asyan.org
добавить свой файл
1

Проект

Прагнемо досконалості (95 год.)


Автор проекту: Штепа Т.С.


Передмова

Проект створено на реалізацію проблемних задач особистісного розвитку учнів сьомого класу.

В проекті передбачено роботу з батьками та іншими учасниками НВП. Особливу увагу звернено на соціально-комунікативний розвиток вихованців. Реалізація даного проекту протягом І семестру.


Мета:

Конструктивний розвиток учнів в системі проектування особистісно-розвивального навчально-виховного змісту


Завдання:

1. Формувати дружний згуртований класний колектив в атмосфері захищеності через поєднання індивідуального виховання, самовиховання.

2. Сприяти визначенню особистості через появу в учнів позитивного самоусвідомлення, пізнання свого власного "Я", шляхом самопізнання позитивних рис характеру однокласників.

3. Розвивати особисту ініціативу учнів в усіх активних видах діяльності, шляхом включення вихованців до колективних творчих справ.

4. Стимулювати соціально-комунікативну, громадсько-корисну, національно-громадянську активність учнів, шляхом формування ціннісних пріоритетів до своєї держави через підняття власної самооцінки

5. Підвищити соціальний імідж ізольованих та відторгнутих учнів через психокорекцію вад особистісного розвитку вихованців шляхом формуванню позитивних рис характеру.


Модулі


п/п

Назва

кільк.год.

1

"Моє власне Я"

7

2

"Моя особливість"

19

3

Соціальний розвиток підлітка

10

4

Зазирни у себе

17

5

Життєтворення особистості

19

6

Цей "важкий" "перехідний" вік.

19

7

Попередження травматизму

4
Всього:

95Модуль 1. "Моє власне Я"

Мета:

Обґрунтувати важливість емоцій та почуттів у житті людини


1.1. Години спілкування

Тема

"Світ моїх почуттів"

1.2. Години спілкування

Тема

"Світ моїх почуттів"№2

^ 1.3. Години спілкування

Основний зміст

"Світ моїх почуттів" №3

1.4. Години спілкування

Основний зміст

"Моя поведінка" №1

^ 1.5. Година спілкування

Основний зміст

"Моя поведінка" №2

1.6. Години спілкування

Основний зміст

"Вміння самоконтролю" №1

^ 1.7. Години спілкування

Основний зміст

"Вміння самоконтролю" №2

Модуль 2. "Моя особливість"

Виховні завдання

1. Продовження вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб.

2. На основі результатів діагностики допомагати учням у пізнаванні власного характеру, у боротьбі зі своїми негативними рисами у вихованні позитивних якостей.

3. Орієнтація учнів на аналіз власних дій, планування своєї роботи, навчання прийомів самоконтролю.

4. Виховання в учнів позитивних рис характеру: волі, чесності, самокритичності, альтруїзму, поваги до старших, взаємодопомоги, гідності, принциповості.

5. Формування в учнів вміння спілкуватися, стисло висловлювати свою думку, збагачувати свій словниковий запас, готувати їх до публічних виступів.

6. Розвиток навчально-пізнавальних потреб і здібностей учнів, допомога їм у науковій орієнтації своєї навчальної діяльності.

7. Сприяння виробленню в учнів на основі загальнолюдських цінностей норм етики моральної самооцінки, формування їх мораль

них переконань.

Основний зміст

1. Виховні години 2. Інші форми роботи


^ 2.1. Рольова гра

Тема:

"Чи знаєш ти себе?"

2.2. Відверта розмова

Тема:

"Рубежі, тобою намічені"

^ 2.3. Години спілкування з дітьми

Тема:

"Красиве у житті"

2.4. Виховний захід

Тема:

"Книга вчить"

^ 2.5. Індивідуальне спілкування

Тема:

"З вірою в себе"

2.6. Диспут

Тема:

"Як подолати свої недоліки?"

2.7. Майстерня

Тема:

Письмова сповідь "Чи такий я, як всі"

2.8. Змагання

Тема:

Турнір "Що я знаю про позитивні риси особистості?"

