asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Головне управління освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиВідділ освіти Солонянської районної державної адміністрації

Комунальний заклад освіти
«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів
Солонянської районної ради Дніпропетровської області»Розробки уроків української мови із застосуванням інноваційних технологій навчання
(тема «Прислівник»)Полятикіна Любов Павлівна

вчитель української мови та літератури


Солоне

2011


Полятикіна Любов Павлівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області».


^ Розробки уроків з української мови із застосуванням інноваційних технологій навчання (38 с.)


Використання інноваційних технологій на уроках української мови як засіб формування творчої особистості.

У роботі представлено розробки уроків української мови із застосуванням інноваційних технологій навчання. Запропонований матеріал поєднує різні форми інноваційної роботи на уроці, забезпечує наступність змісту завдань. Це створює атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу, посилює інтерес до вивчення рідної мови, дає змогу школярам виявляти ініціативу, творчість.

Розробки уроків містять також творчі завдання на краєзнавчому матеріалу.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.


Схвалено методичною радою (протокол №3, від 19.01.2011 р.)


ЗМІСТ


 1. Урок 1.
  Тема: Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 2. Урок 2.
  Тема: Розряди прислівників.

 3. Урок 3.
  Тема: Ступені порівняння прислівників.

 4. Урок 4.
  Тема: Букви Н та НН у прислівниках.

 5. Урок 5.
  Тема: Написання НЕ і Ні з прислівниками.

 6. Урок 6.
  Тема: Написання И та І в кінці прислівників.

 7. Урок 7.
  Тема: Дефіс у прислівниках.

 8. Урок 8.
  Тема: Написання прислівників разом і окремо.

 9. Урок 9 .
  Тема: Повторення вивченого про прислівник.УРОК 1.


Тема: Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки,


синтаксична роль


Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;

формувати вміння знаходити прислівники в тексті, їх характеризувати (визначати значення, синтаксичну функцію), ознайомити семикласників з народними прикметами зими, розвивати творчі здібності учнів на краєзнавчому матеріалі.

^ Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.

Хід уроку


Актуалізація опорних знань учнів

Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Діти, сьогодні на уроці ми з вами поглибимо наші знання про прислівник, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль. Давайте з вами пригадаємо все, що ми знаємо про прислівник, заповнивши паспортні дані про нього.

Завдання: з’ясувати основні питання теми .

Слайд 1.Метод мозкового штурму.

 • Що ви пам’ятаєте про прислівник?

 • Наведіть приклади прислівників.
Діти звіряють свої міркування із другим слайдом.

Слайд 2.Метод бесіди застосовуємо, щоб з’ясувати відоме з теми і те, що потрібно вивчити


Опрацювання навчального матеріалу.

^ Аналітичне читання.

Завдання. Прочитайте та осмисліть матеріал параграфа у підручнику, роблячи під час читання позначки олівцем (+ ? -).

Робота з підручником.

Вправа 197. Прочитайте. Випишіть прислівники. Над кожним надпишіть питання, на яке він відповідає.

Голосно, двічі, дві, тихий, потім, стояти, стоянка, завжди, той, навстоячки, назавжди, жди, моє, миє, по-моєму, куди, по-доброму, добро, дуже,

подужав, учора, учорашній, спересердя, сердитися, уголос, голос, тут, спросоння, соня, сон, сонний, сніжно, сніжинка, підсніжник.

Завдання: зробити фонетичний розбір слова спросоння.

^ Дослідження – зіставлення

Зіставити речення. Проаналізувати синтаксичну роль виділених прислівників.

Справи у мене пішли добре. – Мені було добре. Ми весело захитали головами. – У класі весело. Тихо шелестів низовий вітер. – Надворі тихо.


^ Завдання. «Приваблива мета»

Заповніть схему, вписавши частини мови, від яких утворені прислівники.


Слайд 3.
^ Робота з підручником. Виконання вправи 198,

Утворити і записати від поданих слів прислівники.

Осінь, весна, коло, слизький, малий, четверо, стояти, інший, синій, сонячний, тихий, швидкий.

^ Робота із схемою. Проблемне питання.

Подумайте і визначте, яким способом утворені прислівники:

тут, там, тоді, як, де, сюди, куди, досі, доки, поки, скрізь.
Слайд 4. Запам’ятай прислівники.


Творча робота. Розгляньте картину І.Г.Костенко. Складіть і запишіть 3 – 5 речень, використовуючи прислівники тут, там, тоді, як, де, сюди, куди, досі, доки, поки, скрізь. Спробуйте описати настрій, який викликає у вас ця картина.


^ Дослідження – характеристика.

Записати народні прикметники. Знайти прислівники і з’ясувати, яким членом речення вони виступають.

Зимою добре, а літом ще краще.

Багато снігу – багато хліба.

