asyan.org
добавить свой файл
1

Етика


5 клас


Тема: Етика як наука про мораль.


Автор: Семенко Зоя Миколаївна,

вчитель етики Валер’янівської ЗОШ

Волноваського району Донецької області


Очікувані результати:

Після проведення заняття учні зможуть:

  • дати визначення поняття « мораль», « етика»;

  • розповісти історію етики;

  • характеризувати людські чесноти як вияв мудрості, справедливості, шляхетності;

  • пояснити важливість етичних знань у житті людини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь, навичок.

План змісту уроку

1. Що вивчає етика.

2. Для чого потрібно вивчати етику.

3. Як пов’язані етика та духовний світ людини.


Хід уроку Обладнання

Вступна частина

  1. Любі діти! Сьогодні ви вперше зайшли до цього ка-

бінету. Тут ми будемо проводити уроки-тренінги.

За моїм проханням ви вже маєте бейджики, на яких Бейджики

написали своє ім’я. На уроці ми будемо дотримувати-

ся правил поведінки, і зараз, всі разом, вирішимо: яких.

Учні згадують правила. Записують маркером на промін - Плакат «Сонечко»,

цях сонечка. Наголошую на тому, що сонечко буде нас маркери.

зустрічати кожного уроку і нагадувати про правила

поведінки у групах під час уроку.

  1. Оголошую мету тренінгу, звертаюсь до учнів з про- Плакат із зобра-

ханням: письмово висловити свої очікування. женням гори,

Учні розміщують свої стікери біля підніжжя гори. стікери


  1. Діти!

З книжок, фільмів, розповідей дорослих ви, напевно,

вже знаєте, що головним питанням, над яким розмір-

ковують письменники, науковці та й люди взагалі, є

«що таке життя?» « Хто є я?» «Як і чим живе людина?» « Яке

моє ставлення до людей?» « Як люди ставляться до мене?»

У розкладі ваших занять з’явився новий предмет і сто-

годні ви почнете знайомитися з новим курсом «Етика»,

підручником, зошитом. То ж давайте відкриємо підруч-

ник на с.10 і розглянемо малюнок . Як ми назвемо цей Підручник

малюнок? ( «Знайомство» ). У нас теж сьогодні урок

знайомства – мене з вами, і нас з етикою.

3.Оголошую тему й очікувані результати уроку.

^ Основна частина

4.Запрошую взяти участь в інтерактивній грі

« Знайомство». Учні називають своє ім’я, коротко Мікрофон

розповідають про себе, передаючи мікрофон одне

одному.

Рефлексія :

Для чого люди знайомляться?

Що ви відчували після нашого знайомства?

Дякую учням за відповіді. Пояснюю, що знайомство -

це етикетна ситуація. Бесіда за запитаннями:

  • Чи знайоме вам слово етикет?

  • Які ви знаєте правила етикету?

Робота з підручником: стор.11. Учні читають пояснення Підручник, слів: «етикет», «етикетка», «мораль». Словник

6.Запитую: яке нове слово учні зустріли у словнику?

Слово «Мораль». Що воно означає? Автор цього терміну

Цицерон (106-43рр. до н.е.) Подивіться на дошку. Портрет

На дошці ще одне слово «етика». Етика – наука про Цицерона

мораль. Тобто наука про правила та норми поведінки.

Давньогрецький філософ Аристотель (384-322рр. до н.е.), Портрет

батько терміна «етика». Аристотеля

Значення термінів «етика» та « мораль» вам необхідно

Запам’ятати. Давайте ланцюжком повторимо їх.

Учні повторюють. Один каже «етика», другий «мораль».

Пропоную об’єднатися в пари «етика + мораль» ,

відкрийте підручник на стор.11. Ті учні, у кого слово

«етика», виконують завдання № 2, у кого слово «мораль»-

№ 3. А потім обміняєтеся результатами своїх думок у парах. Підручник 7. А зараз ми відпочинемо і проведемо руханку «Тостер та

булочка». Для цієї гри нам потрібно порахуватися. Вико-

ристаємо для цього назви осінніх місяців вересень, жовтень,

листопад. Учні рахуються. Об’єднуються у трійки. Вересень,

жовтень беруться за руки, вони - тостер, а листопад буде

грати роль «булочки». Коли я буду казати слово «Тостер» ,

пара буде підстрибувати, а коли слово «булочка», пара не

рухається, а «булочка» -підстрибує. Почали!

Дякую. Займіть свої місця.

8.Продовжимо урок. Пропоную об’єднатися у 2 групи. Утво-

рити команди «Етика» та « Мораль».Увага на дошку.

Прочитаємо друге та третє питання нашого плану уроку .

У підручнику на стор.12 читає текст команда «Мораль» , Підручник

на стор.13 – команда « Етика». Домовтеся: хто буде читати Мікрофон

текст, хто слідкувати за часом, хто буде брати інтерв’ю.

Уважно слухайте, слідкуйте. Читаємо пошепки. Даю 3 хв.

Учні читають текст. Після чого один з членів команди бере

мікрофон, задає питання протилежній команді (запитання-

назва тексту кожної команди). Відповідають «ланцюжком» .

9.Сьогодні на уроці ви отримали багато інформації. Хто вам

допоміг її отримати? (Підручник ).

На 12 стор. є правила роботи з підручником на уроках етики.

На стор. 6 є умовні позначки. Давайте повторимо: про що вони Підручник

кажуть.


^ ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Підбиваю підсумок уроку. Запрошую відкрити зошит з етики Зошит

на стор.1. Учні за допомогою тестів дають відповіді.

Пропоную учням проаналізувати, які сподівання справдилися, Плакат

і перенести їх на вершину гори. Учні пишуть на стікерах: про що «Гора»

дізналися на уройі, та прікріплюють стікери на плакат.


Оцінювання роботи учнів на уроці.


Домашнє завдання:

Виконати завдання у зошиті на стор. 2. Шоденник

Групі з назвою «Мораль» підібрати приказки, прислів’я ,

висловлювання знаменитих філософів, письменників,

науковців про мораль, культуру поведінки.

Групі з назвою «Етика» підібрати реквізит до героїв, які будуть

виконувати ролі «Добра» та «Зла» на слідуючому уроці.


Завершення тренінгу. Прощання. Учні беруться за руки і, почи-

наючи з учителя – тренера, передають один одному потиск

руки. Коли цей сигнал приходить до вчителя з іншого боку,

піднімають руки вгору і промовляють: «До побачення! До

наступного уроку!»

Учні подають щоденники на оцінки.