asyan.org
добавить свой файл
1

Тема уроку. Трапеція та її види.

Мета уроку. Сформувати в учнів поняття трапеції, її елементів; розглянути означення рівнобічної та прямокутної трапецій; зміст властивостей кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони та кутів рівнобічної трапеції ; діагоналей рівнобічної трапеції. Розвивати: грамотну усну і письмову математичну мову; інтуїцію; просторову уяву; зорову пам'ять; свідоме сприйняття навчального матеріалу;підвищувати пізнавальну активність учнів на уроці. Виховувати: навики самоконтролю, самоперевірки та взаємоперевірки; комунікативної культури, уміння працювати в групах; естетичне формування особистості, пізнавальної активності; почуття відповідальності; культури спілкування, культури діалогу.

^ Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: моделі трапецій, навчальна презентація «Трапеція та її види»( в програмі Mikrosoft Offise PowerPoint 2007), проектор, інтерактивна дошка, комп’ютер.

^ План та хід уроку

 1. Організаційний момент (слайд 1-2)

Геометрія - наше велике творіння, яке нас самих захоплює.

Ле Корбюзьє, французький архітектор


 1. Формулювання теми і мети уроку( слайди 3).

З метою створення позитивної мотивації навчальної діяльності учнів та формування розуміння логіки вивчення матеріалу звернути увагу учнів до схеми (слайд 4).

Запропонувати учням, користуючись раніше набутими знаннями та слайдами 5-14, повторити про паралелограм, його ознаки та властивості; про прямокутник та його властивості; про ромб та квадрат.

Після повторення запитати в учнів:

 • Яка фігура називається чотирикутником?

 • За якої умови чотирикутник буде паралелограм?

 • Чи правильне твердження, що будь-який чотирикутник є паралелограмом?

 • Чи буде паралелограмом чотирикутник у якого тільки дві протилежні сторони паралельні?

Дати можливість учням побудувати такий чотирикутник на дошці.

Пояснити, що утворилась незнайома геометрична фігура. Вивчення її означення, видів та властивостей – мета цього уроку.

 1. Вивчення нового матеріалу

Запис у зошитах дати та теми уроку «Трапеція та її види» .


 • Дати означення трапеції (слайд 15). Побудова в зошитах.

  • Пояснити, які сторони називаються основами, які - бічними?

 • Побудувати висоту. Дати означення висоти (слайд 16). Побудова в зошитах.

 • Запропонувати учням, користуючись слайдом 16, самостійно довести, що сума кутів трапеції, прилеглих до однієї із бічних сторін, дорівнює 180° і заслухати відповіді учнів.

 • Дати означення прямокутної трапеції (слайд 17). (Побудова в зошитах)

  • Запитати в учнів: «З доведеного вище, який висновок можна зробити ?»( що в такій трапеції два кути, прилеглих до бічної сторони,— прямі).

 • Дати означення рівнобічної трапеції (слайд 18). (Побудова в зошитах)
 1. Первинне закріплення нових знань учнів

Виконання усних вправ

 • Які з чотирикутників на малюнках є трапецією?(слайди 19-20)

 • Назвати основи та бічні сторони трапеції.

 1. Робота з підручником ст.. 41 § 5 (читати самостійно, мовчки)

 2. Виконання письмових вправ

Колективне розвязання

1). За готовим малюнком та коротким записом розв’язати задачу. У рівнобічній трапеції ABCD з основами AD і ВС (AD> ВС) ВК ⊥AD, CN ⊥ AD. Доведіть, що: a) AK = ND; б) ∠A = ∠D, ∠B =∠C.(слайд 21)


 • Який висновок можна зробити? (У рівнобічній трапеції кути при основі рівні.)


Робота в групах

Завдання І групі

2).Побудувати малюнок та розв’язати задачу на доведення. Доведіть, що діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Коментар учнів до розв’язування задачі. (слайд 22)


 • Який висновок можна зробити? (Діагоналі рівнобічної трапеції рівні.)

^ Завдання ІІ групі

3). За малюнком та умовою розв’язати задачу. У трапеції ABCD BC∥AD, AB = CD, ВМ ⊥AD, ∠1 = 45°, AD + BC = 24 см, ВМ = 5 см. Знайдіть сторону ВС.(слайд 23) Коментар учнів до розв’язування задачі.


 • Який висновок можна зробити? (Якщо в трапеції ABCD (AD∥BC, AB = CD) ВК і CN — висоти, то AK = ND.)

 1. Підсумок уроку

Запитати в учнів:

 • Який чотирикутник називається трапецією?

 • Яка трапеція називається рівнобічною? прямокутною?

 • Які сторони трапеції називаються основами?

 • Що є висотою трапеції?

 • Яка властивість кутів трапеції, прилеглих до її бічної сторонни?

 • Що можна сказати про кути при основах рівнобічної трапеції?

 • Що можна сказати про діагоналі рівнобічної трапеції?
 1. Завдання додому: Читати § 5 ст. 41, вивчити означення та властивості, розв’язати задачі: №№ 205, 218, 213 (слайд 24).