asyan.org
добавить свой файл
1

Порядок надання суб’єктам господарювання послуг із доступу та використання /бронювання місця в каналі кабельної каналізації яке набирає чинності з 28.12.2009р.

1. Загальні положення.

1. Послуги із доступу та використання місця в ККК надаються замовникам для прокладання кабелів електрозв’язку, побудови корпоративних мереж, телемереж тощо з урахуванням вимог забезпечення технологічного резерву.

1.2  Для отримання доступу та використання місця в ККК замовники замовляють послугу з розробки та видачі технічних умов на прокладання кабелю у ККК (далі – ТУ) та, у разі необхідності, послугу з креслення детальної траси прокладання кабелю в ККК. Після отримання ТУ та у разі прийняття рішення щодо їх виконання замовник може вибрати один з двох комплексів послуг:

1.2.1. комплекс послуг, що складається з:

1.2.1.1.  послуги з бронювання місця у ККК;

1.2.1.2.  послуги з надання доступу до місця в ККК;

1.2.1.3. послуги з технічного нагляду за роботою сторонньої організації при виконанні робіт в ККК;

1.2.1.4.  послуги з використання місця в ККК; або

1.2.2. комплекс послуг, що складається з:

1.2.2.1. послуги з прокладання кабелю в ККК (що включає всі дії, пов’язані з розробкою, погодженням, а також виконанням проектної документації та наданням доступу до місця в ККК, зокрема, будівельно-монтажні роботи з прокладання мідного кабелю (наприклад, типу ТПП) або волоконно-оптичного кабелю, до яких входять роботи з прокладання кабелю, вимірювання оптичних (електричних) параметрів і монтажу кабелю, монтажу оптичної муфти та її вимірювання, монтажу оптичного пристрою та його вимірювання, вимірювання ділянки прокладеного волоконно-оптичного кабелю);

1.2.2.2. послуги з використання місця в ККК.

1.3. Технічне обслуговування кабелю, прокладеного в ККК, здійснюється з укладанням відповідного договору.

1.4.  Надання  замовнику послуг - доступу та використання місця в ККК здійснюються  Чернігівською філією ВАТ “Укртелеком” (далі – філія) з дотриманням вимог даного Порядку. В разі відсутності технічної можливості для прокладки кабелю суб’єкта господарювання в існуючих каналах кабельної каналізації ВАТ “Укртелеком”, докладання  каналів виконується філією. Необхідність докладання каналів зазначається в акті обстеження кабельної каналізації, який є додатком до проекту технічних умов.

^ 2. Порядок розгляду звернень щодо розробки та видачі ТУ на прокладання кабелю Замовника.

2.1. Для замовлення  послуги - доступу до місця у ККК Замовник має надати до філії  на ім’я  директора письмовий запит (далі – запит), в якому зазначається: звернення щодо надання послуги з розробки та видачі технічних умов (далі ТУ), мета прокладання кабелю, його тип, ємність та зовнішній діаметр. До запиту замовник додає:

2.1.1. схему проходження існуючого кабелю Замовника (копія картограми), якщо він планує використовувати його під час реалізації ТУ;

2.1.2. адреси об’єктів Замовника щодо надання доступу до місця у ККК.

2.2. Філія протягом трьох робочих днів з дати реєстрації запиту перевіряє його на правильність оформлення та:

2.3.1. якщо запит оформлено відповідно до вимог п. 2.1 цього Порядку -  філія надає замовнику рахунок-фактуру для оплати послуги з розробки ТУ;

2.3.2. якщо запит оформлено з порушенням вимог п. 2.1 цього Порядку - надає Замовнику підписане директором філії або іншою відповідальною особою, визначеною наказом директора, письмове повідомлення, в якому обов’язково зазначаються: відмова у задоволенні запиту, підстави для відмови (чітко зазначені порушення в оформленні запиту), та право Замовника у разі усунення зазначених порушень звернутися до філії з новим запитом.

2.3. Філія має право відмовити у задоволені запиту на розробку ТУ виключно у таких випадках:

2.3.1. якщо замовник оформив запит з порушенням вимог п. 2.1 цього Порядку;

2.3.2. якщо замовник має заборгованість перед ВАТ “Укртелеком” за надані товариством послуги.

