asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 1

до Положення про обласну

щорічну акцію „Молода

людина року”


НА БЛАНКУ УСТАНОВИ


Організаційному комітету

обласної щорічної Акції

„Молода людина року”


СПИСОК КАНДИДАТІВ,

поданих на присвоєння звання „Молода людина року”


У номінації – ________________________________________________________

(назва номінації)

____________________________________________________________________

(П І Б)

____________ року народження, ________________________________________

(посада, звання тощо)

У номінації – ________________________________________________________

(назва номінації)

____________________________________________________________________

(П І Б)

____________ року народження, ________________________________________

(посада, звання тощо)


_________________ _______________ _____________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)


М.П.