asyan.org
добавить свой файл
1

«Здоров'я — це ще не все, але без здоровя все інше — ніщо»

'Право на профілактичні заходи (ст. 1)

Право на доступність у галузі охорони здоров’я (ст. 2)

Право на свободу вибору (ст.5)


Право на життя (ст. 2)

Право на ефективний засіб юридичного захисту (ст.13)

Право на свободу та особисту недоторканість (ст.5)


п.2 ст.5 З У «Про заходи щодо попередження та

зменшення вживання тютюнових виробів

і їх шкідливого впливу на здоров'я населення »


п.8 ст.5 З У «Про заходи щодо попередження та

зменшення вживання тютюнових виробів

і їх шкідливого впливу на здоров'я населення »


Ст.49 К У

Ст.50 К У


Ст. 80 З У «Основи законодавства

України про охорону здоров'я»


п. 1 Ст. 283 ЦКУ

п.2 Ст. 283 ЦКУ


Ст. 284 ЦКУ

Ст. 285 ЦКУ


п. "а" ст. 10, ст. 32 З У"Основи законодавства України про охорону здоров'я"

ч. 2, 3 ст. 34 З У"Основи законодавства України про охорону здоров'я"


п. "в" ст. 10, ст. 37 З У"Основи законодавства України про охорону здоров'я"


ч. 1 ст. 29 К У

ч. 5 ст. 284 ЦКУ

ч. 2 ст. 43 З У "Основи законодавства України про охорону здоров'я"