asyan.org
добавить свой файл
1

Розробка уроку на тему: Побудова графіків тригонометричних функцій

у = А0 sin(ωх+φ), y = А0tg(ωх+φ).


Мета: сформувати вміння і відпрацювати навички дослідження та побудови графіків тригонометричних функцій; розвивати логічне мислення, прагнення до пізнання; виховувати культуру математичного запису і мовлення.

Тип уроку: формування вмінь і відпрацювання навичок.


Урок проводиться в комп’ютерному класі. На комп’ютерах активована програма

для побудови графіків функцій «Advanced Grapher».


^ Хід уроку.


І. Організаційний момент.


ІІ. Перевірка домашнього завдання.

На комп’ютерах учні виконують завдання-тести у програмі «Математика. Програмно-методичний комплекс навчального призначення для загальноосвітніх закладів».

Можна запропонувати такі завдання:

Після виконання тестів комп’ютер кожному учневі виставляє оцінку.


ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Чому дорівнює Sin 390°?

 • Чи правильно, що tg 240° = ?

 • Яка функція називається парною? (непарною)

 • Як розміщений графік парної функції? (непарної)

 • Як виконується перетворення графіків функцій f(x+a), f(x) + b?


ІV. Узагальнення і систематизація знань.

1. Робота в групах.

Учні об’єднуються в групи по 2-3 чоловіка різнорідного складу.

Вчитель:

 • Побудуйте графік функції у = , у = , у = , у = , у = .

 • Зробіть висновки для побудови графіків функцій у = А0 sin х.

Вчитель:

 • Побудуйте графік функції у = , у = , у = , у = , у = .

 • Зробіть висновки для побудови графіків функцій у = sin ωх.

Вчитель:

 • Побудуйте графік функції у = , у = , у = , у = , у = .

 • Зробіть висновки для побудови графіків функцій у = sin (ωх+φ)Вчитель:

 • Як за допомогою геометричних перетворень побудувати графік функції у = А0 sin(ωх+φ) ?


2. Кожна група будує і досліджує графіки запропонованих функцій, описують процес їх побудови.

y = 3 Cos 9x, y = – 0,5 ctg (x + 2), y = 5 tg (5x + ), y = Sin 4x, y = 0,3 ctg (x – 2)


V. Підведення підсумків уроку.

Старший групи презентує роботу і, аргументуючи, оцінює роботу учасників групи.


VIІІ. Домашнє завдання. п. 23 (підручник Алгебра-10, під редакцією А.Г.Мерзляк),

вик. № 587.