asyan.org
добавить свой файл
1

Положення про інтелектуальні заняття-тренінги ”Диспути”.

Диспут – (від лат. – розмірковувати, сперечатись) – публічне розміркування-спір на важливу тему. Диспут в КЛБ – інтелектуальне змагання двох команд, що опановують зміст культурного тексту.

Мета та призначення “Диспутів”. Практичні заняття у вигляді тренінгів призначені для набуття і вдосконалення технік спілкування, логічного та послідовного викладання думок, формування точки зору (власної та громадської (чи у групі), ведення дискусій, знаходження компромісу. Постійне (систематичне) тренування пов’язано з сучасною необхідністю освоєння підлітками універсалі й, які готують людину до майбутніх робіт, формують ділову особистість та компетентного співробітника. До якостей ділової людини належать здатність до відкритої розмови, до кооперації, ведення

переговорів, вирішення конфліктів. Проте основою ефективного (дієвого) спілкування виступає компетенція розуміння. Питання набуття компетенції знаходиться у над предметній області. Тренування, створення практичних ситуацій живого мислення надає реального досвіду використання навичок та вмінь вести дискусію, аргументувати та відстоювати свою позицію.


Місце “Диспутів” у системі учнівських робіт

“Диспути” пропонують обговорення змісту культурних текстів, за темами наближених до тематики загальношкільних ігор.

Принципова увага приділяється до різного типу розуміння: Розуміння-1 ( орієнтація на життєві ситуації, фокус на суб’єктах, розрахунок наслідків); Розуміння-2 (розуміння як процес, фокус на об’єктах, бачення горизонтів, проектування). “Диспут” виступає як тренування Розуміння-2.


Етапи підготовки та проведення “Диспуту”.

1.Ознайомлення з правилами проведення “Диспутів”.

2. Обговорення та затвердження змісту текстів.

3. Формування команд (не більше 5 осіб).

4. Призначення організаторів турніру (10-11-ті класи).

5. Планування відбіркових семінарів та зустрічей.

5. Складання графіку змагань (чвертьфінал, півфінал, фінал).

6. Проведення турніру.

7. Показовий (публічний) диспут 2 команд-фіналістів.

8. Рефлексія.

9 Нагородження команди-переможця.

Орієнтовний термін проведення одного турніру – 2 тижні.

Правила проведення диспуту

Диспут – змагання команд, що освоюють зміст культурного тексту.

Задача команди:

прочитати і спробувати зрозуміти текст;

виділити й обговорити всі незрозумілі місця і твердження;

сформулювати питання щодо незрозумілого.


Підготовка до змагання:

1.команда позначає і формулює в одній пропозиції тезу (не більш трьох), яку команда готова відстоювати в комунікації; у тезі визначити об’єкт та його характеристики (у вигляді схеми, або графіку). Цитата з тексту – не є тезою.

2.команда повинна ознайомити з тезами команду опонентів до початку диспуту

3.команда готова проаналізувати і спростувати тези інших команд за даним текстом. Для цього сформулювати контртезу, яка стосується об’єкту , або його характеристики, визначити слабкі місця, або відсутність логіки.

4. Перед початком організатор диспуту визначає, яка команда буде відстоювати тези, а яка опонувати.

Диспут відбувається в рамках ліміту часу (до 40 хвилин) і жорстко за нормою, встановленою ведучим. (3 хв. – формулювання тези, 3 хв. – питання на розуміння, 5 хв. – на обговорення в командах ). Обов’язкова наочна демонстрація тези та схеми. Перемогу в змаганні присуджує група експертів-організаторів.

По закінченні обов'язковий рефлексивний розбір з виділенням основ, на яких команди формулювали свої тези і спростування.


Критерії оцінювання команд

Тип тези, або конртези (теза-цитата, теза-узагальненя).

Наявність схеми.

Чіткість формулювання тези.

Змістовність аргументації..

Ораторська майстерність


КАЛИНІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНИХ ДИСПУТІВ

(ДО СЕМІНАРУ ЗАМІСНИКІВ ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ)


ВЧИТЕЛЬ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ

СТАРШИЙ ВЧИТЕЛЬ

МІЛЄВСЬКА Т.О.


КАЛИНІВКА - 2010


9СЕМІНАР ЗАМІ


ВЧИТЕЛЬ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ

СТАРШИЙ ВЧИТЕЛЬ

МІЛЄВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА


КАЛИНІВКА - 2010