asyan.org
добавить свой файл
1

Положення

про проведення

соціального проекту: «Віднайти людину в людині»


1. Загальні положення

Колектив Артеківської спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим запрошує до участі у конкурсі соціальних проектів на тему: «Віднайти людину в людині»

До участі у конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх навчальних закладів, члени дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань. Також запрошуємо органи влади, місцеві громади, соціально відповідальний бізнес та всіх представників українського суспільства не залишатися байдужими і долучитися до реалізації проекту.


^ 2. Головна мета проекту: пошук дітей, молоді, людей, які вчаться, живуть поруч і мають потребу змінити своє життя, та життя інших людей, відтворити в житті справжні людські цінності: добро, любов, творчість, благодійність, шукати «людину в людині»; формування соціальної компетенції, виховання у дітей та молоді потреби й навичок продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді.

^ 3. На конкурс приймаються проекти за трьома тематичними напрямками:

 • благодійні;

 • екологічні;

 • культурологічні.

У кожній номінації в трьох тематичних напрямках (благодійному, екологічному, культурологічному) журі визначить переможців (перше, друге та третє місця), які будуть нагороджені грамотами та цінними призами.

^ 4. Оцінювання проектів та визначення переможців конкурсу здійснюється членами журі на підставі відкритої і прозорої процедури, визначеної умовами Положення про конкурс.

Критеріями оцінювання проектів є:

 • актуальність ідеї та можливість її реалізації;

 • оригінальність ідеї, покладеної в основу проекту;

 • відповідність проведених заходів зазначеній меті й завданням проекту;

 • ефективність і дієвість інструментарію, використаного під час реалізації проекту;

 • перспективи розвитку проекту;

 • можливість узагальнення та поширення досвіду реалізації проекту.

^ 5. Конкурс проводиться у два етапи:

Перший етап: 15-го вересня – 15-го жовтня 2012 року відбувається на місцях:

 • збір і аналіз аплікаційних форм благодійних проектів, які можуть взяти участь у конкурсі;

 • конкурсний відбір благодійних проектів для участі у другому етапі конкурсу;

Другий етап: 15-го жовтеня – 30-го листопада 2012 року:

 • реалізація й моніторинг відібраних благодійних проектів;

 • 15-го – 30 листопада визначення та нагородження переможців конкурсу.

Для участі у конкурсі приймаються проекти, терміни реалізації яких збігаються з термінами проведення конкурсу. Всі заходи, час проведення яких виходить за межі вказаного періоду, не будуть розглядатися журі конкурсу.

^ Кінцевий термін подачі заявок для участі в конкурсі – 30-го вересня 2012 року.

Результати оцінювання проектів у конкурсі будуть оприлюднені на сайті http://artekschool.klasna.com.

^ 6. Вимоги до оформлення конкурсної роботи:


Для участі в конкурсі необхідно подати:

На першому етапіреєстраційну картку та резюме (додаток 2) проекту (які можна знайти та роздрукувати на сайтах: http://artekschool.klasna.com. у двох примірниках.

На другому етапі – підсумкову інформацію про реалізацію благодійного проекту у двох примірниках.

Матеріали, подані на конкурс, мають бути виконані українською та мовами національних меншин комп’ютерним набором, шрифт Times New Roman, 14 розмір – основний текст, 12 розмір – додатковий текст, через 1 інтервал, аркуш А4.

Організатори залишають за собою право розміщувати надіслані на конкурс матеріали у друкованих виданнях, на сайті http://artekschool.klasna.com із обов`язковим зазначенням назви закладу чи організації, від яких надійшов проект, прізвища та імені керівника проекту.


^ Детальніше з інформацією про конкурс та новинами конкурсу можна ознайомитися на сайті: http://artekschool.klasna.com.

Консультації за телефоном: 8 (0654) 36-37-72, e-mail: skovoroda290@gmail.com.


Матеріали для участі в конкурсі надсилайте на поштову адресу: 98645, вул. Ленінградська, 41, АРК, Україна, Артеківська спеціалізована школа (у двох примірниках) та електронну адресу: з поміткою: «Конкурс соціальних проектів». skovoroda290@gmail.com.


Матеріали для участі у конкурсі обов’язково надсилаються у письмовому та електронному варіантах


Додатки


Додаток 1

Пропонуємо дотримуватися поданої нижче інструкції щодо підготовки матеріалів


^ 1. Тематична спрямованість проекту

Обов’язково вкажіть, до якого тематичного напрямку Ви відносите поданий на конкурс проект: благодійного, екологічного, культурологічного.


2. Мета проекту

Чітко сформулюйте мету Вашого проекту, яка має бути орієнтована на вирішення певної проблеми, відповідати тематиці і назві проекту.


^ 3. Завдання проекту

Виходячи з мети, сформулюйте завдання проекту. Завдання проекту – це конкретні практичні кроки, спрямовані на досягнення мети проекту. При цьому кожний наступний крок повинен сприяти досягненню кінцевого результату проекту.


^ 4. Актуальність проекту

Назвіть конкретні проблеми, на вирішення яких спрямований Ваш проект. Вкажіть позитивні зміни та суспільну користь, які будуть наслідками успішної реалізації проекту. Яким чином Ваш проект вплине на вирішення зазначених проблем? Чому реалізація саме цього проекту буде вагомою для розв’язання зазначених проблем?


