asyan.org
добавить свой файл
1

Тема 1 . Природа і ми. _____________________________________

 1. Доповни речення.

Природа – це все, що ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 1. Запиши назви предметів неживої природи та живих організмів, які ти поба-чив дорогою до школи.

  Нежива природа

  Жива природа

 2. Запиши, яке значення має природа для людини.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Запиши, чим живі організми відрізняються від предметів неживої природи. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Поміркуй і запиши.

Для чого створюються заповідники і заказники на території України?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поміркуй і запиши.

Чому про природу повинна дбати кожна людина?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що ти робиш для збереження природи?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Перевірна робота за темою «Повітря» __________________________________

 1. До яких тіл належить повітря? __________________________________________________________________

 2. Де знаходиться повітря? _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 1. Що таке атмосфера? ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 1. Які властивості має повітря? ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. З яких газоподібних речовин складається повітря? ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6. Яке значення в природі має кисень? ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Звідки в повітря потрапляє кисень? _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

8. Які речовини забруднюють повітря? ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

9. Чому треба дбати про чистоту повітря? ______________________________________________________

10. Як люди дбають про чистоту повітря? ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


Перевірна робота за темою «Тварини» ________________________________________

 1. Доведи, що тварини – частина живої природи.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які особливі ознаки мають тварини?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. На які групи поділяються тварини? Наведи приклади.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як поділяють тварин за способом живлення? Наведи приклади.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як будується ланцюг живлення? Побудуй такий ланцюг.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як тварини пристосувалися добувати корм? Що їм допомагає?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як ознаки допомагають тваринам захищатися?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розкажи про свою тварину за планом:

 • назва тварини: __________________________________________________________________________

 • до якої групи належить за будовою тіла: ____________________________________________________

 • до якої групи відноситься за способом живлення: ____________________________________________

 • де живе: _______________________________________________________________________________

 • чим живиться: __________________________________________________________________________

 • як добуває корм: ________________________________________________________________________

 • як розмножується: _______________________________________________________________________

 • яких ворогів має (хто нею живиться): _______________________________________________________

 • як захищається від ворогів: ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 1. Яке значення мають тварини в природі?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як треба охороняти тварин?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Малюнки завдання №8:
^ Завдання для групової роботи за темою «Рослини». 3 клас

(підсумковий урок за темою)

1 група Розмноження рослин.

*З квітки утворюється плід з насінням лише після запилення пилком.

*Якщо у рослини є великі, яскраві, пахучі квіти з солодким соком – нектаром, то їх запилюють комахи.

*Якщо у рослини квіти маленькі та непомітні, без запаху і нектару, то вони запилюються вітром.

*Плоди захищають насіння, сприяють розповсюдженню в природі за допомогою крилець, гачечків (крючков), слизу (слизи), великої кількості насіння (перекоти-поле), парашутиків, та ще цьому сприяють тварини, які роблять запаси.


2 група. Умови проростання рослин.

Продемонструйте умови проростання рослин.

 • Є вода, повітря, немає тепла – не проростає.

 • Є вода, тепло, немає повітря – не проростає.

 • Є тепло, повітря, немає води – не проростає.

 • Є вода, тепло, повітря – проростає повільно, проросток слабкий.

 • До всього додати світло – швидке, гарне проростання.

Порядок проростання: корінець, потім стебельце з двома листочками. Щоб проросток не загинув, його треба висадити в ґрунт.


^ 3 група. Способи розмноження рослин без насіння.

Продемонструйте способи розмноження рослин:

живцем (частина стебла з корінцем) – виноград, смородина;

вусами – суниця;

бульбами – картопля, земляна груша,

цибулинами – тюльпани, нарциси, проліски;

кореневищами - півники, конвалії, папороть;

листям – фіалка.


^ 4 група. Довкілля рослин.

 1. Все, що оточує живий організм у природі, називають його довкіллям.

Дерево – сонце, ґрунт, вода, тварини під землею і над землею, люди.

Чи все це НЕОБХІДНЕ дереву для життя?

^ Необхідні умови для життя рослин - світло, тепло, повітря, вода, поживні речовини.

Покажіть, що без цих умов рослини гинуть.

2.)Пристосування рослин до різних умов життя.

Рослини ростуть в різних умовах: спека, холод, багато вологи, вплив людини і тварин.

Якщо мало вологи – у рослини довге коріння, щоб добувати воду з глибини.

Або – вузькі жорсткі або опушені листки. У деяких рослин листки товсті і м’ясисті, в них рослина запасає воду під час дощів.

Рослини на водоймах – надлишок вологи – мають широке або довге листя, щоб випаровувати вологу.

У лісі під деревами мало світла, але конвалія, папороть добре ростуть, бо ловлять світло своїм широким листям.

Підсумок: довге коріння, вузькі, опушені або товсті й м’ясисті листки, широкі і великі листки – це ознаки пристосування рослин.


