asyan.org
добавить свой файл
1

Правила внутрішнього розпорядку закладу


 1. Режим відвідування дитиною Закладу визначається наступним графіком (в залежності від гру­пи, яку відвідує дитина): 7.00-19.00; 7.00-17.30; 7.30-18.00


2. Збереження місця за дитиною:

- у випадку хвороби, карантину, санаторного лікування з пред'явленням відповід­
ної довідки;

- на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють на підставі заяви або довідки;

- на час літнього оздоровчого періоду (75 діб) на підставі заяви.

3. Відрахування дитини із Закладу відбувається:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, несплати за харчування дитини протягом двох місяців;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можли­вість її перебування в закладі;

 • у разі систематичних порушень правил перебування в Закладі (порушення ре­жиму роботи Закладу, порушення режиму перебування дитини в адаптацій­ний період, невиконання санітарно-гігієнічних вимог, некоректні дії батьків по відношенню до працівників Закладу тощо);

у разі невідвідування Закладу протягом двох місяців без поважної причини.

4. Батьки зобов'язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі до 10 числа кожного місяця

 • своєчасно повідомляти заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

 • слідкувати за станом здоров'я дитини: вразі відсутності дитини більше трьох ка­
  лендарних днів,
  принести медичну довідку дільничного лікаря про стан здоров'я дитини;

 • не приводити дитину в Заклад при наявності ознак хвороби (кашель, нежить, кишково-шлунковий розлад тощо);

 • приводити дитину чистою та охайною, при обов'язкової наявності додаткового
  комплекту одягу;

 • дотримуватись режиму життя дітей і роботи в Закладі;

 • згідно статті № 36 Закону України «Про дошкільну освіту» батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані «виховувати у дітей любов до України, ...дбайливе ставлення до довкілля; забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної сві­ти; постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати на­лежні умови для розвитку; поважати гідність дитини; виховувати у дітей праце­любність, шанобливе ставлення до старших за віком...»

5. під час перебування дитини у закладі дитина має право харчуватися тільки стравами виготовленими згідно затвердженого меню закладу, приносити в заклад будь-яки додаткові продукти харчування забороняється.


 1. Заклад не несе відповідальність за цінні речі, одяг, коштовності, іграшки.

 2. Конфліктні ситуації вирішуються за участю завідуючої, методиста або лікаря і тільки з ба­тьками, або особам, які їх замінюють (які підписують даний Договір) - інші родичі не мають юридичного права на вирішення таких питань.
 1. Батьки несуть повну відповідальність за невиконання покладених на них Договором зобов'язань.