asyan.org
добавить свой файл
1

ШИРЯЇВСЬКА ЗОШ І,ІІ СТУПЕНІВ №2

ШИРЯЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Підготувала і провела вчитель І кваліфікаційної

категорії Шевченко Н.М.


2012


Тема :Раціональні числа

Мета: Удосконалювати в учнів навички виконання дій над раціональними числами з використанням чотирьох арифметичних дій;


Розвивати : позитивні риси особистості,логічне мислення кмітливість культуру математичного мовлення, пам'ять ;


Виховувати : самостійність,впевненість у собі, відповідальність за доручену справу.

Обладнання :таблиці раціональних чисел,картки з завданнями

Підручник;Г.П.Бевз,В.Г.Бевз математика 6 клас,картки

Тип уроку: подорож

Слайд 1

Девіз уроку: «Розум полягає не лише в знаннях,але й у вмінні застосувати ці знання» Аристотель

Хід уроку:


І.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Протягом … уроків ми працювали з раціональними числами та набули певних навичок ,сьогодні я пропоную перевірити чи вмієте ви :

- наводити приклади додатних і від'ємних чисел;

- називати: модуль заданого числа; число протилежне дано­му; коефіцієнт буквеного виразу ; розпізнавати подібні доданки;

- описувати поняття: модуль числа; раціональне число; коор­динатна пряма; подібні доданки.

- формулювати правила виконання чотирьох арифметичних дій з додатними і від'ємними числами; розкриття дужок; зве­дення подібних доданків;

- розв'язувати завдання, що передбачають: знаходження моду­ля числа; порівняння раціональних чисел; додавання, відніман­ня, множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні і від'ємні числа; розкрит­тя дужок, зведення подібних доданків; знаходження координа­ти точки на координатній прямій .


ІІ. Активізація пізнавальної діяльності

Слайд2

Мозковий штурм

  1. які числа називають раціональними?

  2. Як називаються два числа що відрізняються одне від одного лише знаком? (протилежними)

  3. З двох відємних чисел більше те (яке ближче до нуля )

  4. Добуток двох обернених чисел дорівнює (одиниці)

  5. Що таке модуль числа?

  6. Пряма з вибраним на ній початком відліку і вказаним додатним напрямом називається …(координатною прямою)

  7. Коли добуток дорівнює нулю?(коли один з множників дорівнює нулю)

  8. Часткою двох від ємних чисел є число …(додатне)

  9. Добуток двох чисел з різними знаками число…(від ємне)

10)На яке число не можна ділити ? (нуль)

11)Щоб знайти невідоме ділене,потрібно…(частку помножити на дільник) ІІІ. Закріплення знань і навичок

Сьогодні ми з вами відправимося у захоплюючу подорож КРАЇНОЮ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ,де ми поринемо у хвилі цікавих завдань під вітрилами невирішених проблем .Збираючись у подорож нам слід придбати квитки, вартість яких виражається не коштами А чим, ви дізнаєтесь ,відгадавши загадку


Слайд 3

На базарі їх не купиш,

На дорозі не знайдеш,

Їх не зважиш на терезах,

І ціни не підбереш

(знання)


Учні отримують картки точка з координатою яку слід розмістити на координатній прямій в результаті прочитаємо назву країни


Р(-3,5);А(-3);Ц(-3/2);І(-1);О(0);Н(1);А(5/2);Л(3);Ь(4);Н(5);І(13/2);

Ч(8,5);И(9,5);С(10);Л(11);А((11,5)


Р а ц і о н а л ь н і ч и с л а

Слайд 4
Презентація Р а ц і о н а л ь н і ч и с л а (готують учні)

Перша зупинка математичні гори (індивідуальне завдання)

Кожна людина бажає досягти певних висот ваше завдання досягнути «вершини точних відповідей» перед підйомом у гори проводимо інструктаж

Гра вірю - не вірю

1)чи вірите ви ,що кожне натуральне число є цілим числом ?+

2)чи вірите ви ,що число п раціональне ?-

3) чи вірите ви ,що модуль числа 5 дорівнює -5 ? -

4) чи вірити ви ,що якщо перед дужками стоїть знак мінус то розкриваючи дужки знаки не змінюємо?+

5)чи вірите ви ,що нуль раціональні число? +

6) чи вірите ви,що число степінь якого парна завжди додатне ? +

7) чи вірите ви,що кожне раціональне число є натуральним?-

8) чи вірите ви,що кожне раціональне число не ціле, то воно дробове?+

Вирушаємо у гори (учні отримують індивідуальні картки )


Слайд 5 УРА,фініш!