2.3.3. якщо замовник не переуклав діючі договори відповідно до чинного законодавства.

2.3.4. якщо замовник не оформив, або оформив не в повному обсязі виконавчу документації за попереднім запитом в зазначений в ТУ термін.

2.4. Філія розробляє ТУ у строк не більш ніж тридцять робочих днів з дати отримання оплати за виданим Замовнику рахунком-фактурою. Одночасно у разі необхідності з боку змовника розробляється креслення детальної траси прокладання кабелю, та також за цю послугу виставляє Замовнику рахунок-фактуру.

2.5.  Після закінчення розробки ТУ та, у разі необхідності, креслення детальної траси прокладання кабелю в ККК, філія направляє Замовнику ТУ, а у разі замовлення, також креслення детальної траси прокладання кабелю в ККК  та проект договору (додаткової угоди до діючого договору) із супровідним листом, після оплати за послугу.

2.5.1.  ТУ набирають чинності з дати укладання  договору або додаткової угоди до договору  про надання комплексу послуг з бронювання, доступу та використання ККК згідно п.1.2.1. Порядку,  договору або додаткової угоди до договору про надання послуги з прокладання кабелю в ККК та використання  місця в ККК згідно п.1.2.2 цього Порядку. Термін дії ТУ – 1 рік.

2.5.2.  Замовник повинен підписати  договір або додаткову угоду до договору у двадцятиденний строк з дати отримання  листа.

2.5.3. Замовнику  для отримання проекту   договору (додаткової угоди до договору)  необхідно  направити представника до відповідального структурного підрозділу філії (в супровідному листі буде зазначено адреса та телефон такого структурного підрозділу). При отриманні договору (додаткової угоди до договору) представник Замовника повинен також надавати завірену Замовником копію своїх установчих документів, копію свідоцтва про державну реєстрацію Замовника, копію довідки про внесення інформації про Замовника до ЄДРПОУ, копію свідоцтва про реєстрацію Замовника платником податку на додану вартість, інформацію про юридичну (поштову) адресу та банківські реквізити Замовника.

2.5.4. Два примірника договору (додаткової угоди до договору) готуються, візуються на кожній сторінці та надаються представнику Замовника під підпис відповідальним структурним підрозділом філії. При цьому, жодний з примірників формуляру договору (додаткової угоди до договору) уповноваженим представником філії не підписується, а печатки на них не проставляються.

2.5.5. Якщо представник Замовника  бажає підписати договір або додаткову угоду до договору у місці відповідального структурного підрозділу філії, то такий представник повинен мати при собі паспорт та документ, що підтверджує  його повноваження (довіреність тощо), та печатку замовника.

2.5.6. У випадку наявності укладеного із Замовником договору про надання комплексу послуг – бронювання, доступу та використання ККК або договору з надання послуги з прокладання кабелю в ККК та використання місця в ККК, відповідальним структурним підрозділом готується та надається проект додаткової угоди до відповідного договору.

2.5.7. Проект договору (додаткової угоди до договору) про надання комплексу з бронювання, доступу та використання ККК та проект договору (додаткової угоди до договору) про надання послуг  з прокладення кабелю у ККК та використання/бронювання  місця в ККК складаються відповідно до зразкової форми, затвердженою наказом ВАТ «Укртелеком».

2.5.8. Після отримання підписаних з боку Замовника двох примірників договору або додаткової угоди до договору такі примірники підписуються уповноваженою особою філії з проставлянням  печатки філії, після чого один примірник повертається Замовнику.

2.6. В разі необхідності докладання каналів кабельної каналізації по трасі  прокладки кабелю Замовника термін виконання докладання ККК, буде розглядатися індивідуально в залежності від обсягів та складності робіт. В разі необхідності  докладання каналів кабельної по трасі прокладки кабелю Замовника  послуга з бронювання місця в ККК не надаються.