Кільця довкола місяця – на сніг.

Багато інею на деревах - щедрим буде медозбір.

Не той сніг, що мете, а той, що зверху йде.

Туман узимку опускається до землі – на відлигу.

Якщо взимку сухо і холодно, влітку сухо і спекотно.

Був уночі іній – вдень сніг не випаде.

Наведіть прикмети, які відомі вам.


^ Робота із словником.

З’ясуйте лексичне значення слів вірно, правильно. Складіть словосполучення

із словами пояснити, розв’язати, сказати, кохати.

Звірте свої міркування із матеріалами підручника на с.112.


^ Тестування на комп’ютері

Група учнів виконує тестові завдання з теми на комп’ютері.


Вправа «Редактор»

Відновити уривок із тексту М.Коцюбинського «Ялинка», дібравши потрібні прислівники з довідки, які виконували б роль залежного слова.

……. випливло ясне сонечко на погідне небо оглянути, що зробила ніч з землею.

В лісі посутеніло. Настав вечір. Василько їхав лісом, коні …… поринали в сніг і…… переступали з ноги на ногу. Василько ……. помітив, що він їде не дорогою, а ……, лісом, ……. він став. «Треба …… знайти дорогу, - подумав Василько. –Вернусь …… до саней і ……. поїду …… дорогою». Він повернув коні і поїхав…… Довго їхав Василько проти вітру та снігу, а саней не було. «Я ……. Узяв…… собі, а …… трохи цабе»,- подумав він і повернув ……

Довідка: глибоко, ледве – ледве, незабаром, так, навмання, конче, назад, звідти, навпростець, назад, звідти, навпростець, довго, дуже, трохи, уліворуч, десь, треба.

Зробити висновок про те, з якими частинами мови можуть пов’язуватися прислівники.


Підведення підсумків уроку.

Метод мозкового штурму.

Дати відповіді на запитання:

 1. Яка частина мови називається прислівником?

 2. З якими частинами мови можуть пов’язуватися прислівники?

 3. Яка морфологічна ознака прислівника є основною?

 4. Яку синтаксичну роль можуть виконувати прислівники в реченні?


Домашнє завдання.

  1. Вивчити теоретичний матеріал підручника на с.110.

  2. Виконати вправу 202.

  3. Скласти кросворди, використовуючи прислівники.УРОК 2.


Тема: Розряди прислівників


Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, ознайомити з розрядами прислівників за значенням; формувати загально пізнавальні вміння знаходити прислівники в тексті,

Визначати їх розряд за значенням, виховувати почуття любові до рідного краю.

^ Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції)

Обладнання: таблиці, комп’ютери, графопроектор.


Хід уроку

Мотиваційний етап

Учні з допомогою кольорів визначають свій емоційний стан.

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання творчих завдань.

Перевірка кросвордів, які учні склали вдома.


^ Ціле визначення і планування

Учні записують тему уроку, звертають увагу на те, що вони знатимуть і вмітимуть, вивчивши дану тему.

Завдання: подивіться уважно на дошку, прочитайте, що ви в кінці уроку повинні знати і вміти. Оберіть кожен для себе навчальні цілі і приклейте їх стікерами до нашого дерева знань.


^ Опрацювання навчального матеріалу

Робота з підручником. Виконання вправи 203.

Завдання. Спишіть. Підкресліть у кожному рядку зайве слово. Поясніть свій вибір.

Робота в групах.

1 група. Тоді, іноді, взимку, туди.

2 група. Знизу, вбік, навпростець, уверх.

3 група. Весело, на зло, сумно, міцно.

Після виконання завдання кожна група зачитує свої результати.

^ Творче спостереження з елементами аналізу.

Завдання. Прочитати текст уголос. З’ясувати стиль і тип мовлення. Дібрати до тексту заголовок.

Виписати прислівники, визначити їх розряд за значенням і синтаксичну роль.

Метод мозкового штурму.

 • На які групи за значенням поділяються прислівники?

 • На які розряди поділяються означальні прислівники?

 • На які розряди поділяються обставинні прислівники?


Складання опорної схеми.

Завдання. Користуючись матеріалом підручника с.113, складіть опорну схему «Розряди прислівників».

^ Логічний диктант.

Замінити фразеологізми близькими за значенням прислівниками з довідки. Указати на їх розряд за значенням.

Одна нога тут, а друга там. Ніс у ніс. До останньої нитки. Голкою ніде ткнути.

Бурмотіти під носа. На одній ноті. Знати як облупленого. На власні очі. З першого слова. Слово по слову. Як сніг на голову.

Довідка: раптово, швидко, дуже тісно, тихо, особисто, близько, поступово, відразу, дуже добре, монотонно, наскрізь.

^ Робота із словником.

1 група. До прислівників дібрати антоніми.