2.9. Гра

Тема:

Рольова гра "Як я діятиму- в такій ситуації?"

2.10. Збори

Тема:

"Контроль і самоконтроль, з чого вони починаються?"

2.11. Диспут

Тема:

"Навіщо я прожив день, якщо не пізнав нічого нового?"

2.12. Майстерня

Тема:

Суд над шкідливими звичками

^ 2.13. Індивідуальне спілкування

Тема:

Анкета "Чи можеш ти назвати себе розумнішим від своїх" товаришів?

2.14. Відверта розмова

Тема:

Анкета думок з приводу негідного вчинку однокласників

2.15. Майстерня

Тема:

Подорож у народну творчість "Пісні мого краю"

2.16. Диспут

Тема:

Діалог двох "Про новий кінофільм, книгу, подію"

2.17. Свято-розвага

Тема:

Готуємося до свята Миколая

2.18. Гра з учнями

Тема:

Заочна подорож "По континентах"

2.19. Майстерня

Тема:

Створення Книги дружби (матеріали про клас)

Модуль 3. Соціальний розвиток підлітка

Обладнання:

Плакати, карточки із запитання, стимулюючий матеріал, ТЗН.


Методичні прийоми:

Дискусія, рольова гра, розгляд реальних проблемних ситуацій учасників тренінгу, аналіз досвіду, обговорення поданої інформації


^ 3.1. Година спілкування

Тема:

"Презентація"

3.2. Година спілкування

Тема:

"Мій портрет в промінчиках сонця"

^ 3.3. Година спілкування

Тема:

"Говорити про себе добре"

3.4. Година спілкування

Тема:

"Особлива людина дня"

^ 3.5. Година спілкування

Тема

"Поняття самооцінки"

3.6. Години спілкування

Тема:

"Мозковий штурм як метод генерації ідеї"

^ 3.7. Година спілкування

Тема:

"Я та інші"

3.8. Година спілкування

Тема:

"Я очима інших людей"

^ 3.9. Година спілкування

Тема:

"Внутрішній конфлікт та способи його подолання"

3.10. Година спілкування

Тема:

"Я - емоція"

Модуль 4. Зазирни у себе

Форми роботи:

1. Бесіди. 2. Розваги, свята.3. Виховні заходи.4.Години спілкування.


^ 4.1. Школа самовиховання

Тема:

"Емоційний стан особистості" .

4.2. Гра-естафета

Тема:

"Безпечне колесо".

^ 4.3. Бесіда - попередження

Тема:

"Безпечне життя в наших руках".

4.4. Урок чуйності і доброти

Тема:

"Поважай старість".( до дня людей похилого віку)

^ 4.5. Індивідуальне спілкування з елементами тренінгу

Тема:

"Поведінка в екстремальних ситуаціях".

4.6. Школа Айболитя

Тема:

"Як навчитися бути здоровим".

4.7. КТС

Тема:

Висадовлення дерев на пришкільній ділянці.

4.8. Гра-практикум

Тема:

"Ми вибираємо здоровий спосіб життя".

4.9. Розвага

Тема:

Заочна подорож "Розваги народів світу".

4.10. Гра-естафета

Тема:

"Старти надій".

4.11. Свято в класі

Тема:

Свято друзів.

^ 4.12. Індивідуальне спілкування з елементами тренінгу

Тема:

"Культура поведінки на кожний день".

4.13. Класна майстерня

Тема:

Улюблена іграшка дитинства.

4.14. Диспут

Тема:

Диспут "Друг - це означає другий "Я".

4.15. КТС

Тема:

Захист проектів "Мій життєвий план".

4.16. Класна майстерня

Тема:

Складання хрестоматії моральних цінностей людини.

^ 4.17. Виховний захід

Тема:

"Круглий стіл" з актуальних проблем життя класу.

Модуль 5. Життєтворення особистості

Мета:

Організація та проведення корекційно-розвивального процесу з окремими учнями.


5.1. Бесіда

Тема:

"Святині людської душі". Бесіда про моральні якості особистості.

^ 5.2. Свято в класі

Тема:

"Здравствуй, школо!"

