asyan.org
добавить свой файл
1

Тема уроку. Радянсько-німецькі договори 1939 року та Україна.

( 11 клас )

Мета уроку: визначити становище України у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни, з’ясувати сутність політики радянізації на приєднаних територіях Західної України; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати власну точку зору; сприяти вихованню інтересу до історії.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: мультимедійна презентація, підручник, історична карта, атлас, таблиця.

^ Очікувані результати.

Після уроку учні зможуть:

- характеризувати геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України;

- визначати хід і наслідки приєднання до УРСР західноукраїнських земель, розкривати сутність політики радянізації;

- аналізувати джерела інформації, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати власну точку зору.

^ Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Оголошення теми та завдань уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда.

1). Згадайте, якою була політична ситуація на міжнародній арені напередодні Другої світової війни ?

2). До складу яких держав входили західноукраїнські землі напередодні війни ?

3). Яким був статус західноукраїнських земель у складі цих держав ?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель.

Друга світова війна була спричинена суперечностями Версальсько-Вашингтонської системи, прагненням Німеччини переділити світ. Роз’єднаність українських земель посилювало дестабілізацію політичного життя в Європі, напружувало відносини між Німеччиною, СРСР, Польщею та Угорщиною.

ІV. Засвоєння нового матеріалу.

План.

  1. Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

  2. Радянсько-німецькі договори 1939 року.

  3. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Входження Бессарабії і Північної Буковини до СРСР і УРСР.

  4. Радянізація нових територій.

1.

Вправа «Дерево рішень».

Завдання. Визначити геополітичні плани Німеччини та СРСР щодо України напередодні Другої світової війни.

Німеччина

СРСР

 1. перетворити Україну на буферну зону під протекторатом Німеччини;

 2. за рік до початку війни з СРСР Гітлер планував заснувати на сході об’єднання «допоміжних народів», позбавлених будь-якого політичного значення;

 3. Україна – сировинний придаток Третього рейху.

 1. Й. Сталін планував створити плацдарм для наступу на Європу в Західній Україні;

 2. планувалося наступати через Україну на всіх європейських напрямках.

2.

Мультимедійна презентація.

Проблемне завдання. Чому Німеччина і СРСР пішли на укладання пакту про ненапад ?

Вчитель.Політика умиротворення, яку проводили Велика Британія, Франція та США сприяла поступовому зближенню позицій між Німеччиною і СРСР. Щоб убезпечити Німеччину від ведення війни на два фронти — з Францією і Великою Британією на заході та СРСР на сході — і почергово розбити спочатку західний фронт, а потім східний, Гітлер став шукати домовленостей з Й. Сталіним ( слайд № 1 ).

23 серпня 1939 року — пакт про ненапад між Німеччиною та СРСР.

Завдання. Ознайомившись зі статтями пакту про ненапад відповісти на питання (слайд № 3, 4, 5 ).

Питання.

1). Який зміст договору ?

2). Які, на вашу думку, наслідки укладання пакту для СРСР ?

Вчитель.

28 вересня 1939 року — радянсько-німецький договір «Про дружбу і кордон» (слайд № 6, 7 ).

Завдання. Ознайомившись із положеннями договору відповісти на питання.

Питання.

1). Як ви, думаєте, чому Й. Сталін погодився на передачу частини українських земель Німеччині ?

2). Які наслідки мав цей договір для України ?

Проблемне питання. Радянсько-німецькі договори 1939 року Гітлер називав «шлюбом за розрахунком». Чи погоджуєтеся ви з цим висловом ? Чому ?

3.

Вчитель.

( слайд № 8 – 11 )

17 вересня 1939 року — Червона армія перейшла р. Збруч і вступила на територію Західної України. Розпочаті воєнні дії узгоджувалися з таємним протоколом до пакту Ріббентропа-Молотова. Офіційно ж уведення радянських військ пояснювалося потребою захистити життя і майно населення Західної України. Щоб узаконити приєднання західноукраїнських земель до УРСР, у жовтні 1939 р. були проведені вибори до Народних зборів Західної України. 29 жовтня 1939 р. Народні збори звернулися до Верховної Ради СРСР з проханням долучити західноукрїнські землі до складу УРСР. 2 серпня 1940 р. Північна Буковина та Південна Бессарабія увійшли до складу УРСР.

Завдання. За картою визначити, які області були утворені на приєднаних землях.

Питання. Яке, на вашу думку, значення приєднання західноукраїнських земель до УРСР ?

^ Вправа «ПРЕС».

Питання. Чи можна погодитись з трактуванням радянським урядом походу частин Червоної армії як «визвольної місії від іноземного поневолення ?»

4.

Вчитель.На приєднаних територіях Західної України розгорнулася політика радянізації ( слайд № 12 ).

Завдання. Ознайомившись із положеннями цієї політики дати відповідь на питання.

Питання.

1). Як ви гадаєте, у чому полягала суть економічних і соціальних перетворень у Західній Україні ?

2). До яких наслідків, на вашу думку, могли призвести репресії та депортації ?

V. Рефлексія.

Завдання. Проаналізувати історичний документ за певним планом.

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф підручника.