2.7. ТУ є дійсними протягом року з дати набрання ними чинності. У разі коли впродовж строку дії ТУ Замовник не розробив проектну документацію відповідно до виданих ТУ і не звернувся за продовженням строку їх дії, ТУ вважаються такими, що втратили чинність.

2.8. Продовження строку дії ТУ здійснюється за умови надання Замовником письмового обґрунтування.

2.9. Запит на видачу ТУ для заміни кабелю опрацьовується за порядком  підготовки та видачі ТУ як для нової прокладки кабелю.

2.10. Звернення Замовника на коригування ТУ опрацьовується як новий запит на розробку та видачу ТУ згідно п.2.1.

2.11. У разі втрати чинності ТУ повторне їх отримання здійснюється в порядку, передбаченому для первісного отримання.

2.12. Видані ТУ реєструються в журналі реєстрації філії. Виконання ТУ реєструються фактом наявності акту приймання виконаних Замовником робіт з реалізації ТУ та проектних рішень.

^ 3. Порядок розгляду запитів забудовників про розробку та видачу ТУ щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування (далі - забудовники)

3.1.  Письмові запити забудовників про розробку та видачу ТУ щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, розглядається  у відповідності до Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 489.

3.2. Термін підготовки ТУ – 15 робочих днів після сплати рахунку-фактури.

4.  Порядок надання доступу та використання місця у ККК при замовленні послуг, передбачених п. 1.2.1 цього Порядку

4.1.  При виборі комплексу послуг, передбачених п. 1.2.1 Порядку, замовник відповідно до п. 2.5. Порядку надає філії підписаний договір або додаткову угоду до договору про надання комплексу послуг -  бронювання, доступу та використання  ККК.

4.2. Послуги бронювання, доступу та використання  ККК надаються філією та оплачуються Замовником на підставі укладеного між ними договору про надання комплексу послуг  бронювання, доступу та використання  ККК.

4.3. Після  підписання договору про надання комплексу послуг бронювання, доступу та використання  ККК та набрання чинності Замовник замовляє  в профільній проектній організації розробку проектної документації на прокладання кабелю в ККК та протягом дії ТУ подає її на погодження до філії. Проектна документація має відповідати вимогам державних будівельних норм.

4.4. Філія перевіряє проектну документацію на відповідність її оформлення виданим ТУ  та вимогам нормативних документів, та

       4.4.1. якщо у проектній документації відсутні недоліки – філія в термін до 5 робочих днів погоджує  проектну  документацію та надає Замовнику рахунок-фактуру для оплати послуг з погодження проектної  документації.

      4.4.2. погоджена філією проектна документація  надається Замовнику за умови оплати послуг з погодження проектної документації.

      4.4.3. якщо у проектній документації є недоліки – філія повертає її без погодження для усунення недоліків.

4.5. У разі, якщо Замовник не вживає заходів щодо усунення недоліків у проектній документації та не продовжує строк дії ТУ, договір про надання комплексу  послуг з бронювання, доступу та використання  ККК після закінчення терміну дії ТУ вважається таким, що припинив свою дію. Філія звільняється від зобов’язань щодо надання доступу , у тому числі, щодо  надання дозволу на виконання Замовником робіт з прокладання кабелю та використання місця в ККК.

4.6. Для виконання робіт в ККК замовник повинен звернутися до філії за відповідним дозволом. Філія надає такий дозвіл тільки після отримання підписаного з боку замовника договору про надання послуги доступу та використання місця в ККК та оплати послуги із доступу до місця в ККК та послуги технічного нагляду за роботою сторонньої організації при виконанні робіт в ККК. Дозвіл видається згідно з умовами розділу 6 цього Порядку

4.7.  Послуги доступу до місця в ККК, технічного нагляду за роботою сторонньої організації при виконанні робіт в ККК та використання місця в ККК надаються філією та оплачуються замовником на підставі укладеного між ними договору про надання комплексу послуг з бронювання,  доступу та використання місця в ККК.

4.8  У випадку реорганізації суб’єкта господарювання, з яким укладено договір про надання послуги доступу та використання місця в ККК ВАТ «Укртелеком» або про надання послуги  використання місця в ККК ВАТ «Укртелеком», вищевказані договори переукладаються з  суб’єктами господарювання – правонаступниками відповідно до законодавства України, а в разі зміни власника кабелю – з новим власником господарювання без стягнення плати за доступ до місця в ККК.

