asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 12 13


Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян


Наказ Міністерства юстиції України
від 24 липня 2008 року N 1269/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 липня 2008 р. за N 691/15382

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року N 1064 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що додається.

2. Унести до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції від 18 жовтня 2000 року N 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2007 року N 1154/5), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940, такі зміни:

2.1. У главі 1 розділу III:

у пункті 30 слова "довідка для виплати допомоги" замінити словами "витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини", слово та цифру "(додаток 9)" виключити;

у пункті 31 слова та цифру "довідка за встановленою формою для отримання відповідної допомоги згідно з чинним законодавством (додаток 8)" замінити словами та цифрами "витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України для призначення допомоги".

2.2. У главі 2 розділу III:

в абзаці другому пункту 14 цифри "10" замінити цифрою "8";

у пункті 15 слова "довідку про смерть для одержання допомоги на поховання" замінити словами "витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання", слово та цифри "(додаток 11)" виключити;

в абзацах першому та третьому пункту 16 цифри та літеру "13", "13-а", "12" замінити відповідно цифрами "10", "11", "9".

2.3. У главі 3 розділу III:

в абзаці першому пункту 1 цифри "14" замінити цифрами "12";

у пункті 27 цифри "15" замінити цифрами "13".

2.4. У главі 4 розділу III:

в абзаці першому пункту 4 цифри "17" замінити цифрами "15";

у пункті 11 цифри "18" замінити цифрами "16";

в абзацах першому та третьому пункту 12 цифри "19" та "16" замінити відповідно цифрами "17", "14";

у пункті 18 цифри "20" та "50" замінити відповідно цифрами "18", "33";

в абзаці першому пункту 21 цифри "21" замінити цифрами "19";

у пункті 24 цифри "15" замінити цифрами "13".

2.5. У главі 5 розділу III:

у пункті 2 цифри "22" замінити цифрами "20";

в абзаці першому пункту 10 цифри "23, 24" замінити відповідно цифрами "21, 22";

в абзаці першому пункту 12 цифри "25" замінити цифрами "23";

у пункті 14 цифри "26, 27" замінити відповідно цифрами "24, 25".

2.6. У розділі IV:

в абзаці другому пункту 1 цифри "28 - 33" замінити цифрами "26 - 31";

в абзаці другому пункту 12 слова та цифри "повідомлення про відсутність актового запису цивільного стану за встановленою формою (додаток 49)" замінити словами "витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану";

в абзаці першому пункту 13 слова та цифри "видана довідка про проведену реєстрацію за формою та в порядку, передбаченими цими Правилами (додатки 36 - 48)" замінити словами "виданий витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про проведену реєстрацію за формою та в порядку, передбаченими цими Правилами та Інструкцією з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що затверджується Міністерством юстиції України";

в абзаці другому слово "довідку" замінити словами "витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища", слово та цифри "(додатки 34, 35)" виключити.

2.7. Додатки 8, 9, 11, 34 - 40, 42 - 49 до Правил виключити, у зв'язку з чим додаток 10 уважати додатком 8, додатки 12 - 33 відповідно додатками 9 - 31, додаток 41 - додатком 32, додаток 50 - додатком 33.

3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України впровадити Державний реєстр актів цивільного стану громадян з 01.12.2008.

4. Затвердити строки внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей, що містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану, які зберігаються в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, згідно з додатком 1 до цього наказу.

5. Департаменту у справах цивільного стану громадян (Кунда В. В.):

5.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

5.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

6. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома відділів реєстрації актів цивільного стану та забезпечити його належне застосування в роботі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра юстиції Ємельянову І. І. та Цоклана В. І.

8. Наказ набуває чинності одночасно з початком функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

 

Міністр 

М. Оніщук  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 24 липня 2008 р. N 1269/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 липня 2008 р. за N 691/15382 

следующая страница >>