asyan.org
добавить свой файл
1


АРХІТЕКТУРНІ МОТИВИ


Тема: АРХІТЕКТУРА ЯК ВИД МИСТЕЦТВА


Мета: Розширити знання та уявлення учнів про архітектуру як синтез мистецтв, ознайомити з історією розвитку архітектурних конструкцій, з видами та жанрами архітектурного мистецтва. Формувати навички проектного мислення. Виховувати інтерес до вивчення історії образотворчого мистецтва.


Обладнання і матеріали: ілюстрації, фотоматеріали, малюнки дітей, фарби, пензлі, прості олівці, фломастери, папір.


Практична робота: малюнок за уявою «Інтер’єр оселі людини первісного суспільства».

^ ХІД УРОКУ


І. Організація класу. Підготовка учнів для заняття.


ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь.


Учитель пропонує учням за короткий проміжок часу пригадати та сформулювати засвоєнні раніше знання про архітектуру як вид мистецтва, застосувавши метод асоціативного куща.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.


Слово вчителя.

Одна з най давнішніх мистецтв – архітектура. Вже в первісні часи вона задовольняла не тільки практичні потреби людини в житлі, але й більш складні: первісні люди створювали дивні споруди з велетенського каміння (Мегаліти), що відповідало релігійним, культовим потребам, а також використовувалось для перших астрономічних спостережень. При цивілізаційному підході до історії мистецтва можна простежити певні закономірності розвитку мистецтва та окремих його видів. Протягом 100 тисяч років у первісному суспільстві йшло формування основних видів образотворчого мистецтва. В ІV – ІІІ тисячоліттях до н.е. людство увійшло в епоху держав Стародавнього світу : Індія, Шумер, Єгипет, пізніше – античні держави та ін.

Архітектура –це система будівель і споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей.


ІV. Вивчення нового матеріалу.


Організація сприймання творів мистецтва. Учитель звертає увагу дітей на фото ряд ілюстрацій на дошці.
кромлех менгір дольмен


Поряд з мистецтвом архітектури розвивалося мистецтво печерного живопису. Первісні художники, використовуючи природні пігменти, створювали кольорові розписи, героями яких був звір – джерело життя і водночас смертельна загроза для людини. Створення цих малюнків було своєрідним засобом вивчення анатомії та повадок тварин і носило також первісний релігійний, чаклунський сенс.

В ті давні часи були створені вражаючі по майстерності й виразності зображення тварин. Так, могутні бики, антилопи, коні мчаться або падають, вражені стрілою, на стінах і склепіннях печер Альтамір, Ляско, Фон-де-Гом.

Сьогодні на уроці ми будемо малювати інтер’єр печери первісної людини.


^ Учитель демонструє на дошці зразки дитячих робіт, де зображено інтер’єр печери первісної людини.

V. Практична діяльність учнів.

Учні виконують малюнок за уявою інтер’єр оселі первісної людини в такій послідовності:

  1. Композиційне вирішення на аркуші паперу.

  2. Проведення лінії перетину площин.

  3. Виконання попереднього малюнку простим олівцем.

  4. Промальовка деталей.

  5. Оформлення стін печери первісними розписами.

  6. Виконання малюнку в кольорі.

  7. Деталізація малюнку фломастером.

VІ. Завершення уроку.

Учитель підводить підсумки: аналізує роботи учнів, виявляє характерні помилки в роботах учнів; дає загальну оцінку уроку; оцінює діяльність учнів на уроці.