5.   Порядок надання доступу та використання місця у ККК при замовленні послуг, передбачених п.1.2.2 цього Порядку

5.1.  При виборі комплексу послуг, що передбачені п. 1.2.2 Порядку, замовник відповідно до п. 2.6 Порядку надає філії підписаний договір про надання послуг з прокладення кабелю у ККК та використання місця в ККК.

5.2.  Послуги з прокладання кабелю в ККК та послуги з використання місця в ККК надаються філією та оплачуються замовником на підставі укладеного між ними договору про надання послуг з прокладення кабелю у ККК та використання місця в ККК.

6.  Порядок оформлення дозволу на виконання робіт згідно з виданими ТУ та контролю за роботою сторонніх організацій у ККК (при замовленні послуг, передбачених п. 1.2.1 цього Порядку)

6.1.   У разі виконання робіт у колодязях ККК або у приміщеннях введення кабелів замовник або підрядна будівельна організація повинні одержати дозвіл на доступ та проведення таких робіт, оформлений структурними підрозділами філії відповідно до СУОП 11-08  “Порядок допуску сторонніх організацій до виконання робіт на об’єктах електрозв’язку ВАТ “Укртелеком”, затвердженої наказом ВАТ “Укртелеком” від 01.09.2008 № 322.

6.2.   Для отримання дозволу на виконання робіт згідно з погодженою проектною документацією замовнику необхідно надати до філії такі документи:

6.2.1.  письмовий запит відповідно до ТУ;

6.2.2.  перелік ділянок, на яких планується виконувати роботи, та строки їх проведення;

6.2.3.  погоджену філією проектну документацію;

6.2.4. перелік осіб (П.І.Б.), які проводитимуть передбачені ТУ роботи;

6.2.5.  у разі звернення підрядної організації - гарантійний лист замовника про те, що ця організація є дійсно його підрядником або довіреність замовника на представника підрядника;

6.2.6.  копію платіжного доручення про сплату послуги з надання доступу до місця в ККК;

6.2.7.  копію ліцензії на виконання робіт щодо будівництва телекомунікаційних мереж, або копію ліцензії  підрядної організації, якщо роботи будуть здійснюватись нею.

6.3.  Філія реєструє запит замовника на отримання дозволу та перевіряє достовірність наданих документів.

6.4.  Дозвіл на виконання робіт у ККК надається замовнику після оплати ним послуги з надання доступу до місця в ККК та послуги з технічного нагляду за роботою сторонньої організації при виконанні робіт в ККК.

6.5.  У разі відсутності підстав для відмови філія впродовж трьох робочих днів оформлює дозвіл у двох примірниках, один з яких залишається у відповідальному структурному підрозділі філії (Центр/цех ТП), а другий – надається замовнику. Відповідальний структурний підрозділ філії після надання дозволу замовнику оформляє разовий допуск до місця в ККК та призначає працівника для здійснення технічного нагляду за роботою сторонньої організації в ККК.

6.6.  Технічний нагляд працівником структурного підрозділу філії (Центр/цех ТП) за роботою сторонньої організації в кабельній каналізації товариства здійснюється відповідно до вимог КНД 45-189-2003 “Керівництво з експлуатації лінійно-кабельних споруд”, затвердженого наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 30.12.2003 № 269.

7.  Розрахунки за послуги, що надаються відповідно до цього Порядку

7.1.  Послуги з розробки та видачі технічних умов на прокладання кабелю у місці в ККК, з креслення детальної траси прокладання кабелю в ККК, погодження проектної документації сплачуються за тарифами, встановленими ВАТ “Укртелеком”, на підставі рахунків, виставлених товариством.

7.2.  Послуги бронювання місця в ККК , доступу та використання місця в ККК, послуги з технічного нагляду за роботою сторонньої організації при виконанні робіт в ККК, послуги з прокладення кабелю в ККК, послуги з технічного обслуговування кабелю в ККК сплачуються за тарифами, встановленими ВАТ “Укртелеком”,  в порядку та на умовах встановлених договором.

