asyan.org
добавить свой файл
1

Економіка, 11 клас


Тема: Тематична атестація 3. Підприємство і підприємництво. Комплексний залік.

Мета уроку: Провести контроль навчальних досягнень учнів з теми.

Розвивати навички взаємоконтролю, творче мислення, уміння обґрунтувати свої думки, інтерес до набутих економічних знань.

Сприяти вихованню соціально зрілої особистості.

Обладнання: картки, комп’ютерна підтримка.

Тип уроку: урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок учнів.


Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка і корекція знань, умінь і навичок.

Учитель.На сьогоднішньому уроці ми з вами перевіримо рівень засвоєння матеріалу дуже цікавої теми: «Підприємство і підприємництво» в усній і письмовій формі. Вам будуть запропоновані завдання чотирьох рівнів складності. По кожному з рівнів ви можете отримати по 3 бали. Крім того, є можливість заробити додаткові бали за правильні відповіді у питаннях творчого характеру.Для виставлення балів у вас є картки.

У завданнях рівня А потрібно дати коротку відповідь на питання ( так або ні).

Рівень А:

Тестові завдання. Бліцопитування ( так/ні )

 1. Зарплата найманих працівників належить до неявних витрат.

 2. Фірма і підприємство – тотожні поняття.

 3. Фабрика зазвичай випускає предмети споживання, а завод – засоби виробництва.

 4. Головна функція підприємства – соціальна.

 5. У м. Бердичеві більшість підприємств – великі та середні.

 6. Виторг – це добуток ціни товару на обсяг виробленої продукції.

 7. Чистий прибуток – це те, що залишається після відрахування всіх витрат і сплати податків.

 8. Бухгалтерський прибуток менший за економічний.

 9. Явні витрати записуються в бухгалтерських документах.

 10. Постійні витрати не залежать від обсягів виробництва.


Самоперевірка:

Рівень А

 1. Ні

 2. Ні

 3. Так

 4. Ні

 5. Ні

 6. Так

 7. Так

 8. Ні

 9. Так

 10. Так


Учитель. Щоб зменшити розумову напругу, пропоную економічну розминку:

Послухайте уважно вислів одного з економістів: «Бджола збирає нектар не для того, щоб запилювати квіти, вона бажає отримати мед. У кінцевому ж рахунку вона служить інтересам квітів. Те ж саме відбувається і з підприємництвом» Поясніть аналогію.

Учитель. Продовжимо нашу письмову роботу. Завдання рівня В містять варіанти відповідей. Ваше завдання – правильно створити логічні пари.


Рівень В

Завдання 1. Знайдіть відповідність:

 1. Постійні витрати А. VC

 2. Змінні витрати Б. AVC

 3. Середні змінні витрати В. TC

 4. Загальні витрати Г. FC


Завдання 2. Установіть відповідність між організаційними формами підприємств та їх ознаками:

 1. Індивідуальне А. Засноване на власності окремого громадянина з правом

 2. Приватне найму робочої сили

 3. Державне Б. Засноване на власності трудового колективу

 4. Колективне В. Засноване на особистій власності фізичної особи з

використанням виключно його праці

Г. Засноване на загальнодержавній власності.

Завдання 3. Доберіть до кожної функції менеджменту відповідне визначення:

 1. Планування А. Створення структури фірми та забезпечення взаємодії

 2. Організація та координації її підрозділів

 3. Контроль Б. Створення стимулу для покращення роботи працівників

 4. Мотивація В. Встановлення відповідності досягнутих

результатів запланованим

Г. Визначення цілей діяльності та засобів її досягнення


Взаємоперевірка ( учні міняються роботами і оцінюють роботу сусіда по парті).

Завдання 1

1 – В

2 – А

3 – Б

4 – Г


Завдання 2

1 – В

2 – А

3 – Г

4 – Б

Завдання 3

1 – Г

2 – А

3 – В

4 - Б


Учитель: Пропоную підготуватись до виконання задач.

Робота з картками:

 1. Види підприємницької діяльності:

А.Брокер запропонував до продажу 10% акцій фірми «Форум»

Б. Банк «Надія» видає кредити на придбання авто.

В. Відкрито майстерню з ремонту взуття

Г. В школі відкрився буфет.


 1. Організаційні форми підприємств ( одноосібне, партнерство, корпорація), їх переваги і недоліки.


Рівень С. Розв’яжіть задачу


Варіант 1.

Змінні витрати фірми 200 грн. на одиницю товару, постійні витрати – 900000 грн. Фірма випускає 5000 одиниць товару протягом місяця, ціна одиниці товару – 500 грн. Обчисліть виручку фірми за місяць та бухгалтерський прибуток.


Варіант 2.

Обчисліть виручку та бухгалтерський прибуток фірми, якщо постійні витрати становлять 16 000 грн., змінні – 4 грн. на одиницю товару, ціна одиниці товару – 100 грн, обсяг продажу – 800 од.


