asyan.org
добавить свой файл
1Зарубіжна література


Літературна казка


Прекрасний лебідь данської землі


Ганс Хрістіан Андерсен (1805-1875)

"Снігова королева"

Змалювання фантастичного світу зла,розкриття зв'язку між ним та видами

людського характеру


Мета Зберегти інтерес казки взагалі, продовжити їх вчити"талановито мріяти"

(М.Горький). Розширити знайомство з фактами життя Андерсена.


Знати роки життя, дитячі роки письменника, шлях його казок до українського

читача, зміст 1-го оповідання


Вміти критично мислити, працювати в парах, з текстом, висловлювати свою

думку,уважно слухати товаришів та активно доповнювати відповіді


Цінувати велике надбання - книги; виховання любові до УНТ, великого казкаря світу


^ Завдання формувати навички та вміння виконувати розумові операції: розуміння,

застосування на практиці, аналіз, синтез, оцінка почутого та прочитаного


^ Тип уроку змістовно - пошуковий


Держ.стандарт аксіологічна лінія (бібліографічні відомості про письменника, його

світогляд);

знання змісту тексту;

культурологічна лінія(діалог культур)

Інтерактивна

технологія «Асоціативний кущ», «Запитання-відповідь», «Думайте-працюйте в

критичного парах - обмінюйтесь думками»

мислення


Структура модуля

Етап орієнтації - Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди

- Установка на урок,психологічний настрій

- Місце даного уроку в темі "Літературна казка"

- Завдання на урок

- Ознайомлення з критеріями оцінювання, видами роботи

- Яку мету кожен ставить перед собою? Бал?

(записати,порівняти у кінці уроку - є розбіжності?)


Зміст роботи ММ1 1. Вікторина "Сторінками казок Андерсена"

(випереджувальне

завдання дітей 4 р)


Д/з учнів 3 р. 2. Повідомлення учнів про батьківщину поета - Данію

колективна робота 3. Робота з темою, епіграфом

Поміж Балтійським і північним морями старе лебедине гніздо, і

зветься воно - Данія, в ньому народжувались і народжуються лебеді,

імена яких ніколи не вмруть. (Г.Х.Андерсен )

В квітучій Данії,де народився я,

^ Бере мій світ своє начало.

Там данської пісні мені співала,

Казки шептала матінка моя.

Г.Х.Андерсен

Яку інформацію надав вам епіграф ?

інформативна

компетентність 4.Розповідь вчителя про дитинство Г.Х.Андерсена

  • (за твором О.Іваненко "Славетний казкар")

  • Спогади К.Г.Паустовского


мета прийому 5. Робота з портретом. Словесне малювання .

"Обличчя - Яким ви бачите Андерсена?

майстра ху- - Опишіть зовнішність(очі,вираз обличчя)

дожнього сло-

ва"навчитися

читати пор-

трет


інтелектуальна Доповнення

компетентність "Руки та ноги його були довгими і тонкими, кісті рук широкими і

плоскими, а ступні ніг такого великого розміру,що йому не треба

було боятися,що хтось підмінить його калоші"(бібліограф

Андерсена) "Ласкавий погляд,відкрите добродушне обличчя одразу

притягувало мене до нього"

Підсумок - Чи можна по портрету назвати казкаря

щасливою людиною?


Інтерактивна бесіда «Мікрофон»

Рефлексія - Що нового дізналися?

- Чи таким уявляли собі казкаря?

- Які факти біографії запам'ятали?

- Що на ММ1 було цікавим?


ММ2 Слово вчителя

Формування 1.Шлях казок Андерсена до українського читача

пізнавальної - (Початок:переклад у 1872 р. М.Старицьким «Дівчинка із компетентності сірниками»,»Циганська голка»,»Ялинка»;

-1873 р. ілюстрації до казок Миколи Мурашка;

- переклади П.Грабовського,М.Загірної,Олени Пчілки


Формування 2. Словникова робота

самоосвітньої Троль – це

компетентності у скандинавській міфології чарівна ,ворожа людям істота. Зла,

підступна потвора,схожа чи то на людину,чи то на тварину.

Читає вчитель 3.Ознайомлення зі змістом

з метою прикладу Читання 1- го оповідання із "Снігової королеви"

виразного читання,

первинного сприй-

няття тексту на

слух,емоційний настрій


Формування 4.Евристична бесіда (за прочитаним). Запитання – відповідь.

мовленнєвої - Яким ви уявляєте троля. Опишіть його

компетентності - Які властивості мало дзеркало,вигадане

КМ лихою потворою?

- Чому радів троль?

- Які нещастя принесли друзки дзеркала?


ММ3 5.Ситуація

Мета: розвиток Якби ти заздалегідь дізнався про дзеркало троля та його

пізнавального інтересу властивості, як би ти поступив?


Залишився:

- байдужим("мене це не цікавить,хай як буде..")

- забив тривогу ("Треба щось робити")

- свої пропозиції


Формування 6.Подумай! Думайте –працюйте в парах – обмінюйтесь думками.

інтелектуальної Інформація для роздумів:

компетентності Чим по твоєму можна пояснити таке:

КМ чим вище тролі підіймалися,тим кривіше ставало дзеркало?

Подумай!

Чи старався Кай протистояти магічній силі дзеркала?Чи

можливо це було зробити?

Чому ти так вважаєшь?

Подумай!

Чи існував зв'язок між друзками дзеркала троля та Сніговою

Королевою. Доведи,поміркуй.

Рефлексія - Які виводи ти зробив для себе після ознайомлення з 1 опов.?


Мета: рішення - Як ви розумієте вислів "серце з криги"?

проблемно-творчих - Знайди синонім до слова "метелиця"

завдань

Виконання різнорівневих завдань (за бажанням - на вибір рівень)

Індивідуальна Зайдіть в описі зимових вікон порівняння

робота 1 р.

Робота в парах 2 р. - Знайдіть в тексті приклад казкового перетворення


^ КМ 3 р. - Доведіть,що серце хлопчика перетворюється на холодну

крижинку,яка вбирає в себе тільки погане й бридке.


4 р. Розглянути малюнок до казки(с.141)

  • ^ Як художник створив видимість швидкого руху саней Снігової

Королеви?

- про що із зображеного не згадується в тексті казки


КМ «Асоціативний кущ» Ключове слово – Г.Х.Андерсен,

«Снігова королева» (за вибором)


Рефлексія

Усний контроль знань

- Поясніть думку відомого дитячого письменника

С.Маршака:

"Г.Андерсен - добріший від свого маленького

Лукойє. Він ніколи не залишає вас у темряві!"

КМ

  • Запитання на реакцію читача

Що ви відчули, над чим змусило вас замислитися прочитане оповідання


  • Що,на ваш погляд,було джерелом творчості Андерсена?


Д/З 2-4 1.Словникова робота "Опис-це..."

Інструктаж

КМ 2.Навести приклади опису героїв твору


3.Прочитати 2- 3 оповідання

Розвиваємо мислення. Опрацювати розділ

«Вивчаємо особливості

ілюстрації до казки» с. 136 (за підручником)

4.Намалювати ілюстрації до казки (за бажанням)


Завдання підвищеної

складності 4

5.Знайти в тексті 1-го оповідання порівняння та

заповнити таблицю на стор.144 (за підручником)


Підсумок роботи

вчителем 1.Аналіз навчальної діяльності учнів


2.Филворд, кросворд