5.3. Урок мужності

Тема:

"Віддамо шану ветеранам".".

^ 5.4. Індивідуальне спілкування

Тема:

"Твоя майбутня професія - яка вона?"

5.5. Збори

Тема:

"Краса справжня і штучна".

^ 5.6. Індивідуальне спілкування з елементами тренінгу

Тема:

"Що таке здоровий спосіб життя".

5.7. Дискусія

Тема:

"Правіа і обов'язки неповнолітніх".".

5.8. Круглий стіл

Тема:

"Права і свободи людини".

^ 5.9. Усний журнал

Тема:

"Україно моя калинова".

5.10. Збори

Тема:

"Ти і колектив".

5.11. Індивідуальна бесіда

Тема:

"Ввічливість на кожен день".

5.12. Диспут

Тема:

"Що таке життєвий досвід людини".

^ 5.13. Індивідуальне спілкування з елементами тренінгу

Тема:

"Твоя програма самовиховання".

5.14. Дебати

Тема:

"Твої права і обов'язки - азбука громадянина".

5.15. Індивідуальна бесіда

Тема:

"Антиподи моралі".

5.16. Гра-естафета

Тема:

"Сильні, спритні".

5.17. Індивідуальна бесіда

Тема:

"В кожній людині є щось хороше".

^ 5.18. Школа Айболитя

Тема:

"Як навчитися бути здоровим".

5.19. Бесіда з учнями

Тема:

"Як з'являються інтереси".

Модуль 6. Цей "важкий" "перехідний" вік.

Форми роботи:

1. Бесіди.

2. Ігри, конкурси, змагання.

3. Свята.

4. Виховні заходи.

5. Робота з батьками.


^ 6.1. Спортивні змагання з батьками

Тема:

Старти надій.

6.2. Година спілкування

Тема:

Батьки в боротьбі з шкідливими звичками.

^ 6.3. Батьківські збори

Тема:

Спілкування підлітків з дорослими і ровесниками.

6.4. Година спілкування з батьками

Тема:

Підліток. Його емоції та почуття.

6.5. Засідання БКК

Тема:

В сім'ї росте дочка. В сім'ї росте син.

^ 6.6. Батьківський лекторій з елементами тестування

Тема:

Спрямованість особистості і розвиток здібностей у підлітків.

6.7. Батьківський лекторій

Тема:

Сім'я - джерело патріотизму.

6.8. Бесіда з батьками

Тема:

Як виховувати працелюбність у підлітків.

^ 6.9. Засідання БКК

Тема:

Коли скінчилися уроки: дозвілля підлітків.

6.10. Свято з батьками

Основний зміст

Свято родини.

^ 6.11. Батьківський лекторій з елементами тестування

Основний зміст

Засоби і методи педагогічного впливу на підлітка в сім'ї.

^ 6.12. Батьківські збори класу

Основний зміст

Педагогічна занедбаність підлітків. Які причини виникнення.

6.13. Батьківський лекторій

Основний зміст

Як формується світогляд у підлітковому віці.

^ 6.14. Батьківський лекторій з елементами тестування

Основний зміст

Як виховувати у підлітків інтерес до здобуття знань.

6.15. Засідання БКК

Основний зміст

Виховання моральної свідомості у дітей в сім'ї

^ 6.16. Година спілкування з батьками

Основний зміст

Праця підлітків в сім'ї та її організація.

6.17. Відверта розмова

Основний зміст

Гігієна побуту, розумової і фізичної праці підлітків у сім'ї.

^ 6.18. Бесіда з батьками

Основний зміст

Бездоглядність дітей та її наслідки.

6.19. Відверта розмова

Основний зміст

Підлітковий алкоголізм. Як його попередити.

Модуль 7. Попередження травматизму

7.1. Виховна година

Тема:

"Тормозний шлях ТЗП".

7.2. Рольова гра

Тема:

"Правила безпечного поводження з електроприладами, газом, пічним опаленням".

7.3. Бесіда - попередження

Тема:

"Правила безпеки у побуті".

7.4. Бесіда-інструктаж

Тема:

"Правила безпеки під час ожеледиці".