asyan.org
добавить свой файл
1

Тема: Підприємницька діяльність


Мета уроку:

 • розкрити зміст підприємницької діяльності та її значення для ринкової економіки;

 • поглибити знання про підприємництво як виробничий ресурс;

 • визначити якості підприємливої людини;

 • розвивати вміння розрізняти різні види підприємницької діяльності;

 • виховувати повагу до підприємництва, цікавість до підприємницької діяльностіТип уроку:

Засвоєння нових знаньВид уроку:

Розповідь, бесідаМетод уроку:

Репродуктивний, метод конкретних ситуаційЛітература:

Ковальчук Г.А., Мельничук В.Г. Экономика

Довгань С.Д. ЕкономікаХід уроку


І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

1). Ринки яких виробничих ресурсів було досліджено на попередніх уроках?

2). Як називають людину, яка займається підприємницькою діяльністю?

3). Чи може будь-яка людина займися підприємницькою діяльністю?

ІІІ. Мотивація.

По закінченні навчання Ви можете працювати на будь-якій фірмі або працювати на себе, тобто започаткувати свій власний бізнес.

Ваші батьки, коли їм було стільки років, скільки зараз Вам, навіть на мріяли про власну справу. За часів Радянського Союзу це було неможливо. Коли Україна стала незалежною самостійною державою, було прийнято відповідні законодавчі та нормативно-правові документи, які дозволяють кожному громадянину нашої держави займатися підприємницькою діяльністю.

Право на підприємницьку діяльність, яка передбачена ст. 42 Конституцією України, надає правові гарантії вільного підприємництва, включаючи гарантії створення рівних можливостей для розвитку всіх видів діяльності, основаних на різних формах власності.

Що потрібно для підприємницької діяльності?

ІV. Повідомлення нової теми уроку.

V. Вивчення нового матеріалу.

 • самостійність

 • гнучкість

 • наполегливість

 • відповідальність

 • уміння приймати рішення

 • самодисципліна

 • впевненість у собі

 • правова грамотність

 • знання ринку


Що може заважати власній справі?

 • некомпетентність

 • жадібність

 • невпевненість у собі

 • невміння оцінювати людей

 • брак бізнесових знань

 • нечесність

 • зневажливе ставлення до контролю


Як Ви розумієте, що таке підприємництво?

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, пов’язана з ризиком діяльність суб’єкта господарювання з метою отримання прибутку.

Успішне ведення бізнесу пов’язане з комбінацією чотирьох основних факторів:


Ця ситуація постійно змінюється:

+ змінюються вимоги покупців;

+ відбувається технічна модернізація;

+ з’являються нові конкуренти.

Щоб справи йшли успішно, підприємцю необхідно бути готовим до:

+ адаптації своєї бізнес-ідеї;

+ зміни своїх початкових планів;

+ набуття нових навичок;

+ пошуку нестандартних рішень.

Характер підприємницької діяльності висуває певні вимоги до особистості підприємця.

Які, на Ваш погляд, риси характеру та ділові якості притаманні людині, що здійснює підприємницьку діяльність?

VІ. Закріплення нових знань, умінь та навичок.

Практичне завдання.

«Планування досягнення цілей»

Мета: сформувати у учнів навички постановки цілей.

 1. Чого Ви бажаєте досягти?

 2. Складіть список всіх позитивних сторін, переваг, які дасть Вам досягнення вашої цілі.

1.

2.

3.

4.

3. Визначте професійні вміння та навички.

1.

2.

3.

4.

5.

4. Складіть список людей, чия допомога і співробітництво Вам необхідні?

1.

2.

3.

4.

5.

5. Складіть план дій.


Малою групою учнів зробіть аналіз роботи. Відмітьте особисті успіхи та недоліки, яких слід запобігати в майбутньому.


VІІ. Підсумки уроку.

Підприємництво – це тип господарської поведінки, пов’язаний не тільки з новаторством при розробці, виробництві та реалізації благ, але й із ризиком неотримання прибутку та соціального ефекту.

Здатність до підприємництва є унікальною. Підприємець обирає оптимальну комбінацію чинників в умовах невизначеності, приймає нестандартні рішення та несе за них відповідальність.


VІІІ. Домашнє завдання.

 1. Опрацюйте 2,3 підручника, с. 120-125.

 2. Знайдіть особу, що започаткувала свій власний бізнес. Організуйте зустріч з виявленням такої інформації:

а) ідея. Якою була бізнес-ідея підприємця?

б) мотивація. Чому підприємець надав перевагу започаткуванню власного бізнесу?

в) уміння. Які вміння підприємець мав до початку роботи? Чи були достатніми для відкриття справи?

г) ресурси. Що первісно підприємець мав у розпорядженні для відкриття власної справи? Чи були ці ресурси достатніми?


^ ПРОМЕНІ СОНЦЯ


ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦТВА


ВИРОБНИЧЕ

КОМЕРЦІЙНЕ

ФІНАНСОВЕ

СТРАХОВЕ

ФЕРМЕРСТВО


Виробниче підприємництво – вид бізнесу, коли підприємець виготовляє продукцію, виконує роботи, надає послуги для подальшого продажу споживачеві.

Комерційне – (торговельно-посередницьке підприємництво) – вид діяльності з реалізації продукції, надання посередницьких послуг.

Фінансове підприємництво – особливий вид діяльності, коли предметом купівлі-продажу виступають гроші та цінні папери.

Фермерство – від діяльності, що полягає у виробництві, переробці та реалізації с/г продукції з метою одержання прибутку.

Страховий бізнес полягає у тому, що підприємець за певну винагороду гарантує особі чи організації компенсацію за можливі ризики.