2 група. Випишіть із орфографічного словника по п’ять означальних і обставинних прислівників.

^ Змагання «Хто швидше» Завдання полягає в тому, що ви, почувши словосполучення з прислівником, повинні швидко поставити до нього питання і вказати його розряд за значенням.

Часу на роздуми нема. Якщо ви не знаєте, кажете слово “Далі...” Тоді відповідає наступний гравець.

Наприклад: сміється весело (Як?) – якісно-означальний

І команда

ІІ команда

1.Почули тут (Де? – місця)

1.Зустрів учора (Коли? – часу)

2.Сказав спересердя (Чому? – причин.)

2.Виглядав гарно (Як? – як.-означ.)

3.Відвідує щодня (Коли? – часу)

3.Дуже добрий (В якій мірі?)

4.Сказав для сміху (Для чого? – мети)

4.Спеціально чекав (Як? - спос. дії)

5.Зустрілися вчора (Коли? – часу)

5.Гляньте вниз (Куди? – місця)

6.Їдемо верхи (Як? – способу дії)

6.Розрізав навпіл (Як? – спос. дії)

7. Розказував цікаво (Як? – якісно-озн.) 

7.Не знайшов ніде (Де? – місця)


Вибірковий диктант.

Завдання. Виписати словосполучення з прислівниками.

^ Робота в групах.

1 група. Прислівник позначає ознаку дії.

2 група. Прислівник позначає ознаку предмета.

3 група. Прислівник позначає ознаку ознаки.

Надзвичайно весело, широко розстилатися, таємничо кружляючи, ніколи не забувати, зупинка на півдорозі, падіння сторчака, так далеко, зовсім інший, перекинутий догори, низько навислий.


^ Творча робота.

Завдання. Розглянути картину Костенко Інни Григорівни. Скласти твір – мініатюру, використавши прислівники із попередньої вправи.

^ Дослідження - творче моделювання.

До поданих дієслів за зразком дібрати прислівники, різні за значенням. Скласти з ними 2 – 3 речення, ускладнені однорідними членами речення.

Зразок. Прийти – прийти швидко (спосіб дії); прийти надвечір (час дії); прийти здалеку (місце дії); прийти наперекір (мета дії).

Слухати, міркувати, жити, усміхатися, працювати.

Узагальнення.


Гра « П’яте зайве»

Прочитайте і визначте, який прислівник у кожній групі слів є зайвим.

 1. Неуважно, спокійно, чудно, уночі, пронизано.

 2. Щойно, навесні, день у день, тричі, надворі.

 3. Угору, нашвидку, далеко, ліворуч, униз.

 4. Спросоння, згарячу, по – дружньому, спересердя, знічев’я.

 • Указати на розряд за значенням прислівників, що є зайвими.


Виконання тестів на комп’ютері. Група учнів виконує тести на комп’ютері.


^ Гра «Редактор». Прочитати текст. Розставити речення за змістом. Списати, розкриваючи дужки. Визначити синтаксичну роль і розряд за значенням ужитих у тексті прислівників.

За столом біля вузликів я знову бачу схилене обличчя мами. Я відчиняю хатні двері, що (з)(на)двору пахнуть макухою, а з хати – хлібом і калачиками, які стоять у нас на всіх вікнах. Вона вдивляється в яке(сь) насіння і що(сь) (по)шепки говорить до нього. У мене одразу похололо (в)середині й нашорошилися вуха. А найближче до матері лежать вузлики з гарбузовим насінням. Я вже хотів було податися назад, та в цей час мати побачила мене.


^ Рефлексивно – оцінювальний підсумок уроку.

Завдання.

 1. Погляньте на дерево знань, Чи зміг кожен із вас досягти тієї мети, яку ставив перед собою.

 2. З допомогою таблиці спробуйте об’єктивно оцінити себе і членів групи.


^ Оцінювання участі учня в роботі малої групи


Клас __________

Прізвище, ім’я учня ______________

Самооцінка

Оцінка учасників групи

Загальна оцінка

Критерії

1

2

3

4

Я брав активну участь в обговоренні й розв’язанні проблем


Я сумлінно виконував своє завдання


Я висловлював нові ідеї


Я допомагав іншим членам групи


Я підбадьорював товаришівДомашнє завдання.

 1. Вивчити матеріал підручника с.113.

 2. Вправа 207.

 3. Вправа 208. Скласти вірш, використавши прислівники.

 4. Скласти схему з теми «Ступені порівняння прикметників».


УРОК 3.


Тема: Ступені порівняння прислівників


Мета: поглибити знання учнів про прислівник, його морфологічні ознаки, ознайомити із ступенями порівняння прислівників; формувати вміння утворювати і правильно вживати в мовленні прислівників вищого і найвищого ступенів порівняння; розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення; виховувати в семикласників загальнолюдські цінності.

^ Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: підручник, таблиця «Ступені порівняння прислівників».

Хід уроку

Актуалізація опорних знань

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Усне опитування. Метод мозкового штурму

 • Дати визначення прислівника.

 • На які розряди поділяються прислівники?

 • Знайти прислівники, пояснити їх.


Повідомлення теми та мети уроку

Учні записують тему уроку, звертають увагу на те, що вони знатимуть і вмітимуть на кінець уроку.

^ Вправа « Очікування».

Знаходячись біля підніжжя символічної гори досягнень, учні висловлюють свої очікування на уроці і записують їх у зошит за таким зразком: «я хочу…», «я прагну…», «я намагатимуся…». Наприкінці уроку учні дають відповіді на запитання: «Чи дістались ми до верхівки, чи досягли очікуваного».


^ Мотивація навчальної діяльності школярів

Прочитайте завдання (слайд 1)

 • Яка з вивчених вами раніше частин мови мала ступені порівняння?

 • Прикметники якої групи мають ступені порівняння?

 • До якої частини мови належать слова першого стовпчика?

 • Як утворюються ступені порівняння прикметників?

 • А як – прислівників?

Слайд 1.

Яскравий – яскравіший

Яскраво – яскравіше

Широкий – ширший

Широко – ширше

Смачний - смачніший

Смачне- смачніше

 • До якого ступеня порівняння належать такі прикметники: веселіший, гірша, більш веселе?

 • Як утворюється найвищий ступінь порівняння прикметників?

Учні пояснюють схеми, які вони склали з теми «Ступені порівняння прикметників».
^ Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Робота із підручником.

Вправа 210. Утворіть і запишіть прислівники від поданих якісних прикметників.

Якісний, зручний, вдалий, відомий, бадьорий, дужий, грайливий, ніжний, жорстокий, малий, охайний, привітний, рішучий, радісний, стрімкий, стрункий, черствий, яскравий.

^ Робота з таблицею.

Спираючись на матеріал підручника, заповніть таблицю. Користуючись нею, розкажіть про ступені порівняння прислівників.

Ступені

Вищий

Найвищий

форми

ІІ проста

Складена

ІІ проста

Складена

як творяться

2 приклади

^ Робота з словником.

Поміркуйте, як можна передати українською мовою поняття величини (розміру)

Та окремих її вимірів (висоту, глибину, довжину, ширину, товщину).

Скориставшись словником, доберіть прислівники на позначення розміру.


^ Закріплення вивченого матеріалу

Робота в групах.

1 група. Утворіть просту і складену форму вищого ступеня порівняння від прислівників гарно, рано, далеко, зручно.

2 група. Утворіть форму найвищого ступеня від прислівників часто, швидко, просто, важко.

^ Проблемне питання.

Порівняйте творення ступенів порівняння якісних прикметників і прислівників, зробіть висновок про чергування і зміни, які при цьому відбуваються.


^ Розподільний диктант.

Завдання. Розподілити прислівники у два стовпчики:

 1. ті, від яких утворюються ступені порівняння;

 2. ті, від яких не утворюються ступені порівняння.

Емоційно, прекрасно, спокійно, ласкаво, правдиво, упевнено, щедро, благородно, самостійно, жорстоко, неспокійно, замкнуто.

 • Розібрати за будовою слова: прекрасно, упевнено, неспокійно.


^ Тестування на комп’ютері. Група учнів виконує тестування з теми на комп’ютері.


Творча робота.

Розгляньте картину І.Г. Костенко «Травень». Спробуйте описати настрій, який дарують людині квіти. Розіграйте діалог, використавши прислівники.
Підбиття підсумків уроку

«Метод мозкового штурму»

 1. Як твориться проста форма вищого ступеня порівняння прислівників?

 2. Як твориться складена форма? Наведіть приклади.

 3. Як твориться проста форма найвищого ступеня порівняння прислівників?

 4. Як твориться складена форма? Наведіть приклади.

Вправа «Очікування»

Учні дають відповіді на запитання: «Чи дістались ми до верхівки, чи досягли очікуваного».

^ Оцінювання учнів.

Загальна оцінка роботи учнів у групі


Клас ___________

Прізвище, ім’я учня _____________

Само-

оцінка

Оцінка членами групи

Критерії
Прізвище, ім’я

Оцінка

Працював найкраще (5)


Працював добре (4)


Працював посередньо (3)


Незначний внесок у роботу (2)


Майже не працював (1)Домашнє завдання


 1. Вивчити с. 116 – 117.

 2. Виконати вправу 216.

 3. Вправа 215. Охарактеризуйте за малюнком – схемою свої стосунки з людьми, використавши прислівники різних ступенів порівняння. Запишіть 5 речень, які ви склали, виконуючи перше завдання.


УРОК 4.

следующая страница >>