Взаємоперевірка:

Варіант 1.

 1. 5000 х 500 = 2 500 000 грн. – виручка фірми за місяць

 2. 200 х 5000 = 1 000 000 грн. – змінні витрати

 3. 900 000 + 1 000 000 = 1 900 000 грн. – загальні витрати

 4. 2 500 000 – 1 900 000 = 600 000 грн. – бухгалтерський прибуток.


Варіант 2.

 1. 100 х 800 = 80 000 грн. - виручка фірми

 2. 16 000 + 4 х 800 = 16 000 + 3 200 = 19 200 грн. – загальні витрати

 3. 80 000 – 19 200 = 60 800 грн. - бухгалтерський прибуток.


Учитель. Ви плідно попрацювали над виконанням задач. Переходимо до творчих завдань,.


^ Рівень Д Творчі завдання:

1.Відомі підприємці України.

Терещенки — козацько-міщанський рід на Глухівщині, який 1870 року отримав дворянський статус. Родоначальник його ^ Артем Терещенко (1794—1873) розбагатів під час Кримської війни на постачанні хліба й корабельного лісу для війська, потім зайнявся цукроварством та іншими галузями промисловості.

Після селянської реформи 1861 року Артем Терещенко і його сини — Нікола, Федір і Семен, скуповуючи поміщицькі маєтки в Україні і Росії, стали на початку XX століття одними з найбільших землевласників Російської імперії (140 000 десятин землі) і цукрозаводчиків в Україні (у 1911—1912 Терещенки мали 10 великих цукроварень).

^ Микола Терещенко (1819—1903) був відомим меценатом й одним з фундаторів Київського й Глухівського музеїв; мистецькі колекції Ніколи Терещенка стали основою майбутніх музеїв українського і російського мистецтва в Києві.

Його дочка ^ Варвара разом з чоловіком Богданом Ханенком стали фундаторами музею західноєвропейського мистецтва у Києві й ініціатором художньої промисловості (майстерні вишивок) на Київщині.

^ Федір Федорович Терещенко (1888-?), небіж Миколи, був власником авіаційної майстерні і мріяв зробити Київ столицею авіабудування. Літаки його конструкцій були прийняті на озброєння російської армії в І світовій війні.

^ Мішель Терещенко (1954) — український підприємець, меценат, громадянин Франції. З 2005 року проживає в Україні.


Василь Федорович Симиренко (1835 —1915) — український промисловець, інженер-конструктор та технолог у ділянці цукроварства, визначний меценат української культури, син Федора Симиренка.

Відоме таке висловлювання Василя Симиренко: «Кожен мусить робити те, на що здатний. Я тямлю заробляти гроші, то мушу їх заробляти для України».

Впродовж 40 pоків він регулярно передавав одну десяту своїх прибутків на українські культурні цілі: фінансував журнали «Киевская Старина», згодом «Літературно-громадський вісник», «Україна», україномовної газети «Рада», «Громадська Думка», «Ukrainische Rundschau», видавництва «Вік» та ін.; підтримував фінансово українських діячів і письменників (М.Драгоманова, М.Коцюбинського, Б.Грінченко тощо), взяв до себе на роботу (після заслання) Павла Чубинського;

^ Плато́н Фе́дорович Симире́нко (1821— 1863) — промисловець-цукрозаводчик, один з засновників раціонального садівництва в Україні.

У своїх садах у Млієві (Черкащина) плекав нові, вдосконалені сорти плодових дерев. Його сади стали розсадником, який і досі постачає саджанці для України.


2.Успішні підприємства міста. Турфірма «Аленушка-Колесникова Ж.В.»

Фірма заснована 20.10.1992 року. Спочатку працювала одна людина – засновник Колесникова Жанна Валентинівна. Фірма знаходилась в орендованому приміщенні, було взято кредит на ліцензію, закупку обладнання. Фірма була першою в місті по наданню тур. послуг. Спочатку надавались послуги туроператора лише по Україні: в основному на курорти Чорного моря ( Більшовик, Затока, Залізний порт).

На сьогодні у фірмі 10 працівників, власний офіс у центрі міста площею 60 кв.м.,необхідне обладнання, радіотелефон, факс, обладнана кухнею тощо.»Аленушка» надаєтуристичні послуги без посередників до багатьох країн світу.


3.Бізнес-план власного підприємства ( виступи учнів з власними бізнес-планами).


ІІІ.Підсумки.уроку. Виставлення оцінок.

Домашнє завдання:

Рівень B . Повторити, що таке ВВП і ВНП.


Рівень C. Проаналізувати зміну ВВП за часи незалежності України, порівняти з 1991 р.


Рівень D. Скласти прогноз розвитку економіки України, спираючись на її економічний потенціал ( природні та трудові ресурси, географічне положення тощо) письмово.

.