asyan.org
добавить свой файл
1Українська література, 5 клас

Тема: І. Нечуй – Левицький, «Запорожці».

Програмові вимоги: сторінка з біографії митця. Показ письменником лицарства, гуманності, патріотизму, сміливості, відваги запорозьких козаків. ,знати їх побут, культуру, звичаї. Вміти переказувати зміст твору, знаходити і коментувати описи природи, Запорозької Січі, портрети персонажів. Характеризувати образ Карпа Летючого. Аналізувати напружені ситуації, роздуми запорожців про долю України. Давати власну оцінку лицарським чеснотам запорожців. Розглядати реальне і фантастичне у творі Пояснювати роль художніх засобів у ньому. Вигадати власну версію закінчення твору або продовження небезпечних пригод хлопця.

Використані СТН.Технологія продуктивного навчання.

План вивчення теми

Блок 1.

1.Автор. Біографічні відомості .

План.

  1. Народження у м. Стеблів на Київщині (Черкаська область) 1838 р.

  2. Дитинство в багатодітній родині.

  3. Батьки письменника:

а) просвітницька діяльність батька у роки заборони української мови;

б) мати-знавець української народної творчості.

4. Духовна освіта письменника.

5. Літературна творчість.

6. Громадський подвиг І.С. Нечуя – Левицького.

2.Зміст твору.

1.Виразне читання учителем тексту.

2.Усвідомлення прочитаного. Складання плану і переказування за ним.

План частини І

  1. Потомок славних запорожців – молодий лоцман Карпо Летючий.

  2. Керманич для багатого купця.

  3. Обіцянка й благословення отамана.

  4. Проходження першого козацького порога.

  5. Гордість і щастя Карпа.

  6. Перед найстрашнішим порогом, Дідом.

  7. В жорстоких обіймах вітру та вирів.

Пункти плану, у яких передаються події, є . . . (сюжет).

Кульмінація твору (Невдале проходження найстрашнішого порога – Ненаситця молодим лоцманом)

Блок 2.

Дійові особи твору: запорожці, Карпо Летючий, природа.

1. Запорожці.

1.Як описується країна запорожців, що вона нагадує? (рай)

2.Дослідження способу життя запорожців, побуту, культури. Складання твору – мініатюри.

Побут, культура, спосіб життя запорожців.

Твір – мініатюра.

Запорожці мають гетьмана. Живуть у куренях серед чарівної природи: садів, квітів. Гарно вбрані. Ходять у церкву.

Мають кобзаря, що їм співає думи і грає на бандурі. Дотримуються українських звичаїв.

Мають надзвичайні здібності, здатність до чарівництва. Вони нескорені, свободолюбові.

-Як ви оцінюєте той епізод, коли запорожець пояснює Карпові, де він опинився ( - Отож, щоб ти знав : тут тепер Запорізька Січ, - промовив один запорожець, ото бач, як зруйнували Січ, а помочі нам не було де взяти, то наші характерники й зачарували Січ. З того часу наша Січ з островом, з гетьманом, з козаками отут! Нашу Січ поглинув Дніпро.)

Висновок:

Цей уривок свідчить про нескореність, свободолюбність козаків, які ладні були піти на дно, але не бути в неволі, не коритися ворогам.

^ 2. Карпо Летючий.

- Чого можна навчитися в Карпа, а що ви вважаєте за недолік у характері? Складання таблиці.

Позитивні риси

Недоліки

1. Сміливий, відважний

1. Необережний.

2. Гарний лоцман.

2. Трохи самовпевнений

3. Дотримується народних звичаїв

3. Недостатньо дбає про народ

4. Гордий, як орел

4. Не цікавиться історичним минулим. Втратив історичну пам’ять…

5.Не досить добре знає життя народу.У ході роботи над складанням таблиці зверніть увагу на репліки:

- Чи вже ж тепер на Україні стали такі маленькі та мізерні люди, як оце ти?

(ст.164 підр.)

- Я лоцман на порогах .Летючий прізвище….А ймення свого все – таки не пригадав.

- Чув, що колись за порогами була Січ; мені батько дещо розказував.

- Читання і аналіз діалогу гетьмана і Карпа.

Висновок: Карпо втратив історичну пам’ять, притупились патріотизм, нескореність, свободолюбство, які у спадок передали козаки; мало цікавиться життям народу. Гетьман важко зітхнув, бо йому боляче за сучасних йому українців.

Карпо уособлює сучасний автору український народ.

Він молодий ,а молодь - це майбутнє нації, держави. Яким воно буде?

Отже, ширша тема твору - роздуми автора над майбутнім України.

Автор ніби підводить до висновку: хочеш «райського», кращого життя – запозич у запорожців їхніх чеснот.

3.Портрет.

