asyan.org
добавить свой файл
1

Роль нитки та голки у вишиванні

     Для рушника ретельно готувати вишивальні нитки та голки. Ці речі, як вдалося зафіксувати науковцям в етнографічних експедиціях, мають неабияке значення. Про широке застосування голок відомо також із різних джерел. Як і всі металеві предмети, голки здатні притягувати та проводити енергії навколишнього простору. Вушко голки породжує вихрові потоки біоенергії і здатне проводити потоки енергій, які в сотні разів перевищують кількість енергії, що проходить через сталевий дріт аналогічно розміру та якості. Ці біоенергетичні потоки спрямовуються до вістря голки, яка таким чином дуже намагнічується. До яких би предметів не торкалась голка, вона залишає там енергетичний слід. Ці властивості відомі людству здавна й покладені в основу голкотерапії та різноманітних магічних процедур.

Тепер можна собі уявити енергетичну картину вишитого виробу, коли голка торкалась тканини тисячі разів. Усе, про що думала людина в цей час, молилась, співала чи повторювала побажання, заклинання, – все те залишала голка в узорі вишивання навічно. Тому, незважаючи на орнамент, котрий можуть виконувати одночасно кілька людей, вишивання має різний характер, який вловлюється більшістю на підсвідомому рівні – езотеричному, духовному. Це те, що не можна описати словами.

Голки, якими вишивали, надзвичайно цінували, зберігали, і вважалось недобрим знаком, коли вони губилися. Як правило, зручно мати стільки голок, скільки кольорів ниток в узорі. Тими голками, що починали вишивати, потрібно й закінчувати роботу. Нікому не варто позичати цих голок або самому використовувати їх з іншою метою. Існує навіть повір’я, що голки варто купувати в понеділок, щоб вони допомагали щасливому вишиванню. Понеділок – день Місяця, а це планета жіноча. Планета, що впливає на інтуїцію, емоції, сердечні ритми, що дуже важливо для творчості.

"Семантика чисел”

     Древні мудреці говорили, що природу складають числа, і все, що ми бачимо довкола, можна передавати за їхньою допомогою. Такі глибоко символічні речі, як рушники, тим більше передають нам інформацію в числах. Адже має значення, наприклад, з яких елементів, складається Древо, яка кількість елементів, скільки пелюсток мають квітки та багато іншого. Має значення конфігурація геометричних мотивів та кількість елементів, що складають певну цілісність.
    Числа поділяються на непарні і парні. Перші здебільшого співвідносяться з духовною природою, а другі – з матеріальною, земною. В іконографії рушників задіяні одночасно різні числа, створюючи гармонію, рівновагу.

^ Методичний коментар

     Заняття проводиться з урахуванням нової педагогічної етики, визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага, творче співробітництво. Ця етика утверджує не рольове, а особистісне спілкування; зумовлює використання особливого діалогу як домінуючої форми навчального спілкування, спонукання до обміну думок, вражень, моделювання життєвих ситуацій; включає спеціально сконструйовані ситуації вибору, авансування успіху, самоаналізу, самооцінки, самопізнання. Принципово важливою є орієнтація на розвиток творчості – творчої активності, творчого мислення, здатності до адекватної діяльності в нових умовах.
     Реалізація змісту розділу програми "Види поверхнево-нашивних рахункових технік” забезпечила вирішення таких завдань, як:

 • ознайомлення вихованців із новою групою швів: їхньою назвою, застосуванням та призначенням;

 • ознайомлення з технологією виконання поверхнево-нашивних технік;

 • ознайомлення та залучення вихованців до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань та вмінь;

 • формування у вихованців культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства;

 • дотримання правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог до організації праці під час вишивальних робіт;

 • виявлення та розвиток творчої особистості серед певної групи дітей.

     Під час вивчення теми діти формують знання та вміння; практично їх застосовують; знайомляться з різним додатковим матеріалом, пов’язаним з історією, народознавством, літературою. Знайомляться з різними видами ремесел та майстрами декоративно-прикладного мистецтва рідного краю. Знання та вміння, набуті під час вивчення теми, дали можливість виконати роботи достатнього рівня, брати участь у виставках різного рівня.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бойко А.М., Титаренко В.П. Український рушник: Навч.-метод. посібник. – Полтава: Верстка, 1998.

 2. Гасюк Є.О., Степан М.Г. Художнє вишивання. – К.: Вища школа, 1987.

 3. Еременко Т.И. Альбом узоров. – М.: Олма-пресс, 2002.

 4. Титаренко В. Полтавська традиційна вишивка: минуле й сучасне: Навч.-метод. посібник. – Полтава: Верстка, 2000.

 5. Статті Ю. Мельничука // Журнал "Народне мистецтво”. – К.: Національна спілка майстрів народного мистецтва України.

 6. Радкевич В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивки. – К.: Вища школа, 1997.

 7. Шевченко Є. Українська народна вишивка. – К.: Артанія, 1999.

 8. Шиманевська В.В. Вишивання хрестом: крок за кроком. – Х., 2006.ДОДАТОК

Інструкційна картка визначення довжини нитки

Для успішної робота нитка має бути середньої довжини. Надто довга нитка скручується, плутається i під час витягання голки з тканини вимагає руху руки на велику відстань. Це затримує роботу i втомлює вишивальницю. Коротка нитка швидко витрачається.

Щоб визначити найзручнішу довжину нитки, слід узяти подвійну відстань руки від пальців до ліктя. Для цього кінець нитки затискують великим i вказівним пальцями лівої руки, протягують нитку з боку долоні під лікоть, а потім підтягують її вгору, затискаючи знову вказівним i великим пальцями. Біля пальців нитку відривають. Знайдена так довжина нитки й буде найзручнішою (мал. 1).

Інструкційна картка закріплення нитки при вишиванні

У вишиванні нитку закріплюють не так, як у шитті – за допомогою вузлика.

Вузлики у вишиванні не роблять, тому дуже важливо, приступаючи до вишивання, привчати себе до того, щоб ні з лиця, нi з вивороту у виробах, оздоблених вишивкою, не було вузликів (мал. 2).

http://znmc.ucoz.ru/_pu/0/38919411.jpg

http://znmc.ucoz.ru/_pu/0/19784580.jpg

а)

б)

Мал. 1

Мал. 2Перший спосіб: над час вишивання одинарною ниткою її кінці закріплюють кількома дрібними стібками шва "вперед голкою” на тому місці, яке по ходу шиття закривається вишивкою (мал. 2 а). Після першого проколу голки в тканину на звороті можна залишити кінець нитки довжиною до 10 мм.

Другий спосіб: за допомогою петельки. Спочатку нитку складають удвоє, складені кінці протягують у вушко голки, а потім роблять стібок на 1-2 нитках тканини (мал. 2 б). Не витягуючи повністю нитки з тканини утворюють петлю (на місці першого проколу), в яку пропускають голку i затягують нитку.