asyan.org
добавить свой файл
1

План уроку

Тема уроку: „ Структура інформаційної системи. Клавіатура ”.

Мета уроку:

 • Ознайомити учнів з поняттям інформаційної системи, зовнішньою та внутрішньою архітектурою комп’ютера, поняттям магістралі та контролера, основними характеристиками ПК та основними принципами його роботи, клавіатурою та групами клавіш на ній.

 • Виховувати інформаційну культуру, уважність, дисциплінованість, акуратність в роботі з електронною технікою.

 • Розвивати пізнавальні інтереси, уміння визначати головні цілі навчання, уміння вести конспект, пам'ять.

Тип уроку: урок подання нових знань.

Методи проведення уроку: пояснення нового матеріалу, бесіда.

Обладнання: комп’ютерний клас.

Унаочнення: стенд «Правила роботи учнів у кабінеті інформаційно-комунікаційних технологій», плакат «Правила роботи учнів у комп’ютерному класі», мультимедійна презентація.


^ Хід уроку


І. Організація уроку.

Перевірити наявність і готовність учнів до уроку.

ІІ. Оголошення теми і завдань уроку.

(Слайд 1)

Тема уроку “ Структура інформаційної системи. Клавіатура ”.

Завдання:

- ознайомитися з структурою інформаційної системи, зовнішньою та внутрішньою архітектурою комп’ютера, поняттям магістралі та контролера;

- визначити основні характеристиками ПК та основні принципи його роботи;

- вивчити призначення основних клавіш клавіатури.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, опитування учнів.

(Слайд 2)

 1. Що потрібно виконати перед початком роботи?

 2. Що заборонено робити в кабінеті комп’ютерної техніки?

 3. Що потрібно робити під час роботи на комп’ютері?

ІV. Подача нового матеріалу.

(Слайд 3)

Інформаційна система – це сукупність апаратних і програмних засобів, що забезпечують автоматизацію інформаційних процесів.

(Слайд 4)

Зовнішня архітектура комп’ютера – це ті пристрої, які бачать люди, котрі використовують комп’ютери для своїх цілей.

(Слайд 5)

Внутрішня архітектура комп’ютера – це ті пристрої, що забезпечують процеси накопичення, обробки, зберігання, подання й подачі інформації всередині машини.

(Слайд 6)

Магістраль – це провідники, що зв’язують між собою всі пристрої комп’ютера.

(Слайд 7)

Контролерце електронна схема, що забезпечує керування пристроями комп’ютера. (Слайд 4)

(Слайд 8)

Основними характеристиками ПК є:

 • Тип процесора і його характеристики.

 • Обсяг оперативної пам’яті.

 • Наявність і обсяг кеш-пам’яті.

 • Тип системної шини та її пропускна здатність.

 • Тип і ємність вінчестера.

 • Тип відео контролера й обсяг відеопам’яті.

 • Тип монітора і його характеристики.

 • Наявність мультимедіа-компонентів (звукова карта, колонки, CD-ROM).

 • Потужність енергоспоживання.

 • Габаритні розміри.

(Слайд 9)

У 1945 р. американський математик Джон фон Нейман сформулював основні принципи роботи і компоненти сучасного програмно-керованого комп’ютера. Він визначив 5 принципів: арифметико-логічний пристрій і керуючий пристрій (об’єднані пізніше в процесор), пам’ять, пристрій введення, пристрій виведення інформації. Відтоді архітектура більшості сучасних комп’ютерів називається фон-нейманівською.

(Слайд 10)

Структурна схема і робота комп’ютера базується на таких принципах:

 • принцип двійкового кодування даних;

 • принцип програмного управління;

 • магістрально-модульний принцип;

 • принцип адресності пам’яті;

 • принцип неперервності пам’яті.

(Слайд 11)

Принцип програмного управління означає, що комп’ютер працює під управлінням програми, яка зберігається в ОЗП.

(Слайд 12)

Модульний принцип дозволяє змінювати склад пристроїв ПК.

(Слайд 13)

Принцип адресності пам’яті означає те, що будь-яка інформація заноситься в пам’ять і видобувається з неї за адресами.

^ Принцип неперервності пам’яті означає, що зазвичай програма займає певний блок пам’яті, а її команди розташовуються в байтах із послідовними адресами.

(Слайд 14)

Функціональна схема комп’ютераце певна абстрактна модель, що описує сервісні можливості обчислювальної машини, які задовольняють вимоги користувача для вирішення його завдань.

^ Функціональна схема: пристрої введення, пристрої обробки інформації, пристрої виведення і пристрої зберігання даних.

(Слайд 15)

Основним функціональним вузлом ПК є системний блок. У ньому розміщені: системна плата, блок живлення, дисковод на ГМД, ЖМД, дисковод CD-ROM.

Практично всі сучасні ПК мають магістрально-модульний тип архітектури (IBM PC і Apple Macintosh).

(Слайд 16)

Клавіатура – це основний пристрій ручного введення інформації – команд і даних.

Стандартна клавіатура IBM PC має не менше 101 клавіші.

(Слайд 17)

Клавіші на клавіатурі можуть бути поділені на кілька груп за функціями:

 • ^ Літери (букви та цифри). Це клавіші букв, цифр, знаків пунктуації та символів, як і на звичайній друкарській машинці.

 • Службові клавіші. Ці клавіші використовуються окремо або у поєднанні з іншими клавішами для виконання певних дій. Найчастіше використовуються службові клавіші Ctrl, Alt, Esc і клавіша з емблемою Windows.

 • Функціональні клавіші. Функціональні клавіші використовуються для виконання спеціальних завдань. Вони позначені F1, F2, F3 і так далі, до F12. Залежно від програми, функціональність цих клавіш може змінюватися.

 • Клавіші навігації. Ці клавіші використовуються для переміщення по документах, веб-сторінках, а також для редагування тексту. До них належать клавіші зі стрілками, Home, End, Page Up, Page Down, Delete та Insert.

 • Цифрова клавіатура. На цифровій клавіатурі зручно швидко вводити цифри. Клавіші згруповані у блок, як на звичайному калькуляторі.

V. Закріплення вивченого:

(Слайд 18)

  1. Дайте визначення інформаційної моделі.

  2. Що таке зовнішня та внутрішня архітектура ПК?

  3. Дайте визначення магістралі та контролера.

  4. Які основні характеристики ПК знаєте?

  5. Перечисліть принципи на яких базується структурна схема та робота комп’ютера.

  6. З чого складається функціональна схема ПК?

  7. Що таке клавіатура та які групи клавіш вона має?VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

(Слайд 19)

Вивчити тему: „Структура інформаційної системи. Клавіатура”.

(Інформатика: Підручник для 10-11 кл./ І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов Частина 1, §2)