^ 5 група. Як рослини захищаються.

Рослини використовують і тварини, і люди для свого життя. Чому ж вони не зникають зовсім? Тому що вони вміють захищатися.

 • Шипи (троянда, шипшина, ожина, малина),

 • Гіркий смак (чистотіл, полин)

 • Велика кількість насіння (бур’яни)

 • Розмноження кореневищем (пирій, осот – бур’яни).

Але рослини треба охороняти. Люди змінюють природу, через це багато рослин зникає. Не треба зривати дикорослі рослини для букетів. Лікарські рослини треба збирати так, щоб не зашкодити природі.

З метою захисту рослин в Україні, як і в інших державах, створена ^ Червона книга, прийнятий Закон про охорону рослинного світу. Рідкісні рослини розводять в ботанічних садах, охороняють в заповідниках.

Ти теж можеш допомогти рослинам. Як? ( Не ламати, не рвати, не палити, а садити, доглядати).


^ Перевірна робота за темою «Земля – планета Сонячної системи»

 1. Земля – це:

а) зірка; б) планета; в) зоряна система.

2. Що входить до складу Сонячної системи?

а) зірки; б) Сонце; в) планети.

3. Чим зорі різняться між собою? ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Скільки планет входять до складу нашої Сонячної системи? ________________________________________________________________________________

5. Які космічні тіла ти знаєш? _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Що називають орбітою планети? ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Земля робить один оберт навколо Сонця за ________ днів.

8. Хто вперше здійснив політ у космос? ________________________________________________

9. Що таке глобус? __________________________________________________________________

10. Що таке екватор? ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 1. В якій земній півкулі ми живемо?___________________________________________________12. Чому на Землі відбувається зміна пір року? ___________________________________________

____________________________________________________________________________________


Контрольна робота з природознавства за темою « Земля – наш космічний дім» (4 клас)

 1. Що таке план? __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. Що таке карта? _______________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________

 2. Масштаб вказує, _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. Глобус – це ____________________________________________________________________

 2. Материк – це ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. Скільки материків на нашій планеті? Які? ____________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. Острів – це _____________________________________________________________________

 2. Півострів – це __________________________________________________________________

 3. Який материк складається з двох частин? ___________________________________________

 4. У якій півкулі знаходиться Євразія? ________________________________________________

 5. Визнач назву материка за поданими словами: савана, шимпанзе, страус, слон, лев, зебра - ______________________________________________________________________________

Жарко, мало вологи, єхидна, кенгуру, коала, евкаліпт - ____________________________________

Тундра, тайга, степ, пустиня, ліс, тропіки, олень, кедр, ялина, ведмідь, білка, саксаул, верблюд - ______________________________________________________________________________

Пінгвіни, риба, молюски, мох - ________________________________________________________

Тропічний ліс, мурахоїди, картопля, Амазонка, анаконда, бізон, секвойя - ____________________

_________________________________________________________________________________

 1. Запиши назви океанів Землі: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Разом вони утворюють _____________________________________________________________

 1. Яке значення для Землі має Світовий океан? _________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. У якому океані найбагатший рослинний і тваринний світ? Чому? _________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які є раси людей на Землі? ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

16.Чому материки заселені неоднаково? _______________________________________________

_______________________________________________________________________________

 1. Що має кожна держава? _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. Які символи має держава? ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


^ Перевірна робота з природознавства «Природні зони України» 4 клас

_______________________________________________________

 1. Познач ознаки, за якими характеризуються природні зони:

А) кліматичні умови;

Б) особливості рослинного світу;

В) будова річки;

Г) своєрідність ґрунтів;

Д) наявність материків;

Е) особливості тваринного світу;

Ж) своєрідність форм земної поверхні.

2. Познач природні зони, що виділяють на території України:

А) лісостеп;

Б) тундра;

В) степ;

Г) пустелі;

Д) мішані ліси;

Е) Південний берег Криму.

3. Розподіли назви рослин мішаних лісів за ярусами. Запиши відповідні номери .

1) дуб; 2) ожина; 3) осика; 4) копитняк; 5) граб; 6) звіробій; 7) шипшина;

8) суниця; 9) ліщина.

Верхній ярус: ____________________________________________________________________________________

Середній ярус: ___________________________________________________________________________________

Нижній ярус: _____________________________________________________________________________________

4. Чому в лісі різноманітний тваринний світ? ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

5. Опиши тварину за планом: (на вибір вчителя; малюнок розміщується на дошці)

1) Назва тварини. _________________________________________________________________________________

2) До якої групи тварин відноситься:

за зовнішнім виглядом: __________________________________________________________________________

за способом живлення: __________________________________________________________________________

3) У якій природній зоні живе? _____________________________________________________________________

4) Чи може ця тварина жити в зоні степів? Чому? ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6. В якій природній зоні ми живемо? __________________________________________________________________

7. Побудуй ланцюг живлення, який склався у зоні мішаних лісів. __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________