asyan.org
добавить свой файл
1

Уроки 6-7.

Тема: Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення).

Мета: поглибити знання учнів про орфограми в значущих частинах слова; закріпити навички вмотивованого написання слів з вивченими орфограмами в значущих частинах слова; розвивати творчі здібності, логіку, мислення, аналітичні вміння; формувати мовні та мовленнєві компетентності школярів; виховувати зацікавлення традиціями та звичаями козацтва.

Обладнання: мультимедійний дидактичний посібник «Як козаки мову вивчали», 6 серія «Як козаки у мовознавчому турнірі участь брали»; картки з пропорціями; шаблони мобільного телефону та сторінки електронного листа; картки зі значущими частинами слова; картки зі спільнокореневими словами та формами слова.

^ Тип уроку: зміцнення знань, умінь та навичок; урок-турнір.

Методи, прийоми, форми роботи: інтерактивні вправи, творча робота, відтворювальний диктант, морфемний розбір, виконання вправ у форматі мультимедійного посібника.

^ Цілі уроку:

Учні повинні знати: основні орфограми в значущих частинах слова, лексичне значення нових слів, соціокультурну інформацію про звичаї та традиції козацтва.

^ Учні повинні вміти: правильно вимовляти та писати слова з вивченими орфограмами, знаходити і виправляти орфоепічні та орфографічні помилки на вивчені правила, логічно й аргументовано викладати думки.


^ ПЕРЕБІГ УРОКУ

І Мотивація навчальної діяльності.

Учитель повідомляє, що урок буде проходити у формі мовознавчого турніру, ознайомлює з етапами проведення турніру, об’єднує учнів у 2 групи.

З дібраних удома прислів’їв та приказок діти обирають назву і девіз команди.

ІІ Опрацювання навчального матеріалу.

Конкурс «Народ скаже, як зав’яже».

Зі спроектованих на екран прислів’їв та приказок виберіть і запишіть слова із чергуванням приголосних та голосних.

^ Методичний коментар: представники команд по черзі називають слова, що не повинні повторюватися; перемагає команда, яка знайшла усі слова. Час виконання – 5 хв.

Відповідь: стелиться, доріжка, козакові, возом, конем, піч, ворог, Січ, воля, козацька, береженого, Бог, береже, козака, стереже.


^ Конкурс «Салат з морфем».

Із запропонованого набору морфем утворити можливі варіанти слів з апострофом (1 команда), м’яким знаком (2 команда). Час виконання – 6-8 хв.

Набір морфем для першої команди:


Набір морфем для другої команди:
Методичний коментар: якщо учням важко виконати завдання, учитель пропонує послідовність виконання: відібрати корені слів, потім префікси, суфікси та закінчення.

^ Конкурс «Меню з козацьких страв».

Перегляньте уривок з мультфільму В. Дахна про козаків, пригадайте відомості про козацькі страви. Складіть меню з козацьких страв, назви яких містять вивчені орфограми. Підкресліть орфограми. Письмовий варіант завдання здайте через 10 хвилин.

Варіант виконаного завдання:

Юшка гетьманська

Борщ із пампушками

Вареники зі сметаною

Куліш по-козацьки

Поросятина сотницька

Риба варена

Сирники

Гречані галушки з часником

Узвар із слив

Трав’яний чай із медом

^ Конкурс «Бліцопитування».

Розгадайте мовні шаради. Час виконання – 7-10 хв.

Методичний коментар: у конкурсі участь беруть по одному представнику від команди, якщо учасник не відповідає – допомагає команда.

Завдання для команди 1

Завдання для команди 2

1. Префікс невеликий,

У будь-яку погоду

Зустрічаюсь з тими,

Хто ходить у кафе «Птах».

(с-)

1. Щоб легше вимовляти

Слова разом зі мною,

Спираюся на і я.

Скажи моє ім’я.

(зі-)

2. Зі мною всі ви сильні

І дуже-дуже спритні,

Бо збільшену ознаку

Усім я додаю.

(пре-)

2. Моя найбільша втіха –

Якась неповна дія.

Можу приєднати,

До чогось наближати.

(при-)

3. Префікс від слова перенести, корінь від слова казка.

(переказ)

3. Корінь від слова лісок, суфікс від слова зимова, закінчення від слова червоний.

(лісовий)

4. Корінь від слова квітка, суфікс від слова вудочка, закінчення від слова зірка.

(квіточка)

4. Префікс від слова розмова, корінь від слова писати, суфікс і закінчення від слова гілка.

(розписка)

5. Корінь від слова риба, суфікс від слова ручки, закінчення від слова липа.

(рибка)

5. Префікс від слова підніс, корінь від слова вода, суфікс від слова грибний, закінчення від слова білий.

(підводний)

^ Конкурс «SMS-підказка».

Нагадайте товаришеві порядок розбору слова за будовою у вигляді SMS. Час виконання – 5-7 хв.

Методичний коментар: представники команд біля дошки чекають підказку, потім, послуговуючись нею, розбирають за будовою запропоновані слова. Перемагає команда, що правильно вказала порядок морфемного розбору і представник якої без помилок виділив частини слова.

Слова для розбору: чумацтво, надзвичайно.

^ Конкурс «Козацький писар».

Прослухайте текст. Прочитайте його на екрані.
За поданими ключовими словами відновіть текст. Здайте записаний текст. Час виконання – 10-15 хвилин.
^ Конкурс «Цікава крамниця».

Розкладіть на полички «товар»: перша поличка – спільнокореневі слова, друга – форми слова. Час виконання – 5 хв.

Набір карток для команд:

Захисники

Яничарський

Захист

Яничари

Захищати

Яничарство

Захистом

Яничарське

Захищеність

Яничарська

Захисту

Яничарським

Захищений

Яничарською

Захищено

Яничарських

Захисті

Яничарського

^ Конкурс «Склади пропорцію».

Відновіть пропорцію, дібравши необхідні слова. Час виконання – 10 хв.

М’ясом Риб’ячою

? Морквяний

Курінний ?

Безмежний Гранітний

Шістсот Форпостний

Радісний ?

Премудрий ?

Принести Пригнати

Зіскочити Зібрати

Зшити ?

Приїзд ?

Під’їзд Роз’яснити

Беззахисний Піддатися

Розповіді ?

Кістлявий ?

Тижневий Злісний

Прешвидкий Прехитрий

Прибігти ?

Зігнати ?

Зв’язати Збігати

^ Конкурс «Лист у минуле».

Напишіть електронного листа козакам, відповівши на питання «Чим козаки могли б допомогти нам теперішнім ». Лист від команди зачитайте. Час виконання – 10 хв.

ІІІ Рефлексивно-оцінювальний етап.

Учитель оголошує підсумки турніру. Оцінює роботу команд.

IV Домашнє завдання.

1. Повторити типи та стилі мовлення ( § 3-4, ст. 268, 270).

2. Дібрати фразеологізми зі словами юшка, сало, вареник. Пояснити значення фразеологізмів, складіть з ними речення.

Диференційоване завдання: підготувати повідомлення про могилу Івана Сірка, хутір Галушківку, Троїцький собор.