asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 1

Питання для роботи в парах

Дати означення арифметичної прогресії.(Арифметична прогресією називають послідовність, кожний член якої починаючи з другої дорівнює попередньому члену до якого додають одне і теж саме число. Ця стала для даної послідовності число називають різницькою арифметичної прогресії)

Дати означення геометричної прогресії. (Геометричною прогресією називають послідовність кожний член якої починаючи з другого дорівнює попередньому члену помноженого на одне й те саме число. Це стале для даної послідовності число називають знаменником для геометричної прогресії число)

Як знайти різницю арифметичної прогресії (Різниця арифметичної прогресії дорівнює. Різниці будь-якого члена і його попереднього члена)

Як знайти знаменник геометричної прогресії (Знаменик геометричної прогресії дорівнює частці будь-якого члена і її попереднього члена)

Яким чином можна задати прогресію. (Формулою п-ного члена аn=a1+d(n-1), bn=b1qn-1)

Назвати властивості арифметичної прогресії(1. Будь-який член арифметичної прогресії крім першого дорівнює півсумі двох сусідніх з ним членів. 2. сума двох членів скінченої арифметичної прогресії рівновідаленних від її кінців, дорівнює сумі крайніх членів)

Назвати властивості геометричної прогресії (1. Квадрат кожного члена геометричної прогресії, починаючи з другого, дорівнює добутку двох сусідніх його членів)