asyan.org
добавить свой файл
1

Урок української мови в 3 класі

Близнюківського ліцею

Вчитель Колосок В.В.

Тема: «Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які

вживаються тільки в однині або у множині.»

Мета:

  • ознайомити учнів з новими поняттями «число іменників», «однина», «множина»;

  • формувати нові мовні знання, вміння, навички;

  • навчати практично утворювати форми однини, множини в українській мові, визначати число іменників;

  • розвивати образне мислення, креативне мовлення, пам’ять, пізнавальну активність, уміння робити висновки, порівнювати, самостійно працювати з підручником;

  • виховувати любов до природи, до рідної мови, увагу до слова, вміння слухати товаришів.

^ Хід уроку

І. Організація класу. Раді ми гостей вітати

І урок наш розпочати.

Будемо навчатись гарно,

Швидко, весело і вправно,

Девіз нашого уроку: Міркуємо - швидко,

Відповідаємо - правильно,

Пишемо - каліграфічно.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (Впр. 54)

  • Прочитайте прислів’я. Про що в них йдеться?

  • Який рід в іменниках?

2.Фронтальне опитування . Гра «Сніговий ком» - учні «ланцюжком» згадують все, що їм відомо про іменник.

ІІІ. Словникова робота.

Загадка: Натискаю на педалі -

Їду далі, далі, далі.

Їду швидко я вперед,

Мчиться мій (велосипед)

- А чи знаєте ви, що слова швидкий і велосипед - родичі? Слово велосипед утворилось від латинського велокс, що означає швидкий, і редис - нога. Разом - швидконіг. Отже, це складне слово, у якому поєднано два поняття.

Чистописання: велосипед.

Скласти речення з цим словом, записати. Підкреслити головні члени речення ( краще речення написати на дошці).

^ IV. Повідомлення теми і визначення завдань уроку.

- Прочитайте вірш. Знайдіть помилки ( слайд 1).

Два веселі їжак накололи на голки

Всі листок і сказали:

- Ми кущ, золоті у нас плащ.

- Як треба змінити слова? Виправте помилки.

- Назвіть слова, які змінювали, до якої частини мови вони належать.

- Щоб у вас не траплялося подібних помилок у мовленні, вивчимо тему «Змінювання іменників за числами». Визначимо завдання уроку(слайд 2).

1. В яких числах вживаються іменники?

2. Чи змінюються іменники за числами?

3. Як визначити число іменників?

4. Чи всі іменники змінюються за числами?

^ V. Вивчення нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи 57. (усно)

Висновок: ( слайд 3)

Іменник може називати один предмет або багато предметів.

2. Самостійне опрацювання правила про числа іменників (с.27)

- Коли ж іменники вживаються в однині? А коли в множині?

3. Спостереження за граматичним значенням числа.

Робота в парах. Картки з деформованим текстом.

1. Зацвіли усі ( діброва)

І (долина), і (луг),

І (річка) синіють знову

І не входять в (берег).

2. Україна – це тихі (вода) і ясні (зоря), зелені (сад) і білі (хата), лани золотої (пшениця). Україна – розкішний вінок з рути і (барвінок).

3. Весною швидко тане останній (сніги). Звучать дзвінкі (струмочок). Уже зазеленів (степи). На (дереві) набухли бруньки. З’явилися перші (квітка).

- Що повідомляє у слові про зміну числа? (Закінчення.)

- Про що йде мова у цих рядочках?(про природу) Давайте не будемо забувати про те, що природа буде милувати наше око тоді, коли ми будемо бережно до неї відноситися.

^ VІ. Фізкультхвилинка.

VIІ. Закріплення вивченого. Вправи на визначення числа іменника.

1. Змінювання іменників за числами( Впр.59.)

- Прочитайте слова. Під час виконання цієї вправи, яке правило ви повинні згадати? Визначте орфограму.(Ненаголошені [е], [ и ] в корені слова. Під час письма слова з ненаголошеними [ е ], [ и ] , необхідно перевіряти наголосом).

- Змініть іменники за числами, виділіть закінчення ( письмово з коментуванням).

Висновок: іменники змінюються за числами.

2. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки у формі однини або тільки у множині.

^ Проблемне завдання

- Поставте слова у форму множини: ( слайд 4)

молоко, чуйність, скло, сметана, молодь, Дніпро.

Висновок: Є іменники, які мають лише форму однини ( слайд 5).

- В українській мові є ще одні «цікаві» іменники.

- Спробуйте поставити у форму однини такі іменники (усно) ( слайд 6): Карпати, штани, сани, ножиці, граблі, дріжджі, гроші.

Висновок: Ці іменники вживаються в мові лише у формі множини .( слайд 7)

4. Самостійна робота. На дошці малюнки ( слайд 8):

каструлі, спідниці, кавуни, сокири, праски, ножиці, конвалія, ложка, сорочка, тарілка, відро (цеберка), волошка, молоко.

^ В-І - записати в однині. Позначити закінчення.

В-ІІ - записати в множині. Позначити закінчення. Підкреслити іменник, який вживається тільки множині, або тільки в однині.

Перевірка виконаної роботи.

3. Орфоепічна хвилинка за таблицею «Правильно вимовляй і пиши»ст.28

З двома іменниками на вибір складіть речення. Якими членами речення вони є? Одне записати у зошит.


VIIІ. Підсумок уроку.

Вправа « Мікрофон»: ( слайд 9)

- Який раніше вивчений матеріал ми повторили?

- Що дізналися про число іменників?

- Які цікаві групи іменників є у нашій мові?

1. Я зрозумів…..

2. Я засвоїв……

3. Я повторив….

ІХ. Домашнє завдання.

В-І: Виконати вправу 61.

В-ІІ: Виписати з додаткової літератури (газети, журнали) по 4 іменники, вжитих тільки в однині або в множині.