asyan.org
добавить свой файл
1Договір про організацію серійного номера № _________


_______________________________

(населений пункт)


"___"____________200 р.

ВАТ "Укртелеком" в особі ______________ __________________________________

(посада)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________ що діє на підставі

(прізвище, ім'я, по батькові)

Довіреності від _________ р. №___________ (далі – Укртелеком), з одного боку, та

_____________________________________________________________________________,

(повна назва підприємства, посада та ПІБ для юридичної особи, ПІБ - для фізичної особи)

що діє на підставі _______________________________________________________

(Статут або положення для підприємства, посвідчення для фізичної особи)

(далі – Споживач) з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Укртелеком зобов'язується:

Організувати серійний номер ____________ (кількість каналів _______ ) на базі ресурсів, надання і оплата Споживачем яких здійснюється згідно з Договором про надання послуг електрозв'язку № __________ від “___” ________ 20____ р. : ____________________________

______________________________ та забезпечити безперебійне і якісне надання замовлених Споживачем послуг.

2. Мета використання серійного номера Споживачем

_____________________________________________________________________________

3. Споживач зобов'язується:

3.1. Оплачувати користування серійним номером відповідно до тарифів на додаткові послуги електрозв'язку, що надаються ВАТ "Укртелеком".

3.2. Використовувати серійний номер відповідно до мети, встановленої у п.2. цього договору. В разі необхідності використання серійного номера за іншим призначенням сторони вносять відповідні зміни до цього договору.

3.3. Не використовувати серійний номер з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок та посягає на честь і гідність громадян.

3.4. Не використовувати отриманий серійний номер для надання послуг телефонного зв'язку; для надання послуг та проведення заходів, що можуть призвести до зниження показників якості роботи мережі через велику кількість одночасних дзвінків на серійний номер (телеголосування, розиграші призів в прямому ефірі тощо).

3.5. Не передавати право користування серійним номером іншим особам.

4. В разі порушення Споживачем п.3 цього Договору Укртелеком призупиняє надання послуги "серійний номер" і направляє Споживачу письмове попередження. Якщо протягом 10 днів з дати відправлення попередження порушення не усунуте, цей Договір вважається розірваним.


^ Підприємство зв'язку
Споживач

М.П.

М.П.
підпис ПІБ

підпис ПІБ
"
"
20
р.
"
"
20
р.
5. Цей Договір вступає в дію з дня його підписання і втрачає чинність з дати закінчення дії Договору про надання послуг електрозв'язку або через 10 днів з дати письмового повідомлення Споживача про бажання припинити дію цього Договору.