8.  Експлуатаційні роботи у кабельній каналізації товариства

8.1. У разі виявлення замовником або Центром/цехом телекомунікаційних послуг (ТП) філії пошкодження ККК, яке впливає або може вплинути на технічний стан кабелів електрозв’язку, особа, що виявила таке пошкодження повинна негайно повідомити про це іншу сторону. Контактні дані для повідомлення зазначаються у договорі про надання послуг з доступу та використання місця в ККК або у договорі з надання послуг з прокладення кабелю в ККК та використання місця в ККК.

8.2.   Підтвердження від Замовника про проведення позапланових робіт має надійти до Центру/цеху ТП філії факсимільним повідомленням не пізніше ніж через:

8.2.1.  дві години з моменту отримання Центром/цехом ТП філії телефонного повідомлення, в робочі дні (8:00 – 17:30);

8.2.2.  чотири години з моменту отримання Центром/цехом ТП філії телефонного повідомлення в робочі дні (17:30 – 22:00);

8.2.3.  шість годин з моменту отримання товариством телефонного повідомлення у нічний час (22:00 – 8:00), вихідні та святкові дні.

8.3. На підставі повідомлення Центр/цех ТП філії надає замовнику можливість доступу до місця в ККК під наглядом працівника філії у порядку, визначеному СУОП 11-08  “Порядок допуску сторонніх організацій до виконання робіт на об’єктах електрозв’язку ВАТ “Укртелеком”.

8.4. Впродовж трьох робочих днів з дати отримання повідомлення про пошкодження ККК замовник та Центр/цех ТП філії зобов’язані скласти та підписати акт визначення технічного стану ККК.

8.5. Пошкодження ККК мають бути усунені Центром/цехом ТП філії протягом чотирнадцяти днів з дати підписання акту про визначення технічного стану ККК, а у разі появи небезпеки аварії – негайно, після отримання телефонного повідомлення.

8.6. Якщо усунення пошкодження ККК потребує отримання дозволів, передбачених законодавством, адміністративних рішень або проведення погодження з третіми сторонами, зокрема з відповідними територіальними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відлік терміну усунення пошкодження розпочинається з дати отримання усіх необхідних дозволів, рішень органів державної влади або з дня, визначеного у цих документах.

8.7. Кожного разу після завершення експлуатаційних робіт (планових або позапланових) замовник та Центр/цех ТП філії підтверджують виконання робіт відповідним актом приймання виконаних робіт, підписаним сторонами. Факт відмови у підписанні акту прийому виконаних робіт будь-якою зі сторін фіксується у ньому, при цьому вказується причина відмови.

9.  Вивільнення місця в каналі кабельної каналізації товариства

9.1. Замовник зобов’язаний демонтувати кабелі електрозв’язку протягом десяти робочих днів з дня розірвання або закінчення строку дії договору про надання послуг з доступу та використання місця в ККК або договору про надання послуг з прокладення кабелю в ККК та використання місця в ККК, якщо сторони за домовленістю не визначать іншого строку.

9.2. У разі, якщо замовник не демонтує кабелі електрозв’язку у строк, зазначений в п.9.1 цього Порядку, філія має право самостійно вирішувати питання подальшого використання зазначених кабелів.

9.3. Демонтаж кабелю здійснюється Замовником на підставі отримання дозволу та проведення таких робіт, оформлений структурними підрозділами філії відповідно до СУОП 11-08 «Порядок допуску сторонніх організацій до виконання робіт на об’єктах електрозв’язку ВАТ «Укртелеком», затвердженої наказом ВАТ «Укртелеком» від 01.09.2008 № 322  відповідно з порядком,  описаному в розділі 6 .

10.     Вирішення спорів

10.1. Усі спори між замовником та філією, які виникають при наданні доступу та використання місця в ККК вирішуються шляхом проведення переговорів.

10.2. У разі недосягнення згоди будь-яка з осіб має право звернутися до суду для вирішення спору в порядку, передбаченому законодавством України.