Варіанти: одні діти зачитують виписані вдома описи зовнішності героїв, інші вгадують, про кого йде мова.

-Про кого ці слова?

«Високий, чорнявий та кучерявий, гарний з лиця, гарний зі стану, кругом гарний, ще й до того сміливий».

(Карпо Летючий) ст.. 160

«Такі вони були високі, рівні , дужі. Такі вони були гарні на вроду».

(Два чоловіка, що зустріли Карпа в казковій країні) (ст.. 164)

«Всі козаки були високі, рівні та здорові; всі були гарні, повбирані в гарну одежу» (ст. 165)

«Гетьман тихою ходою виступив уперед і козаки розступилися на обидва боки: Гетьман був вищий і кращий від усіх запорожців; високий, як Палій, гарний, як Мазепа, сміливий, як Богдан Хмельницький. Його лице блищало, як раннє сонце» (ст. 167)

Висновок: портрети допомагають уявити героїв твору, зрозуміти їхні

характери.

4.Пейзажі ,їх роль у творі


Опис Дніпровського порога.. … (Зашуміла вода і заревла…. Ст.. 161)

Підсилює напруження. (Яка грізна стихія!) Розкриває характери запоріжців. (Які характери: сильні, сміливі!)

Опис найстрашнішого порога, Діда. (Ще було чути…… до . . . й обкрутив кругом себе, ст.. 162-163)

Показує силу природи, є кульмінацією змагання людини і природи.

Пейзаж казкового підводного світу

…. От дивиться Карпо вниз, а між тими стінами росте темний сад…. І до кінця абзацу (ст.. 163)

Нагадує українську природу. Налаштовує на ліричний лад, на казкові, незвичайні події.

Описи садів
1. У тім крузі, під самою високою кам’яною стіною, - був пишний сад..

- символізують добробут, мирне життя, казкову мрію.

2. Тільки що Карпо минув високу кам’яну огорожу, він побачив уже другий сад…

- є контрастом до опису грізної водної стихії.

3. В тих садах росло дерево із золотим і срібним листом..
Висновок:

1.Служать для яскравого зображення місця подій.

2.Підкреслюють силу і слабкість людей.

3.Готують до сприйняття чогось незвичайного.

4.Відбивають уявлення про «райське» життя, мрії людей, про мир, добробут.

Огляд картин із зображенням пейзажів

^ 5.Художні засоби мови в описах природи, їх роль.

Колективна пошукова діяльність вчителя і учнів на основі попередньо набутого досвіду.

Висновок: художні засоби мовлення у творі допомагають створити в уяві читача описану автором місцевість, розкрити основну думку твору ,служать контрастом , впливають на емоційне сприйняття твору читачем і ін.

Блок 3.

6.Реальне і фантастичне у творіРеальне

Фантастичне

1. Географічні назви: Дніпро, Кодак, Україна, Січ...

1. Казкові пейзажі.

2. Конкретні особи; гетьмани, козаки, кобзарі...

2. Незвичайні, надлюдські властивості (гіпербола)

3. Конкретні предмети :булава, лавка, бандура, байдаки і ін.

3. Дерева із золотим і срібним листом.

4. Заняття людей: лоцман, старшина і ін.

4. Дерева із плодами різної стиглості і цвітом.

^ 7.Визначення жанру твору.

Розвиток уміння аргументувати думки у ході складання стягненого роздуму. -Я вважаю, що твір «Запорожці» І. Нечуя – Левицького є літературна казка. по – перше, у твору є автор,

по-друге, описуються конкретні події, герої, предмети, і на кінець, зображуються фантастичні події, предмети, властивості.

От і виходить, що твір І.Нечуя-Левицького „Запорожці” є літературна казка

8.^ Гіпербола ,її роль в творі.

Дослідження. Знайдіть перебільшення в абзацах, вказаних вчителем.

«Вона стиха розмовляла, а Карпові здавалося, що то ревуть страшні Дніпрові пороги».

«Голос то лився низом, як грім, то підіймався вгору і дзвенів, як голосний дзвіночок».

«Я б тебе обняв, та боюсь задушити тебе від моєї великої сили».

«Гетьман відв’язав меч і застромив у камінь. Меч увігнувся в скелю як у віск».

Блок 4.

Вихід за рамки твору. Рефлексія. Евристична бесіда.

-Яке враження справила на вас казка І.С. Нечуя – Левицького «Запорожці»? Над чим змусила замислитися?

-Чим ви пояснюєте вплив даного твору на вашу уяву? (Порушується цікаві проблеми, вживаються яскраві художні засоби).

-Як пов’язаний твір із сучасністю? Чим запорожці могли б допомогти Україні нинішній? (повернули б історичну пам’ять, наділили б сміливістю, мужністю, волелюбністю, кмітливістю).