Старт


Зупинка зустріч з історичною постаттю

Під час подорожі люди відвідують музеї,пам’ятні місця ,зустрічаються з відомими людьми,настала і наша черга познайомитися з відомою історичною особою

Відгадай слово (розташуй відповіді у порядку зростання )

Колективна робота

Слайд 6


Думаємо колективно,

Працюємо оперативно.

Сперечаємося доказово

Це для всіх обов’язково .

У 1)- 335:(-67)+13 = 8

Т 2) 25-2,5:(-0,5)= 30

А 3) 22,8:(-5,7)-23= -27

М 4) 189:(-63)-28= -31

П 5) 8*297-295*8= 16

А 6) -8*16* 1/2= -64
А 7) -45*3+7*45= 180

20

Г 8) (-1)= 1

Р 9) 327*(-2/3 )= -118

Х 10) -0,5*3,6*20= -36

Б 11)125*6,37*(-8)= - 6370


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-6370

-118

-64

-36

-31

-27

1

8

16

30

180

Б

Р

А

Х

М

А

Г

У

П

Т

А
Повідомлення можна запропонувати підготувати окремим учням назвавши тільки прізвище Брахмагупта

Слайд 7

Брахмагупта –індійський математик,який жив VІІ столітті. Одним із перших він почав використовувати додатні та відємні числа. Додатні числа він назвав «майно»,відємні –«борг».


Зупинка

Фізкультхвилинка

Руки вже за головою

Тож дивись перед собою.

Виправляємо хребет,

Лікті зводимо вперед,

Мов, метелики літаємо,

Крильця зводимо ,розправляємо ,

Будемо вправу завершати,

Легше всім нам працювати.


Поки ви відпочиваєте допоможіть Тарасику розв’язати задачку.

Слайд 8

Задача

Вчитель запропонував Тарасику розв’язати дома наступне завдання:

Знайти суму усіх цілих чисел від -501 до +499.Тарасик сів за роботу,

Однак справа йшла не дуже швидко. Тоді на допомогу йому прийшли мама,тато,бабуся та дідусь. Обчислювали поки від втоми не стали закриватися очі ,а на наступний день всі вони сварили вчителя, який задав дітям таке важке завдання. А як би ви, розв’язали таке завдання?


Відповідь:-1001


Зупинка на узліссі

Дістали всі кошики ,ми будемо збирати не гриби і не ягоди,а приклади та відповіді до них


Р

обота біля дошки

Спростіть вираз :

І

1
-30
) 25,05а /5а=


-2
2) 5х *(-0,1у) =

3) 3,3а*(-10а)=


50
4) 5а-6(а-0,5)=

5
-50
)( 7а+14а) :3=


30
6) 0,2х*( -3у) =

Розвяжіть рівняння :

7) 5 +/ х/ =25

8) (- у )* 8 =16

9) /с/: (- 5)=-10

ІІ

Спростіть вираз та обчисліть його значення:

-1,5(-2,4а+3,8в)-1,6(2,5а-в),якщо а=2,в= -3

-5/9(5,4р-9/5*к)-6,4(-3/8* р+2,5к),якщо р= -10,к=0,1

Розв’яжіть рівняння :

0,3(х-2)-0,2(х+4)=-2,9

0,6(х+7)-0,5(х-3)=-6,8

Підсумок урок

А.І .Маркушевич сказав про математику :»Ця наука,як багаторічний дуб,розкинула такі могутні гілки,що жоден математик,навіть,самий «мастивий»,вже не в силах вивчити всю математику в цілому,а обирає лише яку-небудь її гілку».Ось і ми з вами вибрали гілку раціональних чисел, без якої математика не можлива.

- Якою країною ми подорожували ?

- Чи сподобалася вам ця подорож ?

- Які арифметичні дії ми повторили?

- З ким познайомилися ?

Висновки ,оцінювання.

Домашня робота:намалюйте малюнки на яких приклади з раціональними числами та приховані на них відповіді(наприклад на хмарках приклади ,а на

грибочках, листочках відповіді).Діти отримують картки з домашнім завданням та смайлики на згадку про подорож.

Брахмагупта –індійський математик,який жив VІІ столітті. Одним із перших він почав використовувати додатні та відємні числа. Додатні числа він назвав «майно»,відємні –«борг».