них. Небо з морем обнялося, море в небі ро..л..лося. Скелі, гори в’яжуть море, море ж звуть ясні простори. Пол..лась по срібній ночі срібна пісня солов’я. Долини сплять, а я на горах один на цілу ніч стою.

(З творів Олександра Олеся)

Картка 5

Подані речення переписати в такій послідовності: речення з іменним складеним присудком; речення з дієслівним складеним присудком. У записаних реченнях підкреслити граматичні основи.

Я загоїти хочу вам рани. (Олександр Олесь.) Він був романтиком не по літах. (С. Шевченко.) Ми все бажаємо змінити. (В. Симоненко.) До справ земних я був легким, охочим. (М. Сингаївський.) Мій друг заходився знайомити мене із чудним сеньйором. (М. Бажан.) Лукія була вправним оратором, але своєрідним. (І. Сенченко.) Вже мій язик примовкнуть мусить. (Л. Глібов.) Кожна справа свого часу цікава. (Нар. Творч.)

Картка 6

Переписати речення, знімаючи риску й вставляючи пропущені букви. Підкреслити граматичні основи. Вказати присудки прості й складені.

Не/зважаюч.. на любов до з..млі, наші пре..ки богині з..млі не знали. Але з..мля завжди вважалася святою. Землю наз..вають прав..дною і Божою. Все, що вона дає, потрібно шанувати. У народній уяві з..мля не/віддільна від води.

Широко відомим є народне побажання: «Будь б..гатий як з..мля, а здоровий як вода». (З підручника)


Картка 7

Подані речення переписати в такій послідовності: речення з іменним складеним присудком; речення з дієслівним складеним присудком. У записаних реченнях підкреслити граматичні основи.

Бува єдина мить дорожча многих днів. Хліб тобі здасться черствішим без мене. Так я про дощ іще хотів сказати! І серця добротою налиті. Книжка була потерта й поношена. Дерево вміє жити, вміє землю корінням рити.

(З творів А. Малишка)


Картка 8

Переписати, вставляючи пропущені букви та розділові знаки. Пояснити вживання тире.

Чесна праця наше б..гатство. Із розумом працювати у достатку прож..вати. Розум скарб людини. Пуста думка зайва ноша. Праця і хліб усьому голова. Зл..денне ж..ття суцільне каяття. Знеособлено жити сльози лити. Працювати без плану то діло п..гане. Робота не напасть бо вона їсти дасть. Роботу не любити дарма жити. Прислів’я правдиве слово не кор..стуватися ним бе..толково.

(Нар. творч.)

Картка 9

Переписати, вставляючи пропущені розділові знаки. У першому реченні підкреслити члени речення.

На батьківщині і прилітні птахи рідні. Мудрість найлегша ноша в дорозі. Згода всякої справи початок. Слово без діла гітара без струни. Під усякою шапкою голова одна. Пряма дорога найкоротша. І глибока криниця не бездонна. Удвох іти півдороги. Блудна вівця вовкові вечеря. Кінь волові не товариш. Кінь без сідла сирота. Коневі роса краще вівса. Не все кругле яблуко. За тисячу років і камінь стирається а народне слово вічне.

(Нар. творч.)

Картка 10

Переписати, вставляючи пропущені букви та розставляючи пропущені розділові знаки.

Добро не ліки не дари. Пр..йди посидь поговори. (П. Перебийніс.) Всі закохані люди бе..страшні. (М. Рильський.) А хліб ростити заповітна творчість. (М. Сингаївський.) Жить це сіяти. Сіяти жити. (Р. Лубківський.) Неділя день легкий важкий вже понеділок але майстри вже бралися за діло. (А. Малишко.)

Картка 11

Переписати речення, підкреслити в кожному граматичні основи. Вказати речення двоскладні й односкладні, присудки прості й складені. Пояснити розділові знаки в останньому реченні.

Душа рікою вийшла з берегів. (О. Ольжич.) На прощання глянути годиться у криничну воду крижану. (П. Перебийніс.) Ми знайдемо в темнім лузі червону калину, і сизую голубоньку, і гарну дівчину. (Л. Глібов.) Ми – не безбатченки. Вміємо сіяти. (М. Сингаївський.)