^ 5. Терміни реалізації проекту

До участі у конкурсі запрошуються проекти, терміни реалізації яких збігаються із термінами проведення конкурсу. Також у конкурсі можуть брати участь постійно діючі та довготривалі проекти, етапи реалізації яких мають співпадати із визначеними термінами проведення конкурсу (1-го жовтня – 3-го грудня 2012 року). Всі заходи, час проведення яких виходить за межі вказаного періоду, не будуть розглядатися журі.


^ 6. Етапи реалізації проекту

Виходячи з мети та завдань проекту, сформулюйте у логічній послідовності етапи реалізації проекту, а також, для кожного з них, надайте, будь ласка, детальну інформацію щодо:

 • назви етапу;

 • опису заходів для здійснення етапу;

 • терміну реалізації;

 • очікуваних результатів здійснення заходу;

 • осіб, відповідальних за виконання заходу.

Наприклад, можна використати наступну форму:Перший етап – (назва етапу)

Опис заходу для здійснення етапу ________________________________________________

Термін реалізації: з _______ по _______

Очікуваний результат здійснення заходу __________________________________________

Відповідальні за виконання заходу ________________________________________________
^ 7. Очікувані результати реалізації проекту

Опишіть очікувані результати та користь Вашого проекту для цільової аудиторії, визначеної проектом, короткотривалі та довготривалі результати реалізації проекту, кількість осіб та/або організацій, що матимуть практичну користь від реалізації проекту, можливість поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту, використання досвіду реалізації проекту.


^ 8. Вплив проекту на місцеву громаду

Опишіть позитивні зміни та суспільну користь, що будуть наслідками успішної реалізації представленого проекту для місцевої громади території, на яку поширюється діяльність проекту.


^ 9. Можливості подальшого розвитку проекту

Опишіть, чи плануєте Ви продовжувати проект після завершення конкурсу? Чи є проект довгостроковим?


10. Механізми моніторингу результатів проекту

Будь ласка, вкажіть прозорі кількісні та якісні показники, за якими журі зможе оцінити ефективність та рівень досягнення поставлених у проекті завдань.


Увага!

Просимо бути уважними щодо точності поданої інформації. Всі додаткові матеріали (фото та відеоматеріали, презентаційні матеріали, статті із газет, журналів тощо) мають бути підписані та містити посилання, для ілюстрації яких саме заходів вони додаються.


Додаток 2

Резюме


Резюме проекту має бути чітким та лаконічним і містити наступну інформацію:

1. Тематичний напрямок проекту: благодійний, екологічний, культурологічний.

 1. Назва проекту.

 2. Назва навчального закладу (організації), який подає проект.

 3. Виконавці проекту (кількість та категорія).

 4. Партнери та спонсори проекту (якщо є).

 5. Цільова аудиторія (кому саме надається допомога).

 6. Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту.

 7. Мета проекту.

 8. Завдання проекту.

 9. Актуальність проекту.

 10. Терміни реалізації проекту

 11. Етапи реалізації проекту.

 12. Очікувані результати реалізації проекту.

 13. Вплив проекту на місцеву громаду.

 14. Можливості подальшого розвитку проекту.

 15. Можливості моніторингу результатів проекту.

Обсяг резюме має складати не більше п’яти сторінок друкованого тексту.


УВАГА!

Для участі в конкурсі подається комплект матеріалів (реєстраційна картка та резюме проекту) до 30 вересня 2012 року на поштову адресу: 98645, вул.. Ленінградська, 41, АРК, Україна, Артеківська спеціалізована школа (у двох примірниках) та електронну адресу: skovoroda290@gmail.com з поміткою: «Конкурс соціальних проектів».


Матеріали, подані на конкурс, мають бути українською мовою та мовами національних меншин комп’ютерним набором, шрифт Times New Roman, 14 розмір – основний текст, 12 розмір - додатковий текст, через 1 інтервал, на одному боці аркуша А4.


Матеріали для участі у конкурсі обов’язково надсилаються у письмовому та електронному варіантах.

Додаток 3


Форма № 1


(заповнюється організаторами)

Номінація

Тематичний

напрямок

Дата

отримання

Реєстраційний

номер


Реєстраційна картка проекту

1


.Тематичний напрямок проекту (соціальний, екологічний, культурологічний)


2


. Назва проекту


3. Відомості про навчальний заклад (організацію)

Назва навчального закладу (організації)
Юридичний статус навчального закладу (організації)


Поштова адреса навчального закладу (організації) (обов’язково вказати індекс)

Підпорядкування


Телефон, факс (з кодом)
Електронна адреса
Інтернет-адреса
Прізвище, ім`я, по батькові керівника навчального закладу (організації)

Кількість учнів (студентів, членів організації
4. Відомості про керівника проекту

Прізвище, ім`я, по батькові керівника проекту
Посада керівника проекту


Поштова адреса для листування з керівником проекту (обов’язково вказати індекс)


Телефон (з кодом)
Електронна адреса

Підписи засвідчують достовірність поданої інформації:


Підпис керівника проекту ____________Дата «____» ____________2012 року


Підпис керівника навчального

закладу (організації)_________________Дата «____» ____________2012 року

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