asyan.org
добавить свой файл
1


Overview

Лист1
Лист3


Sheet 1: Лист1

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів по використанню комп'ютерних технологій у Проекті "Таємничий світ"бали за презентацію (80) бали за публікацію (60) бали за веб-сайт (60) загальна сума балів (200) за 12-бальною шкалою Коментар


Степаненко Тетяна 80 40 60 180 11 Ми досягли нашої мети
Травкін Захар 40 35 35 110 7 Ми не досягли нашої мети
Передрій Богдан 50 45 25 120 7 Ми не досягли нашої мети
У середньому 56.7 40.0 40.0 136.7 8

Степаненко Тетяна 11

Травкін Захар 7

Передрій Богдан 7^

Sheet 2: Лист3

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів по використанню комп'ютерних технологій у Проекті "Таємничий світ"бали за презентацію (80) бали за публікацію (60) бали за веб-сайт (60) загальна сума балів (200) за 12-бальною шкалою Коментар

Степаненко Тетяна 80 40 60 180 11 Ми досягли нашої мети
Травкін Захар 40 35 35 110 7 Ми не досягли нашої мети
Передрій Богдан 50 45 25 120 7 Ми не досягли нашої мети
У середньому 56.7 40.0 40.0 136.7 8